SE.S.TA pořádá svůj prestižní projekt – rezidenci pro choreografy s koučinkem

Aktuálně se můžete hlásit na již jedenáctý ročník Rezidence pro choreografy s koučinkem, který bude probíhat od 23. do 31. srpna 2018 v Praze. Rezidence letos povedou Jean Gaudin, Tomeo Verges a Jean-Christophe Paré.

 

Rezidence pro choreografy s koučinkem je prestižním projektem SE.S.TA. Každoročně přijíždí do Prahy renomovaní zahraniční umělci – kouči a pracují s vybranými choreografy z celého světa na rozvoji jejich tvorby. Rezidence je mezinárodně etablovaná a mimo jiné pomáhá českým choreografům prosadit se i mimo republiku.

Rezidence je koncipována tak, že každý účastník přichází s vlastním projektem, který dále rozvíjí pod vedením kouče. Choreografii je buď možné vytvořit přímo pro účely rezidence a nebo použít část již rozpracovaného projektu. Choreografie by měla mít délku cca 15 minut.

Výchozí materiál zhlédnou koučové na předem zaslaném videozáznamu, což jim umožní seznámit se s ním i s vnitřním světem účastníků a pochopit jejich vnímání.

Během rezidence budou účastníci analyzovat jednotlivé prvky choreografie a snažit se pojmenovat jejich obsah, spolu se svými kouči znovu identifikovat to podstatné, to, co je možné rozvinout apod.

Kouč je na rezidenci proto, aby choreografovi pomáhal prohloubit jeho tvorbu a bádání. Pomáhá mu formulovat otázky, které si klade, nalézat nejen odpovědi, ale i správné choreografické nástroje pro svou další práci. Kouč je jakýmsi inteligentním zrcadlem pro daného umělce.

Výsledek práce z rezidence bude předmětem veřejné prezentace work in progress. Cílem však není představit hotový produkt, samostatnou choreografii, ale etapu v tvůrčím procesu.

Umělecký koučink během rezidenčních dílen dlouhodobě přináší jejím účastníkům (choreografům i interpretům) posun v uvažování o umělecké tvorbě a jejím procesu, zároveň umožňuje českým umělcům navázat mezinárodní kontakty – všechny nabízené aktivity se konají ve spolupráci českých a zahraničních umělců nebo účastníků. Otevírají se nové možnosti a příležitosti, vznikají nové společné projekty, nové cesty mezinárodní spolupráce.

Pro vybrané umělce je účast na rezidenci jednou z mála možností rozvíjet vlastní práci a zkoumání pod vedením mezinárodně etablovaného a zkušeného choreografa v klidu a bez tlaku na výsledek.

Umělecký koučink během rezidenčních dílen dlouhodobě přináší jejím účastníkům posun v uvažování o umělecké tvorbě a jejím procesu.

Program

Každý den je zahájen společným technickým tréninkem.

Denně bude mít každý choreograf k dispozici na několik hodin taneční studio, aby zde mohl pracovat na své choreografii a na cílech, které si spolu se svým koučem určí – ten bude přítomen dle potřeb a přání.

Na závěr dne představí každý choreograf svou denní práci, ať je v jakémkoliv stavu rozpracovanosti a bude následovat společná diskuze.

Účastníci budou mít k dispozici:

/ Prostor ke zkoušení se svými interprety
/ Skvělé kouče
/ Peer to peer spolupráci s ostatními choreografy
/ Prostor pro diskuze a feedback
/ Ranní technické tréninky
/ Konference a přednášky odborníků z různých oborů
/ Záznam work in progress
/ Setkání s publikem
/ Mezinárodní networkig
/ Sdílení know-how a možností, které povedou k výsledkům

Cena: 3 800 Kč (cena nezahrnuje ubytování, stravu a náklady na cestu)

www.se-s-ta.cz

Foto: Dragan DraginFoto: Dragan Dragin

Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA

TANEČNÍ MAGAZÍN

SE.S.TA na České taneční platformě nejen pro odborníky

Dvakrát v ALTĚ a po jedné příležitosti v Alfredu ve dvoře a v Kasárnách Karlín máte v rámci České taneční platformy možnost konfrontace a diskuse. A to již osmým rokem!

Choreografické fórum je již tradičně součástí doprovodného programu České taneční platformy. Pořádá jej velmi aktivní centrum choreografického rozvoje SE.S.TA. Při diskuzích o zhlédnutých festivalových představeních se letos setkáme již po osmé. Na choreografické fórum jsou zváni nejen všichni diváci, jenž mají chuť debatovat o choreografiích, které právě viděli. Rovněž ti, kteří chtějí znát úhel pohledu tanečních profesionálů z České republiky i ze zahraničí a konfrontovat své názory s odborníky i širokou veřejností. Zahraničními hosty letos budou uznávaní profesionálové Mara Serina a Roberto Fratini Serafide.

