Vánoční dárek od KoresponDance

Přátelé,

rok 2023 se chýlí ke konci a my bychom vám rádi popřáli nejen krásné a pokojné Vánoce, ale ať je rok 2024 pro vás plný radosti, zdraví, inspirujících setkání a hezkých chvil.

 

Těšíme se na setkání s vámi při 12. ročníku našeho festivalu a doufáme, že si s námi přijdete užít festivalové dny v Praze i ve Žďáře nad Sázavou.
KoresponDance festival je sice ještě celkem daleko, ale Vánoce jsou za rohem. A my máme vánoční dárkové poukazy, které můžete věnovat svým blízkým, rodině či přátelům, a naplánovat si již nyní kousek léta s kulturou 🙂
Poukazy si zakoupíte ve výši 250, 500, 750 nebo 1000 Kč, uplatnit je můžete až do konce června 2024. Z programu budete moct vybírat v průběhu jara a chystáme se také do Prahy přivézt více umělců, než jak jsme byli doposud zvyklí.
Přejeme vám krásný zbytek roku a všechna splněná přání v tom novém.
KoresponDance, Taneční magazín

Výstavy na Kavčích horách baví děti i dospělé

Česká televize pomůže s dárky na poslední chvíli

Více než čtyřicítku oblíbených pořadů odvysílaných v posledních dekádách připomíná výstava Telka slaví 70, která je k vidění v areálu České televize na Kavčích horách. Nechybí Studio Kamarád, postavy z večerníčků, StarDance ani filmová tvorba, kterou reprezentuje třeba snímek Jak dostat tatínka do polepšovny. Zájemci si mohou vyzkoušet diktát se Zdeňkem Svěrákem či se stát součástí dabingového studia. Hned v sousedních prostorách je ještě další zajímavá expozice, která přibližuje Příběh pořadu. Návštěvníci navíc mohou spojit příjemné s užitečným a v Prodejně ČT ještě nakoupit dárky pod stromeček.

Focení výstavy Telka slaví 70 v Galerii ČT

„Výstavu Telka slaví 70 jsme připravovali tak, aby v ní každý mohl zavzpomínat na svůj oblíbený pořad, a také se něco zajímavého dozvěděl. Interaktivně také nabídneme pohled na práci různých specifických televizních profesí, jako například maskérek a kostymérek, naučíme diváky dabovat či animovat a ověříme jejich znalosti s pořadem Videostop,“ říká vedoucí projektu Petra Dostálová.

Kromě pohádek jsou v Galerii ČT připraveny také interaktivní kvízy pořadů Toulavá kamera, Kočka není pes nebo recepty z oblíbené soutěže Peče celá země.

Výstava Příběh pořadu, výstava pořádaná Českou televizí v prostorách bývalé restaurace v budově Rohlík na Kavčích horách

Druhou z expozic, kterou je možné si prohlédnout na Kavčích horách, je Příběh pořadu. Výpravná výstava představuje bezmála padesát televizních profesí, na které je možné se seznámit s tvorbou námětů a scénářů, podívat se, jak vypadá ruchové studio a prohlédnout si i kostýmy a rekvizity z oblíbené vánoční pohádky Krakonošovo tajemství. Naučnou stezkou pro děti i dospělé provází postavička Maxipsa Fíka namluvená legendárním Josefem Dvořákem.

„Návštěvníky postupně vedeme jednoduchým labyrintem chodeb, pokojíků a výklenků. Začínáme natáčecím placem a postupně představujeme na pět desítek televizních profesí a ucelený vývoj a výrobu pořadu,“ říká autor výstavy a vedoucí scénického provozu České televize Pavel Hénik a dodává: „Televizní práci představujeme hravou formou, aby si děti mohly jednotlivé činnosti osahat a samy si přijít na to, jak se co dělá a funguje.“

Obě expozice se nacházejí v budově producentských center, takzvaném Rohlíku. Vstup je zdarma a otevírací doba je denně od 10 do 18 hodin. Výjimku tvoří státní svátky, kdy jsou prostory uzavřeny.

