Rozhovor s Mistrem Taekwon-do MARTINEM ZÁMEČNÍKEM

“Bojové umění je má životní cesta. Trénuji denně, neumím žit jinak.”

 

Taekwon-do se stalo Vaší životní cestou. Proč jste si vybral právě toto bojové umění?

„Zpočátku jsem dělal  jiné bojové umění, ale když jsem uviděl možnost, učit se přímo od zdroje, protože v ČR žije  korejský  velmistr taekwon-do,  okamžitě jsem  začal trénovat ..“

Jakého stupně jste až dosáhl?

„Jsem mistr, 7. dan, což je nejvyšší technický stupeň, který byl kdy Čechovi udělený. Jsme v ČR tři, kteří máme stupeň 7. dan. Jsem také  předseda  největší školy taekwon-do v ČR. Dále  jsem členem také  členem Technické a vzdělávací komise mezinárodní organizace ITF.“

Co všechno  člověk může  v ČR  absolvovat a kolik let trvá než se dočkáte konečného stupně? A je tu vůbec nějaký konečný stupeň?

„My říkáme, že taekwon-do je životní cesta, tedy je opravdu na celý život.  Neznamená to, že se člověk naučí 24 sestav a je z nich vyzkoušený a tím to končí.  Hovoříme tady o celém procesu  výchovy a celoživotního vzdělávání. I poté, co člověk dosáhne třeba 7. danu, znamená to jen, že  uzavřel učení se nových technik. Dále jsou  ještě dva  stupně, 8. a 9. dan  a ty člověk může dostat  od mezinárodní federace za své zásluhy a za činnost pro taekwon-do, tedy  nejvyšší technický stupeň  je 9 dan. V ČR je jen jeden, ten má Korejec,  který tu  dlouhodobě pobývá, už od roku 1987, je mým učitelem a to je pan  velmistr Hwang Ho-jong.”

Je tedy taekwon-do v ČR nové bojové umění?

„To je relativní pojem – nové bojové umění, určitě proti judu nebo karate je to nové. Judo tady mělo své zastoupení  už za První republiky.  Taekwon-do se  k nám dostalo až v roce 1987, kdy nezávisle na sobě v jižních Čechách a v Praze začaly cvičit takové dvě malé skupinky ‚taekwondistů.‘   Na jednu stranu je tu už  třicet let,  ale na druhou  stranu můžeme říkat, že je to novější bojové umění.“

Koho a proč napadlo přivézt do ČR právě korejské umění?

„Před rokem 1989 stoupenci Karate, konkrétně  pan Klukáček,  měli zájem pozvat nějakého japonského instruktora Karate. Jenže nebylo možné  v té  době dostat  do socialistického státu  člověka z Japonska na delší dobu. Ale byla  uzavřena spolupráce se  Severní Koreou a v roce 1987 sem přijíždí korejský instruktor …, který od 3. října vede první tréninky v ČR. A nezávisle na tom tady už současně  několik  měsíců před tím začala skupinka českobudějovických cvičenců pod dohledem jugoslávských instruktorů cvičit taekwon-do.”

Kolik lidí v ČR  se v současné době věnuje tomuto bojovému umění?

„Několik málo tisíc jedinců, asi 7-8 tisíc. My  jsme největší škola, máme asi přes tisíc členů, v ČR je asi kolem třiceti škol, jsou menší, některé mají třeba 15 členů. Zdaleka  ne všichni učitelé se věnují  taekwondu profesionálně.  Většinou vedou  své dva tréninky týdně při zaměstnání.“

 Vy jste profesionál. Trénujete ještě sám sebe?

„Každý měsíc absolvuji mnoho   tréninků  a seminářů se svým korejským učitelem“.

Chcete celý život trénovat? Brrr….

„Ano, je to  moje cesta, já  jinak  žít neumím, je to můj život a už to nebude jiné. Bojové umění pro mě neznamená jen nějaký kurz, nebo získat první černý pásek a  skončit.“

Bojových sportů a umění tedy známe   hodně – judo, karate, krav maga, aj. Jak si člověk má vybrat a podle čeho se rozhodnout, kterému sportu či bojovému umění se věnovat?

„Jsou zde tradiční bojová umění, ta odkazují na filozofii a   preferují  výchovu jedinců. Dále   jsou zde bojové sporty jako kick box, thajský box, úpolové brazilské jiu jitsu . Posledním stylem jsou „jakoby“ praktické sebeobrany, nezabývají se předáním filozofií. Znamená to spíše – ‚naučíme vás se bránit‘ a mohou mít i  nějakou filozofii, nemůžu za tyto styly nic říct,  protože   nejsem  jejich učitelem. Přesto ale v nich  nevidím žádnou životní  cestu.“

„My nejsme  pouze sport, jsme bojové umění – to je rozdíl. Sportovní stránka je jen malou součástí taekwonda.  Pro nás cíl není zisk medaile.  Skutečným cílem je rozvoj jedinců, výchova a vzdělání. Nejen to,  aby měli  protažené nohy a uměli  kopnout někoho do hlavy a ubránit se, ale zejména to, aby byli platnými členy společnosti.

