Rozhovor s Antonínem Schneiderem, předsedou Správní rady TCP

„Reprezentujeme vzácný obor“

Taneční centrum Praha letos slaví třicetileté výročí od chvíle, kdy se transformovalo na taneční konzervatoř. Oslavy vyvrcholí 12. června ve Stavovském divadle. Antonín Schneider, který je předsedou Správní rady Tanečního centra Praha a manažerem konzervatoře, v rozhovoru sdílí nejen původní hodnoty školy, ale také plány a vize do budoucna. Hovoří i o podmínkách, které mají pro realizaci projektů, a nejsou vůbec jednoduché.

Konzervatoř Taneční centrum Praha je škola s dlouhou historií, jako první středoevropské centrum současného tance vznikla už v roce 1961. To znamená, že má tato instituce už přes šedesát let nesmírný vliv na taneční scénu i jiné umělecké obory. Je to pro vás závazek?

„Uvědomuji si, že reprezentujeme vzácný obor a výrazně originální tvář tanečního školství a divadla, kterou vytvářeli postupně naši učitelé a tvůrci z mnoha zemí světa – původně v nepřátelském prostředí komunistického režimu (28 let), a pak v poměrně pokrytecké a lhostejné kultuře, která tanečnímu umění vůbec nerozumí, a tedy se ho bojí a v podstatě se snaží mu vyhýbat a potlačovat ho. Všechny ty řeči o významu tělesné kultury, vzácné estetice, dramatičnosti a emocionalitě nonverbálního umění, dostupnosti a diverzitě kultury jsou jen plané politické proklamace. Vlastně jen z lásky k divadlu a z úcty k naší tradici se snažíme pokračovat a vytváříme znovu a znovu pro diváky iluzi, že je všechno v pořádku.“

Na jakých původních hodnotách stavíte? Jaká je dnes pozice školy?

„Poctivý přístup k umění, k tanečnímu řemeslu a snaha o výchovu profesionálně vybavených a navíc vzdělaných, vnímavých a odvážných mladých lidí. Pozice v našem konzervatorním světě vlastně nemá kdo hodnotit – jediným indikátorem je nadšený potlesk tisíců diváků ročně a rozpačité mlčení odborné veřejnosti! Jako by se stále divili, jak to všechno děláme… a někteří dokonce proč to všechno děláme?“

Letos je to už třicet let, co se Taneční centrum Praha transformovalo na taneční konzervatoř. Chystáte se tak významné jubileum nějak oslavit?

„Ano, 12. června 2024 připravíme ve Stavovském divadle slavnostní představení, kde také provedeme několik premiér k Roku české hudby. Základem bude repertoár obou juniorských souborů Balet Praha Junior 1 a 2 a také Pražský komorní balet, se kterým úzce spolupracujeme a koprodukujeme některé inscenace. Baby Balet jsme právě přejmenovali na BPJ 2, protože hlavně v regionech prý „Baby“ působí jako nějaká školní besídka přesto, že jeho dramaturgie, režim a umělecké vedení včetně scénických technologií má přísně profesionální parametry.“

Prosadit se v současném tanečním světě není nic jednoduchého. Snažíte se své žáky připravit na reálný svět za branami školy? Daří se vám to?

„Prosadit se v České republice – bohužel – není nic složitého, dostupnost tanečního divadla na cca 70 % území je tak mizerná, že „naše“ tři soubory si většinou konkurují jen vzájemně, resp. se dost vhodně doplňují (cca 150 představení ročně). Kdyby to státní a veřejná správa alespoň skromně dotovaly, účinek a význam by byly násobně vyšší. Naše studenty připravujeme nejen na interpretační praxi, ale poskytujeme jim plné gymnaziální vzdělání, probíráme umělecko-pedagogickou přípravu, mediální komunikaci, kulturní management, zásady rehabilitace, práci se scénickými technologiemi atd. Je to současně příprava na tzv. „druhou kariéru“ – všechny výše uvedené profese v tanečním umění bolestně chybějí.“

A jak vybíráte pedagogy, osobnosti, které studenty formují a inspirují?

„V posledních letech už máme pedagogy z vlastních absolventů – tedy eklekticky vybavené klasikou, contemporary a jazzem. Velký prostor dáváme výkonným umělcům a jejich druhé kariéře. V novém Domě tanečního umění v Braníku jsme již nabídli tvůrčí, pedagogickou nebo administrativní a technologickou práci 31 tanečním umělcům – některým ještě na vrcholu kariéry. Propojení s praxí – divadlem – jevištěm tak naši studenti prožívají denně „v přímém přenosu“.

Kolik mají školní soubory vlastně tanečníků? Kteří studenti na představeních participují?

„Balet Praha Junior si vystačí s cca 14 členy základního kádru a „dvojka“ (bývalý Baby Balet Praha) musí pracovat s 20–30 nezletilými umělci.“

Ve vaší osobě se sbíhá mnoho funkcí, jste předsedou Správní rady Tanečního centra Praha, manažerem konzervatoře, dramaturgem souboru Balet Praha Junior, působíte i jako dramaturg Domu tanečního umění. Je vaše úloha spíše pedagogickou, uměleckou, nebo více manažerskou pozicí?

„Když mě v roce 1980 kolegové přesvědčili, abych převzal vedení tehdy ještě beznadějně undergroundového souboru, měl jsem ještě mnoho osobních uměleckých cílů. Ale brzy jsem si natvrdo uvědomil, že kromě vlastní ženy, která převzala metodiku a organizaci výuky, budeme mít vždycky jen několik nadšenců a holé ruce. Musel jsem se snažit efektivně propojit interpretační, dramaturgické a manažerské povinnosti… musel jsem dělat prakticky všechno, ale nejraději mám dodnes pozici asistenta choreografa – na to jsem měl docela štěstí. Před revolucí jsme ale mnoho vizí museli stále odkládat nebo redukovat a čekat na zázrak. A pak jsem najednou seděl v ředitelně Národního divadla jako člen týmu, který měl striktní úkol: rychle transformovat ten socialistický moloch se stamilionovými rozpočty do umělecky nezávislé demokratické instituce… se zaslouženými stamilionovými rozpočty. Myslím, že jsem v naší taneční obci jediný, kdo má takto protichůdné zkušenosti. Možná také proto obtížně hledám se svými „šťastnějšími“ kolegy společnou řeč. A přitom prosazuji zdánlivě naprosto rutinní a samozřejmé věci: plnou rovnoprávnost tanečního umění s ostatními hlavními scénickými obory. A mohu to přesně vysvětlit, dokázat a spočítat… proto jsem tak oblíben při diskusích na toto téma.