Stejná otevírací doba platí také pro specializovanou prodejnu se sortimentem Edice ČT. Pod touto značkou se Česká televize věnuje vydavatelské činnosti ve snaze přiblížit divákům oblíbené pořady a osobnosti spojené s Českou televizí. Populární postavičky z dětských pořadů ztvárňuje i jako hračky, soutěžní formáty připravuje do podoby společenských her. Produkty Edice ČT je možné zakoupit také online na adrese https://eshop.ceskatelevize.cz/.

Výstava Příběh pořadu, výstava pořádaná Českou televizí v prostorách bývalé restaurace v budově Rohlík na Kavčích horách

Foto: Česká televize 

Vendula Krejčová, tiskové oddělení ČT

pro Taneční magazín

Ředitelem Památníku národního písemnictví bude Michal Stehlík

Ministr kultury Martin Baxa rozhodl o novém řediteli Památníku národního písemnictví/ Muzea literatury

Ministr kultury Martin Baxa rozhodl o novém řediteli Památníku národního písemnictví / Muzea literatury. Od ledna 2024 ho povede současný náměstek generálního ředitele pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost Národního muzea profesor Michal Stehlík. Vystřídá dlouholetého ředitele Zdeňka Freislebena.

Michal Stehlík po dvě funkční období zastával post děkana a vedl Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, v současné době již desátým rokem působí ve funkci náměstka generálního ředitele Národního muzea. V rámci svých profesních pozic vedl nebo se přímo podílel na vedení velkých institucí. Byl také aktivní součástí týmů mnoha mezinárodních projektů a v zahraničí pravidelně přednáší. V posledních letech se intenzivně věnuje popularizaci dějin. Výběrovou komisi zaujal primárně svým Návrhem koncepce činnosti na rok 2024-2029 a dalšího rozvoje památníku, ve které mimo jiné hovoří o otevřené instituci, spolupráci s badateli a dalšími institucemi, aktivním přístupu, digitalizačním pracovišti či podpoře čtenářství.

 „Velmi rád bych poděkoval panu řediteli Zdeňku Freislebenovi za jeho vysoce profesionální dlouhodobou práci. Jeho působení v čele Památníku národního písemnictví je bezesporu výraznou etapou v historii památníku a přispělo k rozvoji české kultury. Jsem přesvědčen, že profesor Michal Stehlík na tuto práci úspěšně naváže. Věřím, že díky svým manažerským i intelektuálním dovednostem, ať už z akademického, muzejního či kulturního světa, bude vynikajícím ředitelem této vážené instituce,“ říká ministr kultury Martin Baxa.

Ministerstvo kultury v letošním roce obdrželo rezignaci ředitele Památníku národního písemnictví Zdeňka Freislebena. Díky jeho profesionalitě se dařilo chránit a úspěšně rozvíjet tradici této významné instituce. Pod jeho vedením se Památník národního písemnictví dočkal důstojného vlastního sídla, nových stálých expozic i depozitáře a úspěšného spuštění provozu Česko-francouzského kulturního centra v Petrkově. Sbírky se rozrostly o unikátní cenné předměty a dokumenty. Soutěž Nejkrásnější české knihy roku se stala prestižním oceněním, jejíž jméno každým rokem nabývá na významu a věhlasu.

 „Muzeum se mi podařilo přivést v plném slova smyslu mezi instituce 21. století, a to po několika desítkách let, kdy nemělo vlastní budovy, expozice ani depozitáře, bylo pouze v nájmech, a dokonce byla ohrožena i jeho samotná existence. Domnívám se, že je nyní správná doba, aby Památník národního písemnictví / Muzeum literatury vstoupil do dalšího období, s novou generací ve funkci ředitele,“ říká Zdeněk Freisleben a dodává, že je připraven s institucí v nějaké formě spolupracovat i nadále, aby mohly být využity jeho zkušenosti.