Dá se říci, že bojových umění je dnes velká  nabídka, tak opravdu proč zrovna  taekwon-do?  Pro mě je nejdůležitější ten fakt, že v ČR  je světová špička taekwonda. Profesor Hwang Ho-jong nabízí možnost učit se hned  po samotné Koreji možná nejkvalitnější taekwon-do na světě a  my jsme jeho žáci.  Taekwon-do si za třicet let si vybudovalo  v ČR celkem rozsáhlou  síť,  máme několik  svazů a několik tisíců stoupenců.   Konkrétně naše škola  nabízí v Praze tréninky každý den, je to velmi  dobrá aktivita  pro lidi každého věku, činorodé děti sem rády  5x nebo 6x týdně zajdou  a   tráví tady svůj  volný čas. Poskytujeme  možnost účastnit se soustředění i vyzávodit se, jezdíme do ciziny, myslím si, že je to komplexní činnost, nejen sport. Tato aktivita je  komplexní pro jedince od předškolního  věku až po  ty nejstarší.   Náš nejstarší člen,  kterému je skoro 80 let, s námi ‚řádí‘   téměř  dvakrát týdně  v tělocvičně, má červený pásek a máme spíše problém  přimět ho, aby něco nedělal,  např. kotrmelce,  než ho motivovat, aby cvičil.

Rozdíl vidím i v tom, že např. krav magu učitelé trénují dva, tři roky a hned  učí.  Já dělám  taekwon-do přes 25 let a stále vidím, že je co zlepšovat, i metodiku, jak  učit. Neumím si představit, že bych kvalitně učil po dvou letech tréninku. A  stejně tak i lidé, kteří se taekwondu  nevěnují celý den, ale dělají je jen  při zaměstnání. Po dvou, třech letech, když je někdo šikovný, svěříme mu k tréninku  děti. Ale opravdový učitel je člověk, který je držitelem  přinejmenším  4. danu. Takový  trénink trvá minimálně 10 let.“

Je nějaký rozdíl mezi dobrým   absolventem kurzu karate, dobrým  absolventem kurzu judo  či  taekwon-do? Který sport či bojové umění by mělo nejvyšší šance být nejlepší, ubránit se?

„To je stejné, jako kdybychom  porovnávali dovednosti s míčem v pozici házenkáře, fotbalisty  a nohejbalisty  a  všichni by byli na špičkové úrovni. Jen těžko bychom rozhodli, kdo je lepší v dovednostech, protože každý dělá něco úplně jiného.“

Ano. Připusťme ale,  že se tihle lidé na  špičkové úrovni setkají …

„Dobře, připusťme.  Kolik kdo váží a jak je velký? A spíše poté Vám  řeknu, kdo bude nejlepší a vyhraje.  Museli bychom vzít   dvě  dvojčata či trojčata a stejnou dobu je učit judo, taekwon-do, karate.  Možná poté  bychom měli nějaké objektivní hodnocení. Vždycky je výsledek  na jedinci, není to na stylu boje.  Všeobecně ale věříme, že by karatista nenapadal judistu apod.  Bojová  umění mají takové morální hodnoty, že to zkušeným jedincům ani nedovolí.“

Taekwon-do je styl,  který vznikl v jihokorejské armádě, určitě přišel   do mnoha konfliktů a instruktoři nabízí širokou  výuku taekwonda, které prošlo  dvěma  válkami, jak korejskou,  tak vietnamskou, takže se  osvědčilo po praktické stránce.

A jak by to vypadalo při  válečném konfliktu? Které bojové umění by mělo větší šance na úspěch?

„Tam už se nikdo neptá na nic a pravidla neexistují.“

Slib taekwondistů – nikdy nezneužiji taekwon-do,  je všem jasný.  Ale  pokud je člověk napadený na ulici,  může použít taekwon-do?

„Máme slib, který naši studenti opakují každý seminář, každou zkoušku  –  a  skutečně třetí věta je –‚nikdy nezneužiji taekwon-do‘.  Pokud   jde o obranu moji,  nebo někoho jiného, tak je možné taekwon-do použít, v jiném případě  ne.  Znovu zdůrazňuji, že nevnímáme taekwon-do jen  jako  jeho fyzickou část, ale je pro nás celoživotní cestou.   Používáme je každý den, není to proto, abychom zbili někoho na ulici. Každý den cvičíme, protahujeme si svaly a  proto    je pro mě jednodušší si zahrát golf nebo si zavázat tkaničky, což je podstatné.“

Televize BBC odvysílala  jistý dokument. Mistr  bojových umění dostával silné rány do  těch nejcitlivějších  míst.  Byl podroben odborné expertize a prokázalo se, že každá jeho kost má zlomeninu a následkem toho byly jeho kosti mnohem silnější, protože několikrát srůstaly.  Je cvičený člověk na tom lépe, přijde-li  do styku  s tolika zraněními,  nebo je naopak  lépe vyhýbat se  zraněním?

„Úrazy se u nás stávají jako v každé jiné pohybové aktivitě. Mezi ostatními sporty, pokud jde o úrazovost,  je  bojové umění taekwon-do hluboko pod úrovní sportů jako je hokej, fotbal  a vůbec všech  majoritních   sportů. Náš souboj je sportovní.  Dokonce i to,  co děláme na tréninku,  je pro zdraví. Úderová plocha se nesmí dotknout plochy člověka, jen chrániče soupeře,   žádná zásadní zranění se nestávají. Z mé vlastní zkušenosti z tréninků vím, že pokud  se stane nějaký úraz, tak je to z nějakého  rozcvičkového   ‚fotbálku‘  her a zábavy  či takové aktivity.  Lidé  většinou přijdou na  trénink připraveni  na to, že se bude bojovat, mají samozřejmě dostatečnou výbavu, chrániče atd.

Pokud mistr má potřebu prezentovat, že ho nic nezabolí, tak prosím.  Zejména muži dělají otužování úderových ploch.  Na rozdíl  od  boxera, který celý život cvičí v rukavicích, pro taekwon-do platí, že  není  problém bouchnout pěstí do zdi, tělo je na to připraveno. V našem klubu  není cílem mít zranění či několikrát srostlé kosti.“

Rozbíjení destiček (častá aktivita  při taekwon – do) se dělá proto, aby ruka byla zvyklá na tvrdý úder?

