Česká centra představila kulturní program v zahraničí

Na MZV ČR se sešli ředitelé Českých center v zahraničí

Česká centra pro období českého předsednictví EU připravila širokou škálu aktivit. Hlavní část programu tvoří 10 projektů, které spojuje zacílení na společnou budoucnost Evropy.  Česká republika se v nich prezentuje jako moderní a dynamická země, která propojuje osobnosti a ideje napříč Evropou ke společné diskuzi.

Tisková konference

Nyní nahlížíme na svět po pandemii, která změnila naše vnímání života a ukázala zranitelnost evropského společenství.  Naše životy jsou ovlivňovány zrychlující se digitalizací a změnou klimatu.

Česká centra coby hlavní nástroj veřejné diplomacie české zahraniční politiky přichází s programem, jehož cílem je exponovat témata klíčová pro budoucnost Evropy.

Kultura a její tvůrčí duch nabízí jedinečný prostor pro mezinárodní spolupráci a hledání možných řešení.

Při příležitosti českého předsednictví EU (CZ PRES) připravila Česká centra širokou škálu aktivit. Pod mottem Vize pro Evropu se v síti českých kulturních institutů v EU i mimoevropských destinací představí 10 síťových projektů, které tvoří hlavní linii nadcházející kulturní sezóny. Program vznikl za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR a k realizaci se spolu s českými centry v zahraničí připojují také zastupitelské úřady.

Celkem se jedná o 10 projektů, které v průběhu uplynulého roku a půl vytvořila Česká centra ve spolupráci se zahraničními i  českými partnery. Jedná se například o Technologickou agenturu ČR, Knihovnu Václava Havla, Magistrát hl. m. Prahy a celou řadu dalších subjektů.

„Předsednictví pro nás znamená příležitost pro celkovou pozitivní prezentaci naší země ve světě. Jedná se o základ programu, do kterého se zapojuje všech 17 evropských a 7 mimoevropských zahraničních center na období 2. pololetí letošního roku,“ řekl Ondřej Černý, generální ředitel Českých center.

„České předsednictví v Radě EU vnímám jako důležitou platformu z hlediska zahraniční prezentace v oblasti politické, obchodní i kulturní. Je důležité posilovat dobré jméno naší země ve světě prostřednictvím kulturní diplomacie. Díky atraktivnímu programu Českých center, který jsme společně přichystali pro předsednictví,  můžeme Česko představit jako vyspělou demokratickou zemi, otevřenou k zahraniční spolupráci, která není lhostejná k závažným mezinárodním otázkám,“ dodává Jan Lipavský, ministr zahraničních věcí ČR.

 Ministr  zahraničních věcí Jan Lipavský 

„Naším hlavním cílem bylo vytvořit program, který není ryze český, ale skutečně evropský. Nepředstavujeme v prvním plánu české osobnosti a úspěchy, byť ty jsou v projektech samozřejmě obsaženy. Jde nám však především o to,  přihlásit se k zodpovědnosti za sdílená evropská témata a pokusit se přispět k hledání jejich řešení,” říká Tomáš Sacher, vedoucí programu ČC k předsednictví EU.

V této souvislosti se pak do popředí pozornosti dostává České centrum Brusel sídlící přímo v metropoli evropského dění. „Celý červenec budou přímo vedle Evropské komise vlát velkoformátové prapory českých a evropských umělců. K této prestižní a viditelné umělecké instalaci jsme přizvali samozřejmě i tvůrce z Ukrajiny. Samotné předání předsednické štafety Francie České republice proběhne formou běhu k poctě manželů Zátopkových.  Chystáme i módní přehlídku mladých českých a belgických návrhářů a řadu dalšího. Českou kulturní stopu v Bruselu tak určitě nebude možné minout,“ uzavírá Jitka Pánek Jurková, ředitelka Českého centra Brusel.

