Virtuóz Milan Paľa vystoupí s Moravskou filharmonií

Milan Paľa přednese houslový koncert Jeana Sibelia

Moravská filharmonie připravila na čtvrtek 16. a pátek 17. března program s názvem Jedinečnost hudební kompozice, který spojuje tvorbu Felixe Mendelssohna, Edvarda Griega a Jean Sibelia. Koncert pro housle a orchestr d moll posledního z trojice autorů přednese slovenský houslista Milan Paľa, jenž je odbornou veřejností řazen mezi elitu světových interpretů mladé generace. Orchestr povede dirigent Tomáš Brauner. Oběma koncertům bude předcházet beseda s umělci.

Dramaturgyně Moravské filharmonie Ivana Kalina Tabak propojila v nadcházejícím programu hlavní koncertní řady a její repríze díla, s jejichž zrodem se pojí pozoruhodné příběhy a okolnosti. „Na koncertě nazvaném ‚Jedinečnost hudební kompozice‘ představíme našemu publiku málo známou Symfonii c moll Edvarda Griega. Od své jediné symfonie se samotný autor distancoval a nepřál si její další uvádění, avšak půvab melodických myšlenek skladby nás přesvědčí o tom, o jak plnohodnotné dílo se jedná. I další skladba programu – Sibeliův houslový koncert, který je neoddělitelnou součástí repertoáru všech houslových mistrů, je ojedinělou kompozici svého druhu ve tvůrčím odkazu Jeana Sibelia,“ uvedla k programu Tabak.

Německý romantik Felix Mendelssohn se od dětství věnoval zhudebňování literárních děl, která si pro tyto účely vybíral s vytříbeným vkusem. Sedmiminutovou předehru Ruy Blas zkomponoval v roce 1839 na základě prožitku ze stejnojmenné veršované tragédie Victora Huga. Přestože autorovi Hugovo dílo připadalo krvavé, násilnické a naprosto opovrženíhodné, vytvořil na jeho základě brilantní kompozici.

Finský skladatel Jean Sibelius si v dětství zamiloval housle a toužil se stát virtuózem, a i když se nakonec věnoval skladbě, láska k nástroji ho neopustila. Potvrzuje to svým Koncertem pro housle a orchestr d moll, který zkomponoval v roce 1903. Zejména obě krajní věty koncertu obsahují řadu interpretačně náročných postupů a dávají sólistovi možnost naplno projevit virtuozitu. Zamyšlená lyrická melodika je silně ovlivněna finskou lidovou hudbou a má výrazně exotický, severský ráz. Publikum ho uslyší v podání houslisty Milana Paľy, který je jednou z nejvýraznějších osobností dnešní hudební scény. Unikátnost jeho hry je nepřehlédnutelná a mezinárodní pozornost si získal už během studií a na evropských soutěžích. S jeho jménem se dávno vžilo okřídlené úsloví „enfant terrible sólových houslí“. Je autorem unikátního rozsáhlého projektu nahrávek kompletní slovenské tvorby pro sólové housle a za tento historický počin mu bylo na Slovensku uděleno několik ocenění: Cena ministra kultury SR (2014), Cena Frica Kafendu (2015) a Cena Ludvíka Rajtera (2009). V současnosti se věnuje projektu Cantūs Moraviae, ve kterém mapuje a postupně nahrává kompletní tvorbu pro sólové housle a violu moravských skladatelů. Vystupuje na prestižních pódiích v oblasti nové hudby, z nichž mezi nejvýznamnější patří ISCM World New Music Days, 28. Muzički Bienale Zagreb či Arcus Temporum. Dráha sólisty ho přivedla ke spolupráci s dirigenty jako Theodor Guschlbauer, Howard Arman, Ondrej Lenard či Jakub Hrůša.

