Prosba ze Slovenska

Jelikož v Čechách tvoří a žije řada umělců ze Slovenska, byli jsme slovenskou stranou požádáni o uveřejnění následujícího: „Stojíme pri kultúre – celoslovenský prieskum dopadu koronavírusu na oblasť kultúry.” Rádi tak činíme.

Vážené umelkyne, vážení umelci, kultúrne pracovníčky a pracovníci,

zástupcovia a zástupkyne kultúrnych inštitúcií, organizácií a podnikov kreatívneho priemyslu.

Chceli by sme Vás týmto požiadať o vyplnenie dotazníku, ktorý mapuje protipandemické opatrenia, ktoré v plnej sile zasiahli kultúrne inštitúcie a zariadenia kreatívneho priemyslu pred všetkými ostatnými odvetviami hospodárstva Slovenska.

Hospodárske škody sa pritom v rezorte kultúry začali kumulovať už aj pred 10. marcom 2020 a ich generovanie neskončí ihneď po odvolaní zákazov.

Z tohto dôvodu sme sa rozhodli vytvoriť na našej platforme priestor pre sústredený zber dát, aby sme identifikovali aspoň v náznakoch rozsah a druhy škôd (či vynútených nákladov), ktorým jednotlivé subjekty kreatívneho priemyslu musia v súvislosti s mimoriadnou situáciou čeliť.

Uvedomujeme si, že mimoriadna situácia trvá, preto škody sú len aproximatívne a môžu rásť. Prosíme Vás preto, pokiaľ sa rozhodnete škodu aj vyčísliť, aby ste uvádzali len čísla, ktoré viete podložiť (odôvodniť) už v čase, keď formulár vyplníte, a to za obdobie až do 10. apríla 2020.

Sme si vedomí a vedomé, že svoje prieskumy a mapovanie vykonávajú aj ďalšie organizácie. S niektorými z nich naše aktivity vzájomne komunikujeme a zdieľame. Dôvodom nášho prieskumu je aby sme podchytili aj tie subjekty, ktoré nie sú zastrešené profesionálnymi organizáciami, a aby sme zmapovali situáciu v rôznych oblastiach kultúry.

Viac info nájdete na webe v predslove k dotazníku.

Dotazník je k dispozícii aj v maďarskom jazyku.

V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhajte obrátiť na

e-mailovej adrese: stojimeprikulture@gmail.com.

Zároveň Vás prosíme o šírenie tohto prieskumu ďalej, aby sa nám podarilo zozbierať najrelevantnejše dáta.

https://stojimeprikulture.sk/prieskum/

Facebook

#spolocne #stojimeprikulture #ministerstvokultury#spolutozvladneme

TANEČNÍ MAGAZÍN

VIZE TANCE dostává odpovědi

Vize jste VY. Vize jsme MY. – Čtěte aktuální reakci na dopis z Ministerstva kultury:

Profesní sdružení VIZE TANCE, jak již TANEČNÍ MAGAZÍN informoval, se snaží jednat s vrcholnými organizacemi. A to nejen ve prospěch svých členů, ale tanečních a pohybových umělců vůbec.

Současná složitá doba potřebuje rychlé a konkrétní činy. Je dobře, že se VIZE TANCE umí (převážně) za živě vystupující autorské i reprodukční umělce postavit.

Marie Kinski

Baronka Marie Kinski a Yvona Kreuzmannová (na titulním snímku) napsaly za vedení „VIZE“ KONKRÉTNÍ dopis šéfovi OULK Ministerstva kultury ČR Mgr. Milanu Němečkovi a v kopii i ministru kultury PhDr. Lubomíru Zavorálkovi. Chtějí v něm řešit nelehkou situaci celé nezávislé pohybové a taneční scény. Zejména se zřetelem na dlouhodobou situaci neustálého podfinancování této kulturní oblasti. A žádají nalézt KONKRÉTNÍ východiska a navržená řešení. Dochází v něm rovněž na přímé a detailní dotazy, stran financování streamingu, řešení odložení termínů dotačních programů nebo palčivé otázky storno poplatků za neuskutečněná představení a produkce vůbec.

Adriana Světlíková

Mezitím napsala obdobný dopis i další z vedení VIZE TANCE, Adriana Světlíková z Nové sítě. Té již se od magistra Němečka dostalo bleskové odpovědi, s níž vás teď seznamujeme:

Ministerstvo Kultury dne 25.3.2020 – částečná odpověd’ na otázky, které všichni máme:

Vážená paní Světlíková,

v situaci, kdy mi lidé v sekci a na OULK odchází a přichází do karantény je těžké něco veřejně deklarovat. Mohu Vás však ujistit, že kolegové, kteří nejsou v karanténě, na rozhodnutích o dotaci pracují a já denně desítky rozhodnutí podepisuji. Situace je v podstatě analogická s předchozími lety, v pátek jsme se shodli na MK na novém znění rozhodnutí tak, aby bylo možno z dotace hradit i náklady u projektů, které se realizovat nebudou nebo budou jindy a v jiném rozsahu. Rychlost vydávání závisí i na výzvě a reakcích žadatelů o změnu, každopádně rozhodnutí vydáváme. Paní Zichová kupříkladu i přes pocit z nákazy i jako riziková entita chodí do kanceláře a rozhodnutí produkuje.

Jistě však pochopíte, že v situaci, kdy za mnou znenadání přicházejí kolegové a oznamují mi, že musí do karantény, je těžké něco garantovat.

Děkuji za pochopení

Mgr. Milan Němeček, PhD.

pověřen řízením sekce živého umění

VIZI TANCE patří zcela jistě velké poděkování za aktivitu a to, že jí nezůstává lhostejný osud všech těch, kteří jsou na svém umění bytostně i finančně závislí.

Foto: Markéta Bendová, Eva Smolíková a archiv TM

TANEČNÍ MAGAZÍN