„Ano, to je jeden důvod.  Ale je to také test, zda dotyčný  člověk ovládá  techniku a   má dostatek síly. Tyto  přerážecí techniky jsou  obvyklé ve výcviku bojových umění, jsou  součástí nejen exhibic, ale i zkouškového programu.  Cílem je ukázat koncentraci síly do jednoho konkrétního místa.  A samozřejmě nejsou  pro každého. Nejsou  pro malé děti, ne pro lidi, kteří by si mohli tímto ublížit, je zejména  dbáno na bezpečnost cvičenců, tedy  přerážecí techniky  přichází do výcviku až později.

Nabíráte-li nové žáky, dokážete rozeznat, zda někdo tréninku za rok nechá a zneužije bojové umění a někdo  bude dobrý a ušlechtilý pokračovatel taekwon-da?

„Není možné, aby  člověk, který má  takové záliby, jako někoho zbít,  ten trénink vůbec psychicky vydržel. U nás je kladen takový důraz na zásady taekwon-da, tedy   zdvořilost, čestnost, sebeovládání  atd.,  že by agresor neměl šanci dojít k takovému cíli, jako je někoho napadnout.  Ale nemohu mluvit za všechny činnosti, které se týkají sportu.  Možná, že pro lidi tohoto typu je mnohem zajímavější box, thajský box, zápasy apod.  Ale v taekwon-du tyto typy lidí  neprojdou „sítem“ . Přístupem učitelů  není šance, aby  zde cvičili  tyto typy povah delší dobu. Pokud se člověk nedokáže změnit v sobě uvnitř, tak vůbec  nemá šanci dojít k  vyšším technikám, které by patřily k pokročilému tréninku.  S jistotou mohu říct, že  gangstery nevychováváme..“

Nemyslím, že byste je vědomě vychovávali. Ale může se stát, že se někdo přiučí boji a opustí  Vaše řady a…..

„Myslím, že se to neděje. Děláme spousty  charitativních programů,  naše škola  zdarma vyučuje  taekwon-do  děti z dětských domovů.  Tyto  děti jsou samozřejmě díky svému   sociálnímu  prostředí  a tomu, kam se často poté dostanou, vystaveny  možnosti, že  by se toto teoreticky mohlo stát. Ale  snažíme se narovnávat jejich sociální hodnoty. Stejně tak máme další charitativní program pro děti se speciálními poruchami  v jediné škole v ČR v Praze na Smíchově.  Jeden z povinných předmětů je Taekwon-do. I tyto děti by měli ke zneužití blíže, ale naše programy nám fungují dobře, učíme v duchu tradičního umění a zásad a  konkrétně na Smíchově jsme vychovali držitele černého pásku, takže myslím, že můžeme být hrdí na naši činnost.”

Jak vnímáte ženu v bojovém umění?  Nemáte  z ní strach? Nebojíte se, že muž třeba dostane „za vyučenou“?

„My to takto nevnímáme, máme  spoustu úspěšných žen, v ČR jsou to  instruktorky s vyšším technickým stupněm.  Pro nás žena v bojovém umění je pořád žena, není to mužatka.  Myslím si,  že žena trénovaná v bojových uměních, má vždy větší šanci  se ubránit. Ale pokud by opravdu došlo ke  konfliktu,  tedy utkal-li by se velký ‚chlapák‘  a jemná žena, tak stále platí, že  žena sice  bude mít šanci se ubránit, ale je ve veliké nevýhodě. Ale nemusíme se bavit jen o ženě, je to i případ malého muže či dítěte a někoho, kdo bu de  o hlavu větší a o několik kilo těžší. Takový člověk má potom vždy výhodu. Ale výhodu získává i  tím, že začíná útočnou aktivitu, přepadne, překvapí. Nikdo Vám nedá  garanci ani  po dvaceti letech boxu, třiceti letech juda, či jiného sportu nebo bojového umění, že dotyčný člověk bude na tom tak, že ho už  nikdy nikdo  nepřepadne a nevyhraje nad ním.“

Když vidíte, že soupeře nezvládnete,  je lepší ustoupit?

„Neznám konkrétní případ, kdy by uškodilo, že se člověk bránil, naopak. Díky tréninku  v naší škole se dotyčný dokázal úspěšně  bránit v reálné  situaci. Nicméně,  v naší moderní společnosti,  kde je snadný  přístup ke zbrani,  je to vždycky problém. Důležité  při praktické sebeobraně je,   co se děje přímo před konfliktem, tedy proč je ten konflikt vůbec  vyvolaný.  Učíme i  jednoduchá pravidla,  jak se těmto  věcem vyhýbat. Spíše z legrace si říkáme, že taekwon-do je dobré  pro nohy, tak  v nejhorším  umíme i hodně rychle utéct.“

Máte pocit, že je v Praze bezpečno?

„Žijeme  ve velkém  městě, může se stát ledacos.“

Jak se  podle Vašeho názoru budou vyvíjet bojová umění dále?

„Praktická stránka bojových umění je dnes mnohem méně důležitá než před padesáti nebo sto lety, tak si myslím,  že i budoucnost bojových umění půjde spíše směrem k výchově mladistvých, předání morálních pravidel a stylu života. Oproti bojovým uměním se vyhraní některé sporty, které budou  opravdu chtít dělat lidi, kteří mají potřebu si do někoho bouchnout a fyzicky ublížit.   Budou chtít spolu soupeřit  a toužit vyhrát, ale  to není naše cesta….

Pro nás důležitý  rozvoj jedince, prokazovat čestnost, zdvořilost, být zodpovědný ke svým úkolům.

