Kreativně v Evropě

Srbská organizace hledá partnery pro svůj projekt v oblasti divadla

Artepunkt je nezávislá organizace umělců i umělkyň, věnujících se divadlu a vizuálnímu umění. Sídlí v Bělehradě, Oslu a Vídni. Hledá partnery pro svůj festivalový projekt.

TransTheatrics festival“ propojuje nezávislé divadelní společnosti ze západního Balkánu se zbytkem Evropy. Pandemie koronaviru odhalila problémy týkající se mobility těchto společností na kulturní mapě Evropy. Izolace nepodporuje nové transkulturní zkušenosti a ohrožuje životaschopnost menších organizací. Bez nového modelu fungování divadelních prostor, spolupráce, tvorby a samotných představení je přežití nezávislých umělců i umělkyň nemožné. Gentrifikace, post-kapitalistická společnost a různá politická směřování jednotlivých zemí Evropy pošlapávají prostory nezávislého divadla.

TransTheatrics festival pracuje na lepší domluvě mezi jednotlivými divadelními prostory, buduje sdílenou činnost a nové modely fungování. Ideou festivalu jsou na spolupráci založené projekty na míru ušité nezávislým divadlům a malým organizacím.

Organizace Artepunkt zároveň hledá projekty v oblasti divadla, festivalů, digitálního a performativního umění, umění a technologií, vzdělávání, street artu, uměleckých publikací a komiksů, kterým by mohla být partnerem.

Jedná se o organizaci, která usiluje o financování z programu Kreativní Evropa Kultura, konkrétně v rámci výzvy na projekty evropské spolupráce 2021 (vyhlášení výzvy očekáváme v dubnu). Pro bližší představu se můžete podívat na materiály z poslední výzvy či projít databázi podpořených projektů.

Ozvěte se nejpozději do 10. 7. 2021.

https://www.facebook.com/ARTEPUNKT

Sdílet

Kontakt: Dejan Jankovic,

Mail: i.am@dejanjankovic.com,

Telefon: +381600294329

Mail hlavní kancelář: artepunkt@gmail.com

IDU

pro TANEČNÍ MAGAZÍN

Máte nápad pro Záhřeb?

Umělecká organizace Tragači z Chorvatska hledá iniciátora kulturního projektu

Kulturní organizace Tragači je umělecká skupina z chorvatského Záhřebu. Věnuje se zejména divadlu a produkci divadelních her. A od roku 2016 se výhradně zaměřuje na produkci současných titulů, založených na improvizaci a spojení umění s technologií.

Hlavním cílem skupiny je tvorba nových přístupů k práci s publikem a posílení role divadla v místní komunitě. Proto také nepravidelně organizuje divadelní workshopy pro různé segmenty publika. V blízké době Tragači plánují podstatné rozšíření této činnosti.

Tato kulturní organizace v současné době hledá projekty spolupráce, do kterých by se mohla zapojit jako partner. Zejména se jedná o nápady, náměty a podněty v oblasti divadla, práce s publikem, divadelních workshopů a mobility.

Jedná se o typ projektu usilující o financování z programu Kreativní Evropa, konkrétně z jeho oblasti Plánované výzvy.

Více na: Projekty spolupráce na západním Balkáně.

Sdílet

Telefonní kontakt: +385 91 8724 224

Zdroj: www.kreativnievropa.cz

TANEČNÍ MAGAZÍN

NOC DIVADEL – již za půl roku!

Sedmý ročník Noci divadel se zaměří na 30. výročí sametové revoluce. A bude doslova v jeho předvečer!

Třetí listopadová víkendová noc bude opět patřit Noci divadel, která právě otevírá registraci pro soubory a divadla. Sedmý ročník s tématem „Divadlo a svoboda“ proběhne 16. listopadu 2019, v předvečer 30. výročí sametové revoluce. Divadla opět nabídnou netradiční programy, jako jsou noční prohlídky a bojovky, divadelní dílny, tematické diskuse a přednášky, výstavy i performance, a to zdarma nebo za symbolické vstupné. Koordinátorem akce je Institut umění – Divadelní ústav. Více informací budeme postupně uveřejňovat na www.nocdivadel.cz.