Pokud se na Českou taneční platformu chystáte Vy nebo někdo z kolegů, určitě je choreografické fórum příjemnou příležitostí, jak se inspirovat, konfrontovat své zkušenosti… Ale zároveň je například šancí i pro kritiky a recenzenty utříbit si názory, poslechnout si, jak představení vidí ostatní, třeba před tím, než o nich píší.

Letos organizátoři z centra choreografického rozvoje SE.S.TA na Choreografické fórum pozvali: Maru Serinovou, programátorku festivalu a profesorku komunikace na univerzitě v italském Emilia-Romagna, dramaturga a teoretika tance Roberta Fratini Serafida ze Španělska, kteří budou mít vždy před začátkem diskuse krátký vstup na pár minut. Určitě inspirativní a vše bude nadmíru zajímavé.

Tímto hodláme všechny zájemce z řad odborníků i veřejnosti pozvat na Choreografické fórum, které pořádá centrum choreografického rozvoje SE.S.TA v rámci doprovodného programu České taneční platformy. Spolu se zahraničními hosty budeme diskutovat vždy o představeních, která byla na programu platformy den předem, je to tak skvělá příležitost, sdílet své názory a úhly pohledu s širokým spektrem odborníků a diváků. Diskusi vždy povede Marie Kinski v anglickém jazyce.

Konkrétní časy a místa fóra:

• 5. dubna 2018 čtvrtek 13:00 – 15:00 Alfred ve dvoře malý sál
• 6. dubna 2018 pátek 13:00 – 15:00 Studio ALTA obývák
• 7. dubna 2018 sobota 12:00 – 14:00 Studio ALTA malá zkušebna
• 8. dubna 2018 neděle 10:00 – 11:00 Kasárna Karlín

Program fóra samozřejmě najdete v programu ČTP a v brožuře nebo na našem webu: http://www.se-s-ta.cz/akce.php?diskuze-a-prednasky&ctp-choreograficke-forum-2018 .

Foto: archiv SE.S.TA

Michaela Nováková

pro TANEČNÍ MAGAZÍN

SE.S.TA má nabitý program a přivádí zahraniční osobnosti

Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA chystá pro letošní rok mnoho zajímavých akcí.

Rokem 2018 vstupuje Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA již do devatenáctého roku svého působení. Letos opět přinese jak profesionální, tak široké veřejnosti více jak 25 událostí, které budou z části probíhat v Praze a z části na Zámku ve Žďáru nad Sázavou.

V programu samozřejmě nechybí mezinárodní Festival KoresponDance, prestižní Rezidence pro choreografy s koučinkem s bohatým doprovodným programem, další performance z cyklu Tanec v galerii a pokračovat bude organizace i v rozvoji projektu Škola tančí, který v loňském roce zaznamenal mnoho úspěchů.

Stejně jako v předchozích letech bude v roce 2018 drtivá většina projektů mezinárodního charakteru a přivede do České Republiky etablované zahraniční profesionály. „Máme již potvrzeny hosty z Francie, Itálie či Španělska. Například na Choreografické fórum, které probíhá v rámci České taneční platformy, přijede Mara Serina, dále se těšíme na Roberta Serafida či na Jeana Gaudina a Jean-Christopha Paré. Přivážíme tak do České Republiky nejenom pohled mezinárodní, ale též interdisciplinární. Mara Serina zastupuje dramaturgický a komunika čn&iacu te; přístup, Roberto Serafide zase filosofickokritický a Jean-Christophe Paré analytický,“ představila některé hosty ředitelka organizace Marie Kinsky.

V únoru odstartuje SE.S.TA sezónu v Praze Pedagogickým seminářem, který cílí na rozvoj pedagogických i tanečních kompetencí a každoročně se ho účastní řada tanečních pedagogů zejména ze základních uměleckých škol. Jedním z lektorů na semináři bude i Sophie Billy, která mimo jiné působí jako pedagožka pedagogů v Národním tanečním centru v Paříži. Součástí semináře je i veřejnosti otevřený Kulatý stůl, který se koná v rámci většiny aktivit SE.S.TA.

V roce 2018 je na programu šest kulatých stolů navázaných na letošní témata a projekty. Kulaté stoly jsou platformou pro reflexi a sdílení různorodých pohledů, podporují přemítání profesionálů s nejširším publikem a konfrontaci praktického bádaní choreografů a pedagogů s jinými obory.

První letošní aktivitou na Zámku Žďár nad Sázavou bude v březnu Mezioborový inkubátor, který byl přesunut z tradičního podzimního termínu na začátek roku, kdy je pro mnoho profesionálů časově dostupnější. Mezioborový inkubátor je unikátní v tom, že poskytuje umělcům a vědcům čas a prostor pro společný výzkum s jediným cílem, věnovat se sdílení otázek a odpovědí, konfrontaci způsobů myšlení a hledání nových cest k rozvoji další práce, a to vše bez tlaku na konečný výsledek v podobě díla. Tématem pro letošní rok je cirkulace.

