Moravská filharmonie odehraje koncerty k zahájení předsednictví ČR v Radě EU

Tři koncerty a dva z nich pro chorvatské publikum

U příležitosti zahájení předsednictví České republiky v Radě Evropské unie a oslav 100. výročí založení Svazu Čechů v Chorvatsku odehraje v červenci Moravská filharmonie celkem tři koncerty. Skladby významných českých skladatelů poprvé zazní 4. července v běžně nepřístupném prostoru nádvoří Hanáckých kasáren v Olomouci. Se stejným programem pak Moravská filharmonie vystoupí před chorvatským publikem – 7. července v koncertním sále Vatroslava Lisinského v Záhřebu a 8. července v kinosále v Daruvaru.

Olomoucký kraj a Moravská filharmonie Olomouc zvou v pondělí 4. července na klasickou hudbu do Hanáckých kasáren. Smyčce rozezní běžně nepřístupné nádvoří u příležitosti zahájení předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Akci udělil záštitu ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek. Celý výtěžek bude věnován na pomoc uprchlíkům, kteří pobývají v Olomouckém kraji. Vstupné je sto korun a volitelná je případná podpora uprchlíkům prostřednictvím přednastavených hodnot voucherů.

„Koncerty, které Moravská filharmonie ve spolupráci s dirigentem Debashishem Chaudhurim připravila k příležitosti předsednictví České republiky v Radě Evropské unie, staví na tradiční české hudbě a jejích největších skladatelských velikánech. Zazní skladby z pera Bedřicha Smetany, Josefa Suka, Vítězslav Nováka, Oskar Nedbala a koncert zakončí nejhranější z děl našich skladatelů – Novosvětská symfonie Antonína Dvořáka. Je pro nás velkou ctí, že první z koncertů, který bude mít také benefiční rozměr, můžeme nabídnout našim posluchačům v Olomouci, abychom následně reprezentovali město Olomouc a Olomoucký kraj v Chorvatsku na dalších dvou koncertech, a sice v Záhřebu a v Daruvaru, městě, kde sídlí nejstarší krajanský spolek Čechů v Chorvatsku,“ říká ředitel Moravské filharmonie Olomouc Jonáš Harman.

Koncerty pro chorvatské publikum proběhnou pod záštitou ministra zahraničních věcí České republiky Jana Lipavského a předsedy vlády Chorvatské republiky Andreje Plenkoviće.. „Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie a sté výročí Svazu Čechů v Chorvatsku jsou pro nás natolik významnými událostmi, že jsme se rozhodli si je připomenout takto slavnostním způsobem. Obě velmi dobře dokumentují náš aktivní přístup k rozvoji Evropské unie a budování společné budoucnosti, v níž mají mezilidské vztahy, vzájemný respekt a krajanské komunity zcela nezastupitelné místo. Děkuji všem, kdož se o organizaci takto náročného projektu zasloužili. Zvláštní poděkování patří Svazu Čechů v Chorvatsku. Má můj velký obdiv.  Nemohu opomenout také naše partnery, bez jejichž laskavé podpory by sen zůstal snem,“ uvedl velvyslanec Milan Hovorka.

Předsedkyně Svazu Čechů v Chorvatské republice, paní Ana-Marie Štrumlová-Tučková, chorvatské turné Moravské filharmonie vítá slovy: „Posláním Svazu Čechů v Chorvatsku je udržet jazyk a kulturu našich prarodičů, kteří se před dvěma sty lety přistěhovali do těchto míst. Celé naší krajanské komunitě a všem příznivcům přeji, aby kulturně-osvětové ideály byly i nadále tou naší nejzákladnější hodnotou, která motivuje naše spolky, a aby Svaz byl jejich trvalým nositelem. Pro celou naši komunitu je oslava stého výročí velice významnou událostí. Těšíme se, že koncert Moravské filharmonie Olomouc budeme mít možnost vidět i u nás v Daruvaru – středisku české menšiny v Chorvatsku. Je nám ctí mít mezi sebou tak významné hudebníky a osobnosti. Děkuji všem, kteří přispěli k organizaci koncertů, a zejména pak panu velvyslanci Milanu Hovorkovi.“

