Moravská filharmonie spojila hudbu Bedřicha Smetany, Karla Kovařovice a Antona Brucknera

Koncert pro klavír a orchestr f moll, Orchestr povede Robert Jindra

Na čtvrtek 12. ledna pozvala Moravská filharmonie cenami ověnčeného klavíristu Marka Kozáka, který přednese Koncert pro klavír a orchestr f moll Karla Kovařovice. Koncert s titulem Hledání kořenů a patriotismus v hudbě zahájí Předehra k opeře Tajemství, jedno z nejdokonalejších děl Bedřicha Smetany, zazní také Symfonie č. 4 Es dur „Romantická“ Antona Brucknera. Symfoniky povede dirigent Robert Jindra.

Moravská filharmonie v Redutě znovu přivítá jednoho z nejvyhledávanějších tuzemských dirigentů Roberta Jindru. Od sezony 2022/2023 je hudebním ředitelem Opery Národního divadla v Praze a je také hlavním hostujícím dirigentem Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Patří k nejoblíbenějším dirigentům jak olomouckého orchestru, tak publika.

Zakladatel moderní české národní hudby Bedřich Smetana sice nedosáhl takového mezinárodního uznání jako Dvořák, Janáček či Martinů, jeho tvorba se však ve zdejších zemích stala svrchovaným kulturním a politickým symbolem – byl nazván „duchem země“. Tuto skutečnost lze zdůvodnit zejména jeho schopností propojit své veřejné působení s aktuálním společenským děním a také jeho pečlivým výběrem námětů pro své opery, které zblízka znázorňují národní obsah. V létě roku 1877, kdy již zcela ztratil zbytky sluchových vjemů, se Smetana ujal dalšího libreta proslulé básnířky Elišky Krásnohorské. Vzniklá cituplná operní komedie o malých a velkých tajemstvích a o hledání skutečných pokladů. Opera Tajemství tehdy rozšířila námětový rozsah českých hudebně-dramatických děl o příběh z maloměstského prostředí, ve kterém vystupují rázovité postavy, jako jsou zedníci, děvečky, myslivci, družičky či pouťový zpěvák. Předehra k opeře Tajemství byla komponována jako poslední část díla, Smetana coby mistr polyfonních technik se do ní odvážil vložit rozsáhlou komplexní fugu. Ačkoliv je zřídka hranou Smetanovou operou, hudebními znalci je jednoznačně považovaná za skladatelovo stavebně nejdokonalejší a nejzralejší operní dílo.

Jméno skladatele Karla Kovařovice je širšímu publiku méně známo. Tento všestranný hudebník výtečně ovládal hru na klavír a také působil v mnoha českých orchestrech jako klarinetista či harfista. Není bez zajímavosti, že Kovařovic byl prvním interpretem Smetanova dua pro housle a klavír, a že 11. června 1881 při otevření nové budovy Národního divadla hrál klarinetové sólo za scénou ve Smetanově Libuši. Svou jedinou koncertantní kompozici Koncert pro klavír a orchestr f moll op. 6 napsal ve věku pětadvaceti let, a to pro svůj oblíbený nástroj – klavír. S olomouckým orchestrem jej přednese Marek Kozák: „Je to tak trochu unikát. Forma klavírního koncertu přilákala u nás v druhé půli 19. století pouze Antonína Dvořáka, Vítězslava Nováka a právě Kovařovice. Jeho koncert je dle mého názoru srovnatelný s ostatními velikány. Má vše, co pozdně romantická hudba může nabídnout,“ uvedl k dílu pianista.

Jméno Marka Kozáka je obvykle spojováno s neomylnou technikou, smyslem pro proporce a gradaci, s bohatou paletou rejstříků, obrovskou muzikalitou a vnitřní pokorou k notovému zápisu. Hudební cesta devětadvacetiletého pianisty se dlouhodobě pojí s úspěchy v mezinárodních soutěžích. Nedávno se stal laureátem mezinárodní klavírní soutěže Gezy Andy v Curychu, jedné z nejprestižnějších a nejobtížnějších.