Již tradičně se SE.S.TA stává v dubnu součástí České taneční platformy, kdy v rámci doprovodného programu organizuje Choreografické fórum. „Při diskuzích o zhlédnutých představeních se setkáme již po osmé. Naší společnou referencí budou představení, která se na ČTP odehrála předchozí den. K oživení diskuze si naši hosté připraví sérii přibližně pětiminutových průzkumných intervencí.“ doplňuje Marie Kinsky, která diskuse každoročně také moderuje.

Začátkem prázdnin se pak do Žďáru nad Sázavou sjedou děti na Tvořivý dětský tábor a od 13. do 15. července je doplní umělci z celého světa a vypukne již šestý ročník mezinárodního festivalu současného tance a pohybového divadla KoresponDance.

Prestižní událostí srpna bude Rezidence pro choreografy s koučinkem, která oslaví již jedenáctý ročník a jak už je zvykem, nabídne bohatý doprovodný program v podobě open class se zahraničními lektory, kulatý stůl a závěrečné, zpravidla velmi výjimečné, work in progress. Na tuto rezidenci každoročně přijíždí do Prahy renomovaní zahraniční umělci – kouči a pracují s vybranými mladými choreografy z celého světa na rozvoji jejich tvorby. Rezidence je mezinárodně etablovaná a mimo jiné pomáhá českým choreografům prosadit se i mimo republiku, naposledy v loňském roce choreografce Evě Urbanové; otevřela cestu do Francie.

Koncept Rezidence pro choreografy s koučinkem je unikátní díky dialogu choreografa a uměleckého kouče. Kouč choreografa vede k nalézaní odpovědí na otázky, které si choreograf při svém tvůrčím procesu pokládá. Rozhodně se tedy nejedná o workshop s lektory vhodný pouze pro začínající umělce. Zároveň je to skvělý networking, na jehož základě vzniklo mnoho dalších projektů našich účastníků,“ přibližuje charakter projektu Lucie Fabišiková, která šéfuje jeho produkci.

Velký úspěch zaznamenala v říjnu 2017 pohybově-vizuální performance z cyklu Tanec v galerii Secret Journey, kterou zhlédlo přes 500 diváků za jeden den. V tomto výjimečném cyklu, který charakterizuje stává v dubnu součástí České taneční platformy, kdy v rámci doprovodného programu organizuje Choreografické fórum. „Při diskuzích o zhlédnutých představeních se setkáme již po osmé. Naší společnou referencí budou představení, která se na ČTP odehrála předchozí den. K oživení diskuze si naši hosté přibližují k divákům při té sérii přibližně pětiminutových průzkumných intervencí.“ doplňuje Marie Kinsky, která diskuse každoročně také moderuje.

Začátkem prázdnin se pak do Žďáru nad Sázavou sjedou děti na Tvořivý dětský tábor a od 13. do 15. července je doplní umělci z celého světa a vypukne již šestý ročník mezinárodního festivalu současného tance a pohybového divadla KoresponDance.

Prestižní událostí srpna bude Rezidence pro choreografy s koučinkem, která oslaví již jedenáctý ročník a jak už je zvykem, nabídne bohatý doprovodný program v podobě open class se zahraničními lektory, kulatý stůl a závěrečné, zpravidla velmi výjimečné, work in progress. Na tuto rezidenci každoročně přijíždí do Prahy renomovaní zahraniční umělci – kouči a pracují s vybranými mladými choreografy z celého světa na rozvoji jejich tvorby. Rezidence je mezinárodně etablovaná a mimo jiné pomáhá českým choreografům prosadit se i mimo republiku, naposledy v loňském roce choreografce Evě Urbanové otevřela cestu do Francie.

Koncept Rezidence pro choreografy s koučinkem je unikátní díky dialogu choreografa a uměleckého kouče. Kouč choreografa vede k nalézaní odpovědí na otázky, které si choreograf při svém tvůrčím procesu pokládá. Rozhodně se tedy nejedná o workshop s lektory vhodný pouze pro začínající umělce. Zároveň je to skvělý networking, na jehož základě vzniklo mnoho dalších projektů našich účastníků,“ přibližuje za produkci festivalu Lucie Fabišková.

Velký úspěch zaznamenala v říjnu 2017 pohybově-vizuální performance z cyklu Tanec v galerii Secret Journey, kterou zhlédlo přes 500 diváků za jeden den. V tomto výjimečném cyklu, který charakterizuje interdisciplinární spolupráce mezi tancem a výtvarným uměním, kdy má návštěvník příležitost nahlédnout na výtvarná díla nově a prostřednictvím nezvyklých výrazových prostředků, bude SE.S.TA ve spolupráci s Národní galerií v Praze a s Galerií hlavního města Prahy pokračovat, v plánu jsou zatím minimálně tři performance.