Výběrové řízení bylo vyhlášeno dne 1. 9. 2023 a proběhlo dle interního předpisu Ministerstva kultury. Konala se dvě kola, přičemž v prvním kole museli uchazeči splnit všechny povinné formální náležitosti přihlášky, druhé kolo pak bylo vedeno formou ústních pohovorů před komisí. Komise, jmenovaná ministrem kultury, sestávala ze třinácti členů. Členové komise jednohlasně doporučili ministrovi kultury jmenovat na pozici nového ředitele Památníku národního písemnictví / Muzea literatury pana profesora Michala Stehlíka

 „Ke své nové roli přistupuji opravdu s nejvyšší pokorou. Památník národního písemnictví prošel v posledních letech několika důležitými změnami. Mým cílem je na ně navázat, a především přispět k využití nesmírně cenného potenciálu, který v této instituci vidím. Těším se na spolupráci s kolegyněmi a kolegy, kteří v památníku působí a věřím, že využiji své zkušenosti z oblasti managementu, literatury, dějin, kultury a veřejného prostoru, které se prolínají celým mým profesním i osobním životem,“ komentuje jmenování Michal Stehlík.

Eva Sochorová 

Tiskové oddělení kabinetu ministra

Ministerstvo kultury České republiky

pro Taneční magazín

Zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport

Ministr kultury Martin Baxa se zúčastnil zasedání Rady ministrů kultury

Dne 24. listopadu 2023 se ministr kultury Martin Baxa zúčastnil řádného zasedání Rady ministrů kultury a audiovize v Bruselu. Jednání předsedal španělský ministr kultury Ernest Urtasun, Evropská komise byla zastoupena místopředsedkyní komise Věrou Jourovou a komisařkou pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Ilianou Ivanovou.

Ministři na svém jednání schválili závěry Rady o posílení kulturního a tvůrčího rozměru odvětví videoher v Evropě, a dále vedli politickou debatu na téma „Zlepšení pracovních podmínek umělců a kulturních profesionálů“.

„Jedním z hlavních témat bylo zlepšení pracovních podmínek umělců a kulturních profesionálů. Jsem velmi rád, neboť jde o důležité a nanejvýš aktuální téma, které ještě zdůraznila pandemie Covid. Moderní a rozvinutá společnost je připravena oblasti kultury, umění a kreativity systematicky podporovat, hodnota umění a kreativity totiž dalece překračuje ekonomické benefity,“ říká ministr Martin Baxa.

Ministr kultury ČR ve svém vystoupení hovořil o opatřeních, která se v České republice na podporu kulturního a kreativního sektoru podařila nastolit. Informoval o iniciativě s názvem „Status umělce a umělkyně“ v Národním plánu obnovy, zahrnující sérii dotačních výzev, jejichž společným cílem je podpora rozvoje kompetencí a zvyšování konkurenceschopnosti pracovníků Kulturního a kreativního sektoru na mezinárodní scéně.

Na závěr svého vystoupení připomněl loňské české předsednictví, kdy se úspěšné podařilo dokončit Pracovní plán EU pro kulturu na léta 2023–2026, jehož významná část se tématu statusu umělce věnuje a definuje konkrétní návrhy promyšlených opatření na evropské úrovni.

V rámci dalších bodů informovalo španělské předsednictví o hodnocení provádění závěrů Rady z roku 2021 o obnově, odolnosti a udržitelnosti kulturního a tvůrčího odvětví a dále se vyjádřilo k postupu v přípravě Evropského aktu o svobodě sdělovacích prostředků. Slovinská delegace shrnula význam iniciativy s názvem „Lublaňský manifest o čtení“, který má za cíl podporovat literární gramotnost a čtení obecně v aktuálním digitálním světě.

Ministr kultury Martin Baxa také představil českého vítěze soutěže o titul Evropské hlavní město kultury 2028, kterým jsou České Budějovice. Delegace Rakouska a Estonska představily program vítězných měst pro Evropská města kultury 2024, kterými jsou Bad Ischl Salzkammergut a Tartu. Francie a Německo informovaly o iniciativě na podporu zvýšení zájmu mladých lidí o kulturu s názvem „Kulturní pas“, italská delegace informovala o platformě na podporu obnovy kulturního dědictví Ukrajiny a na úplný závěr vystoupila delegace Belgie a seznámila přítomné ministry s plánovanými prioritami v oblasti kultury a audiovize svého nadcházejícího předsednictví.

Eva Sochorová

pro Taneční magazín