Pod taktovkou dirigenta Debashishe Chaudhuriho zahraje Moravská filharmonie ryze český program. Na úvod zazní předehra k Prodané nevěstě Bedřicha Smetany. V opeře, která patří k základním dílům českého repertoáru, slyšíme názvuky českých lidových písní a řada čísel nezapře podobnost s rytmy lidových tanců. Inspirace přírodou a lidovými zvyky jihovýchodní Moravy bude zřejmá z navazující Slovácké suity Vítězslava Nováka, který byl stejně jako Josef Suk žákem Antonína Dvořáka na Pražské konzervatoři. Konkrétně se posluchači mohou těšit na čtvrtou a pátou část: Zamilovaní a U muziky. Následovat budou dva valčíky Oskara Nedbala – dlouholetého violisty světově proslulého Českého kvarteta, skladatele a dirigenta, jenž v roce 1930 zemřel v Záhřebu. Zazní jeho Slavičí valčík z baletu Andersen, inspirovaný postavami z pohádek Hanse Christiana Andersena, a Valse triste z baletu Pohádka o HonzoviPodle Nedbalova libretisty a přítele Ladislava Nováka zkomponoval skladatel tento melancholický valčík narychlo ve vlaku z Barcelony do Vídně. Dnes patří mezi jeho nejznámější melodie. Půvabnou valčíkovou melodii obsahuje i Fantastické scherzo Josefa Suka. Druhou půli koncertu vyplní monumentální Symfonie č. 9 e moll „Z Nového světa“ Antonína Dvořáka, která se právem řadí k nejvýznamnějším symfonickým dílům všech dob.

„Tolik jsem slyšel o Chorvatsku od té doby, co jsem přišel do České republiky před dvěma dekádami! Je to tak oblíbená destinace pro Čechy, a přesto se mi ještě nikdy nepodařilo tuto krásnou zemi navštívit. Mezi oběma zeměmi existuje mnoho historických i kulturních spojení a já se opravdu těším, až zahrajeme českou hudbu pro místní publikum a tímto způsobem přineseme část Česka do Chorvatska,“ doplnil k chorvatským koncertům dirigent Debashish Chaudhuri.

Vstupenky na koncert 4. července na nádvoří v Hanáckých kasárnách lze zakoupit v síti Ticketportal: https://www.ticketportal.cz/event/Beneficni-open-air-koncert-Olomouckeho-kraje

Foto: Tino Kratochvíl 

Klára Mars

pro Taneční magazín

Smetanova Litomyšl hned dvakrát

Moravská filharmonie se po tříleté odmlce vrací

Moravská filharmonie Olomouc vystoupí na 64. ročníku Smetanovy Litomyšle na dvou koncertech pořádaných 10. a 19. června. Festival konaný k poctě slavného litomyšlského rodáka patří mezi nejvýznamnější kulturní události v zemi a pro Moravskou filharmonii je letošní účast již pátým hostováním za posledních devět let. Zatímco v minulých ročnících měly její litomyšlské koncerty často duchovní charakter, kterému vyhovovaly prostory piaristického chrámu Nalezení sv. Kříže, letos předvede dva dramaturgicky pestré programy na zámeckém nádvoří. Oběma koncertům bude předcházet beseda s umělci v zámecké jízdárně.

Na prvním z obou koncertů zazní orchestrální úprava varhanního chorálu Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645 Johanna Sebastiana Bacha v úpravě Eugena Ormandyho, orchestrální suita Obrázky z výstavy Modesta Petroviče Musorgského v úpravě Leopolda Stokowského a proslulá kantáta Carmina Burana Carla Orffa. Moravskou filharmonii s jejím šéfdirigentem Jakubem Kleckerem při této příležitosti doplní Pražský filharmonický sbor, dětský sbor Kantiléna a trojice sólistů: sopranistka Simona Šaturová, tenorista Martin Šrejma a barytonista Jiří Rajniš.

Program je pro posluchače atraktivní mj. kombinací poměrně vzácně hraných úprav s jedním z nejpopulárnějších děl hudební literatury. Bachův varhanní chorál Wachet auf, ruft uns die Stimme mají možnost slyšet v úpravě pro orchestr, jejímž autorem je Eugene Ormady, dlouholetý šéfdirigent Filadelfského orchestru, který byl známý svým smyslem pro zvukovou barevnost. „Na tuto orchestrální úpravu navážou Obrázky z výstavy Modesta Petroviče Musorgského. Dílo vzniklo jako klavírní suita, postupně se však objevila řada orchestrálních verzí, z nichž nejznámější je ta z pera Maurice Ravela. Moravská filharmonie zahraje v Litomyšli verzi, se kterou se na koncertních pódiích nesetkáváme tak často. Její autor, dirigent Leopold Stokowski – mimochodem předchůdce Eugena Ormandyho u Filadelfského orchestru – považoval Ravelovu úpravu za příliš ,francouzskou‘ a chtěl vytvořit takovou, která by měla více ,slovanský‘ charakter,“ říká Jonáš Harman, ředitel Moravské filharmonie Olomouc. Program doplní kantáta Carmina Burana, k níž skladatele inspirovala sbírka středověkých básní pojednávajících o rozličných tématech – od vrtkavosti Štěstěny přes oslavu jara až po pijácké písně.