Ale k Tanečnímu centru Praha: tehdy jsme současně sváděli paradoxní boj s Ministerstvem školství o oficiální transformaci na konzervatoř. Trvalo to po revoluci ještě několik let, poslední slavnou bitvu jsme v Karmelitské ulici vyhráli až 31. srpna 1997 – to už jsme otevírali 4. ročník. Nechápete? Ano, je to nepochopitelné.“

Taneční centrum Praha má nyní vlastní střechu nad hlavou, sídlí v Domě tanečního umění, který jste již zmínil. Kromě vás v památkově chráněném branickém pivovaru našly své útočiště před hrozícím zánikem další umělecké instituce, běží tu i mnoho komunitních aktivit. Prostory jsou to velké a krásné, budova však není v osobním vlastnictví, financovali jste náklady na vznik tanečního zázemí, teď platíte čistě komerční nájem. Jak se vám daří udržet náklady na provoz?

„Ani se neptejte – ale konečně máme klid a dostatečný prostor a kultivované inspirativní prostředí, tolik potřebné pro uměleckou práci, to nelze ničím zaplatit. Vlastně až teď si plně uvědomuji, jak absurdní podmínky, doslova šikanu, jsme museli snášet v minulém tragicky zanedbaném „obecním“ sídle.“

Jaké podmínky máte pro realizaci projektů a celé letošní sezóny? Jak by se mohla situace zlepšit?

„Bohužel, jako nezávislá nezisková organizace – škola (zapsaný ústav) jsme plně závislí na dotaci Ministerstva školství. Nový zákon o financování regionálního školství ale tuto dotaci od roku 2021 odvozuje od zprůměrovaných výkonů veřejných konzervatoří stejného oboru – a to je veliká (ale přesto zákonná) nespravedlnost vzhledem k charakteru a kapacitě naší vzdělávací koncepce a faktickým výkonovým ukazatelům. V umělecké oblasti je to ještě horší. Letos jsme dokonce dostali poměrně slušné dotace pro oba studentské soubory na premiéry Roku české hudby, ale ani korunu na samotný kontinuální provoz obou těles. To je stejné, jako byste leželi na JIPce a sestřičky by vám místo kapačky lakovaly nehty! Doufám, že dnes už si nikdo netroufne tvrdit, že to všechno přeci musí platit konzervatoř, když jsou to vlastně její studenti!  Obě hlavní grantové komise (Prahy a Ministerstva kultury) jsou sestaveny tak, že vůbec nedokáží kompetentně hodnotit projekty tanečního divadla, respektive celoročně působících těles, která by měla být, resp. musí být páteří každého scénického oboru živé kultury. Vlastně jen zoufale opravujeme díry v trupu, ale loď se přesto potápí – a nikoho to nezajímá.“

Co zajímavého vás v nejbližší době čeká?

„Právě máme za sebou (spolupráce Pražského komorního baletu a Baletu Praha Junior) mimořádně náročnou premiéru Jiřího Bubeníčka La Strada (ano, je to ten slavný Felliniho filmový příběh z 50. let, převedený věrně do tanečního jazyka včetně náročných rekvizit a režie). Je zřejmé, že rodina Bubeníčků ví o cirkusovém prostředí úplně všechno… a taneční kariéry Jirky i Otty byly opravdu světové. To je právě pro La Stradu výborná kombinace. Teď se pokusíme dostat inscenaci do všech divadel, kam se „vejdeme“ – bude to opravdu náročné, ale určitě to stojí za to. Máme ale zároveň Rok české hudby, takže v plánu jsou Leoš Janáček, Antonín Dvořák a samozřejmě i Bedřich Smetana, ale také třeba Jaroslav Ježek a Václav Trojan. Nechte se překvapit. Od dubna do listopadu bude šňůra premiér.“

Jakou vizi má konzervatoř Taneční centrum Praha do budoucna?

„Udržet za každou cenu nastavený trend a neustoupit ani o krok z původních plánů, respektive snů. Při vzrůstajícím blahobytu a výrazném propadu tělesné kultury (prý vinou „digitální demence“) to je stále těžší. Musíme vychovat úplně novou generaci tanečníků, kteří budou nejen poctivě a promyšleně pracovat na jevišti, ale poradí si i s politiky, úředníky, kolegy „od divadla“, s médii – ale hlavně budou neustále hledat upřímnou a srozumitelnou cestu k divákům. A budeme z toho mít všichni radost.“

Děkujeme za rozhovor

Foto: Archiv A. Schneidera 

Mgr. Johana Mravcová

pro Taneční magazín

Rozhovor s choreografem a tanečníkem Mirkem Kosíkem (Cirk LaPutyka)

„Baví mě porušovat taneční pravidla“

Tančí v DEKKADANCERS,  v tanečním studiu ViViD Dance Company a působí v novocirkusové company Cirk LaPutyka. Má rád různé taneční styly a stal se z něj univerzální tanečník. Věnuje se také choreografii, a jak sám říká: „Tvorba choreografie je obrovská výzva a proto mě to baví.“ V současné době se Mirek Kosík hodně věnuji pozemní a závěsné akrobacii, které ho velice baví a rád by se v nich zdokonalil tak, aby je mohl propojovat s tancem.

V jednom rozhovoru jste řekl, že u Vás v rodině se nikdo tanci nevěnoval, jenom babička zpívala a bratr hrál fotbal. Co Vás v dětství bavilo, čím jste chtěl být?

„V dětství jsem se věnoval atletice, ze které mám spoustu medailí. Tehdy si mě tam všiml trenér fotbalu a přetáhl mě do týmu. Fotbal mě ale přestal bavit asi po půl roce a tak jsem skončil a k atletice už se taky nevrátil. Od té doby jsem zkusil hodně sportů, ale u ničeho jsem nevydržel víc než měsíc. Takže jsem spíše žil prostý vesnický život, chodil do školy a ven s kamarády. Vůbec jsem nevěděl, čím chci být a tak nějak jsem se rozhodl jít na obchodní akademii, kde mě hodně bavilo účetnictví, a tak jsem v tom pokračoval i na vysoké škole a myslel, že budu účetní, jelikož práce s čísly mě bavila. Každopádně po vysoké škole jsem se hecl a zkusil v jednom dni tři konkurzy v Praze … no a všechny vyšly dobře, proto jsem se ze dne na den přestěhoval do Prahy.“

Co Vás přivedlo ve třinácti letech do břeclavského tanečního studia Actiwity DC, kde byla tehdy vedoucí Veronika Tučková, o níž jste řekl: „Nebýt jí, netančil bych!“

„Se školou jsme šli jednou na představení taneční skupiny Aktivity DC a doteď si pamatuju, že při celém představení mi škubaly nohy a ruce… takové tiky. Nevěděl jsem co to je, ale k pohybu a tanci jsem měl od malička tak nějak blízko. Loni na Vánoce jsem dostal od rodičů záznamy z VHS kamer, kde jsem zjistil, že jsem v podstatě dřív tančil, než chodil. No a v deváté třídě mě kamarádka Bára Čápková vzala na trénink právě Aktivity DC, kde právě ona tančila. A tak se mě ujala Veronika Tučková, která ve mně právě probudila lásku k tanci. No a od té doby jsem nevynechal jediný trénink a našel v tanci neskutečnou vášeň … něco co jsem do té doby vůbec neznal…, to mi zůstalo až doteď.“

Absolvoval jste program Galen Hooks Method PRO v New Yorku u choreografky Galen Hooks. Co Vám studium pod jejím vedením dalo?