„Jsme velmi rádi, že na půdě MFO můžeme být svědky první spolupráce dvou výjimečných umělců – slovenského houslisty Milana Paľy, jenž svým interpretačním zápalem a technickou zdatností bourá veškeré obvyklé limity a skvělého dirigenta Tomáše Braunera, který s naší filharmonií naposledy vystoupil před více než pěti lety,“ doplnila Tabak.

Koncert uzavře symfonická prvotina nejznámějšího norského skladatele Edvarda Hagerupa Griega, který studoval hru na klavír a hudební kompozici v německém Lipsku na tamní konzervatoři. Díky tomu poznal německé mistry Beethovena, Schumanna i Mendelssohna. Svou Symfonii c moll dokončil roku 1864 a následně byly uvedeny její samostatné věty. Na titulní stránku partitury napsal červeným perem „må aldrig opføres“ (nikdy nesmí být provedeno) – zejména kvůli německým vlivům, které jsou v Griegově raném díle cítit, a kvůli nedostatečné přítomnosti „norského tónu“, který doba vzniku díla vyžadovala. Zákaz byl respektován 113 let až do roku 1981, ani dnes se symfonie neobjevuje na koncertních pódiích příliš často, ale dostává přívlastky mladistvá, svěží a tematicky přitažlivá.

Koncerty začínají v 19 hodin.

Beseda s umělci se koná každý den před koncertem od 18.00 hodin v Mozartově sále. Provede jí moderátorka Veronika Paroulková, předplatitelé mají vstup na besedu zdarma.

Podrobný program a vstupenky naleznete na webových stránkách Moravské filharmonie Olomouc www.mfo.cz

Klára Mars

pro Taneční magazín

Moravská filharmonie spojila hudbu Bedřicha Smetany, Karla Kovařovice a Antona Brucknera

Koncert pro klavír a orchestr f moll, Orchestr povede Robert Jindra

Na čtvrtek 12. ledna pozvala Moravská filharmonie cenami ověnčeného klavíristu Marka Kozáka, který přednese Koncert pro klavír a orchestr f moll Karla Kovařovice. Koncert s titulem Hledání kořenů a patriotismus v hudbě zahájí Předehra k opeře Tajemství, jedno z nejdokonalejších děl Bedřicha Smetany, zazní také Symfonie č. 4 Es dur „Romantická“ Antona Brucknera. Symfoniky povede dirigent Robert Jindra.

Moravská filharmonie v Redutě znovu přivítá jednoho z nejvyhledávanějších tuzemských dirigentů Roberta Jindru. Od sezony 2022/2023 je hudebním ředitelem Opery Národního divadla v Praze a je také hlavním hostujícím dirigentem Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Patří k nejoblíbenějším dirigentům jak olomouckého orchestru, tak publika.

Zakladatel moderní české národní hudby Bedřich Smetana sice nedosáhl takového mezinárodního uznání jako Dvořák, Janáček či Martinů, jeho tvorba se však ve zdejších zemích stala svrchovaným kulturním a politickým symbolem – byl nazván „duchem země“. Tuto skutečnost lze zdůvodnit zejména jeho schopností propojit své veřejné působení s aktuálním společenským děním a také jeho pečlivým výběrem námětů pro své opery, které zblízka znázorňují národní obsah. V létě roku 1877, kdy již zcela ztratil zbytky sluchových vjemů, se Smetana ujal dalšího libreta proslulé básnířky Elišky Krásnohorské. Vzniklá cituplná operní komedie o malých a velkých tajemstvích a o hledání skutečných pokladů. Opera Tajemství tehdy rozšířila námětový rozsah českých hudebně-dramatických děl o příběh z maloměstského prostředí, ve kterém vystupují rázovité postavy, jako jsou zedníci, děvečky, myslivci, družičky či pouťový zpěvák. Předehra k opeře Tajemství byla komponována jako poslední část díla, Smetana coby mistr polyfonních technik se do ní odvážil vložit rozsáhlou komplexní fugu. Ačkoliv je zřídka hranou Smetanovou operou, hudebními znalci je jednoznačně považovaná za skladatelovo stavebně nejdokonalejší a nejzralejší operní dílo.