Prohlídka pražského Stavovského divadla v rámci minulé Noci divadel

Největší divadelní svátek v Evropě opět nabídne nevšední zážitky, každoročně připravované speciálně pro tuto příležitost. Tematicky se letošní Noc divadel bude věnovat 30. výročí sametové revoluce. Připomenutí politických změn ve střední a východní Evropě, jejichž hybatelem bylo v České republice mimo jiné právě divadlo, vybízí k ohlédnutí se za  ideály a nadějemi 90. let.

A opět Noc divadel v Praze, tentokrát v divadle DISK

Prostřednictvím letošního tématu Noci divadel bychom rádi divadla vyzvali k zamyšlení nad hodnotou svobody pro uměleckou tvorbu i pro celou společnost a jejím chápáním těsně po roce 1989 a dnes. Již nyní se těšíme na to, jak divadla tuto problematiku promítnou do svých programů ,“ vysvětluje za organizátory Viktorie Schmoranzová z Institutu umění – Divadelního ústavu. Sedmý ročník této divadelní události tak počítá i s diskusními formáty s pamětníky a aktéry společenských a politických změn po roce 1989 a přednáškami, výstavami, instalacemi, představeními a dalšími akcemi na téma „Divadlo a svoboda“.

Noc divadel se od začátku tohoto roku díky finanční podpoře z programu Kreativní Evropa zapojila do mezinárodního výzkumu divadelního publika. Hlavním koordinátorem projektu ASSET (Audience Segmentation System in European Theatres) je Akademie múzických umění v Praze, která ho realizuje ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem a partnery z pěti dalších evropských zemí. Ve čtyřech pražských divadlech stejně jako v divadlech v dalších evropských metropolích právě nyní probíhá rozsáhlé výzkumné šetření, jehož cílem je lépe poznat diváky a jejich potřeby. Data o divácích v Praze sbírají Jatka78, Národní divadlo, Švandovo divadlo a Studio DVA, která se účastní nebo v minulosti účastnila Noci divadel v ČR.

Noc divadel se neodehrává výhradně v divadelních budovách. Dokladem toho je snímek z olomouckého Muzea hudby.

Součástí projektu bylo také sympozium, které se konalo v únoru letošního roku v kolébce Evropské noci divadel, jíž je chorvatské Narodno sveučilište Dubrava. „Bylo až dojemné podílet se na historicky prvním setkání koordinátorů Noci divadel a podobných projektů zaměřených na rozvoj publika z 12 zemí celé Evropy, kteří spolu po více než desetiletou existenci tohoto projektu komunikovali pouze na dálku. Prezentace toho, jak vypadá Noc divadel u našich vzdálenějších nebo bližších kolegů, navíc předvedla tuto akci v její obrovské různorodosti, od vysoce sofistikovaných obchodních a komunikačních modelů v Maďarsku a Bulharsku, přes komunitní a sociální aspekty ve Finsku a Polsku, až po podporu národnostního a společenského smíru na Balkáně či vzdělávací aktivity v Rakousku,“ shrnuje Martina Pecková Černá z Institutu umění – Divadelního ústavu za projektový management projektu ASSET.

Loňská Noc divadel v Klicperově divadle v Hradci Králové

Noc divadel je součástí mezinárodního projektu „European Theatre Night“, který v roce 2008 odstartovala chorvatská „Noc Kazališta“. Myšlenka společného divadelního svátku se postupně rozšířila do více jak desítky evropských zemí. V loňskem roce se Noci divadel u nás zúčastnilo na 40 tisíc návštěvníků a zapojilo 109 kulturních institucí ze třiceti měst. V Praze program připravilo celkem 52 divadel a souborů. Česká Noc divadel, která existuje od roku 2013, je tak největším projektem v rámci „European Theatre Night“.