Všechny projekty spojuje téma budoucnosti Evropy, odtud i motto programu „Visions for Europe”. Projekty jsou postaveny na třech hlavních liniích, a to udržitelnost, inovace
a kreativita. Zřejmě nejsilnějším motivem je právě téma udržitelnosti, které zpracovává například projekt SDGs: Innovations for a Sustainable Future. Výstava připravená pro smíšenou realitu představuje cíle udržitelného rozvoje, a to jak se vědcům či inovátorům z Česka i ze světa daří tyto cíle naplňovat. Projekt Laboratoř budoucnosti zkoumá udržitelný design, téma udržitelnosti městských komunit a veřejného prostoru pak zpracovává například projekt Street Meets (Mural) Art. Ambicióznější mezinárodní verzi pro období předsednictví získávaly i některé tradiční projekty Českých center jako Noc literatury nebo Evropské dialogy Václava Havla.

Osobnosti, které se projektů účastní, ale také vybraní intelektuálové a umělci, se pak setkávají v projektu Visions for Europe, kde prostřednictvím krátkých minutových videí představují svou osobní vizi Evropy a to, co sami k jejímu naplnění dělají.

 Ministr  zahraničních věcí Jan Lipavský 

 

10 PROJEKTŮ ČESKÝCH CENTER K CZ PRES:

LABORATOŘ BUDOUCNOSTI
Projekt vybízející k interakci a diskuzi o udržitelnosti, životním prostředí a vlivu nových trendů na společnost a ekonomiku.

SDGs: INNOVATIONS FOR A SUSTAINABLE FUTURE
Interaktivní výstava prezentovaná v rozšířené realitě.

EVROPSKÉ DIALOGY VÁCLAVA HAVLA
Mezinárodní konference, která se snaží otevřít a rozvinout diskuzi o tématech určujících směřování současné Evropy s přihlédnutím k odkazu Václava Havla.

NOC LITERATURY

Tradiční literární festival organizovaný Českými centry v řadě evropských zemí včetně ČR.

STREET MEETS (MURAL) ART

Intervence českých vizuálních umělců do veřejného prostoru zahraničních měst.

EVROPA 2050

Projekt, který do programu CZ PRES vtahuje nejmladší generaci. Pracuje se sítí Evropských škol a tvůrčích soutěží tematizujících budoucnost Evropy.

ARTMAT & CZECH CENTRES
Zpřístupnění tvorby vybraných umělců prostřednictvím repasovaných automatů, které oživují místa převážně ve veřejném prostoru.

CZECH IN
Výstava představí zásadní inovační vklady do světového sklářství od jeho počátků
po současnost.

MOVING TOWARDS THE FUTURE
Projekt pracuje s aktivní účastí na tematických sportovních akcích v průběhu předsednictví. 

V rámci krátkého času, který jsme měli, nebylo možné prozkoumat všechna Česká centra, ale zaměřili jsme se na kultury, které jsou pro nás možná méně známé.

 

Zeptali jsme se….

Michal Brenner, Stockholm

 

Švédsko se rozhoduje o vstupu do NATO. Odráží se nějak  válka na Ukrajině ve Vašich projektech a budete zpracovávat taková témata?

 

„My se snažíme samozřejmě zapojit i ukrajinské umělce do našich programů, pokud to jde. Je sice pravda, že Švédsko se teď rozhoduje o vstupu do NATO, ale válka tam tolik nerezonuje jako u nás v ČR,  ve Švédsku se toto téma řeší na politické úrovni, ale oni jsou  geograficky jinde a  mentálně také jinde. U nás jsou na ulicích vidět ukrajinské vlajky, potkáváme tu uprchlíky  a tohle ve Švédsku není.

.

Pokud jde o konkrétní zapojení Ukrajiny do našeho programu, tak  3. září  proběhne velký Festival udržitelné módy,  snažíme se  ve spolupráci s  rádiem Wave  uvést  mnoho mladých českých návrhářů, kteří se věnují ukrajinské módě, a také tam jsou zapojeni  ukrajinští tvůrci.

