Spitfire Company uvede adaptaci knihy Světlany Alexijevičové oceněné Nobelovou cenou za literaturu

Mezinárodně etablovaný soubor Spitfire Company, který má v posledních letech na kontě úspěšné projekty One Step Before the Fall, Antiwords či Animal Exitus, oslaví 10 let své existence unikátním projektem

Mezinárodně etablovaný soubor Spitfire Company (Spitfire Company je jedním z nejprogresivnějších českých divadelních uskupení. Obdržela několik tuzemských i zahraničních ocenění – opakovaně Cenu Divadelních novin, The Herald Angel Award, dvě nominace na Total Theatre Award, cenu DNA, cenu Skupovy Plzně, nominaci na Cenu divadelní kritiky a další), který má v posledn ích letech na kontě úspěšné projekty One Step Before the Fall, Antiwords či Animal Exitus, oslaví 10 let své existence unikátním projektem. Světová premiéra adaptace knihy Doba z druhé ruky, za kterou její autorka Světlana Alexijevičová obdržela v roce 2015 Nobelovu cenu za literaturu, proběhne pouze ve dvou uvedeních 12. a 13. září od 19.30 v pražském prostoru Jatka78.  

Jeden z nejprogresivnějších českých divadelních souborů Spitfire Company slaví 10 let své existence. K výročí uvede pouze po dva neopakovatelné večery projekt Konec — člověka. Doba z druhé ruky, který bude jeho dosud největším počinem. Předlohou představení se stala kniha Doba z druhé ruky. Konec rudého člověka která se své dramatizace dočká v České republice úplně poprvé.

V našem pojetí se kniha Doba z druhé ruky promění v divadelní symfonii z okrajů a záhybů současnosti, blízké minulosti i ohrožené budoucnosti. Neexistuje v ní jeden určující příběh, ale nespočet intimních mikropříběhů, které tvoří dějiny naší každodennosti,“ popisuje umělecký šéf Spitfire Company Petr Boháč. Na jevišti se u příležitosti výroční souboru setkají současní i bývalí členové skupiny. Hudbu zkomponoval skladatel a dirigent Jan Kučera a masky navrhla sochařka Paulina Skavova.

Představení Konec — člověka. Doba z druhé ruky navazuje na projekt Procesy 10/48/7830, který Spitfire Company realizovala v roce 2012. Tématem byl vykonstruovaný proces s Miladou Horákovou a jevištěm se stala přímo hlavní soudní síň Vrchního soudu v Praze, kde byla Milada Horáková v 50 letech odsouzena k trestu smrti. Za tento počin obdržel Petr Boháč cenu Osobnost roku Festivalu …příští vlna/next wave… .

Kniha, za kterou Světlana Alexijevičová obdržela Nobelovu cenu, otevírá lidské příběhy a emoce – hněv, frustraci, lásku, zpověď, pravdu, naději, krásu, beznaděj, víru v oběť. Je mnohohlasým dílem, v němž se mísí vox populi, zaznamenané rozhovory, televizní a rozhlasové klipy či útržky novin. Vše dohromady tvoří ucelené svědectví doby – života v Sovětském svazu, ze kterého vzešly v historickém průlomu 90. let autoritativní základy současného Ruska.

 

10 let Spitfire – Konec — člověka. Doba z druhé ruky

12. a 13. září 2017 od 19.30, Jatka 78

390 Kč / 200 Kč

Předprodej: https://goout.net/cs/listky/konec-cloveka-doba-z-druhe-ruky/kngb/

Více informací najdete na www.spitfirecompany.cz a www.jatka78.cz.

 

Eliška Mikovcová

Taneční magazín

Spitfire Company slaví 10 let unikátním projektem

Jeden z nejprogresivnějších českých divadelních souborů Spitfire Company slaví 10 let své existence. K výročí uvede pouze po dva neopakovatelné večery projekt Konec — člověka.

Spitfire Company slaví 10 let unikátním projektem adaptace knihy Světlany Alexijevičové oceněné Nobelovou cenou za literaturu

Mezinárodně etablovaný soubor Spitfire Company, který má v posledních letech na kontě úspěšné projekty One Step Before the Fall, Antiwords či Animal Exitus, oslaví 10 let své existence unikátním projektem. Světová premiéra adaptace knihy Doba z druhé ruky, za kterou její autorka Světlana Alexijevičová obdržela v roce 2015 Nobelovu cenu za literaturu, proběhne pouze ve dvou uvedeních 12. a 13. září od 19.30 v pražském prostoru Jatka78.  Vstupenky jsou k zakoupení v předprodeji GoOut za 390 Kč. Více na www.spitfirecompany.cz a www.jatka78.cz.

Jeden z nejprogresivnějších českých divadelních souborů Spitfire Company slaví 10 let své existence. K výročí uvede pouze po dva neopakovatelné večery projekt Konec — člověka. Doba z druhé ruky, který bude jeho dosud největším počinem. Předlohou představení se stala kniha Doba z druhé ruky. Konec rudého člověka která se své dramatizace dočká v České republice úplně poprvé.