„Ano, absolvoval jsem její program „Classic“ v Amsterdam a poté „PRO“, který byl jen pro vybrané v NY. Dalo mi to snad úplně všechno 😀 Classic program byl zaměřený hodně na face expressions, herectví a o tom, jak najít sebedůvěru v performance. „PRO“ program byl hodně zajímavý… měl nám ukázat, jak funguje Industry svět, což jsme zjistili v prvních 40 minutách, kdy jsme došli na sál, a nikdo nám nic neřekl. Tak jsme se tak nějak zmateně začali rozcvičovat a nikdo nevěděl, co se děje. Po 3 minutách přišla její asistentka a začala nás učit choreografii, stylem, jednou ukážu a jedeme na hudbu. Takhle to trvalo 40 minut… a řeknu Vám… nikdy jsem neměl tak zavařenou hlavu a nikdy jsem nebyl více zpocený. Poté si s námi sedla a každému přečetla poznámky, co jsme udělali špatně hned od příchodu do sálu. Za mě to byla obrovská zkušenost, ze které jsem si toho hodně odnesl do svého midsetu a do svého každodenního fungování v profesionálním světě.“

Rád tančíte různé styly a stal se z Vás univerzální tanečník. Přesto, je Vám některých z tanečních stylů nějakým způsobem nejbližší? Co byste se ještě rád naučil? 

„Já jsem začal více na show Dance, poté pokračoval v Brně v underground světě freestylu a battlů, a následně v Praze jsem začal s Contemporary a komercí. Asi nedokážu říct co je mi nejbližší… od každého kousek. Tím jak jsem i jako dítě střídal sporty, i hračky mě bavily maximálně hodinu… tak to mám i s tancem… rád to střídám… mixuju… podle nálady. Baví mě experimentovat a spojovat různé taneční styly ve svých choreografiích i freestylu. V tom také vidím tu krásu tance… i když každý styl má pravidla, tak mě je baví porušovat a spojovat si je do vlastních pravidel. Momentálně se hodně věnuji pozemní a závěsné akrobacii, ve kterých bych se chtěl hodně zlepšit a později je právě propojovat s tancem. Závěsná akrobacie pro mě byla láska na první pohled, i když hodně bolí se ji učit, spoustu modřin a odřenin, ale láska je  o to silnější :D“

Tančíte v DEKKADANCERS (Kniha džunglí) a v tanečním studiu ViViD Dance Company. Působíte v novocirkusové company Cirk LaPutyka (R.I.E.). A co taneční kurzy nebo workshopy, pořádáte je?

„Workshopy pořádám, když mám chuť a čas. Jednou jsem si zkusil mít pravidelné open classy, ale po čase jsem přišel na to, že mi to vůbec nevyhovuje. Tvořil jsem, protože jsem musel, ale  ne protože jsem chtěl a stala se z toho spíše povinnost než radost. Momentálně skrze představení, tour s Jirkou Kornem, tour s Leošem Marešem, nějak neplánuju workshopy. Nejblíže duben/květen. Ale kdo ví… třeba mě přepadne tvořivá a bude to za 2 týdny.“

 V roce 2021 jste se stal absolutním vítězem a stal se Tanečníkem roku. Co to pro Vás znamená?

„Nechci říct, že bych si toho nevážil, vážím si toho moc. Snažil jsem se o to dlouho, kvůli cestě do NYC, což byla hlavní cena. Beru to ale tak, že je to jen jedna výhra na mé cestě, která mě posunula o několik kroků vpřed a naopak musím makat o to víc a nezaspat. Bylo to pro mě uvědomění, že to co dělám, dělám správně a otvírají se mi další cíle a příležitosti.“

Co Vás na tanci baví a čím je pro Vás tanec stále tak okouzlující?

„Všechno a vším. Nevím, jak lépe to vyjádřit :D“

Nezůstal jste pouze tanečním interpretem, ale působíte také jako choreograf a spolupracujete se zpěváky jako Jiří Korn, Adam Pavlovčin nebo Lucie Bílá. Jako choreograf jste se podílel na kabaretním představení R.I.E. (Cirk LaPutyka), Superstar a různých show. Co Vás přivedlo k choreografii? Máte v tomto oboru nějaký vzor? Co Vás na práci choreografa baví? 

„K choreografiím jsem se dostal docela brzo, a to asi po 2 letech tančení, kdy jsem dostal na starost jednu ze skupinek začátečníků právě v Actiwity DC a zároveň se podílel na soutěžních choreografiích soutěžních skupin. Dostal jsem tím pádem spoustu příležitostí a lekcí, co jak dělat a nedělat. A choreografování mě provází tak nějak celou moji taneční kariéru. Když se teď ohlédnu na některé choreografie právě z těchto časů, tak se směju. Ale byla to cesta, kterou jsem si tvrdě šlapal a pořád šlapu. Tvorba choreografie je obrovská výzva, a proto mě to baví. Zkoušet sám sebe. Strávit hodiny poslechem jedné písničky a představovat si pohyby, pozice, formace, představovat si ten život, který to má mít. Přemýšlet nad emocí, kterou chci předat jak tanečníkům, tak divákům. Je tam spousta aspektů.

Celkově mě baví tvořit a samotný proces tvorby. A když to má dobré ohlasy, tak to už je jen třešnička na dortu. A můj choreografický vzor je právě Galen Hooks co se týče zahraničí a český vzor je Zizoe.“

Patříte mezi ty lidi, kteří si můžou říct, že jejich práce je také jejich koníčkem? Jak rád trávíte chvíle volna?

„Samozřejmě, že ano. Volno trávím tak, že jdu trénovat, freestylovat, tvořit choreografie, do fitka, plavat. Když mám day off, tak jdu do  sauny, na dobré jídlo, masáž a co nejvíc regenerace, což je pro nás tanečníky hodně důležité. Ale obecně se ve volném čase věnuji hlavně tomu, abych se zlepšil v čemkoliv, co můžu později využít.“

Děkuji za rozhovor a vzkaz pro všechny, co to dočetli až sem. Dělejte, co Vás baví a jděte si za tím přes všechny překážky, protože pokud věříte tomu, že je to možné… tak je to opravdu možné.

