ELMECI KOCKA JUSKO

Vernisáž v Galerii NoD v rámci Prague Art Week 23

Vážení přátelé umění,

přijměte pozvání na vernisáž výstavy umělecké dvojice Selmeci Kocka Jusko s názvem Images With Objects To Indicate Scale, která proběhne v rámci druhého ročníku festivalu PRAGUE ART WEEK 23 v pátek 22. 9. 2023 od 19:00 v Galerii NoD

Galerie NoD
Selmeci Kocka Jusko
Images With Objects To Indicate Scale
Kurátor: Pavel Kubesa
Vernisáž: 22. 9. 2023, 19:00
22. 9. – 15. 10. 2023

Alex Selmeci a Tomáš Kocka Jusko, vystupující jako umělecká dvojice Selmeci Kocka Jusko, jsou slovenskými autory, kteří aktuálně žijí a kontinuálně tvoří v Praze. Vytváří komplexní intermediální instalace a prostředí, které balancují na pomezí volného umění, designu a architektury. Při vytváření objektů často pracují s konkrétním obrazem či metaforou, obvykle je pro ně vstupním bodem objekt a princip „nástroje“ (“tool”) a jeho využití v určité situaci (“motive”).

Výstava v Galerii NoD navazuje na jejich diplomovou práci, ve které se sjednocujícím nástrojem stává standardizovaná přepravní nádoba a motivem jakýsi princip „stohování“, tj. logistického skladování manipulačních jednotek (jako je například paleta). Stěžejní částí výstavy je pro autory charakteristicky podstatná samotná architektura výstavy, jejíž podoba vychází z recyklace a využití specifického odpadového materiálu z prostředí tiskárenského průmyslu, konkrétně velkoformátových transportních krabic původně sloužících na převoz světlocitlivých folií.

Projekt Images With Objects To Indicate Scale pro Galerii NoD je současně koncipován jako prezentace několika dlouhodobých sérií děl, v nichž dvojice Selmeci Kocka Jusko rozvíjí svůj autorský rukopis demonstrovaný v úsporné objektové formě a ve formálním zpracovávání již naznačené tematické dvojici pojmů „nástroj-motiv“. Autory zajímají obrazy jako „ruka držící svitek“, „kytice vytahující se z rukávu“ či „pohyb rolety ve větru“ a jejich možné významové metafory. Zkoumají, jak výběr nástroje (konkrétně jeho fyzické formy) a ohlédnutí se za jeho funkcí, ať už zapomenutou, nebo současnou, lze aplikovat na všechny lidské činnosti a přemýšlet o jejich přínosu a hodnotě.

Jejich tvůrčí myšlení a postup je inspirován americkou spisovatelkou Ursulou K. Le Guinovou a její myšlenkou, že náš technologický vývoj je založen na vývoji nástrojů určených k boji nebo demonstraci moci. Práce tak dávají do souvislosti potřebu tento stav změnit a navrhují vnímat vědu a technologie jako nástroje pro uchovávání a zachovávání zdrojů.

Nod, Taneční magazín

Niche Construction

Vernisáž Galerie NoD- Adam Vačkář & Jindřich Brejcha & Co

Vážení přátelé umění,

 

přijměte pozvání na vernisáž skupinové výstavy NICHE CONSTRUCTION, kurátorský projekt umělce Adama Vačkáře a biologa Jindřicha Brejchy, která proběhne v úterý 25. 7. 2023 od 18:00 v Galerii NoD:

 

Galerie NoD
Niche Construction
Umělci: Gerard Ortin Castellvi, Shezad Dawood, Pilar Mata Dupont, Andro Eradze, Martin Netočný, Andrey Shental, Adam Vačkář
Biologové/Texty: Vojtěch Abrahám, Martin Adámek, Jindřich Brejcha, Kristýna Eliášová, Roman Figura, Petr Tureček, Martin Weiser
Kurátoři: Adam Vačkář a Jindřich Brejcha / Transparent Eyeball

Vernisáž: 25. 7. 2023, 18:00
26. 7. – 14. 9. 2023

Mezinárodní kurátorský projekt NICHE CONSTRUCTION umělce Adama Vačkáře a biologa Jindřicha Brejchy představuje obsáhlou kolekci uměleckých videí a odborných esejů řady předních současných českých biologů v prostorové galerijní mozaice věnované tématu „nik“.