Koncert uzavře Symfonie č. 4 Es dur „Romantická“ Antona Brucknera. Skladatel se dočkal prvního značného veřejného uznání teprve ve svých pětasedmdesáti letech, kdy už měl na kontě pět symfonických děl a mnoho chrámových kompozic. Bylo to na premiéře jeho Romantické symfonie, kterou v únoru 1881 provedli Vídeňští symfonikové pod vedením slavného dirigenta Hansa Richtera. Úzkostlivý a nadmíru sebekritický skladatel začal dílo komponovat už v roce 1874. Zmíněným vídeňským orchestrem byla tato první verze skladby odmítnuta a označena za zmatenou a šílenou, pouze první věta se hráčům zdála životaschopná. Následovaly několikanásobné radikální úpravy symfonie, Bruckner dokonce znovu zkomponoval některé věty. Úpravy skladatele však neměly konce, nicméně verze z roku 1880 se stala nejčastěji uváděnou. Vídeňští symfonikové si tehdy uvědomili, že na notových pultech mají vskutku mistrovské dílo, publikum bylo zcela nadšené a potleskem vyvolávalo skladatele po každé odehrané větě, ovšem názory kritiků byly značně rozdělené. Hlavním důvodem zřejmě bylo Brucknerovo favorizování tvorby Richarda Wagnera, což mu „antiwagneriáni“ v čele s Eduardem Hanslickem nemohli odpustit. Není bez zajímavosti, že tvůrčí odkaz obou těchto skladatelů byl oblíben v nacistickém Německu, a že zrovna Brucknerova „Romantická“ zazněla jako poslední dílo před pádem Berlína a stala se tak symbolem pádu nacismu.

Koncert začíná v 19 hodin, veřejná generálka se uskuteční tentýž den od 9.30 hodin. Beseda s umělci se koná od 18.00 hodin v Mozartově sále. Provede jí Veronika Paroulková, předplatitelé na ni mají vstup zdarma.

Podrobný program a vstupenky naleznete na webových stránkách Moravské filharmonie Olomouc www.mfo.cz.

Klára Mars

pro Taneční magazín

Oslavte rok kohouta

V pátek začíná – podle čínského či tibetského horoskopu – „Rok kohouta“. Dokonce přímo kohouta ohnivého. Ochuzeni nebudou ani obyvatelé Prahy (anebo ti, kdo se do naší metropole vypraví), jelikož pro ně je připravena velkolepá dvanáctihodinová oslava tohoto čínského Nového roku. A to dokonce s tancem, zpěvem i pohoštěním!!!

Velkolepé oslavy „Roku Kohouta“ s tancem

Podle čínského, dříve také nazývaného tibetského, horoskopu začíná koncem ledna (konkrétně 28. ledna) tamní rok Kohouta. V tomto jejich horoskopu se totiž znamení, na rozdíl od námi uznávaného zvěrokruhu, střídají v ročních cyklech. A nejsou tudíž „měsíční“, nýbrž „roční“. A právě přímo v „novoroční“ pátek 28. ledna bude v pražském „Obecním domě“ na Náměstí Republiky, zvaném lidově „Repre“, odstartována velkolepá oslava startu „Roku Kohouta“. Potrvá plných dvanáct hodin. Od desáté hodiny dopolední do dvaadvacáté hodiny večerní. Můžete se těšit na ukázky čínských lidových tradic, taneční divadlo, čínskou operu a mnoho dalších (i kulinářských) zážitků. A to vše za „baťovskou“ cenu 99,- Kč, v níž je zahrnuta i konzumace!

 

Oslavte čínský svátek v Praze!

Hlavními moderátory celého dne budou bývalí hlasatelé Československé televize Marie Tomsová a Roman Hemala, s nimiž se dodnes setkáváte na obrazovkách soukromých televizních stanic.

Pro milovníky divadla a tance je třeba oznámit, že hlavní představení budou ve velkém sále „Obecního domu“ probíhat ve 13.30, 16.30 a v 19.30 hodin. Představí se zde soubor z města Ningbo z provincie Zhe-jiang. Interpreti vystoupí v charakteristických krojích za doprovodu autentických lidových nástrojů. K vidění budou divadelně taneční žánry i ukázky čínských oper.

Celé vystoupení má charakterizovat rozličné čínské tradice a obyčeje, převážně související s příchodem jara.

Příchod čínského nového roku je totiž nejen v Číně, ale většině asijských zemí zároveň oslavou blížícího se příchodu jara. I proto jsou tamní novoroční svátky spíše známy jako Svátky jara.

A co na to čínský horoskop?

Rok Ohnivého kohouta začíná podle čínského kalendáře dne 28. ledna roku 2017 a končí 15. února 2018. Tento rok symbolizuje především vítězství a úspěchy, kterých bude v průběhu roku dosaženo díky píli, trpělivosti a tvrdé práci. Ohnivý Kohout přináší klid rodinných a soukromých vazeb, talent, dobrodružství, objevování a překonávání nových výzev. Nadcházející rok ohnivého Kohouta přinese nové pobídky osudu, které budou vyžadovat vtip a praktická řešení. Kohout je rovněž odvážné znamení, takže dovolí lidem v životě více, ale bezpečněji riskovat. V čínské kultuře Kohout reprezentuje rovněž vymítání zlých duchů.