Foto: Archiv Mirka Kosíka

Veronika Pechová

pro Taneční magazín

Rozhovor s tanečníkem Michalem Tomanem

„Tvorba dává naší existenci smysl“

Byl první generace dětí, která se v Evropě začala věnovat brazilskému bojovému umění obsahující prvky boje, akrobacie, tance a hudby capoeiře. Po gymnáziu vystudoval moderní tanec na VŠMU v Bratislavě a v rámci programu Erasmus půl roku studoval tanec a choreografii na Falmouth University v Anglii. Jako tanečník působí Michal Toman v souboru současného tance 420PEOPLE, spolupracuje s ND v Praze, tanečním souborem DEKKADANCERS a souborem fyzického divadla Burki&com a pořádá taneční workshopy, v nichž se zaměřujete na současný tanec, capoeiru a akrobacii.

Jako malý kluk jste byl hyperaktivní a tak Vás maminka v předškolním věku přihlásila na balet. Jenže tatínek chtěl něco mužského a tak jste začal dělat karate. A k tomu ještě další kroužky jako aikido, latinsko-americké tance nebo kytaru v ZUŠ. Co Vás ještě bavilo? Jaký jste byl kluk?

„Řekl bych, že jsem byl taková trochu neřízená hyperaktivní střela. Obecně jsem oplýval schopností okamžitě provést něco, co mě právě napadlo, a to třikrát rychleji než jsem stihl pořádně zauvažovat nad tím, jestli to není šílené a nebezpečné či přímo sebevražedné. K neuvěření všech se mi nikdy nic moc vážného nestalo a první pořádnější zranění mě potkalo teprve až v květnu tohoto roku, což je i pro mě samotného s ohledem na to, čím vším jsem v životě prošel, naprosto k neuvěření. Byl jsem velmi soutěživý, ctižádostivý a nějakou dobu mi trvalo, než jsem se naučil prohrávat, a to proto, že se mi to obecně moc nestávalo, hlavně tedy na poli věcí, na kterých mi záleželo. Byl jsem dost urputný, velmi dobrý v plnění zadaných úkolů a obecně jsem moc neuměl jet na poloviční plyn, buď jsem něco dělal úplně naplno a tzv. do roztrhání těla nebo prostě vůbec, což bylo v mnoha ohledech velmi užitečné a v mnoha zase ne. Byl jsem přirozeně vůdčí typ, měl jsem trochu problém s autoritami a asi jsem byl i vcelku drzý. Pořádně jsem poslouchal a respektoval opravdu jen pár lidí, ale zase na druhou stranu jsem vždycky měl moc rád všechny kolem sebe a skoro všechno na světě mě hrozně zajímalo, takže v kombinaci s dobrým plněním úkolů mě šlo postavit téměř k čemukoliv a já si v tom většinou našel to své. Tak, jak mí rodiče věděli, bylo zkrátka třeba mě jen dobře usměrnit, proto i to velké množství všelijakých koníčků, kroužků, sportů a zábav, které jsem provozoval. Miloval jsem atletiku a závody, moc mě bavil sborový zpěv, air-soft, skateboarding, snowboarding, agresivní brusle, zkusil jsem také keramiku a další rozličné věci, dodnes se například věnuji sběratelství anebo miluji práci se dřevem, ke které mě vedli oba dědové. Vždy jsem měl v sobě touhu vše poznat, všechno umět a všemu porozumět. Myslím, že jsem to přirozeně zdědil po svých rodičích a hlavně jsem v tomto ohledu měl obrovský příklad ve své rodině, protože u nás vždy byla ideálem kalokagathia, tedy spojení těla, duše a mysli, hlavně v ohledu multifunkčnosti. Můj táta s mámou a moje dvě starší sestry v mých očích prostě věděli, uměli a dělali snad úplně všechno. Maximálně jsem se jim snažil vyrovnat. Jeden den jsem se díval na to, jak jedna sestra vyhrává mezinárodní pěveckou soutěž, druhý den jak získává ocenění ve hře na kytaru. Druhá zatím vyhrála pětiboj na atletických závodech, pak namalovala obraz, co vyhrál soutěž v Japonsku, mezitím vyřezala sochu ze dřeva, napsala báseň, obě pak spolu spluly nějakou tu divokou řeku a následně přinesly domů na konci roku z gymnázia samé jedničky a odmaturovaly z biologie, chemie a biochemie. A takto bych mohl chvíli pokračovat. Zkrátka velmi inspirující a vy přirozeně nechcete zůstat pozadu.“

Michal Toman – Svoboda v čase – Fotograf Milan Polóny

Měl jste možnost jít studovat balet, který Vás bavil, na taneční konzervatoř, jenže v osmi letech jste se začal věnovat brazilskému bojovému umění obsahující prvky boje, akrobacie, tance a hudby. Byl jste první generace dětí, která se v Evropě začala věnovat „bojovému tanci“ capoeiře. Čím Vás jako kluka capoeira zaujala? Byla to právě ta směs kombinace?

„Ano, přesně tak. Kdybych musel něco vypíchnout, tak určitě nejvíc z toho všeho mě tehdy očarovala akrobacie. Všechny ty stojky, skoky, vruty a salta. Pamatuji si ten moment jako včera. Bylo to doslova jako vidět sebe sama v zrcadle. Jako by capoeiru někdo stvořil přímo pro mě. Bylo v ní nejen zahrnuto ale i spojeno vše, co jsem měl rád (boj, akrobacie, tanec, hudba, zpěv, soutěživost) a hlavně celá ta energie kolem capoeiry a těch lidí byla naprosto úžasná. Všichni byli veselí, uvolnění, otevření, usměvaví, dobře naladění, energičtí nebo přímo hyperaktivní jako já. Tréninky probíhaly sice s velkou disciplínou, ale v úplně jiném a velmi uvolněném duchu než u jiných bojových umění, což mi strašně vyhovovalo. Vcelku dlouho mi v raném mládí trvalo, než jsem se naučil opravdu pořádně koncentrovat a zklidnit když je to třeba a v neposlední řadě jsem byl a dodnes jsem velmi otevřený člověk, co si rád povídá a má rád srandu. Tohle všechno v podstatě u všech bojových umění, které jsem vyzkoušel, byl poněkud problém, v capoeiře ale ne. Je to vlastně velmi prosté, představte si před očima Brazílii, jaká asi podle vás je? Jakou pulzuje energii? No a capoeira je stejná. A teď si zase představte Čínu nebo Japonsko, rozumíte mi…“

Michal Toman – Of fear and desire – Fotograf Peter Brenkus

Na gymnáziu jste zjistil, že tanec je Vaše veliká láska a chcete se mu opravdu věnovat a rozhodl se pro studium moderního tance na VŠMU v Bratislavě a v rámci programu Erasmus jste půl roku studoval tanec a choreografii na Falmouth University v Anglii. Jak vzpomínáte na svá studijní léta v Bratislavě a pobyt v Anglii?