Teorie konstrukce nik je v současné chvíli jedním z ohnisek zájmu evoluční ekologie. Výstava NICHE CONSTRUCTION se tak soustředí na mezioborový dialog mezi uměním a biologií, dvou diametrálně odlišných systémů poznání, stějně jako platforma Transparent Eyeball kurátorů výstavy, umělce Adama Vačkáře a biologa Jindřicha Brejchy. Zájem o mezioborovou spolupráci vzešel vzájemně od obou z potřeby přibližovat hlubší biologické procesy utvářející nejen lidskou podstatu a podstatu námi obývaného bližšího i vzdáleného prostředí široké veřejnosti. Výstava se zabývá fenomény, které jsou v biologii dobře zmapované, nicméně v současném romantizujícím či naopak apokalypticky orientovaném uměleckém diskurzu zůstávají nepovšimnuté. Považujeme za důležité diskutovat o konkrétních ne-lidských perspektivách.

Výstava prezentuje díla českých a zahraničních umělců, jejichž tvorba je představena v České republice vůbec poprvé. Umělci se formou pohyblivého obrazu a biologové formou textu obrací společně na konkrétní přírodní procesy, za kterými člověk stojí. Umělecký přístup, včetně uměleckého výzkumu, bývá v porovnání s vědeckým způsobem mylšení a procesem vědecké práce často v jistém smyslu naivní a nedůsledný. Texty biologů jsou tak nejen obsahovou, ale i formální inspirací a mají vzbuzovat zájem o narativ přírodních procesů, jejichž porozumění by v budoucnu mělo ideálně být ústředním tématem veškerého lidského vzdělání.

NoD, Taneční magazín

Jiří Černický v Galerii NoD

Komentovaná prohlídka výstavy

Vážení přátelé umění,

srdečně Vás zveme na komentovanou prohlídku výstavy Reálné vize orákula přední postavy českého vizuálního umění posledních desetiletí, současného malíře, multimediálního umělce a performera Jiřího Černického, kterou připravil exkluzivně pro Galerii NoD. Komentovaná prohlídka proběhne ve středu 14. 6. 2023 od 18:00 v Galerii NoD (Dlouhá 33, Praha 1). Výstavou provede autor Jiří Černický a kurátor výstavy Pavel Kubesa. Výstava je prodloužena do 20. 6. 2023.

V rámci komentované prohlídky výstavy Reálné vize orákula provede autor Jiří Černický spolu s kurátorem Pavlem Kubesou diváky obsáhlou multimediální instalací skládající se z série fantasmagorických a vizionářských kreseb, utopistických návrhů, 3D generovaných videí, textilních objektů, živé akce a současně téměř nepostřehnutelných instalačních intervencí, které v prostoru galerie simulují přírodní jevy.

Tématicky se výstava zaměřuje na ironizující analýzu podprahových motivů moci, odkrývá bizarnost praktik manipulace a šarlatánství, které zařazuje do horizontu globálního geopolitického dění. Jiří Černický tyto patogenní společenské projevy zkoumá napříč dějinami lidské civilizace až po současnost a nabízí jejich rozmanité spekulativní interpretace a alternativní varianty.

Kdybych byl pouhým materialistou, byl by můj vnitřní, dejme tomu duchovní svět, zřejmě pustinou (naprosto nechci urazit materialisty). Jsem spíše hledačem toho, co je pro mě ze spirituálních představ použitelné. Přirozeně při tomto pátrání narážím na duchovní praktiky, které jsou bizarní a to mě velmi inspiruje tak, abych jejich prostřednictvím komunikoval intenzitu „reálného“ či praktického života. Na výstavě se ocitáme ve světě umění a tak využívám umělecké magie jako nástroje znejistění. Samozřejmě mě velmi zajímá to, čemu se říká duchovno, ale dávám si také velký pozor, abych nebyl šálen a sváděn někam, kde to za to nestojí.