I  bojové umění jako taekwon-do je  stejné jako  fitness –  člověk cvičí a trénuje, díky tomu nemá problém s kondičkou a  na svých učitelích vidím, že i ve vysokém věku mohou žít  plnohodnotný život.“

Asijské státy jsou známy tím, že jsou na své děti  tvrdé. Jaký je trend v ČR?

„Taekwon-do je  korejské bojové umění a tam je běžné, že se děti nebijí,  to je nepřijatelné.  Samozřejmě výcvik je tvrdý, ale to už  k bojovému  umění patří. Trendy se změnily a většina učitelů reaguje na moderní dobu.

Začátkem 80.  let byla v tělocvičnách většina dospělých, dnes tvoří   70 procent členské základny děti. Dokonce ani ne mládež pod  15 let,  ale děti z prvního stupně. Představa učitele, který křičí na skupinu, že má  udělat 15oo kliků, je dnes stejná pohádka, jakože  golf je pro bohaté, člověk se  zlatým  řetězem je mafián, apod. To všechno jsou jen představy.

Dnes učitel bojových umění, kromě toho, že je schopný poskytnout intenzivní trénink, tak také musí být schopný vést kvalifikovaně skupinku dětí a vědět, jak s nimi jednat.  Další fenomén dnešní doby jsou dvě skupiny, které se objevily a  které jsou větší –   a to jsou rodiče s dětmi a děti předškolního věku. Doba se změnila, změnil se i zájem o bojové umění, ale to se dá říci obecně u všech pohybových kroužků. V současné době je jednodušší sedět u počítače, než jít  někam cvičit.“

Je nějaký konkrétní věk, kdy je dobré začít cvičit?

„Ne, takový limit neexistuje. Máme tu i skupinky dětí předškolního věku, není výjimkou, že u nás začne cvičit čtyřleté dítě. Samozřejmě pro to, aby dítě mohlo cvičit, musí být schopno pobrat nějaké procesy, které se na tréninku dějí, musí vědět, která noha je pravá a která levá, někdy to sice neví, ale na tréninku se to naučí. Pokud je dítě čtyřleté,  tak radíme rodičům, aby  s ním cvičil i  někdo z dospělých.”

Shaolin Vás  neláká? Nevidíte  v tomto umění určitou  výzvu?

„Samozřejmě pro teenagery to může vypadat zajímavě, ale člověk brzy  zjistí, že mnoho  věcí, které  se předvádí na exhibicích,  jsou  velmi jednoduché triky,  které  dokáže každý,  např. zlomit o sebe nůž nebo přerazit cihlu a spousty dalších. Myslím, že všechna  bojová umění respektují Shaolin  jako jistou  kolébku bojových umění. Já jsem Shaolin  navštívil, byla to pro mě zajímavá zkušenost, ne vždy pozitivní. My  v Evropě máme kdovíjaké pohádkové představy, že mniši žijí  někde v horách,  ale ve skutečnosti je to tak, že vytáhnou mobil a jsou na facebooku stejně jako my.“

Děkujeme za rozhovor

Eva Smolíková

TANEČNÍ MAGAZÍN

 

 

 

Výstava „GOTT, MY LIFE“ stojí za to!

Nenechejte si ujít jedinečnou výstavu, která mapuje osobní a umělecký život Karla Gotta. Nahlédnete do jeho soukromí. Uvidíte Zlaté slavíky i Platinové desky. Poznáte i jeho malířskou tvorbu.

Náš TANEČNÍ MAGAZÍN se již dvakrát prostřednictvím kratších článků věnoval fenoménu letošní pražské výstavní sezóny. Jedná se o jedinečnou expozici o Karlu Gottovi „GOTT, MY LIFE“ která je po celé léto (až do 30. září) na lodi BigMedia na pražské vltavské Náplavce pod Vyšehradem mezi Železničním a Palackého mostem.

Expozice mapující život nejslavnějšího českého i československého zpěváka všech dob je jedinečná hned v několika směrech. Za prvé, že obdobné výstavy se pouze výjimečně organizují za života takových významných osobností. Málo vídaná a nesmírně originální je i koncepce výstavy, dávající do kontrastu autentické doklady, dokumenty i osobní předměty Karla Gotta naproti subjektivním sběratelským záznamům a poznámkám fanynek mnohonásobného Zlatého slavíka. A pochopitelně, velmi netradiční je i pořádat výstavu na lodi.

Za nápad uspořádat výstavu právě na lodi BigMedia vděčíme panu Richardu Fuxovi ze stejnojmenné agentury BigMedia. Pokud je vám jeho jméno povědomé, není tomu náhodou. Pan Fuxa totiž organizoval před časem v pražském Obecním domě jedinečnou výstavu plakátů Alfonse Muchy ze sbírky bývalého českého i amerického tenisty Ivana Lendla.

Vlastní expozice zaujme – díky architektovi Miroslavu Vavřinovi – nápaditým a ekonomicky využitým interiérem. Návštěvník má na výstavě pocit, že se pohybuje daleko rozsáhlejšími prostorami, než v reálu možnosti lodě nabízejí. Velmi originální je i nápad adjustovat a rámovat veškeré doklady a dokumenty Karla Gotta do čtvercových rámů, připomínajících formáty klasických vinylových LP desek. Tedy nosičů, kterých Karel Gott prodal doma i po světě na milióny! Naopak, hned u vstupu do prvního výstavního prostoru v podpalubí nás vítá Karel Gott z holografické projekce, jejíž kulatý tvar evokuje současné nosiče CD. Architekt Vavřina si rovněž kreativně poradil s expozicí cen a trofejí Mistra Karla Gotta. Z – postupem času – různě tvarovaných Zlatých slavíků se tak stávají svébytné obrazce. Nejinak tomu je u počátečních Televizních rolniček a později cen TýTý. Slova chvály na architekta výstavy musím završit ódou na závěrečnou nápaditou portrétní mozaiku obličeje Karla Gotta složenou z malých barevných reprodukcí časopiseckých titulních stránek s Gottem.