Webové stránky: www.nocdivadel.cz

Facebook: www.fb.com/nocdivadel

Foto: Adéla Volšičková a archiv

Eliška Míkovcová

pro TANEČNÍ MAGAZÍN

NoD – Program květen 2015

Balkán – představení inspirované kočovným cikánským životem, 16.5. 2015

 

 

 

 

MIME FATALE: Balkán (PREMIÉRA)
PREMIÉRA nové inscenace Mime Fatale – Balkán. Představení inspirované kočovným cikánským životem a balkánskými rytmy s živým hudebním doprovodem. Režie: I. Andreeva. Hrají: B. Debnárová, M. Hradecká, B. Mišíková, T. Těšínská, K. Votočková. Hudba: Cirkus Problem. -> 200 Kč / 120 Kč

Sobota 16/5 14:00

 

PROGRAM KVĚTEN 2015

5541f0144b81c

Pondělí 4/5 20:00
Studio DAMÚZA, kolektiv a Jiří Havelka: Já, hrdina
TEATRO Žádné divadlo, pouze holá rekonstrukce. Autorský projekt rekonstruuje činy bratří Mašínů a poskytuje maximálně objektivní prostředí pro rozřešení jednoduché, ale vyhrocené otázky: vrah nebo hrdina? Režie: J. Havelka. Hrají: S. Adamová, A. Ballayová, J. Böhm, E. Burešová, M. Čížek, J. Jelínek, B. Kubátová a další. -> 180 Kč / 120 Kč

Středa 6/5 19:00
Křest knihy Ivo Pospíšila: Příliš pozdě zemřít mladý
EVENT Vzpomínky na český předrevoluční underground, nástup nové vlny i překotné kulturní a celospolečenské změny kolem roku 1989 Ivo Pospíšila. Ten společně s Vladimírem Juráskem sestavil více než třísetstránkovou knihu, která bude pod příznačným názvem „Příliš pozdě zemřít mladý“ uvedena na knižní pulty již 6. května tohoto roku. -> FREE

Čtvrtek 7/5 vernisáž 19:00
EXPRESE, kurátor: Jiří Machalický /7.5. – 3.6./

GALERIE Exprese má v Čechách zvláštní tradici, proniká do figurálních obrazů i abstraktních struktur. V různých generacích se projevuje odlišnými způsoby. Někdy se výrazně prosazuje, jindy poněkud slábne, ale vždycky je aspoň latentně přítomná. Tato výstava se soustřeďuje na tvorbu širší skupiny umělců: Antonín Kroča, Michael Rittstein, Vladimír Skrepl, Martin Mainer, Jana Kochánková, Václav Girsa, Jakub Janovský, Jakub Hubálek, Ludmila Smejkalová, Pavel Dvořák a Alexandra Atlasová. Z projevu vybraných malířů či sochařů je zřejmé, jak se formy exprese proměňují podle životního stylu a stavu spol ečnosti, jak ji mohou inspirovat i procesy probíhající v přírodě.

Video NoD: Kortan – Nosek: 361° /7.5. – 3.6./
Co se stane, když se spojí vizuálně kreativní programátor s architektem?
Site specific projekt pracuje s vlastní formou prostoru galerie. Josef Kortan, absolvent ČVUT, člen audiovizuálního studia Black Division, Jiří Nosek, architekt a designér žijící v Praze.

NoD Mini: Jitka Navratti: Fotoverze a levitující objekty /7.5. – 3.6./
Autorka důmyslným umístěním předmětů do krajiny reflektuje její monumentální ráz.
Ve své tvorbě osciluje mezi statickým (technika fotoverze) a kinetickou formou.

Pátek 8/5 open 19:00
PIČA Z HOVEN // LOVE 69 POPGEJŮ : Křest LIDUMIL HERETIK
Konceptuální, i přes název, slušná doom popová kapela ◊►≈ a electropunkoví teroristé I Love 69 Popgejů. Dvě nejbizárnější kapely střední Evropy vydaly společné splitko LIDUMIL HERETIK. To bude v doprovodu špatně skrývaného šílenství a zranitelným dívčím hláskem podané brutality pokřtěno v divadle NoD. -> 110 Kč v předprodeji / 160 Kč na místě

Pondělí 11/5 20:00
MIME FATALE: Balkán (PREMIÉRA)
PREMIÉRA nové inscenace Mime Fatale – Balkán. Představení inspirované kočovným cikánským životem a balkánskými rytmy s živým hudebním doprovodem. Režie: I. Andreeva. Hrají: B. Debnárová, M. Hradecká, B. Mišíková, T. Těšínská, K. Votočková. Hudba: Cirkus Problem. -> 200 Kč / 120 Kč