 

 

Je švédská kultura  stále „svá“ nebo se do ní už mísí i prvky z ostatních evropských zemí? Jsme si v něčem podobní?  Myslím, že právě kultura severských zemí k nám tak výrazně neproniká a mnoho o ní  jistě nevíme. To je škoda…

 

„Je to jiné, je to jiná část Evropy,  je tam jednoduše jiná mentalita lidí než ve střední Evropě. Překvapivě ale existují prvky, které jsou nám Čechům velmi blízké a jsme si hodně podobní, Téměř každý Švéd má chalupu, kdykoliv je volný den, tak tam vyráží, sbírá houby, tohle máme společné. Ale co se týče kultury, oni jsou velmi zaměření dovnitř, tedy na sebe, sledují švédské umění, čtou švédskou  literaturu.  Je to pro nás vždy obrovská výzva přinášet jim  českou kulturu. Právě proto se  my v Českém centru snažíme vybírat  pro Švédy témata, která je zajímají, např. udržitelnost.“

Švédi nejsou v Čechách moc k mání…

„Jsou vidět spíše v oblasti průmyslu, známá jsou letadla Grippen, ale  jejich kultura opravdu moc ne.“

Není to pro nás určitá ztráta? Nemohli bychom se  nějak více propojit? Anebo by to nebylo dobré, protože by Švédsko ztratilo něco ze své svébytnosti a ojedinělosti  a nemá cenu, aby všechno bylo jen univerzální a propojené?

„Tak tohle je možná spíše otázka na Švédskou ambasádu v České republice, se kterou my také spolupracujeme. Ale pokud mohu mluvit za nás, jsou organizace, se kterými spolupracujeme a snažíme se o různé výměny, ale švédský národ kultura České republiky zase možná až tolik do hloubky opravdu nezajímá, anebo o ní vůbec nic neví.  Vím, že např. v rámci České taneční platformy  tu byla švédská umělkyně, měla možnost se podívat, co se u nás děje, je možné, nebo v to alespoň doufáme,  že si Švédové něco  vyberou do svého programu pro příští rok a tím budou zase českou kulturu šířit dál a to je náš cíl.“

Děkujeme a přejeme hodně úspěchů

Eva Smolíková

 

 

Robin Ujfaluši, Bukurešť

Přibližte  našim čtenářům projekty Českých center,  na kterých teď pracujete v Rumunsku

„My  pracujeme hlavně s mladou generací. Dá se říct, že máme takové tři formáty, vzdělávací projekty, tj. Dialogy Václava Havla, tyto  jsme připravili se  šesti rumunskými univerzitami z různých koutů země, dále Evropa ve stínu války, Demokracie, Environmentální výzvy, které nám nezmizí a Bezpečnost.

V rámci předsednictví  chceme jít v Bukurešti k tématům Evropa jako úkol, toto téma Rumunsko a Česko spojuje. Přistoupili jsme do EU a je to kontinuální téma. Jsme  členské země a záleží na tom,  jakou roli  v Evropě chceme mít a  jaký prostor dáme mladé generaci.

Druhý vzdělávací projekt je vzdělávací cyklus pro střední školy, je to jako Jeden svět (filmový festival) na školách. Nechali jsme studenty zpracovat v rámci krátkých filmů téma, jak oni vidí svět v roce 2020-2050. Perspektiva Bukurešti a perspektiva menších měst je různá. Dali jsme středoškolákům nějaký trénink a moderaci, ale nechali jsme jim prostor, aby oni  sami otevírali svoje  vlastní témata.  Zadali jsme témata jako Životní prostředí, Identita, Svoboda  v sebevyjádření,  to jsou jen některá,  která se mi ihned vybavila.

Během léta budeme hodně ve veřejném prostoru, chceme dělat akce přímo před Českým centrem, zahájíme  projektem Evropa a její diverzita a chceme otevřít bukurešťské ulice akcím ve veřejném prostoru.

