Cloudy Babies, / A Shadow

Vernisáž Galerie NoD

Vážení přátelé umění,

 

přijměte pozvání na vernisáž výstavy umělecké dvojice Cloudy Babies s názvem A Shadow, kterou připravily  výrazné české umělkyně nastupující generace Eva Rybářová Marie Tučková a která proběhne v úterý 26. 3. 2024 od 19:00 v Galerii NoD:

 

Galerie NoD
Cloudy Babies

A Shadow
Kurátor: Pavel Kubesa
Vernisáž 26. 3. 2024, 19:00
Výstava potrvá do 19. 4. 2024

 

Eva Rybářová a Marie Tučková (aka Cloudy Babies) se ve své nejnovější společné výstavě zabývají archetypem stínu. Téma zkoumají skrze obsáhlý soubor klasických analogových černobílých fotografií a fotogramů, které v úhrnu vytváří příběh, který se vyznačuje dvěmi možnými směry čtení. Na pozadí literárních a filosofických textů pak autorky inspiruje jednoduchá úvaha: „Jestliže stín potřebuje ke své existenci světlo, může samo světlo existovat i bez stínu?

Eva Rybářová (*1991) je fotografka a intermediální umělkyně. Absolvovala fotografii na Střední škole umění a designu v Brně. Následovalo bakalářské studium na pražské UMPRUM v ateliéru Fotografie, pak magisterské studium na vídeňské Die Angewandte (Universität für angewandte Kunst Wien) v ateliéru TransArts. Během studia se Eva Rybářová účastnila stáže v ateliéru Fotografie rovněž na vídeňské Die Angewandte. Ve své tvorbě zkoumá různé identity, svět sociálních sítí a možnosti zobrazení. Její tvorbu lze řadit k hnutí postinternetu, které se zabývá společností vpletenou do globálních počítačových sítí. Spolu s Marií Tučkovou vystupuje jako tvůrčí hudební duo Cloudy Babies. Žije a pracuje v Praze a v Brně.

Marie Tučková (*1994) a. k. a. Ursula Uwe získala bakalářský titul na UMPRUM v Praze (ateliér fotografie Aleksandry Vajd a Martina Kohouta), magisterský titul získala na Dutch Art Institute Art Praxis v nizozemském Arnhemu. Absolvovala stáž na Bezalel Academy v Jeruzalémě. V roce 2020 byla laureátkou Ceny Jindřicha Chalupeckého. Ve své tvorbě se věnuje otázkám lidského vnímání, možnostem komunikace a naslouchání. Její práce tematicky souvisí s novými technologiemi a sociálními sítěmi a táže se, jak tyto proměňují lidské vnímání, komunikaci a jazyk. Zajímá se zejména o to, jak ovlivňují prožívání a vyjadřování emocí. Práce Marie Tučkové je převážně autobiografická, ve svých projektech se nicméně často vyjadřuje prostřednictvím alter ega, díky čemuž dokáže objektivizovat zkoumané situace nebo hledat jiné způsoby citlivosti, rozvíjení empatie a přejmenování pocitů. Pracuje obvykle v médiu instalace skládající se ze zvukových, performativních a vizuálních prvků. Tyto sféry propojuje pomocí textu, který se často transformuje na texty písní, voiceover k videu, zvukový příběh nebo scénář pro performance. Svou tvorbu Tučková představila v řadě nezávislých galerií i institucí v České republice, ale také v zahraničí, například na Bienále mladého umění Academiae v italském Bolzanu. V letech 2016–2018 byla součástí kolektivu Ateliér bez vedoucího. V roce 2017 se stala laureátkou ceny EXIT. Společně s Evou Rybářovou tvoří autorské audiovizuální duo Cloudy Babies.

