Nejen MIŘENKA ČECHOVÁ v PRAGOVCE za dohledu psychiatrů!

„Šílenství? Jen ultimátní svoboda!“ Od úterý 19. března do soboty 23. 3. 2019 proběhnou v bývalé jídelně  pražské továrny Pragovka další reprízy projektu „!O!“ čili „Family Therapy“.

Od úterý 19. března do soboty 23. 3. 2019 proběhnou v bývalé jídelně  pražské továrny Pragovka další reprízy projektu „!O!“ čili „Family Therapy“. Inscenace se nachází na pomezí performance, instalace a happeningu. 

Projekt „!O!“ s pracovním názvem „Family Therapy“ je divadlem události.  Je to taneční architektura mezi skutečností a snem ohledávající téma šílenství a psychické nemoci z perspektivy umění jako diagnózy.

Tento projekt vznikal v rok a půl trvající laboratoři Tantelab, kde se dvě režisérky, devět performerů a čtyři výtvarnice setkávali s psychiatry, psychology a tvůrčími osobnostmi z nejrůznějších uměleckých oborů. To proto, aby společně ohledávali terén jednotlivých psychických poruch a nemocí jako východiska pro své charaktery. Forma zrcadlového nahlížení na jednotlivé příběhy, z pozice Foucaltovského rozumu a následně v imersivním prostoru ne-rozumu, vybízí k následnému dialogu s diváky.

Skupina Tantehorse se dlouhodobě zabývá autorskými inscenacemi na pomezí dokumentu, fyzického a tanečního divadla a performance. Její hlavní cíl je umělecké uchopení společensky angažovaných témat a překračování zavedených žánrů.

„!O!“ čili „Family Therapy“
Režie:
Miřenka Čechová, Dominika Špalková
Výtvarnice:
Eva Matoušová, Eva Chudomelová, Barbora Johansson Pivonkova, Vendula Bělochová
Performeři:
Sabina Bočková, Ingrid Zotova-Mikshina, Lukas Blaha Bliss, Darja Hlína Hlinková, Viktor Černický, Johana Pocková, Vojtěch Hříbek, Eva Stará, Simona Rozložníková
Hudba:
Matouš Hekela Mašout Hukela
Světelný design:
David Prokopič, Daniel Kozlík
Pohybová spolupráce:
Denisa Musilová
Choreografické psaní:
Kristýna Boháčová
Produkce: J
akub Urban

Představení vzniklo za podpory: Ministerstva kultury ČR, Hlavního města Prahy, Státního fondu kultury, Nadace život umělce, Divadla DRAK, Švestkového dvora, Pragovky Art District

Premiéra: 2. 10. 2018, Pragovka

Další informace:
http://www.tantehorse.cz/ri-o-family-therapy
https://facebook.com/TanteHorse/

Vstupenky:
https://bit.ly/2RYdGKZ

Foto: archiv souboru

TANEČNÍ MAGAZÍN

Galerie NoD uvede monumentální světelnou instalaci Pavla Korbičky “Event of Space”

Umělecká interpretace tří základních elementů: elementu světla a prostoru a momentu pohybujícího se lidského těla a jeho časoprostorového vnímání

Galerie NoD připravila samostatnou výstavu Pavla Korbičky Event of Space, která představuje Korbičku v jeho nejtypičtější autorské poloze, která vychází z umělecké interpretace tří základních elementů: elementu světla a prostoru a momentu pohybujícího se lidského těla a jeho časoprostorového vnímání. Výsledkem je monumentální site specific prostorová světelná instalace, která provází diváka celým prostorem galerie. Výstava bude zahájena 3. 3. 2016 v 19:00 v Experimentálním prostoru NoD (Dlouhá 33, Praha 1).

korbicka_1
Pavel Korbička (1972) připravil ve spolupráci s Galerií NoD samostatnou výstavu Event of Space, která rozehrává s návštěvníky v celém prostoru galerie svébytnou a minimalistickou hru světla, tvaru a barev prostřednictvím monumentální site specific instalace. Světelná instalace navržená na míru architektury pražské galerie NOD je tvořená polykarbonátovými stěnami, které rozvádějí světlo neonových trubic do celého výstavního prostoru. Instalace je fyzicky přístupným labyrintem vymezujícím pohyb návštěvníka, v němž dochází k rozostřování či zamlžování uvnitř se nacházejících objektů. Svým aktivním pohybem rozehrává návštěvník imaginární kinetické světelné jevy, které se stávají zdrojem jeho fyzické nerovnováhy. Instalace je velmi působivá, vyvolává dojem neustálého pohybu. Je proměnlivá podobně jako divadelní scéna. Když do ní vstoupíme, stáváme se zcela přirozeně jejími tvůrčími aktéry.

korbicka_2
Pavel Korbička je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze (Ateliér socha – prostor – instalace Stanislava Kolíbala, 1992–1993; Ateliér konceptuálních tendencí Miloše Šejna, 1993–1998). Od roku 1998 působí jako pedagog na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně (Ateliér sochařství 2; habilitace, 2012). Žije a pracuje v Brně. Jeho světelné site-specific instalace, audiovizuální projekty i pohybové kaligrafie jsou založeny na zkoumání prostoru a možností jeho percepce. Vystavuje od roku 1990 u nás i v zahraničí.

Galerie NoD
Pavel Korbička
Event of Space
Vernisáž: 3. 3. 2016, 19:00
Výstava potvrá od 4. 3. do 6. 4. 2016
Kurátor: Jiří Machalický

56d4115643ecf

Taneční magazín