V neposlední řadě SE.S.TA naváže na rozvoj projektu Škola tančí, který si získává čím dál větší podporu napříč odbornou veřejností, zrealizuje kreativní projekty na minimálně šesti základních školách a uzavře rok v listopadu seminářem pro pedagogy a choreografy zaměřeným na tento koncept.

Po celý rok bude zároveň Zámek Žďár nad Sázavou otevřený zájemcům o rezidence, v rámci kterých SE.S.TA umožňuje umělcům rozvíjet jejich vlastní výzkum a poskytuje jim zázemí.

Celoroční program všech aktivit SE.S.TA je průběžně aktualizovaný a doplňovaný o potvrzené zahraniční hosty na webových stránkách organizace. Na všechny semináře a rezidence je možné se hlásit už teď.

Foto: SE.S.TA, Dragan Dragin

Michaela Nováková

pro TANEČNÍ MAGAZÍN

 

Oslavy padesátin PRAŽSKÉHO QUADRIENNALE

Pražské Quadriennale ve smyslu výstavní expozice sice proběhne až v roce 2019. Letos však tato scénografická akce světového renomé slavila padesáté výročí. A pozvala si k tomu řadu uznávaných gratulantů. A ti se účastnili vskutku aktivně.

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru slaví padesát let od svého založení v roce 1967. Oslavy vyvrcholily minulý týden, konkrétně od 12. října do 14. října 2017. Konkrétně sympoziem „Porézní hranice“ v Nové, respektive náhradní, budově Národního muzea (bývalých prostorách Federálního shromáždění). Po tři dny se to tam stalo místem setkání kurátorů, scénografů, pedagogů a studentů. Centrem, kde probíhaly i pro veřejnost navýsost interesantní přednášky nejvýznamnějších světových reprezentantů oboru scénografie. Nalezl se čas i na komentovanou prohlídku Nové budovy Národního muzea se stěžejním důrazem na architekturu prostoru. Akce se konaly i jinde. Široké publikum zaujala performance ve Veletržním paláci, která rozhýbala instalaci výtvarníka Aj Wej-weje.

Pražské Quadrennale pozvalo kurátory, divadelní profesionály, scénografy, pedagogy a teoretiky z celého světa, aby se na sympoziu „Porézní hranice“ podělili o své myšlenky a názory na význam národních hodnot a podobu národních výstav. Zároveň se také zúčastnili prvních příprav na PQ 2019.

S kurátory jsme nahlédli do míst, kde se odehraje následující 14. ročník Pražského Quadriennale, vzpomenuli jsme pět dekád této světové výstavy a odhalili jedinečný projekt 50 příběhů PQ, který až do června roku 2019 bude představovat vzpomínky návštěvníků minulých ročníku Pražského Quadriennale,“ dodává k programu jeho umělecká ředitelka Markéta Fantová.

Na tomto podzimním sympoziu „Porézní hranice“ byla představena také nová publikace „50 let Pražského Quadriennale“ mapující historii této světově přehlídky.

Co účastníky nejvíce zaujalo? Zcela jistě páteční přednáška Rosane Muniz pod titulem „Oslavy PQ – Bienále vizuálního umění“.

Rovněž nenechalo nikoho lhostejným vystoupení Pamely Howard s příspěvkem „Kreativita tváří v tvář tyranii“, které proběhlo stejného dne.

Převážně studenty uměleckých oborů, kteří měli na sobotní program volný vstup zaujala přednáška Helen Edwards a Agnieszky Blonské na téma „Spolupráce mezi producenty a umělci“.

V závěrečný den sympozia „Porézní hranice“ vedla britská pedagožka Jessica Bowles panelovou diskuzi na téma národních výstav. I ta se setkala s velkým ohlasem domácích i zahraničních odborníků.

V rámci doprovodného programu sympozia Porézní hranice se v závěrečný den představila japonská tanečnice a choreografka Yoshiko Chuma, která se ve své tvorbě věnuje společenským otázkám a jejich reflexi. Společně s osmdesáti performery doslova rozhýbala v Národní galerii instalaci Aj Wej-Weje, která je reakcí na současnou humanitární katastrofu. A to vše za spolupráce centra choreografického rozvoje SE.S.TA.

TANEČNÍ MAGAZÍN s povděkem kvituje celou akci a velmi rád vidí, že se na jeho programu významně podílelo i výše zmíněné centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, které je ostatně i jedním z jeho strategických partnerů.

 

Foto: Krystýna Císařová, Piaristi

TANEČNÍ MAGAZÍN

Na „Středu zájmu“ středem pozornosti SE.S.TA.