V našem pojetí se kniha Doba z druhé ruky promění v divadelní symfonii z okrajů a záhybů současnosti, blízké minulosti i ohrožené budoucnosti. Neexistuje v ní jeden určující příběh, ale nespočet intimních mikropříběhů, které tvoří dějiny naší každodennosti,“ popisuje umělecký šéf Spitfire Company Petr Boháč. Na jevišti se u příležitosti výroční souboru setkají současní i bývalí členové skupiny. Hudbu zkomponoval skladatel a dirigent Jan Kučera a masky navrhla sochařka Paulina Skavova.

Představení Konec — člověka. Doba z druhé ruky navazuje na projekt Procesy 10/48/7830, který Spitfire Company realizovala v roce 2012. Tématem byl vykonstruovaný proces s Miladou Horákovou a jevištěm se stala přímo hlavní soudní síň Vrchního soudu v Praze, kde byla Milada Horáková v 50 letech odsouzena k trestu smrti. Za tento počin obdržel Petr Boháč cenu Osobnost roku Festivalu …příští vlna/next wave… .

Kniha, za kterou Světlana Alexijevičová obdržela Nobelovu cenu, otevírá lidské příběhy a emoce – hněv, frustraci, lásku, zpověď, pravdu, naději, krásu, beznaděj, víru v oběť. Je mnohohlasým dílem, v němž se mísí vox populi, zaznamenané rozhovory, televizní a rozhlasové klipy či útržky novin. Vše dohromady tvoří ucelené svědectví doby – života v Sovětském svazu, ze kterého vzešly v historickém průlomu 90. let autoritativní základy současného Ruska.

Spitfire Company je jedním z nejprogresivnějších českých divadelních uskupení. Obdržela několik tuzemských i zahraničních ocenění – opakovaně Cenu Divadelních novin, The Herald Angel Award, dvě nominace na Total Theatre Award, cenu DNA, cenu Skupovy Plzně, nominaci na Cenu divadelní kritiky a další.

 10 let Spitfire – Konec — člověka. Doba z druhé ruky

12. a 13. září 2017 od 19.30, Jatka 78

390 Kč / 200 Kč

Předprodej: https://goout.net/cs/listky/konec-cloveka-doba-z-druhe-ruky/kngb/

Více informací najdete na www.spitfirecompany.cz a www.jatka78.cz.

Eliška Míkovcová
Taneční magazín

“Animal Exitus“

Člověk na počátku a na konci své cesty nezná racionální myšlení. Pouze pud. A pocity.

 

 

 

Během festivalu 21. České taneční platformy s názvem  „Posouvání hranic“  diváci zhlédli  dílo Jana Boháče „Animal Exitus“.

Už  samotný   příchod  ke scéně je působivý. Strom a pod ním dvě choulící se nahé postavy. Co je to za strom? Strom života?

20140608_8616

Jan Boháč, český režisér a dramaturg, který se představil ve více  než 11 evropských zemích, v USA i v Africe, oceněný mnoha prestižními cenami, ztvárňuje ve svém odvážném díle „Animal Exitus“  své představy  a pocity, které se vrývají do naší duše  už s příchodem na svět, už s prvním nadechnutím.  Jan Boháč zpracovává téma  narození, což samo o sobě může představovat dosti traumatický soubor  pocitů, pokud neprobíhá vše naprosto ideálně  a tento ideál zažíváme jen výjimečně, pokud vůbec.

Šok, hněv, smlouvání, deprese, smíření, odevzdanost. Takto se člověk vyrovnává s traumaty.  Člověk na počátku a na konci své cesty nezná racionální myšlení. Pouze pud.  A pocity.

20140608_8676

Narození a s ním spojené oddělení od jednoty může být hlubokou ránou, možná ani sami nevíme a netušíme, jak hluboko v nás zůstává zakořeněný tento  pocit šoku, zloby a snad i zoufalství.

Člověk celoživotně hledá spojení s jednotou, touží být znovu s někým propojený.  Pokoušíme se nalézt tuto blaženost s partnerem, s milencem či milenkou, sníme  o   romantickém  splynutí duší i těl.  Ony zázračné okamžiky, kdy už už máme náš vytoužený sen na dosah,  vyprchají  velmi rychle a my jsme zoufalí a hedáme znovu a znovu.  Nalezení ideálu a  jednoty  se nám v životě už většinou nikdy nezdaří. Pocitu jednoty a splynutí s jednotou  se nám nedostává. Jsme zmatení a máme zlost. Nenacházíme. Zůstáváme  sami a frustrovaní.

20140608_8604

Možná by bylo řešením, obrátit se sám k sobě, k svojí duši ,  prožívat  si svůj život jen za sebe, netoužit po splynutí a být sám.  Jednoduché. Ale kdo by neznal sny o věčné lásce a kdo by se jí chtěl kdy vzdát?

Představení „Animal exitus“  doprovází mluvené slovo, které   nám  vysvětluje,  jaké pocity autor asi právě prožívá a co se uvnitř autorovy duše  odehrává.  Divák je ale také vyzván sluchátka  odložit a volně se  procházet sálem během představení.  Toto netradiční pojetí představení je zajímavé,  ale původní myšlenka díla by se tak bohužel mohla   mnohým z nás  zcela vytratit.

20140608_8645

Dílo Jana Boháče  „Animal Exitus“ sklízí velký úspěch, sál je tak plný, že musely být přidány židle.

Foto: Vojta Brtnický

Eva Smolíková

Taneční magazín