Rok Ohnivého Kohouta 2017 bude probíhat ve znamení spravedlnosti, odvahy a kreativity. Kombinace letošního prvku ohně, s dalším silně zastoupeným prvkem kovu, vytváří energetickou nerovnováhu a činí tak z roku 2017 rok, který se děje v napětí a není příliš vhodný ke změnám. Nejlepší čas pro případné začátky nových projektů bude na podzim tohoto nadcházejícího roku Ohnivého Kohouta.

Rok ohnivého Kohouta bude intenzivní a mocný, pokud jde posun vpřed. Chcete-li uspět, držte se osvědčených a praktických cest k úspěchu spíše, než riskantních podniků a záměrů. V roce Kohouta budou sklízet úspěchy ti, kteří budou uznávat základní kohoutí zásady, tedy budou se držet tvrdé práce, rodinných hodnot a prvotřídních výkonů.

A kdo se narodil jako „Kohout“?

Čínská astrologie popisuje Kohouta jako pružné, věrné, statečné, charismatické a okouzlující znamení. Kohouti mají zvláštní nadání a vrozený klid pro řešení i velice složitých problémů a potíží. Jsou také kreativní , umělecky nadaní i vtipní. Kohout vstává za svítání, proto bývá často spojován s elementem slunce a začátku nového dne. Kohout je ale i marnivý a hrdý. Je si vědom svých schopností, ale někdy je až nevybíravě předvádí před okolím, což může někdy ostatní dráždit.

Ohnivý Kohout má jednoznačné vůdčí a organizátorské schopnosti, je nesmírně cílevědomý a v práci projevuje nadprůměrnou výkonnost. Díky své přímočarosti a průraznosti většinou dosáhne svých cílů, většinou je však až příliš přímý a nebere ohledy na pocity lidí kolem sebe. Naučí-li se jednat s větším taktem, pak je schopný si splnit i ty nejfantastičtější myslitelné životní sny.

Kohout je hlasatelem úsvitu a rána. V řeckém bájesloví se praví, že Kohout má schopnost cítit, co se stane v budoucnosti. Také „zrozenci“ roku Kohouta mívají intuitivní schopnost rozpoznat, co se stane a co přichází. Lépe než ostatní díky tomu doká ží řešit neočekávané a nezvyklé situace.

A kdo ze slavných osobností je podle čínského horoskopu Kohoutem? Třeba hudební géniové Giuseppe Verdi, Richard Wagner či Enrico Caruso, divadelní dramatik a básník Heinrich von Kleist, tanečník Zdeněk Chlopčík, scenárista, textař a dramatik Ondřej Suchý, zpěvák a tanečník Jiří Korn, scenáristka právě aktuálního televizního seriálu „Bohéma“ Tereza Brdečková, herec a architekt David Vávra, bubeník Pavel Fajt, zpěvačka Hana Křížková, bývalý fotbalový reprezentant Petr Janečka, bezpečnostní expert Ándor Šándor, kontroverzní bývalý ředitel Sazky Aleš Hušák, ale také například jedna z hvězd lechtivých filmů Dolly Buster.

Co tento „kohoutí“ rok přinese?

Ve vztazích budou nejdůležitější vaše pocity a emoce. Buďte v této oblasti v roce ohnivého Kohouta vždy trpěliví. Co se týká již zavedených vztahů, v těch by v tomto roce pravděpodobně nemělo podle čínského horoskopu docházet k nějakým zásadnějším změnám.

Čínský rok ohnivého Kohouta bude přát těm, kteří byli dosud single, najít svůj životní protějšek. Naopak nebude přát mimomanželským vztahům a románkům, které většinou nebudou mít žádné výhledy do budoucna a pokračování.

V roce 2017 by se vám mělo dostávat jak fyzické, tak i mentální energie. Pravidelně cvičte a udržujte se v kondici i díky zdravé výživě.

Je pravděpodobné, že vaše mysl na tom bude přeci jen ještě o něco lépe, než Vaše tělo. Letos využívejte svoji silnou intuici a věnujte pozornost svým snům.

Jako snad každý horoskop i tento se vyznačuje velkou mírou obecnosti. Ale když už nic jiného, tak s tou zdravou výživou i pravidelným cvičením byste začít mohli. Pod to se plně podepisuji.

 

FOTO: archiv autora

Michal Stein

Taneční magazín