„Vzpomínám na ně strašně rád. Studium moderního tance na VŠMU v Bratislavě byl určitě jeden z mých velkých splněných snů. Samozřejmě, že vše má své mouchy. Žádná škola není dokonalá a jako její absolvent a člověk, co na ní strávil 5 let, bych samozřejmě mohl vyjmenovat několik věcí, které bych zlepšil, nicméně já vždycky říkám, že je to také hodně o samotném studentovi a o tom, jak moc se mu chce a kolik tomu studiu dá. Já chtěl určitě hodně, ta škola mi dala opravdu moc, ale hlavně mi dala přesně to, co jsem od ní očekával, takže jsem spokojený. Kromě školy samotné a všech profesorů strašně rád vzpomínám také na náš internát, to byl snad ještě intenzivnější zážitek, zajímavé a fakt šílené místo… No a pak samozřejmě na všechny své kamarády jak z VŠMU, tak z capoeiry. Na druhou stranu necítím žádný velký sentiment, protože pět let je opravdu velmi dlouhá doba, a to zejména v životě tanečníka a myslím, že v tomto případě je to trochu naopak, než to u studií běžně bývá. Většina lidí velmi ráda vzpomíná na studentská léta, a jak to všechno tehdy bylo krásné a pak přišel ten těžký, všední, nudnější, náročnější „dospělý“ život a už to nikdy nebylo jako dřív, kdežto já jsem se na konec studií už velmi těšil, a to co přišlo po škole, bylo tak moc vytoužené a ještě mnohem lepší, ta euforie se těžko popisuje a do dneška si to hrozně užívám.

Co se Británie a studia na Falmouth University týče, tak můžu rozhodně říct, že patřím k lidem, kterým program Erasmus+ změnil život. Bylo by to minimálně na dalších pět stran textu vylíčit celé toto mé životní období, nicméně v Británii jsem strávil určitou část svého života, a to jak studijně, tak i pracovně. Zažil jsem tam velmi dobré i zlé časy, poznal spoustu skvělých lidí a můžu říct, že i pár přátel na celý život. Také můžu říct, že kdybych Erasmus+ neabsolvoval, nejspíš bych dneska nedělal to, co dělám, nebyl tam, kde jsem a s největší pravděpodobností ani nevedl tento rozhovor. Opravdu mi to úplně změnilo život a pohled na svět, nepočítaje to, že jsem si tam také uvědomil, jak moc chci dělat to, čemu se věnuji u nás v naší české a slovenské domovině, pokud to jen jakkoliv bude možné.“

Vaší velkou láskou je stále capoeira a od roku 2002 jste členem největší mezinárodní asociace Abada Capoeira. Již v patnácti jste se zúčastnil Mistrovství střední Evropy v roce (2009). V Brazílii jste se zúčastnil mistrovství světa. Jste držitelem několika ocenění, jako je např. Mistr visegrádské čtyřky (2019), Mistr Evropy (2021) nebo Mistr visegrádské čtyřky (2023). Co to pro Vás znamená? Čím je capoeira pro Vás dnes v dospělém věku?

„Je to něco, co je mou součástí a vím, že už navždycky bude. Capoeira je mým životním stylem, mou cestou a přesně tak, jak jste řekla,  mou celoživotní láskou, se kterou jsem vyrostl. Dá se říct, že se živím capoeirou a praktikuji ji v určité formě v podstatě každý den, protože je ukrytá téměř ve všem, co dělám a na mém pohybovém slovníku je to myslím velmi znát. Tomu, co všechno capoeira dokáže přinést profesionálním tanečníkům, jsem se věnoval i ve své diplomové práci na VŠMU. Capoeira mě od mala formovala jako člověka, protože to není pouze série cvičení, ale také filosofie, přístup k životu a další věci, takže bych bez ní dnes určitě nebyl po fyzické i psychické stránce tím člověkem, kterým jsem. No, a i přes mé značné interpretační vytížení a velké počty představení v divadlech se k ní snažím vracet v její čisté formě a každý čtvrtek, pokud nemám představení, učím otevřené lekce capoeiry a akrobacie v našem studiu souboru 420PEOPLE Maiselovka, abych předával toto umění a své dovednosti a zkušenosti dál. Pokud mi to časové možnosti dovolují, rád také cestuji a účastním se událostí naší školy ABADA capoeira a případně i různých mistrovství. Vždy mě bavilo v capoeiře soutěžit, vždy jsem měl ty ambice dokazovat si a ostatním, že toto je opravdu má disciplína,  a i když jsem si drtivou většinu snů v tomto ohledu již splnil a nepřikládám tomu takový význam jako kdysi, stále mě to prostě baví a všech těch titulů, které jsem získal, si velmi vážím.“

Michal Toman – O2Universum – iMucha show – Fotograf Milan Vopálenský

Jako tanečník působíte v souboru současného tance 420PEOPLE (Ever, INspiraCe, Heart of Noise), Spolupracujete s ND v Praze (Kráska a zvíře), tanečním souborem DEKKADANCERS (Poslední večeře) a souborem fyzického divadla Burki&com (Růžový samuraj). Co Vás baví na tancování? Je to ta možnost vyjádřit své emoce pomocí pohybu svého těla beze slov?  

„Já jsem se věnoval trochu i herectví, takže úplně beze slov zase ne, velmi rád na jevišti mluvím či zpívám a koneckonců například v Růžovém Samurajovi je vyprávění, slov a zpěvu až až. Myslím si, že žádný tanečník okolo mě na tuto otázku nemá jednoduchou a krátkou odpověď a hlavně myslím, že se to těžko verbalizuje. Je to totiž podle mě velmi komplexní záležitost a asi těžko od někoho uslyšíte odpověď „protože mám rád hudbu a rád se hýbu“. Všichni v sobě samozřejmě musíme mít určitou dávku exhibicionizmu, jinak bychom to dělat nemohli, ale ne v negativním slova smyslu. Prostě se před diváky rádi předvádíme a také jim rádi něco předvádíme a to nám dělá radost. Jenom o tom to ale v žádném případě není. Pak je tu naplnění a radost z tvorby samotné, která si myslím, že dává naším existencím smysl. Následně třeba pocit euforie po zdařilém představení nebo premiéře, to je myslím v kombinaci s vrcholným fyzickým výkonem pro mnohé tanečníky doslova droga. No a pro mě osobně je to hlavně právě to něco, co se nedá dobře verbalizovat, co prožíváme přímo v daném okamžiku během představení na jevišti. To něco neopakovatelného,  co zkrátka vznikne a zanikne pouze tehdy a tam v tu danou chvíli, na tom daném místě. Ta atmosféra a komunikace v jiné úrovni, ty situace a emoce, které tím, že je nepředvádíme, ale opravdu prožíváme, tak doslova zhmotňujeme. Ta magie, že dokážeme na hodinu vytvořit pro sebe i dalších několik stovek lidí úplně jiný vesmír, než v kterém běžně žijeme a diváci u toho pocítí něco, co se jich dotkne, až jim to třeba úplně zatají dech… Velmi těžce se mi to popisuje. Přál bych si, aby každý člověk mohl zažít tu moc a krásu se takto někoho dotknout skrze své umění a fyzickou akci, navíc aniž by u toho, tak jak říkáte, třeba vypustil jediné slůvko. Je to překrásné.“

Pořádáte taneční workshopy, v nichž se zaměřujete na současný tanec, capoeiru a akrobacii. Co Vás baví na pedagogické práci? Je to ta možnost předávat své znalosti dále?