Kurátorem výstavy byl pracovník hudebního oddělení Národního muzea pan Peter Balog. Ke své práci přistupoval empiricky a dokázal dát do souvislostí mnohé. Návštěvník si tak může dát do souvislostí mnohé. Sledujeme tak obdivuhodnou životní pouť Karla Gotta, od vyučení se v továrně ČKD, přes jeho trampování, přes první kreslířské pokusy až na vrchol evropské hudební scény.

Pro mnohé mladší návštěvníky bude nesmírně exotická i domácí „ryčka“ gramofonových desek. Ty se tak, doslova na koleně, ryly z jinak nedostupných zahraničních nahrávek na rentgenové snímky! Jedinečné jsou i průvodní listy profesionálně vyráběných desek v české tradiční a dodnes úspěšné gramofonové továrně v Loděnici u Berouna.

Z jiného soudku zaujmou i bulvární články z německého tisku ze sedmdesátých let minulého století, navozující téma, zda je Karel Gott sovětským špiónem. Z politického hlediska zde jistě zaujme zveřejnění textu takzvané „Anticharty“ v plném znění.

Celou výstavou diváka provázejí filmové a televizní dokumenty a nespočet reprodukovaných písní „zlatého hlasu od Vltavy“, jak je Karel Gott označován v německých zemích. Architektonicky vhodně jsou u obrazovek připraveny příjemné klubové sedačky, takže si zde můžete v klidu sledovat až dvacetiminutové projekce.

Možná, že trochu více místa mohlo být věnováno i nejbližším souputníkům Karla Gotta. Jiří i Ladislav Štaidlové se zde pouze epizodně mihnou, navíc spíše prostřednictvím fotografií. Obdobně je tomu i u Felixe Slováčka a Rudolfa Rokla. Na skladatele a prvního pianistu Gottovy kapely Jaromíra Klempíře či textaře Zdeňka Borovce (který byl Gottovou textařskou oporou po tragické smrti Jiřího Štaidla) se zapomnělo vůbec…

Zajímavé je rovněž, že ve výčtu všech písní Karla Gotta na obrovském panelu chybí tituly „Poupátko“ a „Vdávali černovlásku“, jejichž skladatelem byl bývalý ředitel Československé televize Jan Zelenka. Nejsem si tak zcela jist, zda je tam první duet Karla Gotta s Hanou Zagorovou „Apríl“ od autorské dvojice Vaculík/Žák. Ten vyšel i na SP deskách u Supraphonu za doprovodu orchestru Karla Vágnera.

Diskutabilní je, zda první z profesionálních doprovodných těles – orchestr Karla Krautgartnera – lze označit za dixieland, jako je tomu hned na úvodním panelu expozice. Jednalo se spíše o klasický Big band. V ten moment mne napadlo, zda kurátor výstavy neměl fakta konzultovat s dlouholetým a na slovo vzatým spolupracovníkem Karla Gotta JUDr. Janem Adamem?

Obdobných drobných pih na kráse se však nevyvaruje žádný vystavovatel. Jako celek je výstava „GOTT, MY LIFE“ jedinečná, neopakovatelná a stojí za to ji vidět. Máte k tomu množství šancí. Ještě do konce září. Výstava je otevřena denně. Od desáté hodiny dopolední do dvacáté večerní.

Foto: EVA SMOLÍKOVÁ

MICHAL STEIN

TANEČNÍ MAGAZÍN

Jedinečné album Karla Gotta na výstavě

Na výstavě “GOTT, MY LIFE” se můžete nejen kochat jedinečnými exponáty, ale také si odnést unikátní suvenýr trvalého charakteru! Více nám již v článečku prozradí marketingový manažér hudebního vydavatelství Supraphon Michal Máka.

Na výstavě „GOTT, MY LIFE“, která probíhá na lodi Big Media na pražské vltavské Náplavce mezi Palackého a Železničním mostem od osmého června do třicátého září 2017 můžete zakoupit i unikátní suvenýr. A nikoli pouze jeden!

Více nám osvětlí marketingový manažér hudebního vydavatelství a nakladatelství Supraphon, které téměř padesát let vydává Karlu Gottovi desky, CD a hudebniny, Michal Máka: „S velkým nadšením jsme přivítali informaci o přípravách výstavy ,GOTT, MY LIFE´. I proto, že Karel Gott je pro Supraphon stěžejním uměleckým pilířem firmy, jsme rádi, že můžeme s tvůrci tohoto projektu úzce spolupracovat. S ohledem na to, že výstava mapuje dlouholetou a velmi úspěšnou uměleckou kariéru Karla Gotta, startující již téměř před šedesáti lrety, rozhodli jsme se – po domluvé s or ganizátory i samotným Karlem Gottem – pro tuto příležitost symbolicky ,oživit´ historicky první album Karla Gota z roku 1965 – ,Zpívá Karel Gottˇ. To obsahuje (kromě dalších) i píseň ,Oči sněhem zaváté´, za níž získal Karel Gott prvního Zlatého slavíka.“ (Poznámka Tanečního magazínu: tenkrát v úvodu soutěže Zlatý slavík se jednalo o soutěž zpěváků i jejich konkrétních hitů.)