Na podzim bude hlavní téma Udržitelnost a budeme se bavit o tématech jako je udržitelná produkce, proběhne designová výstava a diskuse o tom, co to dnes znamená  produkovat udržitelně. V Bukurešti také budou konkrétní výrobky z ČR, ale chceme oslovit i rumunské inovativní producenty a otevřít dialog, jak se dá začít produkce. Chceme se ale bavit také o tématech jako je Cirkulární ekonomika, Redukce odpadu aj.

Dá se říci, že Udržitelnost a různé filmové produkce budou hlavní programovou linkou na podzim od září až do prosince.

Ovlivňuje česká kultura tu rumunskou a opačně nebo ne?

„Já to vnímám tak, že obě kultury jsou hodně propojené,  jednotliví tvůrci se znají z mezinárodních projektů a mezinárodních sítí, takže nepochybně  se vzájemně ovlivňují. Rumunská  kultura má dnes vliv zejména přes film. Tzv. „Rumunská nová vlna“ je pojem, který sbírá ocenění i na festivalech. Myslím si, že propojení tvůrců je dobrá věc.

My  v Bukurešti máme třeba program Dokumentární pondělky.  Dokumenty, to je něco, v čem máme jako České centrum velkou stopu.  Festival Jeden svět byl založen před 15-ti lety a dnes je to jeden z největších  festivalů v Rumunsku,  je zaměřen na problematiku lidských práv. Takže toto je taky vazba, která funguje od nás do Rumunska.  Pokud jde o vliv Rumunska na českou tvorbu, ten je spíše ve filmovém světě,  film je hodně vidět, takže tady je to opravdu propojené.“

Děkujeme za rozhovor, hodně štěstí

Eva Smolíková

 

AKCE  K  ZAHÁJENÍ  ČESKÉHO  PŘEDSEDNICTVÍ   EU

 1. 6.

TEL AVIV

 • Zahajovací koncert TAM TAM Batucada, Jerusalem Beach
 • Bubble Show Matěje Kodeše
 • Česko-izraelské volejbalové klání

BUKUREŠŤ

 • Zahajovací koncert v neoklasicistní koncertní hale zvané Rumunské athenaeum v Bukurešti
 1. 7.
  STOCKHOLM
 • Grand opening – předávání vlajky EU s velvyslanci Francie a ČR v kulturním centru Blivande  ve Stockholmu
 • Recepce se švédskou ministryní zahraničí v Europahuset ve Stockholmu

1.7., 2. 7., 21. 9.

BRUSEL

 • Kolektivní instalace Imagine Me v Carrefour Jean-Monnet (1.31. 7.)
  Umělecké reflexe české vlajky od českých umělců a grafických designérů zavěšené
  nad ulicemi Rue Archimede, Rue Franklin, Rue Stevin.
  Doplněno o díla evropských umělců na téma „A Letter to the Capital of Europe.“
 • 5km běh přátelství ve dvojicích (2. 7., Stade des Trois Tilleuls)

Slavnostní předání předsednické štafety mezi Francií a Českou republikou se v Bruselu odehraje formou běhu k poctě manželů Zátopkových na Stadionu tří lip, kde Emil Zátopek zaběhl v roce 1954 světový rekord na 10 km. Běh dvojic z řad diplomatů i široké veřejnosti bude následován promítáním filmu Zátopek v BOZAR za účasti filmové delegace.

Ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU, Českým olympijským výborem a belgickým magazínem „Zatopek“.

 • Zahajovací koncert v BOZAR (21. 9.) Zahajovací koncert pro diplomatické publikum i širokou veřejnost. Program napříč několika staletími evropské klasické hudby s důrazem na českou tvorbu. Lukáš VondráčekPražská komorní filharmonieTomáš Kačo.
  Hlavní pořadatel: Úřad vlády

Spolupořadatelé: BOZAR, České centrum Brusel, Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu

BRATISLAVA

 • Koncert Melody Makers

VARŠAVA

 • Běh diplomatů
  Recepce v Českém centru Varšava

AKCE K ZAKONČENÍ PŘEDSEDNICTVÍ EU

 1. 12.