Paní Marie Kinsky – ze čtenářům TANEČNÍHO MAGAZÍNU dobře známé organizace SE.S.TA. – zaujala náročné publikum na celostátní konferenci a prezentaci „Střed zájmu“. Mimo ni se zde objevilo ještě jedenáct inspirativních projektů práce s publikem. Marie Kinsky zde však jako jediná prezentovala taneční scénu. I to o něčem svědčí…

Kancelář Kreativní Evropa v pondělí 25. září od 18 hodin v pražském Veletržním paláci (v prostorách STUDIA HRDINŮ) již potřetí představila nové inspirativní příklady práce s publikem. Na základě otevřené výzvy výzvy bylo k veřejné prezentaci vybráno dvanáct projektů z rozličných kulturních oblastí a sfér. Celá akce měla tempo, rytmus, švih a spád, poněvadž každý vystupující „prezentér“ měl na svůj projev pouze sedm minut!

Taneční projekty reprezentovaly na této akci aktivity Marie Kinsky a Centra choreografického rozvoje SE. S. TA. S důrazem zejména na festival KoresponDance, který pravidelně v létě seznamuje obyvatele Žďáru nad Sázavou se současným tancem. Festival letos na jaře mezinárodní porota Evropské festivalové asociace (EFFE) zařadila mezi 715 nejzajímavějších festivalů v Evropě. Porota jej ocenila zejména pro kulturní život na národní i mezinárodní úrovni, nadšení pro umění, inovativní přístup a schopnost spojovat nejen začínající umělce s těmi etablovanými, ale také laickou veřejnost s uměleckým světem.

Odlišnou organizací, které představily zkušenosti s publikem bylo Centrum pro současné umění DOX. To v roce 2011 identifikovalo potřebu seznamovat se současným uměním ve větší míře děti a teenagery. Jednou z efektivních cest k tomuto budoucímu publiku se staly vzdělávací programy k výstavám, zajišťované pro skupiny ze základních a středních škol. O zkušenosti se podělil vedoucí produkce a současně konzultant vzdělávání Centra DOX Michal Kučerák. Mezi jiným prezentoval změny v týmu a v pojetí vzdělávacích programů i jejich konkrétní zprostředkovávání učitelům, navíc seznámil účastníky se strukturou programů i s již osvědčenými konkrétními aktivitami centra.

Výtvarnice a sociální architektka Kateřina Šedá ve svých originálních projektech často staví publikum do role aktéra dějů. Anebo s ním úzce spolupracuje. V březnu 2016 uvedla v rámci festivalu současného umění IHME 2016 hudební projekt „Tram Buskers Tour“, Festival v pohybu, během kterého vystoupili v helsinských tramvajích nejlepší buskeři světa. Během čtyř dnů a tří stovek hodin tak zprostředkovala mimořádný sdílený zážitek více než 24 000 cestujícím. Obdobný koncept pak reprízovala také v Jihlavě v rámci Festivalu dokumentárních filmů a letošn í ho jara též na „Šalina Music Tour“ v Brně. V rámci akce „Střed zájmu: PUBLIKUM“ její projekty prezentovala zřejmě osoba nejpovolanější – hudební publicista Pavel Klusák, jelikož byl jejich kurátorem

Své zkušenosti s prací s publikem rovněž představilo brněnské Divadlo Feste s projektem „Schauspiel, prožitek z minulosti“, který jmenovitě přiblížil Jiří Honzírek. A v demokratickém hlasování publika i spoluúčastníků na závěr celého večera získal nejvíce hlasů. Nemalý zájem ovšem sklidily i výše zmíněné projekty Marie Kinsky a SE.S.TY.

A u divadelního příspěvku nezůstalo pouze ojediněle. Další byl rovněž z moravské metropole. Během přednášky v sále si s ním získal aplaus na otevřené scéně Ivan Kubál. Proč? Jednalo se totiž o nesmírně inspirativní „Koktejlové menu inspirované divadlem“. Škoda, že do Prahy nepřivezl i ty koktejly!

A do třetice divadlo. Sám ředitel pražského Divadla Archa Ondřej Hrab prezentoval mezinárodní spolupráci se zahraničními divadly a jejich diváky. V poslední době to v Divadle Archa funguje převážně s divadlem v německých Drážďanech.

Náročné publikum zaujal i Tomáš Foltýn z Národní knihovny ČR s projektem „Knihy znovu nalezené“. Jeho podmanivý projev ukázal, že mnohdy je samotná akce závislá na charismatu moderátora.

Druhým reprezentantem státních institucí byla Národní galerie v Praze a její akce „Uprchlíci v galerii i mimo ni“. Zajímavý projekt zde inspirativně uvedla Lenka Kukurová.