Vrcholný manažér Supraphonu Michal Máka pokračuje: Takže, ve speciální reedici vydáváme zmíněné Gottovo první album na klasickém vynilovém LP, CD, ale zároveň i jako exkluzívní boxset. Nahrávka prošla mimořádně pečlivým remasteringem, jak pro CD, tak i pro LP, které kromě graficky autentického obalu (pouze s minimálními aktualizačními úpravami na rubové straně) obsahuje navíc podepsanou fotografii Karla Gotta. A naprosto exkluzívní, speciálně pro výstavu ,GOTT, MY LIFE´ vytvořenou sběratelskou záležitostí pak je luxusní boxset se stejnojmenným názvem ,GOTT, MY LIFE´. V li mitované edici 300 očíslovaných exemplářů obsahuje 3 CD Gottových největších hitů a CD i LP ,Zpívá Karel Gott´. To vše doplňují fotografie s originálním podpisem Karla Gotta a ještě bohatá textová brožura a plakát.“

A my pouze upřesňujeme, že výše zmíněné sběratelské rarity zakoupíte jedině na lodi Big Media na výstavě „GOTT, MY LIFE“.

Foto: Eva Smolíková

Taneční magazín

Výstava „GOTT, MY LIFE“ začíná

Od 8. 6. do 30. 9. proběhne na lodi na pražské Náplavce mezi Palackého a Železničním mostem originální výstava “GOTT, MY LIFE”. Mapuje hvězdnou kariéru Karla Gotta. Čítá na 1000 exponátů, 30 videoprojekcí a je na ploše 1500 čtverečních metrů. Bude otevřena denně!

Ivan Mládek kdysi zpíval hit „Láďa jede lodí“. Ten by se mohl pozměnit na „Zlatý Kája bude v lodi“. V Praze, na Vltavě. Videoprojekce klipů a sestřihů kariérních střípků nebo uvítání návštěvníků samotným Karlem Gottem – prostřednictvím holografické projekce. To je jen výčet nevšedních součástí expozice s titulem „GOTT, MY LIFE“ mapující Mistrovu hvězdnou kariéru, které obyčejnou výstavu promění v nezapomenutelnou show. Stovky exponátů a fotografií, videí i audionahrávek. Vše bude ještě navíc umocněno netradičně neotřelý ;mi galerijními prostory.

“Hledali jsme místo, které by odpovídalo tak výjimečné, v České republice doposud nevídané expozici. Až nás napadlo vytvořit naprosto originální prostory. Na lodi, která bude za tímto účelem přebudována na galerii na vodě. Zakotvena bude na pražské náplavce, na Rašínově nábřeží,” říká hlavní organizátor Richard Fuxa, předseda správní rady nadačního fondu nesoucího jeho jméno, jenž výstavu pořádá ve spolupráci s Národním muzeem.

 Zleva Karel Gott a hlavní organizátor výstavy Richard Fuxa.

 

Exkluzivní pojetí výstavních prostor zajistí renomovaný architekt Miroslav Vavřina. Interiéry podpalubí lodi nabídnou místo přímo pro vystavované artefakty, palubní část bude pokryta modulárními a recyklovatelnými přepravními kontejnery standardních velikostí, jejichž kombinací a designérskými úpravami do svěží a moderní podoby v černo-bílých barvách vzniknou prostory pro společenské vyžití. “Projekt galerijní instituce v tak netradičním prostředí, jakým loď je, pro nás znamenalo nevšední koncepční zadání. Inspirováni estetikou transkontinentálního “carga” s lehkostí jachetní elegance jsme došli k harmonickému a funkčnímu modelu kotvícího kulturního objektu na řece,” přibližuje architekt výstavy.

Národní muzeum není institucí, která je plná ,starých věcí´. Naším posláním je dokumentovat i naši současnost a zachovat budoucím generacím svědectví o době, ve které žijeme. Mapujeme významné události, fenomény i osobnosti. I proto jsme již před časem v Českém muzeu hudby založili Centrum pro dokumentaci hudby a nových médií. Karel Gott je bezpochyby významnou hudební osobností i fenoménem naší doby, a tak nemohl uniknout naší sbírkotvorné i odborné pozornosti. Jsem moc rád, že se proto nyní Národní muzeum může podílet na přípravě mapující tv orbu i život tohoto významného českého umělce,“ vysvětluje PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., ředitel spolupořádajícího Národního muzea.

Národní muzeum poskytne pro výstavu rozsáhlou celoživotní sbírku jisté fanynky Karla Gotta, a také kurátora výstavy, Petera Baloga, jenž se již několik let věnuje studiu profesionální dráhy fenomenálního českého interpreta a zároveň je vedoucím Centra pro dokumentaci hudby a nových médií.

Nabídka z bohaté fotodokumentace výstavy.

“Karel Gott se během šedesátileté kariéry stal ikonou české pop-music a výstava sleduje jeho hvězdnou dráhu od konce padesátých let, kdy začínal jako amatérský zpěvák v pražských jazzových kavárnách, přes první úspěchy v Československu, setkávání se showbyznysem na světových pódiích, kariéru v bývalém Západním Německu, až po ohlasy u současné mladé generace,” popisuje pojetí výstavy kurátor Balog.

Kreativní ředitel výstavy Pavel Klusák k tomu pak dodává: “Gottův příběh je zároveň silnou kapitolou z naší moderní historie. Vrstevnatý portrét největší hvězdy vzešlé z československé pop-kultury má aspekty show, ale taky nám nastavuje zrcadlo: ukazuje životní styl, média, trendy, zvyky a hodnoty, s nimiž jsme žili. A věděli: Časy se mění, Gott zůstává.”

Pod tímto obrázkem vás budou (nejen v Praze) zvát billboardy na výstavu.

Výstava, kterou pořádá Nadační fond Richarda Fuxy ve spolupráci s Národním muzeem, a kterou produkčně zajišťuje společnost BigMedia, se uskuteční od 8. června do 30. září letošního roku. A bude otevřena celé týdny (bez zavíracího dne) od 10.00 do 19.00 hodin. Vstupenky jsou v síti TicketPro, TicketPortal či přímo na místě výstavy, na pražské Náplavce.