BRUSEL

Multižánrový večer (od klasiky po jazz). Série vystoupení předních českých hudebníků spolu s jejich nejtalentovanějšími studenty. Masterclasses pro veřejnost. Veřejné slyšení v Evropském parlamentu  na téma uměleckého vzdělávání. Hlavní pořadatel: České centrum Brusel.
Spolupořadatelé: Úřad vlády, Stálé zastoupení ČR při EU, BOZAR, MenArt, Evropský parlament.

 1. 12.

ŘÍM

Silvestrovský běh Emila Zátopka (v rámci We Run Rome)
Doprovodný program v podobě výstavy Zátopek.
Partneři: Atleticom We Run Rome, ZÚ Řím, ZÚ Vatikán, kraj Lazio

DALŠÍ VYBRANÉ AKCE

BULHARSKO
Výstava Roman Šedina – Life of Vase

 • 7. 6.  31. 7., Sofie (České centrum Sofie)
 • 3.31. 8. Burgas (Umělecká akademie)
 • 7.24. 9. Plovdiv (Městská galerie, ul. Angel Kančev)

 

FRANCIE

Výstava Duše skla v Českém centru Paříž (červen – září)

MADRID

Výstava Evy Koťátkové v Casa Escendide Madrid

BRUSEL

Focus na český film v bruselském kulturním centru BOZAR. Výběr z české filmové tvorby napříč obdobím předsednictví (červenecprosinec) včetně filmů Zátopek (2. 7.),
Krajina ve stínu (8. 9.), Zrcadla ve tmě (6. 10.), Il Boemo (16. 11.), Havel (8. 12.)
Hlavní pořadatel: České centrum Brusel

Spolupořadatelé: Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu, Státní fond kinematografie/České filmové centrum, Velvyslanectví ČR v Bruselu, BOZAR

 • Festival CinEast, Lucemburk, (6.–23.10.) Focus na český film v rámci festivalu CinEast.
  Hlavní pořadatel: CinEast Spolupořadatelé: Velvyslanectví ČR v Lucemburku, České centrum Brusel
 • Výtvarná instalace Mileny Dopitové (16. 8. – 30. 10.) v centrálním foyer kulturního centra BOZAR v Bruselu.
  Hlavní pořadatel: Národní galerie. Spolupořadatelé: BOZAR, MK ČR, MZV ČR, ČC Brusel
 • We Are Next: Móda budoucnosti (5. 11.) Společná módní přehlídka mladých českých a belgických módních tvůrců v centru Bruselu. Hlavní pořadatel: České centrum Brusel. Spolupořadatelé: Velvyslanectví ČR v Bruselu, Delegace Jihomoravského kraje při EU, Delegace hl. m. Prahy při EU.
 • Minifestival současné loutky: Pocta Trnkovi a Skupovi (21.–23. 10.) Divadlo Perruchet Brusel. Hlavní pořadatel: Divadlo Alfa. Spolupořadatelé: Divadlo Perruchet, České centrum Brusel, Plzeňský kraj, UNIMA, Institut umění – divadelní ústav.
 • The Future of Living: Umělá inteligence a SDGs, (22. 10., BOZAR)

Konference a hackaton na téma umělecké inteligence a SDGs. Pořadatelé: EUNIC Brusel, České centrum Brusel, EUNIC Global, BOZAR

 • Lovci orchidejí: umělecká intervence na téma Benedikta Roezla, (9. 10. 2022 – únor 2023, Botanická zahrada v Meise): Výtvarná intervence umělce Rudolfa Samohejla zpracovávající belgické stopy českého botanika a objevitele Benedikta Roezla. Hlavní pořadatel: ČC Brusel. Spolupořadatelé: Velvyslanectví ČR v Bruselu, Botanická zahrada v Meise.