Dalším z bodů programu byla filmová „nutprodukce“, s níž seznámila diváky v sále Pavla Janoušková – Kubečková, zastupující organizaci „Cena Pavla Kouteckého 2017“. Kolem „nutprodukce“ se v kuloárech rozvinula později podnětná diskuse.

Odlišným projektem z filmového prostředí byl „Kruton“ od organizace Young Film Fest, s nímž přítomné přišla seznámit Slovenka Mária Moťovská.

Do třetice se problematice kinematografie oddaly Adéla Mrázová s Terezií Křížkovskou, které se věnují vzdělávacím programům „NaFilm“ a také založily (s dalšími spolupracovníky) v Praze Filmové muzeum. Jejich názory na práci s publikem i její koncepci byly vskutku originální.

Zajímavá byla i přednáška o práci se sídlištní komunitou. Konkrétně v Praze, na Černém Mostě. Přiblížila ji Monika Hillegrandová z nového komunitního centra „Plechárna“. To pořádá řadu zájmových aktivit. Od kultury, po sport i další oblasti volnočasových zájmů. A takovým bonbónkem je, že mají i své vlastní pivo.

Práce s publikem je důležité téma pro dlouhodobé koncepce kulturních organizací i příležitostné kulturní projekty. Týká se marketingu, dramaturgie, přípravy doprovodných programů i celkového pojetí projektů a provozu organizací, které považují své publikum za partnera, nikoli za pouhého pasivního konzumenta. Práce s publikem (audience development) je také prioritou programu EU Kreativní Evropa a tomuto tématu se také dlouhodobě věnuje česká kancelář. Akce tak navazuje na Střed zájmu: PUBLIKUM (2014 a 2015) a na mezinárodní konferenci RE:PUBLIKUM (2013 a 2016).

Foto: Kreativní Evropa

Michal Stein

TANEČNÍ MAGAZÍN

Jubilejní rezidence SE.S.TA

V pražském divadle ALTA i v Národní galerii se prezentovali, pod křídly sdružení SE.S:TA, noví choreografové i další zájemci o tanec a divadelní pohyb na již tradiční choreografické rezidenci.

Již jubilejní desátá rezidence choreografů s koučinkem od centra choreografického rozvoje SE.S.TA proběhla na sklonku srpna převážně v pražském holešovickém divadelním a volnočasovém centru ALTA. Byla podpořena Ministerstvem kultury, Hlavním městem Praha a pražskou městkou částí Praha 7.

Program probíhal převážně v ALTÉ, ale rovněž v prostorách Národní galerie, kde se urodilo hned několik smysluplných projektů.

Účastnice i účastníci uvítali účast předních erudovaných českých i zahraničních lektorů.

Náš TANEČNÍ MAGAZÍN navštívil zajímavý diskusní kulatý stůl i následný workshop. Nás zaujal především entuziasmus přednášejících i frekventantů. A klobouk dolů před jednou z účastnic, která cyklus rezidence absolvovala s amputovanou nohou!

S velkým zájmem se setkaly dílny a cvičení Jeana-Christopha Parého. Ale i dalších lektorů.

Nedílnou součástí programu v ALTĚ byla i retrospektivní výstavka fotografií a dokumentů z devíti předešlých choreografických rezidencí.

Celá jubilejní choreografická rezidence vyvrcholila závěrečnou prezentací nových projektů WORK IN PROGRESS. Bylo se opravdu na co dívat a zároveň gejzír nápadů nabádal k přemýšlení a hledání nových souvislostí.

Foto: SE.S.TA

TANEČNÍ MAGAZÍN

Ojedinělá šance pod taktovkou SE.S.TA

Máte skvělou šanci. Navštivte pražské Holešovické experimentální studio ALTA. A přijďte si zatančit i vzdělat se na rezidenci choreografů a předních odborníků s koučinkem! Akce potrvá od 17. 8. do 24. 8.

Rezidence choreografů s koučingem 2017, pořádaná z iniciativy Centra choreografického rozvoje SE.S.TA, začíná dnes 17. srpna 2017 a je zajišťována za finanční podpory městské části Praha 7, Hlavního města Prahy a Ministerstva kultury.

Využijte výjimečnou příležitost načerpat nové zkušenosti, poznat zahraniční pedagogy, vzájemně se inspirovat a obohatit a zatančit si. Během Rezidence pro choreografy s koučinkem můžete navštívit tréninky, které povedou zahraniční hosté, osobnosti současného tance. Každý den 9.30 – 11.00 ve Studiu Alta.

Konkrétní program:

  1. Jean-Christophe Paré (analýza těla v pohybu)


   18.8. Marie Kinsky (Feldenkreisova metoda)


   19.8. Jean Gaudin


   21.8. Jean-Christophe Paré (analýza těla v pohybu)


   22.8. Marie Kinsky (Feldenkreisova metoda)


   23.8. Rivca Rubin

Vstupné činí 180 Kč/trénink. Rezervace není nutná. Prostě přijďte a užijte si to.