TANEČNÍ MAGAZÍN

Foto: „GOTT, MY LIFE“, Eva Smolíková

Mistr ani Markétka nepromluví

Skupina Mime Club uvede premiéru Mistra a Markétky, oproti klasickým činoherním zpracováním bude však Faustovský námět beze slov a využije především těla a jeho výrazových možností

 

 

 

 

22. a 23. listopadu uvede skupina Mime Club v Divadle Inspirace premiéry Mistra a Markétky, pohybového představení na motivy známého románu Michaila Bulgakova. Oproti klasickým činoherním zpracováním bude však toto výjimkou, protože Faustovský námět uvede beze slov a využije především těla a jeho výrazových možností.

Vycházíme z naší zkušenosti práce s tělem,“ říká o skupině Vojtěch Svoboda, profesionální mim a režisér inscenace. „To nám umožňuje intenzivněji pracovat s emocemi, vyjádřit některé zásadní myšlenky jinak, možná ještě působivěji než při použití slov. Přitom nejdeme přímo po textu, ale po hereckých detailech v našem autorském pojetí námětu,“ dodává. „Co je na tomto příběhu poutavé – to, čím láká stále další umělce ke zpracování – je dokonalý milostný příběh, láska doslova ´až za hrob´.

Mistr_a_Markétka_01

Svoboda, tak jako další tvůrci představení, je absolventem Katedry pantomimy HAMU v Praze. Svůj netradiční obor rád propaguje jak při tvorbě krátkých etud, tak celovečerními náměty, jako byla práce na pantomimickém libretu Václava Havla Perpetuum mobile. Mistr a Markétka je jeho režijním debutem a ke spolupráci si vybral zkušené interprety mimického divadla: Například Radek Pokorný a Lukáš Šimon hrají v inscenaci Národního divadla v Praze Z Mrtvého domu, Šimon se ukázal i v Eposu o Gilgamešovi Janáčkova divadla v Brně. Mime Club má pak za sebou úsp šnou Emilii, pojednávající o krizi mladého člověka v dnešní době nebo politické divadlo Heydrich.

Produkční Mime Clubu Alexej Byček tuto dramaturgii komentuje: „Snažíme se ukázat, že pantomima nejsou jen bílé rukavičky, ale že má mnoho neobvyklých podob a je schopná přednést také důležité aktuální otázky.“ Jak tyto otázky podá Mistr a Markétka? Přijďte se přesvědčit na premiéru 22. nebo 23. listopadu.

 

Mistr a Markétka – premiéry

  1. a 23. 11. 2015, vždy od 19:00

Divadlo Inspirace, Malostranské nám. 12

Vstupné: 100 / 50 Kč pro studenty

Režie: Vojtěch Svoboda

Hrají: Valeria Daňhová, Anna Kukuczková, Ondřej Holba, Radek Pokorný, Lukáš Šimon, Antonín Týmal

Scéna a kostýmy: Dominika Lippertová

Light-design: Martin Bitala

Produkce: Alexej Byček a Mime Club o.s.

IMG_6488 - http://murhaaya.com

 

Taneční magazín

Karel Gott a „Slunce“ září nám všem

Španělský umělec Emilio Fornieles namaloval portrét mistra Karla Gotta na podporu Nadačního fondu „Slunce po všechny“

 

 

Karel Gott podpořil  Nadační fond „Slunce pro všechny“

Dne 20. června 2015 se uskutečnil při příležitosti návštěvy světoznámého vizážisty Giovanniho Fasiella charitativní galavečer na podporu Nadačního fondu Slunce pro všechny, který společně s dalšími významnými partnery organizoval ve svých prostorách Le Palais Art Hotel Prague a distributor německé profesionální kosmetiky Reviderm, společnost SkinDesign s.r.o. Během dne plného významných momentů došlo i k jedinečné události: Španělský umělec Emilio Fornieles, který v květnu v prostorách hotelu Le Palais Art Hotel Prague zahájil svoji unikátní pražskou výstavu, maloval mistra Karla Gotta technikou „action painting“. Během 60-ti tak  minut vznikl unikátní portrét, který Emilio maloval za přítomnosti Karla Gotta.

DSC_0715 DSC_0720 DSC_0768 DSC_0770

foto_Herminapress057

Foto: Karel Gott a Emilio Fornieles

Proč jste se rozhodl podpořit právě nadaci „Slunce svítí všem“?

Karel Gott:

„Nezisková nadace „Slunce svítí všem“ podporuje handicapované děti, ale i všechny ostatní, kteří potřebují permanentně pomoc. Tito lidé neměli štěstí, aby získali ten nejcennější dar a to je zdraví. Všechny takové nadace velmi rád  podporuji, pokud je to v mých možnostech.“

Byl jste potěšený, když jste slyšel, že Emilio Fornieles bude dělat Váš portrét?

„Začal jsem být hned zvědavý. Emilio je světově známý a uznávaný portrétista, proslavil se svou zvláštní technikou. Nedělá celý portrét klasicky, ale vystihne přesně duši člověka. Já sám také portrétuji, ale není to moje parketa, zajímá mě tedy, jak na to Emilio „jde“.  A jde na to nestandardně. Jsem  zvědav, jestli se podařím. Mám  doma řadu dárků, portrétů, kde se mě umělci snažili ztvárnit, ale většinou to nejsem  já, což je možná k něčemu dobré. Jsem spíše vylepšený. Uvidíme, jak dopadne práce Emilia.“

Znáte Emiliovu  techniku, rozumíte jí?