SOFIE

 • Jednodenní festival Český den v Městské zahradě v Sofii (10. 9.)
 • Koncert Epoque Quartet 7. 10. – Sofie (sál Balgaria), 8. 10. – Plovdiv (Balabanova kašta)
 • Výstava studentů VŠ UMPRUM: 13.–28. 10. Trojan (Seryakova Keshta),

1.–28. 11. České centrum Sofie)

 • Výstava Lenka Klodová: Černý David. 20. 10. – 6. 12. Sofie (Muzeum současného umění)

 

Foto, video: Eva Smolíková

Text: Petra Jungwirthová, Eva Smolíková

Česká centra, Taneční magazín

 

 

Batocu

Hudba a tanec západní Afriky

ZVEME VÁS PO DLOUHÉ DOBĚ NA VYJÍMEČNÝ PROJEKT, KTERÝ SE DLOUHO NEBUDE OPAKOVAT: 

CONCERT / PERFORMANCE

BATOCU hudba a tanec západní Afriky 

Čtvrtek 16.6. / 19:30 / Koncert / KD Mlejn 

Kovářova 1615/4, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

Vstupenky si můžete zakoupit a také nahlédnout do naší dílny zde:

(klikněte na odkaz)

KD Mlejn » BA-TO-CU hudba a tanec západní Afriky

KD Mlejn » BA-TO-CU hudba a tanec západní Afriky
BA-TO-CU hudba a tanec západní Afriky. BA-TO-CU dokázala spojit rytmus, tanec a barvy v jednu radostnou oslavu života. Tato hudební a taneční skupina, založená Mgr. Monikou Rebcovou v roce 2000, se inspiruje hudbou a tancem západní Afriky.
mlejn.cz

Monika a Batocu

pro Taneční magazín

Jak se dělá tanečník/ Stvoření tance

Výchovné a vzdělávací představení

Taneční centrum Praha, konzervatoř – gymnázium  uvede v úterý 24. května 2022 ve Velkém sále Městské knihovny Praha od 9 a od 11 hodin tanečně vzdělávací představení pro školy s názvem JAK SE DĚLÁ TANEČNÍK / STVOŘENÍ TANCE.

Jedná se o profilové výchovné a vzdělávací představení tanečního divadla, jehož dramaturgie je zaměřena speciálně na 1. a 2. stupeň základních škol. Prostřednictvím vybraných ukázek světového a domácího repertoáru motivuje mladou generaci k aktivnímu přístupu k pohybu, tanci, divadlu a kultuře.

Choreografie mapují nejvýznamnější období a umělecké osobnosti taneční historie od dob klasických romantických baletů až po tvorbu současných choreografů. Představí se jednotlivé taneční žánry – ať už klasický nebo moderní tanec, jazz, lidový tanec či taneční sporty. Každá žánrová oblast je současně prezentována choreografickými ukázkami z kmenového repertoáru jednoho ze dvou uměleckých souborů konzervatoře: Baby Balet Praha a Balet Praha Junior. V rámci představení vystoupí také Pražský komorní balet s choreografií Pavla Šmoka Musica Slovaca a fragmenty z choreografií Petra Zusky Růže a Ej lásko.

„Tímto způsobem se snažíme kultivovat mladé diváky, aby se v přemíře technických a čistě komerčních impulsů naučili vnímat hodnotná umělecká díla, respektive umělecký a výchovný potenciál současného tance a tanečního divadla,“ uvádí Jan Schneider, ředitel konzervatoře Taneční centrum Praha„Významný výchovný efekt spočívá také v tom, že diváci neuvidí dospělé taneční hvězdy zdánlivě nedosažitelných kvalit, ale své vrstevníky, kteří již rozvinuli svůj talent a další profesní předpoklady do výjimečných profesionálních výkonů.“

Taneční centrum Praha, konzervatoř – gymnázium má za sebou již stovky těchto představení ve dvaašedesáti domácích a čtrnácti zahraničních městech (záštitu projektu poskytlo UNESCO, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo kultury České republiky, Národní divadlo a Akademie múzických umění).