Sobota 16/5 14:00
Queer Eye festival
EVENTS Festival Queer Eye se zaměřuje na alternativní hudbu, přednášky, diskuze, workshopy a vizuální umění. Mottem letošního festivalu budou Proměny, smrt a výšivky, to znamená, že v programu divačky a diváci najdou debatu o výchově trans* dětí v režii nově vzniklé organizace Trans*parent, o netradičním přístupu ke smrti nebo workshop radikálního vyšívání. V rámci festivalu vystoupí objev slovenské hudební scény Katarzia a francouzské elektro duo Andromakers. Světoznámá česká fotografka Dita Pepe zde představí novou sérii fotografií nazvanou „Intimita.“ -> 150 Kč (na celý den)

17/5 – 20/5
PRAGUE INTERNATIONAL MICROFESTIVAL
EVENTS Prague International Microfestival je festival poezie, který do Prahy každoročně přináší to nejzajímavější z e současné experimentální a intermediální poezie. Dramaturgové festivalu letos tematicky zabrousili na pole fónické poezie a tvorby na přesahu mezi textem a hudbou. Mimo to festival představí i současné, především německé tvůrce z projektu Displej.eu. Více informací na www.praguemicrofestival.com

Pondělí 18/5 20:00
Nebeský – Trmíková – Prachař & 420PEOPLE & Experimentální prostor NoD: Peklo – Dantovské variace
TEATRO David Prachař a 420PEOPLE v tragikomedii o souboji se životem mírně za zenitem. Hudba a tanec v kolotoči nudy, lenosti a apatie. Peklo není místo, je to stav duše. Režie: J. Nebeský. Hrají: L. Trmíková, D. Prachař, N. Novotná, V. Kuneš, Š. Pechar a A.Volný/M. Odstrčil. -> 330 Kč / 250 Kč
21/5 – 24/5
Mezinárodní festival MY MIME 2015
EVENTS Mezinárodní festival mimického divadla věnován 55. výročí česko-slovenské pantomimy.
Warsaw Mime Centre Company (PL): AGUA DE LAGRIMAS (21.5. od 20:00)
DIE ETAGE/Schule der darstellenden und bildenden Künste Berlin (DE): InOutSide/PLÁŠŤ (22.5. od 20:00)
KATEDRA PANTOMIMY HAMU – UŽ NIKDY SÁM! (23.5.2015 od 18:00)
Theatre du Mouvement (FR) – Claire Heggen: ZÁŘIVÝ STÍN (24.5.2015 od 20:00)
Pondělí 25/5 open 19:00
AND SO I WATCH YOU FROM AFAR (IRL/Sergent House)
suppport: MYLETS (US/Sergent House)

EVENT Jedna z nejlepších postrockových kapel dneška se vrací po dlouhých 4 letech do Prahy. Ten kdo v ASIWYFA v minulosti viděl už ví, že můžeme očekávat nejedno propocené tričko, nálož kytarových riffů a math rockové rytmiky.
Předprodej u GoOut: 320czk, na místě: 380czk
Landmine Alert & ROXY/NoD present

Úterý 26/5 20:00
Křest CD/koncert: Justin Lavash
EVENT Britský kytarista a zpěvák Justin Lavash, který je již deset let doma v Praze, vydává nové album plné moderního písničkářství, ale i blues, jazzu, folku či country. -> 150 Kč v předprodeji / 120 Kč na místě

Středa 27/5 20:00
Centrum pro studium populární kultury: Čechodecho aneb Kdyby ty muziky nebyly
EVENT 101 podob dechovky. Od úvodních znělek tlampačů městského rozhlasu až k současnému impériu Šlágr TV. Sejdeme se Na Vlachovce? Ne v NoD …Večírkem provede duo harddiskžokejů (Anche, Klička) Planeta Nova DJs.

Vstupenky na jednotlivá představení je možné zakoupit prostřednictvím webu GoOut. Využít můžete i předprodej v NoD každý všední den od 16 do 20 hodin.

 

Taneční magazín