Koncert 19. června s názvem Sólo pro 100 smyčců navazuje na úspěšný projekt Smetanovy Litomyšle, při kterém se již dvakrát (poprvé v roce 2016 a podruhé v roce 2019) spojily smyčcové sekce tří orchestrů: Janáčkovy filharmonie Ostrava, Komorní filharmonie Pardubice a Moravské filharmonie Olomouc. Letos si v podání unikátního stočlenného smyčcového ansámblu pod taktovkou Leoše Svárovského budou návštěvníci moci poslechnout pestrou paletu skladeb z různých stylových období. Zazní díla Antonia Vivaldiho, Wolfganga Amadea Mozarta, Ralpha Vaughana Williamse, Bély Bartóka, Georga Friedricha Händela, Johna Irelanda, Petra Iljiče Čajkovského, Jeana Sibelia, Isaaca Albénize, a dokonce i Freddieho Mercuryho.

Klára Mars

pro Taneční magazín

„Neotřelé jazzové pojetí Beethovenovy „Deváté“

20. ročník Dvořákovy Olomouce

12.května začíná jubilejní 20. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Olomouc. První ze šestice koncertů, jež během dvou týdnů přivedou do Olomouce špičkové české i zahraniční umělce, představí amerického jazzmana Uriho Caina. Jazzový pianista a skladatel v Olomouci zahraje svou skladbu Nein!pro klavír a orchestr, kterou složil na motivy slavné Deváté symfonie Ludwiga van Beethovena. Doprovodí jej Moravská filharmonie Olomouc pod vedením britského dirigenta Davida Roberta Colemana.

Skladba Neinvznikla na počest nedávného 250. výročí Beethovenova narození a těží z hudebního materiálu poslední věty jeho monumentální Deváté symfonie. Z Beethovenových hudebních motivů a melodií vytvořil Caine základ pro novou kompozici, v níž má místo i klavírní improvizace. „Někdy přepracovávám Beethovenovu hudbu rytmicky a harmonicky – a někdy je hudba parafrází originálu s prostorem pro improvizaci,“ říká o svém kompozičním přístupu autor. Na skladbu Nein! naváže Uri Caine svou verzí na Beethovenových Variací na Diabelliho valčík. Úprava vznikla v roce 2001 na objednávku hudebního festivalu v německém Kempenu.

Uri Caine (* 1956) pochází z Filadelfie, kde se mu po setkání s francouzským jazzovým pianistou Bertrandem Peifferem ve 12 letech otevřel svět jazzové hudby. Vystudoval skladbu na Pensylvánské univerzitě a postupně sbíral zkušenosti v kapelách slavných jazzových hudebníků, jako byl například bubeník Philly Joe Jones, saxofonista Hank Mobley či trumpetista Johnny Coles. Mezi proslulými jazzmany, se kterými spolupracoval v posledních letech, najdeme osobnosti jako Don Byron nebo Dave Douglas. Je držitelem řady ocenění v oblasti jazzu i klasické hudby. Za album Othello Syndrome, kde mu byla inspirací Verdiho opera Otello, získal nominaci na cenu Grammy. Album je příkladem specifického druhu crossoveru, kterému se Caine vedle jazzového mainstreamu věnuje: aranžuje a propojuje díla klasické hudby s jazzovou improvizací. Uri Caine vystupuje na prestižních festivalech, a to jak jazzové, tak i klasické hudby. Za všechny můžeme jmenovat například Monterey Jazz Festival nebo Salcburský festival.

Zahajovací koncert festivalu bude řídit dirigent a skladatel David Robert Coleman. Studoval hru na klavír, dirigování a skladbu na Royal College of Music v Londýně, v Cambridge pak obdržel magisterský diplom v oboru hudební věda. Od roku 1993 žije převážně v Německu. Řídil mnoho významných orchestrů po celém světě, včetně Londýnské filharmonie, Montrealského symfonického orchestru, orchestru Tokijského národního divadla či orchestru Berlínské státní opery. Pokud jde o skladatelskou část jeho hudební kariéry, jeho díla byla uvedena v nejvýznamnějších koncertních sálech světa – například na Salcburském festivalu, BBC Proms či v sále Berlínské filharmonie.

