AND ČR pořádá mezinárodní seminář

Statut umělce, minimální honoráře a odměny umělců, vztah zřizovaného sektoru a další témata

Asociace nezávislých divadel ČR pořádá ve spolupráci s Evropskou asociací nezávislých scénických umění (EAIPA) mezinárodní hybridní seminář na aktuální témata nezávislého sektoru v Evropě
Seminář proběhne 9. června od 15:00 v divadle Alfred ve dvoře a bude veřejně streamován na YouTube kanálu asociace

 

Seminář se bude zabývat tématy jako je statut umělce, minimální honoráře a odměny umělců, vztahem zřizovaného a nezávislého sektoru, ale i tématem genderové vyváženosti, nebo v současnosti hodně diskutovaným tématem bezpečného pracovního prostředí a zneužívání moci. K jednotlivým tématům budou hovořit odborníci z českého i zahraničního kulturního sektoru. Z českých například matematik, ekonom a dramatik René Levínský, dále zástupce organizace Konsent nebo ředitelka Tance Praha Yvona Kreuzmannová. Ze zahraničí zástupkyně rakouské asociace nezávislých divadel Esther Baio, německá kulturní manažerka Annemarie Shorcht zastupující kulturní centrum Tafelhalle v Norimberku nebo německý kulturní manažer a výzkumník Thomas Fabian Eder. U každého tématu bude prostor na diskuzi, kterou bude moderovat redaktor, moderátor a editor kulturní redakce zpravodajství České televize Mario Kubaš.

Seminář je financovaný z fondů EHP a Norska a navazuje na valnou hromadu Asociace nezávislých divadel. Ta proběhne ten samý den dopoledne a její součástí bude kulatý stůl na téma Nezávislé divadlo v regionech. Debata zástupců kulturní obce má za cíl zmapovat současnou situaci v České republice. Na všechny tyto aktivity naváže Asociace nezávislých divadel v roce 2023 konferencí, kterou připraví ve spolupráci s EAIPA, a zúčastní se jí desítky českých i zahraničních odborníků z oblasti kultury.

Lenka Bočková
pro Taneční magazín

Taneční produkce a organizace na HAMU

Katedra tance HAMU otvírá novou specializaci

Studium magisterského programu Choreografie na HAMU se otevírá poprvé ve dvou specializacích: Choreografie a režie a Taneční produkce a organizace. Výuka nově akreditovaného programu bude zahájena v říjnu 2022. Zájemci o studium mohou vyplňovat přihlášky v období od 15. 3. do 15. 4. 2022

Iniciátorem vzniku nové specializace je garant programu, prof. Václav Janeček, Ph.D., který nyní zastává funkci prorektora pro studijní záležitosti AMU. „Tanečnímu oboru chybí kvalifikovaní produkční a organizačně zdatní manažeři, kteří by pomáhali zlepšovat podmínky provozu z pozice ředitelů, uměleckých šéfů, dramaturgů, tajemníků a podobně,“ vysvětluje Janeček. „Jedná se o dlouhodobě opomíjený obor – specializaci v tanečním umění. Neexistuje jediný vystudovaný taneční produkční a tuto funkci zastávají většinou sami choreografové, ovšem na úkor svojí tvorby, nebo divadelní produkční, jejichž doménou není tanec, který má svá specifika. Bývalí tanečníci nebo absolventi jiných studijních programů např. taneční pedagogiky pak většinou musí za chodu budování svojí nové umělecké profese a pracovní příležitosti doplnit své vzdělání v oblasti organizace, řízení, financování, propagace apod. jinde,“ doplňuje zdůvodnění potřebnosti oboru.

Cílem specializace Taneční produkce a organizace je pochopení, ovládnutí a řízení organizace práce a vedení choreografických projektů v oblasti dějového i abstraktního tance. Studenti se naučí řídit realizační a produkční činnost projektů od záměru po reflexi, od finančních, smluvních a právních vztahů po PR agendu v kontextu s politikou v umění. Absolventi této specializace navíc získají dovednosti strategického a produkčního plánování, schopnosti organizace a komunikace uměleckých záměrů.

„Studijní plán je koncipován tak, že se studenti kromě seminářů zaměřených na rozvoj manažerských dovedností budou prakticky podílet na přípravě inscenací svých kolegů. Potkají se během přednášek také se svými kolegy z hudební, filmové a divadelní produkce. Kromě všeobecných znalostí uměleckého managementu tak získají také jedinečnou praxi ve své specializaci,“ přibližuje program vedoucí katedry Mgr. MgA. Lucie Hayashi, Ph.D.

Celá přijímací zkouška se skládá ze dvou kol – korespondenčního a prezenčního. Předpokladem přijetí je ukončené bakalářské vzdělání, zájem o obor dokumentovaný předchozí tvůrčí nebo organizační praxí, předložení osobního profesního portfolia a prezentace zamýšlené magisterské práce. Dále musí uchazeč prokázat svůj přehled v dějinách tance a baletu, hudby a divadla a všeobecný kulturní přehled. V pohovoru o odborné problematice a o zaměření uchazeče v navazujícím magisterském provede prezentaci svého projektového záměru s důrazem na vyprodukování a řízení a realizaci projektu. Rovněž musí prokázat všeobecný přehled v oblasti managementu umění, práva, HR a PR v kontextu se znalostí historie a současných trendů v tanečním umění a orientaci v mapě uměleckých tanečních institucí a význačných uměleckých i manažerských osobností této umělecké sféry.

Více informací lze nalézt na webu fakulty:
https://www.hamu.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/magisterske-studium

AMU, Monika Štúrová

pro Taneční magazín