Vstupenky na představení jsou k dispozici pod těmito odkazy:

https://www.mlp.cz/cz/akce/e21299-jak-se-dela-tanecnik-stvoreni-tance/

https://www.mlp.cz/cz/akce/e21301-jak-se-dela-tanecnik-stvoreni-tance*/

Taneční centrum Praha, konzervatoř a gymnázium je první vzdělávací a umělecká instituce, která přinesla do české kultury moderní a jazzové taneční techniky a důsledně je propojuje s výukou klasického tance a dalšími oblastmi současného tanečního divadla. Tradice sahá až do roku 1961 – tehdy v undergroundu a později, pod záštitou Univerzity Karlovy a řady zahraničních odborníků, postupně vzniká centrum, které nyní zahrnuje osmiletou konzervatoř a osmileté gymnázium propojené do jedné vzdělávací koncepce doplněné studiem taneční pedagogiky s příslušnou aprobací. Studentská umělecká agentura, Mezinárodní centrum tance, produkuje umělecké soubory Balet Praha Junior a  Baby Balet Praha, import a export tvůrců, pedagogů a souborů, pořádá festivaly i workshopy. Významným cílem centra je podpora všeobecné a odborné vzdělanosti tanečníků, jejich sebevědomé a kvalitní zapojení do interpretační praxe a následně schopnost řízení, produkce uměleckých i společenských organizací a projektů. Centrem prošlo několik stovek tanečníků, kteří pracují v českých souborech (Pražský komorní balet, Balet ND v Praze, Laterna magika a jiné), v zahraničí (Berlín, Frankfurt, Hamburk, Haag, Barcelona, Lisabon, Pécs a další) nebo absolvovali vysoké školy (Univerzita Karlova, HAMU a další). „Lidé z centra“ zastávají významné funkce v českých uměleckých, vzdělávacích a společenských organizacích.

Mgr. Johana Mravcová

pro Taneční magazín

Letní scéna Divadla BRAVO

Květnový program

I letos vám na Letní scéně Divadla BRAVO! nabídneme pestrý program.
V klášterních zahradách bude k vidění oblíbená inscenace
The Loser(s) se showmanem En.Druem, která má v repertoáru
Losers Cirque Company své stálé místo, a také lůzerské představení Konkurz, které mělo premiéru v loňském roce.

Připravujeme se workshopy párové akrobacie pro začátečníky.

Pro milovníky hudby se chystáme pokračování mimořádně úspěšného formátu improvizační show s názvem KMENY, ve které se představí trio hudebních vizionářů ve složení Dan Bárta, En.Dru a JeN Hovorka a kterou doplní taneční a akrobatické výstupy.
Těšit se můžete i šestičlenné vokální těleso SKETY.

Ženské seskupení Holektiv ve složení Andrea Vykysalá, Karolína Křížková a Eva Stará nabídne v dvoulodí kostela sv. Františka v areálu Anežského kláštera inscenaci Vrány, poetické propojení pohybového divadla a podmanivé živé hudby v podání violoncellistky Terezie Vodička Kovalové.

Pro malé diváky si pak akrobatky připravily strhující představení Letkyně plné nadsázky a skvělých leteckých rekvizit, které rozzáří dětská očka.

Největším tahákem letošní Letní scény bude původní akrobatický muzikál s názvem NEBESA.

Realizační tým a účinkující muzikálu pilně pracují na novém projektu, který bude mít premiéru již příští měsíc. Mnozí z nich se na jevišti letní scény představí ve zcela neočekávaných rolích, NEBESA pro ně totiž znamenají osvojování si úplně nových dovedností!