„Nerozumím. Přišel jsem se také trošku přiučit.  Ale myslím, že tuto techniku rozhodně nebudu moci dělat, je to Emiliova specialita. Takového druhého umělce, myslím, nenajdete. Právě teď na začátku  nerozeznávám ani fotografii, podle které Emilio tvoří, ale  uvidíte, že na konci jeho práce to budu já.“

Zkoušel jste někdy experimentovat a použít techniku, kterou zatím neznáme?

„Můj systém je „experimentovat stále“, v malování i v muzice. Ale tak, aby to nebylo moc poznat.  Stačí mi  pocit, že něco nového zkouším, ale posluchači a diváci  nemají rádi změny, to už jsem si vyzkoušel. Přivítání nového stylu a experimentu nikdy nemělo jednoznačně pozitivní ohlas. Lidé si navyknou na určitý styl a ten chtějí slyšet a vidět.“

Nemáte tendenci mluvit Emiliovi do jeho tvorby?

„Ne, to nemám. Na všechno se zeptám až na konci.“

Emilio tvoří obvykle 60 minut. Jak dlouho Vám trvá namalovat obraz?

„Jsou obrazy, které trvají několik dní, ale jsou obrazy, které trvaly poslední tři roky…“

Co jste namaloval v poslední době?

„V současné době  mám rozmalovaný obraz, který se jmenuje „Praha v modrém“.

Děkuji za rozhovor

 

 

 

„Jsem poctěn, že jsem mohl portrétovat Karla Gotta, kterého si vážím a současně cítím nadšení z našeho inspirativního rozhovoru o umění, kterému se i on sám s oblibou věnuje,“ komentoval Emilio Fornieles, který s mistrem soukromě poobědval v hotelové restauraci. Výstava jeho obrazů v hotelu Le Palais Art Hotel Prague trvala  do 19. července 2015.

Dlouho nebylo možné poznat, jak bude portrét vypadat, jelikož celý obraz byl vzhůru nohama. Po otočení neprovedl autor již žádnou další opravu či změnu. Výsledné mistrovské dílo bylo slavnostně odhaleno v prostorách hotelu v rámci galavečera. Současně tak byla podtržena spolupráce hotelu a Nadačního fondu Slunce, společnosti SkinDesign s.r.o. a projektu Flink Life, který předvedl video prezentaci natočenou hollywoodským kameramanem Cary Hubbsem.

foto_Herminapress159 foto_Herminapress168

Foto: Portrét Karla Gotta

Hosté banketu mohli ochutnat výrobky z chráněné pekárny v Unhošti. Klienti s handicapem po celý večer obsluhovali hosty a prezentovali tak možnost pomoci sofistikovaně a objednat si u nich cateringové služby. Projekt blíže představila ředitelka Nadačního fondu Slunce pro všechny Blanka Dvořáková, která obdržela od Karla Gotta stříbrnou minci jako vyjádření poděkování za její úsilí se slovy: „Na Nadačním fondu Slunce pro všechny mne oslovilo to, že nabízí komplexní pomoc lidem s určitým handicapem a speciálními potřebami. A to od dětí, až po dospělé. A smekám před všemi, kteří usilovně pracují s lidmi, kterým do vínku nebylo dáno to nejdůležitější na světě – zdraví. A proto chci této neziskové organizaci popřát, aby jejich Slunce dál svítilo pro všechny.“

foto_Herminapress177

DSC_0813 DSC_0816 DSC_0818

Foto: Dáša Zázvůrková

Hudební ozdobou slavnostního večera byla vystoupení Ani Beránkové, Václava Tobrmana, Dáši Zázvůrkové v doprovodu nevidomého pianisty Vladimíra Albrechta, Uliany Eliny, Josefa Štágra a Christiny Johnston.

foto_Herminapress101

DSC_0825

Foto: Giovanni Fasiell a Klára Herz
DSC_0831 DSC_0835 DSC_0837

Součástí programu byla také módní přehlídka návrhářky Jiřiny Tauchmanové. Modelky galavečera pro Slunce pocházely z různých končin světa – mohly jste shlédnout Yaise Trojanovou z Afriky, Naru SaraDash z Mongolska, přehlídku přišly podpořit také modelky ze Simply Model Management s.r.o. společně s majitelkou společnosti a choreografkou Blankou Javorskou – její modelky i samotná majitelka agentury se vzdaly nároku na honorář ve prospěch nadace a polovina z nich ji podpořila i vlastním finančním příspěvkem. Dívky pro tuto příležitost líčil tým slavného vizážisty Giovanniho Fasiella. Ten také před hosty předvedl líčení na modelce Kláře Herz. Součástí týmu vizážistek byla také Dominika Gottová, která před třemi měsíci dokončila ve Finsku kosmetickou školu a v Čechách se zúčastnila unikátního vizážistického kurzu firmy SkinDesign s.r.o. pod vedením Giovanniho Fasiella.

 

Vaše dcera Dominika se rozhodla být vizážistkou, nejde tedy ve Vašich stopách. Nejste zklamaný?

Karel Gott:

„Vím dlouho, že se chce věnovat této profesi. Budu mít radost, když ona bude spokojená. Není větší štěstí, než dělat profesi, která člověka těší. Štěstí je něco vytvářet a do práce se těšit.“foto_Herminapress006

Foto: Dominika

„V sobotu se na obloze setkaly v unikátním seskupení Měsíc, Jupiter a Venuše a tyto se svým vlivem na tvořivost, umění, lásku a krásu držely zřejmě vší sílou dohled nad našim galavečerem, protože na něm také došlo k unikátnímu seskupení mezinárodních a světově významných umělců a dobré vůle pomoci,“ dodala k projektu Eva Scheinerová, jednatelka společnosti SkinDesign s.r.o a pořadatelka akce.

foto_Herminapress143

Foto: Karel Gott s Dominikou

Foto: Herminapress, Taneční magazín

Magazín Best of, Taneční magazín