Jméno skladatele Karla Kovařovice je širšímu publiku méně známo. Tento všestranný hudebník výtečně ovládal hru na klavír a také působil v mnoha českých orchestrech jako klarinetista či harfista. Není bez zajímavosti, že Kovařovic byl prvním interpretem Smetanova dua pro housle a klavír, a že 11. června 1881 při otevření nové budovy Národního divadla hrál klarinetové sólo za scénou ve Smetanově Libuši. Svou jedinou koncertantní kompozici Koncert pro klavír a orchestr f moll op. 6 napsal ve věku pětadvaceti let, a to pro svůj oblíbený nástroj – klavír. S olomouckým orchestrem jej přednese Marek Kozák: „Je to tak trochu unikát. Forma klavírního koncertu přilákala u nás v druhé půli 19. století pouze Antonína Dvořáka, Vítězslava Nováka a právě Kovařovice. Jeho koncert je dle mého názoru srovnatelný s ostatními velikány. Má vše, co pozdně romantická hudba může nabídnout,“ uvedl k dílu pianista.

Jméno Marka Kozáka je obvykle spojováno s neomylnou technikou, smyslem pro proporce a gradaci, s bohatou paletou rejstříků, obrovskou muzikalitou a vnitřní pokorou k notovému zápisu. Hudební cesta devětadvacetiletého pianisty se dlouhodobě pojí s úspěchy v mezinárodních soutěžích. Nedávno se stal laureátem mezinárodní klavírní soutěže Gezy Andy v Curychu, jedné z nejprestižnějších a nejobtížnějších.

Koncert uzavře Symfonie č. 4 Es dur „Romantická“ Antona Brucknera. Skladatel se dočkal prvního značného veřejného uznání teprve ve svých pětasedmdesáti letech, kdy už měl na kontě pět symfonických děl a mnoho chrámových kompozic. Bylo to na premiéře jeho Romantické symfonie, kterou v únoru 1881 provedli Vídeňští symfonikové pod vedením slavného dirigenta Hansa Richtera. Úzkostlivý a nadmíru sebekritický skladatel začal dílo komponovat už v roce 1874. Zmíněným vídeňským orchestrem byla tato první verze skladby odmítnuta a označena za zmatenou a šílenou, pouze první věta se hráčům zdála životaschopná. Následovaly několikanásobné radikální úpravy symfonie, Bruckner dokonce znovu zkomponoval některé věty. Úpravy skladatele však neměly konce, nicméně verze z roku 1880 se stala nejčastěji uváděnou. Vídeňští symfonikové si tehdy uvědomili, že na notových pultech mají vskutku mistrovské dílo, publikum bylo zcela nadšené a potleskem vyvolávalo skladatele po každé odehrané větě, ovšem názory kritiků byly značně rozdělené. Hlavním důvodem zřejmě bylo Brucknerovo favorizování tvorby Richarda Wagnera, což mu „antiwagneriáni“ v čele s Eduardem Hanslickem nemohli odpustit. Není bez zajímavosti, že tvůrčí odkaz obou těchto skladatelů byl oblíben v nacistickém Německu, a že zrovna Brucknerova „Romantická“ zazněla jako poslední dílo před pádem Berlína a stala se tak symbolem pádu nacismu.

Koncert začíná v 19 hodin, veřejná generálka se uskuteční tentýž den od 9.30 hodin. Beseda s umělci se koná od 18.00 hodin v Mozartově sále. Provede jí Veronika Paroulková, předplatitelé na ni mají vstup zdarma.

Podrobný program a vstupenky naleznete na webových stránkách Moravské filharmonie Olomouc www.mfo.cz.

Klára Mars

pro Taneční magazín