Další doprovodný program Rezidence pro choreografy s koučinkem

CHOREOGRAFICKÉ FÓRUM

20.8.2017, 15.00 STUDIO ALTA

Jean-Christophe Paré: Vzhled, který tvoří aneb vnímání těla a prostoru
Rivca Rubin: Jazyk: co umělcům pomáhá a co brání v osobním i profesním rozvoji
Markéta Fantová: Scénografie v dramaturgii

Přednášky a otevřená diskuse s kouči, účastníky rezidence a speciálním hostem, ředitelkou Pražského Quadriennale Markétou Fantovou. Přijďte načerpat cenné zkušenosti a podělit se o ty své, poznejte jiné úhly pohledu a přijďte spolu s námi hledat odpovědi.

Rivca Rubin bude hovořit na téma jazyk. Jaký je jazyk, kterým mluvíme k sobě a k ostatním, jaké jsou motivace, co nás v jazyku osvobozuje a co našim snahám, snům, důvěře a růstu brání.

Jean–Christophe Paré vystoupí s tématem „Vzhled, který tvoří aneb vnímání těla v prostoru“, řeč bude o tom, jaké vjemy dokáže tělo v prostoru zprostředkovat.

Markéta Fantová se zaměří na téma scénografie jako součást dramaturgie a uvede jakousi konferenci v praxi – vybere si jeden projekt, na kterém bude demonstrovat vybrané principy a přístupy.

Přednáškám bude od 13.00 předcházet kulatý stůl s účastníky a kouči Rezidence, který je taktéž otevřen veřejnosti.

Hosté ze zahraničí přijíždí do Česka na speciální pozvání Marie Kinsky a příležitost podebatovat s nimi se v dohledné době jen tak nenaskytne. Nejen kouči, ale i všichni účastníci koučinku jsou uměleckými osobnostmi a nad kulatým stolem se bude jistě vyměňovat spousta nových pohledů, názorů a zkušeností. Pro diskuzi je zajištěn překlad.

UKÁZKA Z PROJEKTŮ V NÁRODNÍ GALERII

23.8.2017, 15.30 VELETRŽNÍ PALÁC

V rámci spolupráce s Národní galerií, uvádíme ukázku z projektů účastníků koučinku ve Veletržním paláci, navázanou na expozici Národní galerie.

WORK IN PROGRES

24.8.2017, 19.30 STUDIO ALTA

Každoročně vznikají na rezidenci jedinečné projekty českých a zahraničních umělců. Na závěr rezidence proběhne tradiční prezentace, která je – obzvláště u zahraničních účastníků – pravděpodobně jedinou příležitostí vidět jejich práci v Česku. Letos se na rezidenci se třemi zahraničními lektory sejde pět českých a pět zahraničních choreografů.

Jedním z účastníků je například tanečník a choreograf Serge Arthur Loué z Pobřeží Slonoviny, který přijíždí s projektem „The shadow of my sweat“. „Moje práce se zabývá ideologickými aspekty mé osobnosti jako afrického tanečníka, zakořeněním tance v mé kultuře, mé sociální zkušenosti a mé osobnosti. Je to odraz na těle, moje tělo, africké tělo, ale i tělo současné.“ popisuje Serge Arthur Loué své rozpracované představení, se kterým přijíždí na koučink.

Ze Spojených států pak přijíždí Charlotte Colmant, která chce na koučinku rozvíjet, co začala už svou první choreografií: „V mé práci jsou všechny nové choreografie jen pokračováním té první. Používám slovník, který se vyvinul z různých tréninkových technik, které jsem používala, a z kombinace tance a videa. Můj první kontakt s choreografií byl přes video.“ Své předchozí choreografie představila Charlotte Colmant například v New Yorku či v Berlíně.

Stejně lákavé jsou ale i projekty z Česka a ze Slovenska. Michaela Raisová uvede projekt „Částečná nejistota“, založený na jejím vlastním textu „Inuita“ který, stejně jako připravované představení, zkoumá možnosti jazyka a jeho přeměnu na pohyb. Jako lingvistka se autorka zabývá vztahem pohybu a řeči a jejich propojením. Intenzivní zájem o nalezení způsobu použití jazyka a řečových znalostí k pohybu vedl autorku až k vytvoření představení, které by tento princip využilo.

Dále budete mít příležitost vidět projekty z Velké Británie, Polska či Litvy. Celkem deset choreografů, deset pohledů na současný tanec, deset konceptů. Jednoduše večer nabitý deseti špičkovými Work in progres.

A pozor, vstupné je na tyto akce dobrovolné!