(Úryvek z rozhovoru s kurátorem Pavlem Kubesou)

Jiří Černický (*1966) studoval na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové v ateliéru Adély Matasové a poté od roku 1993 na Akademii výtvarných umění v ateliéru Miloše Šejna a Jiřího Davida. Ve své rozmanité tvorbě se pohybuje napříč celou škálou různých médií a uměleckých postupů od malby, instalace a objektové tvorby až po performance a nová média. Je autorem konceptuálních projektů, v nichž pracuje se sociálními tématy a na základě přirozených lidských emocí. Je schopen přesně a s břitkým humorem pojmenovat současné společenské problémy a zprostředkovat divákovi úplně nový pohled na jeho zavedené vnímání světa. Komentuje a podrývá roli nadnárodních korporací a kriticky se vyjadřuje ke konzumu, který ovládá naši realitu. Velkou část jeho díla tvoří utopické, nikdy nerealizované architektonické a jiné projekty, které – ač zůstávají pouhými návrhy – mají schopnost trefně pojmenovat sociální či ekologické problémy dneška. Kromě Ceny Jindřicha Chalupeckého je Černický držitelem Sorosovy ceny a bělehradské 48th October Salon Award. Je autorem samostatné retrospektivní výstavy v Galerii Rudolfinum, svá díla prezentoval například ve SPACE Gallery v Clevelandu, v Artsdepot Gallery v Londýně nebo ve vídeňské Steinek Gallery. Působí jako vedoucí Ateliéru malby na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

Taneční magazín, NoD

 

Kriššák, Pavlíčková, Hundbiss – Damage Decoding

Vernisáž Galerie NoD

Vernisáž výstavy DAMAGE DECODING: Archeology of the Future umělců Patrika Kriššáka, Ivany Pavlíčkové a německé umělkyně Sophie Hundbiss, která proběhne ve středu 5. 4. 2023 od 19:00 v Galerii NoD:

 

Galerie NoD
Damage Decoding: Archeology of the Future
Sophie Hundbiss & Ivana Pavlíčková & Patrik Kriššák
Kurátor: Pavel Kubesa
Vernisáž: 5. 4. 2023, 19:00
Výstava potrvá do 30. 4. 2023

Připravovaná výstava Damage Decoding: Archeology of the Future mezinárodní trojice umělců – Sophie Hundbiss, Ivana Pavlíčková & Patrik Kriššák – provede diváky třemi vzájemně provázanými imaginárními kapitolami spletité úvahy nad současností antropocénu a budoucností života na zemi. Výstava se zamýšlí nad tím, jaké environmentální, ekologické či společenské škody byly v průběhu historie naší civilizací již způsobeny, nebo nás možná ještě čekají. Výstava a umělecké intervence jednotlivých autorů se o to pokouší prostřednictvím řady uměleckých médií jako je film, socha a malba, pomocí kterých vytvářejí v prostoru galerie nelineární narativ odkazující  na řadu důležitých textů současné filosofie, „deep ecology“ a feministického myšlení.

Sophie Hundbiss (*1992) se ve svých multimediálních dílech se zabývá politikou objektů, zvuku, obrazu, materiálu a textu. Protřednictvím jejich vzájemných fůzí sleduje různé dimenze fenoménu násilí, vůči kterému se formálně vymezuje jeho dekonstrukcí a transformací. Zajímá se o věci a vztahy, které lidé produkují a současně jimi vytvářejí svou vlastní zkázu. Neomezuje je jen na produkty globálního průmyslu, ale všímá si i sociologických a politických konstrukcí a (myšlených) objektů, které vytvářejí škodlivé důsledky nejen pro antropocentrické bytosti.

Patrik Kriššák (*1986) rozvíjí experimentální malířskou techniku – nanášení barev z nádob přímo na plátno v horizontální poloze. Důležitým tématem jeho práýce jsou informační technologie, které ovlivňují podobu vizuálního umění. Jeho tvorba rozvíjí více myšlenkových rovin a dotýká se tak celé malířské polarity od portrétů po sémiotickou abstrakci. V poslední sérii zvané Extinction se zaměřuje na globální změnu klimatu. Žije a pracuje v Praze a v Drážďanech.

Tvorba Ivany Pavlíčkové (*1990) se pohybuje na pomezí dvou zdánlivě protikladných uměleckých světů. Na jedné straně pracuje prostřednictvím fyzického a implicitně materiálního média keramiky, na straně druhé rozvíjí virtuální svět v 3D počítačové grafice. Stejně jako v dnešním světě se však tyto dvě roviny neustále překrývají, například při používání dotykových rozhraní. Její práce tak neustále těká mezi smyslovou specifičností objektu a jeho iluzorní povahou. V roce 2017 absolvovala sochařství na Fakultě výtvarných umění v Brně a v současné době žije a pracuje v Drážďanech a Kolíně nad Rýnem v Německu. Aktuálně studuje magisterský program na Akademii mediálních umění v Kolíně nad Rýnem.

NoD, Taneční magazín