 

NoD, Taneční magazín

„ROEL Art Jam“

Benefiční experiment v Galerii NoD

Vážení přátelé umění,

 

přijměte pozvání na zahajovací večer galerijní sezóny Galerie NoD, v rámci kterého proběhne charitativní akce „ROEL Art Jam“ pro lidi bez domova. V průběhu večera můžete shlédnout nejen živelný umělecký experiment v rámci výstavy ROEL holandského umělce Roela van der Lindena za účasti řady českých vizuálních umělců, ale především budete moci ať už prostřednictvím nákupu děl přizvaných autorů či přispěním na transparentní účet podpořit aktuálně v mrazivých dnech ohrožené lidi bez domova. Benefiční večer proběhne ve středu 10. 1. 2024 od 19:00 v Galerii NoD:

Galerie NoD

„ROEL Art Jam“ pro lidi bez domova
Benefiční charitativní pop-up výstava
Koncepce: Roel van der Linden & Pavel Kubesa
10. 1. 2024, 19:00

Nizozemský malíř a umělec Roel van der Linden vytvořil v prosinci 2023 v Galerii NoD jako svou sólovou výstavu monumentální abstraktní malířskou fresku přímo na stěny galerie, která se stala doslova jediným dílem celé výstavy. Výstava s názvem ROEL pak divákovi umožňuje vstupovat do umělcovy malby, pohybovat se nitrem malířova díla, prozkoumávat jej z různých stran a pohledů. Malba se tak pro návštěvníky stala určitým domovem, ve kterém se může každý z nás bezpečně a bezstarostně zabydlet.

Uvědomujeme si však, že ne každý tuto jistotu jakéhokoli „domova“ v dnešní době má. Denně se nejen v centru metropole setkáváme s lidmi bez domova. S přicházející zimou a mrazy, které nás v nejbližších dnech čekají, jsme se proto rozhodli uspořádat v prostoru výstavy nejen umělecký experiment, ale především benefiční akci s charitativním účelem právě pro ty, kteří bezpečí vlastního domova postrádají.

Jako umělci cítíme potřebu být nápomocni i v situacích, kdy je pomoci zapotřebí také v lokálním kontextu, v místech, kde se každodenně pohybujeme a vůči lidem, na které by se nemělo zapomínat, přesto bývají často doslova „nevidění“, vysvětluje smysl akce art director Galerie NoD Pavel Kubesa.

Pozvali jsme proto řadu českých umělců, aby do prostoru výstayv ROEL v Galerii NoD přinesli svá díla a vytvořili tak na pozadí nástěnné malby Roela van der Lindena živelnou mozaiku uměleckých děl. Jednotlivá díla budou nabízena k prodeji a výtěžek z prodejů děl bude následně věnován na nákup akutně potřebných „nocleženek“ pro lidi bez domova. Současně mohou návštěvníci večera přispět také přímo na transparentní účet dobročinné organizace Armády spásy, která službu noclehů a lékařské pomoci poskytuje.

NoD, Taneční magazín

ELMECI KOCKA JUSKO

Vernisáž v Galerii NoD v rámci Prague Art Week 23

Vážení přátelé umění,

přijměte pozvání na vernisáž výstavy umělecké dvojice Selmeci Kocka Jusko s názvem Images With Objects To Indicate Scale, která proběhne v rámci druhého ročníku festivalu PRAGUE ART WEEK 23 v pátek 22. 9. 2023 od 19:00 v Galerii NoD

Galerie NoD
Selmeci Kocka Jusko
Images With Objects To Indicate Scale
Kurátor: Pavel Kubesa
Vernisáž: 22. 9. 2023, 19:00
22. 9. – 15. 10. 2023

Alex Selmeci a Tomáš Kocka Jusko, vystupující jako umělecká dvojice Selmeci Kocka Jusko, jsou slovenskými autory, kteří aktuálně žijí a kontinuálně tvoří v Praze. Vytváří komplexní intermediální instalace a prostředí, které balancují na pomezí volného umění, designu a architektury. Při vytváření objektů často pracují s konkrétním obrazem či metaforou, obvykle je pro ně vstupním bodem objekt a princip „nástroje“ (“tool”) a jeho využití v určité situaci (“motive”).

Výstava v Galerii NoD navazuje na jejich diplomovou práci, ve které se sjednocujícím nástrojem stává standardizovaná přepravní nádoba a motivem jakýsi princip „stohování“, tj. logistického skladování manipulačních jednotek (jako je například paleta). Stěžejní částí výstavy je pro autory charakteristicky podstatná samotná architektura výstavy, jejíž podoba vychází z recyklace a využití specifického odpadového materiálu z prostředí tiskárenského průmyslu, konkrétně velkoformátových transportních krabic původně sloužících na převoz světlocitlivých folií.