„Musím se upřímně přiznat, že i když jsem studoval obor, který byl také pedagogicky zaměřen, tak pedagogická činnost nikdy mou prioritou nebyla a hlásal jsem to již na škole. Respektive vedení například víkendových workshopů či pravidelných lekcí jednou týdně mě baví a dělá mi to radost, protože je to taková forma a taková míra, která je mi příjemná. Za léta své praxe jsem ale zjistil, že bych v žádném případě nemohl být tanečním pedagogem na plný úvazek na konzervatoři, ZUŠ či nějaké akademii. Nejspíš bych z toho zešílel. Hlavní však je, že by mě tato práce určitě neučinila šťastným a nenaplňovala by mě. O to víc si s odstupem let vážím všech pedagogů na základních uměleckých školách, konzervatořích apod. Jsou nesmírně důležití, je to velmi náročná profese a vyžaduje si to mít dar, protože to, že je někdo skvělý tanečník ještě neznamená, že je i skvělý pedagog. Já jsem chtěl být prostě vždycky interpretem na plný úvazek, tančit, skákat, hrát, tvořit, prožívat a ztvárňovat. Baví mě ty výzvy, ta disciplinovanost, náročnost, rozmanitost, baví mě být na jevišti a být viděn na jevišti, vytvářet a prožívat to všechno, co děláme a působit na lidi. Navíc k tomu je zde jedna věc, která je pro mě v učení nesmírně důležitá a to je aspekt dobrovolnosti. Na mé otevřené či soukromé lekce a workshopy se zkrátka přihlásí jen a pouze ti, kteří o ně opravdu stojí a mají chuť a odhodlání se něco nového naučit a co víc, většinou přicházejí s jasnou představou či požadavkem, co by se chtěli ode mě naučit, protože mě předtím viděli například na jevišti a něco přesného je zaujalo a oslovilo. To mě pak baví ze všeho nejvíc, když někdo přijde s tím, že mě viděl dělat přesně tento trik a strašně by ho zajímalo, jak to dělám a chtěl by se to také naučit. Toto nadšení a ta dobrovolnost jsou nesmírně důležité a například ve státním školském systému vůbec nejsou zárukou. Jinak mě vždy bavilo propojovat vše, co dělám a co se na první pohled nemusí jevit jako slučitelné. Jak využít bojová umění v tanci, tanec v bojových uměních, jak do toho všeho zakomponovat akrobacii a triky v takové kvalitě, aby to fungovalo. Myslím si, že jedna z nejdůležitějších věcí, která se mi při mých workshopech daří je vysvětlovat, že téměř vše je propojené. A například budoucí profesionály připravovat na to, že doba, kdy umělec uměl byť i skvěle jednu jedinou věc a to mu stačilo, je dávno pryč a že pokud budou chtít opravdu uspět, budou muset mít přesahy a ideálně čím víc, tím líp. Svět tance, bojových umění, akrobacie, nového cirkusu, fyzického divadla a herectví se čím dál tím víc sbližuje a propojuje. Čím dál tím víc se začíná používat universální slovíčko performer, aby se to nemuselo rozlišovat. A počítá se všechno, taneční techniky, jazyky, hudební nástroje, zpěv, herectví, akrobacie cokoliv.“

Michal Toman – Burki&com – Růžový Samuraj – Fotografka Kateřina Barvířová

 A co choreografie? Vyzkoušel jste si tento obor?

„Vždycky se musím zasmát, když se mě na tohle někdo zeptá. Ano, vyzkoušel jsem si ho a mohu konstatovat, že tento dar opravdu nemám a není to má cesta. Patřím k těm tanečníkům, kteří jsou v tomto ohledu velmi striktní a kteří zastávají názor, že musíte být opravdu velmi jedinečný a mít obrovský dar na to, abyste mohl být choreografem a pokud nemáte to něco naprosto jedinečného, co nemá v uvozovkách nikdo na světě, jen těžko se jím stanete. Proto k tomu slovu a k těmto lidem chovám obrovský respekt a jsem velmi opatrný v tom, koho nazývám choreografem a proč. Je zde samozřejmě otázka, co přesně pro koho znamená, že je někdo choreograf a v jakém významu to slovo používáme, to ať si každý zodpoví radši sám. Mě osobně se zdá, že se význam tohoto slova v posledních letech trochu komolí a někdy i trochu zneužívá a já bych ho ve svém případě nikdy nepoužil, považoval bych to téměř za urážku nebo minimálně za výsměch. Jsem tanečník, který je zvyklý být tvůrčí, choreografovi je po ruce, snaží se být aktivní součástí tvůrčího procesu a když na to přijde, dokáže nabídnout něco specifického a svého, čeho se může choreograf chytit a použít to. Tvořím tedy sice důležitou, ale pouze jednu část skládačky a přispívám svou mírou k celkovému výsledku, ke kterému se dopracujeme společně s choreografem a dalšími. To je má pozice, ve které se cítím velmi komfortně, naplňuje mě, baví mě, rád ji plním a moc dobře vím, proč a proč bych nechtěl víc. Případně si občas pro radost vytvořím malý projekt a své autorské představení jako bylo například Of Fear&Desire nebo představení Happy Ending, které aktuálně tvořím na Slovensku se svou kamarádkou a kolegyní Rebeccou Smudovou, či třeba vytvořím krátkou choreografii na přání pro nějakou základní uměleckou školu. To má ale k choreografovi hodně daleko.“

Díky Vašemu tatínkovi, který je fotograf, jste ve fotografování našel velké zalíbení. Co rád zachycujete do hledáčku svého fotoaparátu?