FOTO: Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA

TANEČNÍ MAGAZÍN

Korespondance za účasti velvyslance

Již popáté ožil Žďár nad Sázavou tance, workshopy, kulatými stoly i koncerty. Probíhal tu tradiční taneční festival „Korespondance“. Účastnil se jej francouzský velvyslanec a formou mediální spolupráce i náš TANEČNÍ MAGAZÍN.

Od pátku 7. července do pondělí 8. července 2017 proběhl ve Žďáru nad Sázavou již pátý ročník festivalu „KoresponDance“. Přihlásil se programově k iniciativě Rok českého baroka. Diváky zde čekalo pestré menu od předních českých, slovenských i zahraničních vystupujících. Tato přehlídka, která nabývá rok od roku mezinárodní věhlasu i uznání, vznikla před lety v Praze. Jejími hlavními organizátory jsou Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA a dvě ženy, bez nichž již si dnes nikdo „KoresponDance“ neuměl představit – ředitelka festivalu Marie Kinsky a zahraniční manažerka a koordinátorka FILLIMIT Lenka Flory. Je nám ctí, že TANEČNÍ MAGAZÍN je pravidelně jedním z mediálních partnerů tohoto prestižního festivalu.

Klíčem k celé žďárské přehlídce mohou být slova právě jeho vlastní ředitelky, paní Marie Kinsky: Jsem ráda, že nám festival umožňuje dát dohromady lidi, umělce a publikum. Z toho důvodu, aby se všichni navzájem stále obohacovali, zveme známé osobnosti a volíme neformální tvar festivalu, na kterém je možné si dát pivo a s účinkujícími neformálně diskutovat. I to je důvod, proč máme tak velký zájem o spolupráci s obyvateli Žďáru. Přejeme si, aby získávali zkušenost s uměním a věděli, co pro ně může znamenat. Umění je totiž klíč k osobnímu i společenskému rozvoji. Miluji, že už několik týdnů před festivalem to ve Žďáru vře a bublá. Že se tu přemýšlí, tvoří, buduje a to na mnoha místech a s různými lidmi. Je to veselý inkubátor nových nápadů a sdílení zkušeností. Na festivalu mám také neskonale ráda, že se na něm setkáváme s umělci, kteří mají různé zkušenosti. Jsou tu vystupující, kteří se tanci začali věnovat nedávno i ti zkušeností hodně dospělí. Přeji si, aby si každý z našeho setkání něco odnesl a ať festival společně budujeme dál. Přeji vám i nám, ať každý do festivalu vloží něco ze sebe sama a odnese si něco pro sebe důležitého. A hlavně si přeji, ať kouzlo Žďáru funguje pořád dál!

Z toho moře umělců pozvaných na letošní „KoresponDance“ pouze namátkou jmenujme Halku Třešňákovou a VerteDance, skupinu Handa Gote, Asociáciu súčasného tance ze Slovenska, Britku Oonu Doherty, Pala Mela ze Španělska, americko-nizozemské duo Billy Mullaney a Niels Weijer, mexickou Lola Lince Experimental Dance Company, Francouze Pierre Nadauda ve spolupráci s brněnskou JAMU, duo Jozef Nadj a Joelle Leandre reprezentující Maďarsko a Francii, Itala Claidio Stellata či francouzské vystupující Jeana Gaudina a Sebastiana Fourniera ve spolupráci s místním Žďáráčkem. A pochopitelně, již podruhé, na mezinárodní platformu FILLIMIT pod ochrannými křídly paní Lenky Flory.

KoresponDance“ znamená i řadu doprovodných programů, koncertů, výtvarných akcí i neformálních setkání. Jedním z nejdůležitějších bodů letošní přehlídky byl kulatý stůl, který zkoumal společné rysy tance a architektury. Tentokrát konkrétně architektury barokní. U stolu se sešly choreografické veličiny, reprezentanti architektury, odborná i laická veřejnost. To vše pod taktovkou pořádající SE.S.TY.

A právě hned v srpnu SE.S.TA v Praze pořádá rezidenci pro choreografy s koučinkem. Na podzim se již vše připravuje k výjimečnému projektu Tanec v galerii a můžete se těšit na množství workshopů i besed rovněž v nadcházejícím roce 2018. Vlastně, sezóna 2017/2018 je již na spadnutí…

K pozitivům „KoresponDance“ patří i to, že od mezinárodní federace tanečních festivalů získal známku kvality EFFE Label. Zatím ji má propůjčenu na dvě sezóny, ale i tak jde o významný úspěch celoevropského významu. Závěrečný program letošního festivalu sledoval také francouzský velvyslanec pan Roland Galharague. A byl nadmíru spokojen. Přehlídce „KoresponDance“ nezbývá než poděkovat a těšit se na šestý ročník v roce 2018. Proběhne od 13. do 15. července. Kde jinde, než ve Žďáru nad Sázavou.

Foto: SE.S.TA

TANEČNÍ MAGAZÍN