„Je nám ctí uvítat v Olomouci hned dva skvělé hudebníky – jazzového klavíristu a dirigenta – které spojuje skladatelská činnost. Olomoucké publikum se 12. května může těšit na atraktivní fúzi klasicismu a jazzu z pera Uriho Caina, v níž se však nepochybně odrazí také velký osobní vklad dirigujícího Davida Roberta Colemana,“ dodává k zahajovacímu koncertu ředitel Moravské filharmonie Jonáš Harman.

Koncert začíná v 19.00 hodin v Redutě. Moravská filharmonie jako pořadatel festivalu připravila pro návštěvníky také besedu s umělci, která se za moderace Jiřího Vejvody bude konat hodinu před koncertem v Mozartově sále. Informace o vstupenkách a programu dalších koncertů Dvořákovy Olomouce jsou k dispozici na www.dvorakovaolomouc.cz   

Klara Mars

pro Taneční magazín

Velikonoce a duchovní hudba

Moravská filharmonie v Arcibiskupském paláci

Velikonoce byly vždy příležitostí poslechnout si v kostelích a koncertních síních krásnou duchovní hudbu. Letos zve Moravská filharmonie do Arcibiskupského paláce ve středu 13. dubna na koncert s podtitulem Duchovní síla lidského hlasu. Velikonoční koncert bude také přenášen online na Youtube a Facebooku MFO za účelem podpory rodinného centra Olivy.

Programem večera budou Markovy pašije ve verzi, která se připisuje Reinhardu Keiserovi. Byl současníkem J. S. Bacha, jenž tuto skladbu uvedl ve Výmaru a zanesl do ní vlastní úpravy. Vystoupí Akademický sbor Žerotín a sólisté Karolína Plicková, Monika Jägerová, Jaroslav Březina, Matúš Šimko a Jaromír Nosek pod vedením Christiana Knüsela, hlavního hostujícího dirigenta Moravské filharmonie. „Propojili jsme starou muziku s mladším obsazením v autentických prostorách, proto bude Velikonoční koncert v Arcibiskupském paláci zážitek. Posluchače přivítá arcibiskup Jan Graubner. Jsem velmi rád, že jsme se spojili s Rodinným centrem Olivy, které pomáhá ukrajinským maminkám. Během přenosu bude možné posílat dárcovské SMS zprávy,“ uvedl ředitel Moravské filharmonie Jonáš Harman.

Rodinné centrum Olivy v přímé reakci na válečnou krizi na Ukrajině a na příliv velkého množství ukrajinských rodin do Olomouce zřizuje Centrum pro maminky a děti z Ukrajiny, které je již v provizorním provozu. V jeho prostorách je umístěn sklad humanitární pomoci a dále prostor pro pobyt maminek s dětmi, který bude primárně sloužit k odpočinku, volnočasovým aktivitám pro maminky a děti, výuce českého jazyka, hlídání dětí, zprostředkování potřebných informací, psychologické a lékařské pomoci a mnoha dalším aktivitám a podpůrným činnostem. Snahou RC Olivy je odlehčit ukrajinským maminkám, které jsou ve velmi těžké životní situaci a pomoci jim najít zázemí a jistotu v novém prostředí, kde často nikoho neznají. Centrum pomáhá s navázáním kontaktů s českými maminkami i se stávající ukrajinskou komunitou dlouhodobě žijící v Olomouci, a také s uplatněním na trhu práce, aby se mohly důstojně postarat o svoje děti a často i rodiče. „Nasbírané finanční prostředky budou sloužit k pokrytí prostředků na personál, nájemné, vybavení, služby, pomůcky a hračky pro děti a maminky, přímou humanitární pomoc, kterou předáváme ukrajinským rodinám, které přicházejí a žádají o pomoc a podporu (zejména léky, hygienické potřeby, trvanlivé potraviny, pomůcky do školy, potřeby pro miminka a také nastávající maminky atd.). Všem dárcům upřímně děkujeme za pomoc, solidaritu a podporu těch, jež naši pomoc potřebují,“ uvedla za RC Olivy Jana Petřivalská Vaculová.

Koncert se uskuteční ve středu 13. dubna od 19.00 hod. v Arcibiskupském paláci v Olomouci 

Klára Mars

pro Taneční magazín