Část souboru Losers Cirque Company se učí zpívat pod vedením ostřílených členů Maranatha Gospel Choir.

Tanečníci 420PEOPLE pilují akrobatické triky za asistence novocirkusových Lůzrů.

A jako bonus se pěvci z gospelu učí choreografii od profesionálních tanečníků. Pro mnohé z nich to znamená výstup ze své komfortní zóny, ale také výzvu, ke které se staví čelem.

30.5.2022
19:30

NEBESA
I. premiéra

vstupenky
31.5.2022
19:30

NEBESA
II. premiéra

vstupenky
1.6.2022
19:30

THE LOSER(S)

vstupenky
5.6.2022
19:30

KOLAPS

vstupenky
7.6.2022
19:30

NEBESA

vstupenky
9.6.2022
19:30

NEBESA

vstupenky
12.6.2022
19:30

NEBESA

vstupenky
14.6.2022
19:30

KONKURZ

vstupenky
16.6.2022
19:30

KONCERT SKETY

vstupenky
19.6.2022
20:00

KONCERT
DAN BÁRTA & ENDRU & JEN feat. LOSERS

vstupenky
20.6.2022
19:30

NEBESA

vstupenky
21.6.2022
19:30

NEBESA

vyprodáno

22.6.2022
19:30

NEBESA

vyprodáno

28.6.2022
19:30

NEBESA

vyprodáno

29.6.2022
19:30

NEBESA

vyprodáno

30.6.2022
19:30

NEBESA

vyprodáno

Celý program až do konce července najdete
na stránkách Divadla BRAVO!

Klášter Na Františku, mimořádně historicky cenný klášterní komplex, jedna z nejstarších gotických staveb Prahy, nese jméno své zakladatelky, přemyslovské princezny sv. Anežky České (svatořečené roku 1989). Přízemí areálu zaujímá prohlídkový okruh věnovaný historii dvojkláštera a jeho zakladatelce. Jeho součástí je také lapidárium v konventu klarisek (černá kuchyně a refektář) a menších bratří (ambit), které zahrnuje významný soubor architektonických fragmentů z doby výstavby kláštera, zakládacích desek oltářů a náhrobních kamenů. Celoročně a zdarma jsou přístupné také obě klášterní zahrady s prohlídkovým okruhem architekturou kláštera a sochařskými díly předních českých umělců.

V klášterních zahradách jsou instalovány téměř dvě desítky sochařských děl současných českých autorů. Přímo pro areál Anežského kláštera vytvořil dva samostatné objekty František Skála (Přístěnek, Sluneční vozík). Přístěnek je určen zejména nejmenším návštěvníkům areálu.

A nejen Klášter sv. Anežky České může být vaším cílem. Cestou k nám můžete navštívit nespočet dalších zajímavých míst. Letní scéna se skutečně nachází v samotném centru Prahy.

Živo je stále i v Divadle BRAVO!
V květnovém programu najdete repertoár Losers Cirque Company

2.5.2022
19:00

KOLAPS

vstupenky
3.5.2022
19:00

KOLAPS

vstupenky
11.5.2022
19:00

GRANDIÓZNÍ

vstupenky
12.5.2022
19:00

GRANDIÓZNÍ

vstupenky
16.5.2022
19:00

HEROES

vstupenky
17.5.2022
19:00

HEROES

vstupenky
A taky super pohádku, ve které mistr Tori (Radim Vizvráy) vycvičí tři bojovníky, tři MiMJI, aby spolu porazili zlou královnu Hidoru.

15.5.2022
15:00

MIMJOVÉ

vstupenky
12.6.2022
15:00

MIMJOVÉ

vstupenky
Přelom května a června bude Divadlo BRAVO! opět v rukou mimů.
Navštivít můžete MY MIME festival, který připravuje pražská HAMU.

Pavla Umlaufová, Iveta Bláhová

pro Taneční magazín