„Zní to asi trochu jako klišé, ale téměř vše a nejradši lidi. Já nejsem žádný vele-úspěšný špičkový fotograf, který by se vyloženě specializoval na nějaký druh tvorby, baví mě na tom právě ta rozmanitost a dynamika. Jsem velmi dynamický člověk a ve focení to rozhodně využiji. Jednou je to koncert, po druhé svatba, na potřetí kulturní festival nebo portrét. Zadání, události a podmínky se neustále mění,  a to mi vyhovuje. Můj táta je vystudovaný lesní inženýr, má firmu na zahradní realizace a vše co se týká péče o zeleň. Byl to vášnivý ornitolog a myslím, že i touto cestou se dostal k focení, které ho naučil děda a kterému se následně začal věnovat tak aktivně a tak vášnivě, že kdyby chtěl, mohl se tím klidně živit. V životě se zkrátka nedá stihnout vše, člověk občas musí volit a můj otec si v životě vybral jinou hlavní cestu, avšak focení mu zůstalo jako veliká vášeň. No a úplně stejně tak to dopadlo i u mě. Jenže jak už to tak bývá zvykem děti se inspirují a pokud to jde, chtějí věci posunout vpřed a ideálně předčit své rodiče,  takže když jsem dostal od táty svou první zrcadlovku, viděl jsem to všechno, co se s tím dá tropit a měl takový základ a podporu od táty jakou jsem měl, řekl jsem si, proč to neposunout dál. Určitě nemusím být hned fotograf na plný úvazek a jít to studovat, ale pokud se to naučím opravdu dobře, bude mě to bavit a budu si v tom jistý, nemusím si to přece nechat jen sám pro sebe a můžu jít s kůží na trh. Netrvalo to ani pár měsíců a už jsem fotil první portréty, různé kulturní akce, potom jsem dělal několik let dvorního fotografa sboru Puellae et Pueri, následně jsem fotil koncerty pro kamarády z kapely Mirai v jejich začátcích, pak přišly první svatby, maturitní tabla, plesy no a bylo. Já si stejně jako táta vybral v životě jinou hlavní cestu, ale moc rád se k tomu vracím a focení je něco, co mě baví a naplňuje asi stejně jako pedagogické činnost, tedy tak, když toho není příliš. Poslední 3 roky se to posunulo dokonce ještě dál v tom ohledu, že má partnerka, i když její cesta skončila také u jiného oboru, dokonce studovala uměleckou fotografii a dnes když tedy něco fotím, fotíme to většinou spolu jako takové doplňující se tvořivé duo. Tím se zvětšil náš repertoár věcí na opravdu už téměř cokoliv. A aby toho nebylo málo, zdědili jsme od prarodičů analogové foťáky, zvětšováky a veškeré velmi cenné příslušenství, takže pro radost fotíme i na klasický film. Vždycky s partnerkou vtipkujeme, že už nám v repertoáru chybí jen astrofotografie a mokrý kolodiový proces.“

Michal Toman – 420PEOPLE – HeArt Of Noise – Fotograf Vojtěch Brtnický

Jak rád trávíte chvíle volna? Patříte k lidem, kteří si můžou říct, že jejich práce je také koníčkem? 

„Mohl bych to říct, ale zrovna přesně tuto frázi nikdy nepoužívám. Určitě je pravda, že dělám to, čemu věřím, že mě živí to, co miluji a velmi mě to naplňuje, avšak slovo koníček bych pro to nikdy nepoužil a mohl bych zde jasně a obsáhle definovat proč. Být tanečním umělcem na plný úvazek, na volné noze a ještě k tomu v České republice opravdu není žádný med, je to v mnoha ohledech až extrémní a velmi intenzivní povolání, což si bohužel málo kdo mimo naši sféru uvědomuje a někdy si to neuvědomují dokonce ani sami taneční umělci, protože v tom extrému vyrostli. Koníček například přece jenom provozujete pouze a jenom tehdy, když se vám opravdu chce, to v našem případě rozhodně neplatí. Z toho, co zde říkám, asi nikoho nepřekvapí, že chvíle volna rád trávím aktivním odpočinkem a relaxací. Jsem od malička vášnivý sauner, miluji dobré jídlo a pivo, strašně rád dlouho spím a dívám se na kvalitní filmy, občas si zahraji nějakou tu dobrou počítačovou hru a naprosto největší odměnou mi je, když mám více dní v kuse volno a mohu odjet na svou milovanou chatu do Beskyd, na Valašsko. Tam už potom provozuji vše výše zmíněné,  plus do toho pracuji se dřevem, sekám trávu, střílím z luku, hraji na kytaru u ohně, běhám po horách, topím v krbu a děsně prožívám deskové fantasy hry. Je to nejspíš jediné místo na světě, kde jsem šťastnější než na jevišti.“

Michal Toman – 420PEOPLE – EVER – Fotograf Vojtěch Brtnický

Michal Toman

Narodil se 8. 2. 1994 v Novém Jičíně, kde v letech 2010 – 2014 studoval na Všeobecném gymnáziu. V letech 2014 – 2019 studoval na VŠMU v Bratislavě (moderní tanec) a v roce 2017 byl půl roku na studijním pobytu v rámci programu Erasmus na Falmouth University v Anglii. Působí jako tanečník, lektor a fotograf. Věnuje se také fyzickému a pohybovému divadlu, novému cirkusu, současnému tanci, akrobacii. Capoeiře, která je v Brazílii od roku 1972 národním sportem a po fotbalu druhým nejoblíbenějším, se věnuje od dětství a od roku 2002 je členem největší mezinárodní asociace a školy capoeiry Abada Capoeira.

Děkujeme za rozhovor

Foto: viz popisky

Veronika Pechová

pro Taneční magazín

Rozhovor s prvním sólistou baletu ND v Praze Matějem Šustem

„Největší odměnou je pro mě potlesk diváka“

 K tanci se dostal již ve třech letech. Později jej zaujal step a stal se juniorským mistrem republiky ve stepu. To pravé našel v tanci a za své taneční kreace byl první sólista baletu ND v Praze Matěj Šust několikrát nominován na Cenu Thálie. Kromě tancování se věnuje také pedagogické činnosti a choreografii.

Lásku k tanci jste zdědil po své mamince, která sama tančila, vystudovala pedagogiku a choreografii na AMU, ale po narození vašeho bratra, se již k tancování nevrátila a byla to ona, kdo Vás jako tříletého kluka přivedl k tanci, když jste začal navštěvovat ZUŠ v Hradci Králové, kterou vedl váš strýc. Jak vzpomínáte na své dětství? Jaký jste byl kluk?

„Kluk jsem byl již od malička poměrně dost zrzavý, bledý a subtilní, což mi vydrželo až do dnes. Maminka tvrdí, že jsem byl velmi živé dítě. Dnes by se asi řeklo ADHD. Vzhledem k tomu, že jsem měl již od útlého dětství nesmírné štěstí na opakované úrazy hlavy, je vlastně s podivem, že jsem byl živé dítě. Nebudu vzpomínat všechny, ale rozseknutá hlava sekerou se většinou se životem moc neslučuje.

 Kromě klasického baletu jste dělal také moderní tanec, zpěv, výtvarku a step, v němž jste v letech 2001 – 2003 obdržel titul juniorského mistra republiky ve stepu. V témže období jste nastoupil na Taneční konzervatoř hl. m. Praha, kterou jste v roce 2011 absolvoval. Čím Vás zaujal právě step a ještě se mu věnujete?

„Na step jsem byl přihlášen maminkou, která se mě snažila umělecky vzdělat po všech stránkách, za což jsem jí vděčný a z těch tzv. základních uměleckých kamenů čerpám do dnes. Odjakživa jsem měl, pokud to mohu říct, dobrý cit pro rytmus, což je pro step alfa i omega. Nejspíše mě tenkrát zaujalo to, že mi to prostě šlo.

Dnes se stepu věnuji jen zřídka, jelikož práce v divadle je velmi fyzicky i časově náročná a step k ní potřeba není nebo alespoň není potřeba v rámci rolí, které v divadle v současné době tančím. Občas si ale rád zalezu sám na sál, obuju stepařské boty a improvizuji. To mě baví.

Od příští sezóny se mi dokonce rýsuje nějaká pedagogická činnost spojená se stepem, ale to je zatím stále jen hudba budoucnosti.“

Po studiu jste nastoupil do baletního souboru Národního divadla v Praze, kde jste se v roce 2015 stal sólistou a od roku 2022 jste zde prvním sólistou. Ve Zlaté kapličce jste si zatančil řadu rolí a dokonce jste si v baletu Romeo a Julie zatančil dvě role a to Romea a Merkucia. Splnil jste si své taneční sny? Na jakou ze svých rolí nejraději vzpomínáte?

„Já jsem nikdy nebyl takový ten typický baletoman, který chce tančit takové ty stěžejní baletní party nebo nějakou konkrétní roli. Za většinu rolí, které jsem měl možnost ztvárnit, jsem rád, protože každá role je zkušenost a každá zkušenost nás obohacuje. Ale po těch letech u divadla mi přece jen vyvstala jedna baletní tužba, i když rozhodně není typická. Rád bych si někdy v budoucnu skočil Rudovouse v Labutím jezeře. Nechal bych si narůst stoprocentně přírodní rudé vousy a to by byla bomba. Jinak po žádné specifické roli netoužím. Raději se nechám překvapit tím, co přijde, ať už je to role nebo můj potenciální vztah k ní.

V současné době tančíte v ND např. v Louskáčkovi, Marné opatrnosti, Kafka: Proces, Leonce a Lena, Kylián – Mosty času, Labutí jezero. V čem byste si rád ještě zatančil?

„Příští sezónu bychom měli v ND dělat choreografii od Marca Goeckeho. Jeho choreografie se mi opravdu líbí a už několik let jsem doufal, že bych si jednou mohl něco od něj zatančit. Snad to klapne.“

Za své taneční kreace jste byl nominován na Cenu Thálie – Merkucio (Romeo a Julie), Danceny (Valmont), Colas (Marná opatrnost) a v roce 2022 opět role Merkucia v Romeovi a Julii a v širší nominaci Kay (Sněhová královna). V roce 2017 jste obdržel výroční Cenu Opery plus. Co to pro Vás znamená?

„Jsem samozřejmě rád, když se to, co dělám, někomu líbí a pochopitelně jsem i rád, když to někdo ocení. Nejlepší odměnou je pro mě potlesk diváků a pak samozřejmě výplata.

K pedagogice jste se nakonec dostal i Vy sám a pořádáte workshopy. Co Vás baví na práci pedagoga? Je to ta možnost předávat své zkušenosti dále?

„Přesně tak, je to ta možnost předávat své zkušenosti dále, ale nejen to. Aby mě taneční pedagogika bavila, a myslím, že mi všichni taneční pedagogové dají za pravdu, je zapotřebí, aby mě studenti nechali jim moje zkušenosti předat. Když stojíte před dvaceti studenty, dva přemýšlí, jestli si ofinku dát za ucho nebo do čela, tři visí na tyči, další kouká do mobilu a zbytek se dloube v nose, tak to člověka úplně nemotivuje, i když i s takovou situací by si měl umět dobrý pedagog poradit. Ovšem když z nich aspoň jeden chce a může, tak to pak má smysl a baví mě to. Naštěstí situaci, kterou jsem popsal, se mi ještě ve zmíněné míře nestala, tak snad to tak bude i dál.“

Věnujete se také chorografii a spolupracujete s taneční skupinou DEKKADANCERS (Poslední večeře, HornyBach 18+). Hodně vás inspiruje hudba, kterou máte pak potřebu ztvárnit. Co Vás přivedlo k choreografování? A připravujete něco nového?

S DEKKADANCERS už tedy pár let z časových důvodů nespolupracuji, ale jsem rád za to, co jsme za dobu naší spolupráce vytvořili a zažili. K choreografii mě to táhlo už od základní školy a jsem rád, že jsem měl možnost tu a tam něco vytvořit a poznat, jaké to je doopravdy. V současné době jsem akorát dodělal, letos asi pátou, soutěžní choreografii. Takové choreografie jsou většinou kolem dvou tří minut dlouhé a dají se zvládat vytvořit i za běžného divadelního provozu. Větší choreografické ideje si pečlivě zaznamenávám do sešitu a ukládám do šuplíku, ze kterého se možná jednoho dne podívají na světlo světa.“

 Čím je pro Vás tanec stále fascinující?

„Tanec a vůbec pohyb jako takový je pro mě fascinující hlavně proto, že ho vnímám jako vědu a u vědy se musí myslet a promýšlet. Určitě jste slyšela takový ten zažitý kec, že baletky nemusí být moc chytré. Opak je pravdou. Baletka s prominutím bez mozku se pozná hned a koukat na takovou baletku či tanečníka… není ono. Obzvlášť, když tomu člověk aspoň trochu rozumí. Samozřejmě by se našlo více zábavných věcí, od hraní si s dynamikou pohybu, až po ten moment, když chytnete osu a prostě vám to točí, ale to by bylo na dlouhé povídání.“

Je Vám bližší klasický nebo současný tanec?

„Musím se přiznat, inklinoval jsem vždy spíše k současnému tanci, i když klasika má samozřejmě taky něco do sebe. Zastávám názor, že i tanečník současného tance nebo jakéhokoliv jiného tance, by si měl projít klasickou technikou. Už pro to, aby se naučil své tělo lépe ovládat. Ono je totiž na první pohled vidět, jestli jste si tou klasikou prošli, respektive jestli jí denně procházíte, protože obrábění těla klasickým tancem je nekonečný, téměř každodenní boj.“

Patříte mezi lidi, pro které je práce také jejich koníčkem? Jak rád odpočíváte?

„Ano, tanec je mým koníčkem a mám ho velmi rád, ale jak říkáte, je to taky práce a domnívám se, že na světě není člověk, kterého by práce bavila od rána do večera šest dní v týdnu, deset a půl měsíce v roce už dvanáct let nepřetržitě. Pokud takový člověk je, tak mu ze srdce gratuluji, ale já to nejsem. Občas zkrátka jsou chvíle, kdy to člověka vyloženě… nemá z toho dobrý pocit. Na druhou stranu jsou momenty, kdy je člověk vděčný, že může dělat, co ho baví. Co se týče relaxu, odpočívám třeba při vaření, plavání, rádi jezdíme s manželkou na výlety, i když na to většinu roku nezbývá moc času. Rád si zahraju na počítači, na kytaru, na klavír nebo bouchnu do cajonu a pravidelně navštěvuji jednu malebnou hospůdku na Vinohradech. J

Děkujeme za rozhovor

Foto: Martin Divíšek, Sergej Gherciu 

Veronika Pechová

pro Taneční magazín