Projekt Images With Objects To Indicate Scale pro Galerii NoD je současně koncipován jako prezentace několika dlouhodobých sérií děl, v nichž dvojice Selmeci Kocka Jusko rozvíjí svůj autorský rukopis demonstrovaný v úsporné objektové formě a ve formálním zpracovávání již naznačené tematické dvojici pojmů „nástroj-motiv“. Autory zajímají obrazy jako „ruka držící svitek“, „kytice vytahující se z rukávu“ či „pohyb rolety ve větru“ a jejich možné významové metafory. Zkoumají, jak výběr nástroje (konkrétně jeho fyzické formy) a ohlédnutí se za jeho funkcí, ať už zapomenutou, nebo současnou, lze aplikovat na všechny lidské činnosti a přemýšlet o jejich přínosu a hodnotě.

Jejich tvůrčí myšlení a postup je inspirován americkou spisovatelkou Ursulou K. Le Guinovou a její myšlenkou, že náš technologický vývoj je založen na vývoji nástrojů určených k boji nebo demonstraci moci. Práce tak dávají do souvislosti potřebu tento stav změnit a navrhují vnímat vědu a technologie jako nástroje pro uchovávání a zachovávání zdrojů.

Nod, Taneční magazín

Niche Construction

Vernisáž Galerie NoD- Adam Vačkář & Jindřich Brejcha & Co

Vážení přátelé umění,

 

přijměte pozvání na vernisáž skupinové výstavy NICHE CONSTRUCTION, kurátorský projekt umělce Adama Vačkáře a biologa Jindřicha Brejchy, která proběhne v úterý 25. 7. 2023 od 18:00 v Galerii NoD:

 

Galerie NoD
Niche Construction
Umělci: Gerard Ortin Castellvi, Shezad Dawood, Pilar Mata Dupont, Andro Eradze, Martin Netočný, Andrey Shental, Adam Vačkář
Biologové/Texty: Vojtěch Abrahám, Martin Adámek, Jindřich Brejcha, Kristýna Eliášová, Roman Figura, Petr Tureček, Martin Weiser
Kurátoři: Adam Vačkář a Jindřich Brejcha / Transparent Eyeball

Vernisáž: 25. 7. 2023, 18:00
26. 7. – 14. 9. 2023

Mezinárodní kurátorský projekt NICHE CONSTRUCTION umělce Adama Vačkáře a biologa Jindřicha Brejchy představuje obsáhlou kolekci uměleckých videí a odborných esejů řady předních současných českých biologů v prostorové galerijní mozaice věnované tématu „nik“.

Teorie konstrukce nik je v současné chvíli jedním z ohnisek zájmu evoluční ekologie. Výstava NICHE CONSTRUCTION se tak soustředí na mezioborový dialog mezi uměním a biologií, dvou diametrálně odlišných systémů poznání, stějně jako platforma Transparent Eyeball kurátorů výstavy, umělce Adama Vačkáře a biologa Jindřicha Brejchy. Zájem o mezioborovou spolupráci vzešel vzájemně od obou z potřeby přibližovat hlubší biologické procesy utvářející nejen lidskou podstatu a podstatu námi obývaného bližšího i vzdáleného prostředí široké veřejnosti. Výstava se zabývá fenomény, které jsou v biologii dobře zmapované, nicméně v současném romantizujícím či naopak apokalypticky orientovaném uměleckém diskurzu zůstávají nepovšimnuté. Považujeme za důležité diskutovat o konkrétních ne-lidských perspektivách.

Výstava prezentuje díla českých a zahraničních umělců, jejichž tvorba je představena v České republice vůbec poprvé. Umělci se formou pohyblivého obrazu a biologové formou textu obrací společně na konkrétní přírodní procesy, za kterými člověk stojí. Umělecký přístup, včetně uměleckého výzkumu, bývá v porovnání s vědeckým způsobem mylšení a procesem vědecké práce často v jistém smyslu naivní a nedůsledný. Texty biologů jsou tak nejen obsahovou, ale i formální inspirací a mají vzbuzovat zájem o narativ přírodních procesů, jejichž porozumění by v budoucnu mělo ideálně být ústředním tématem veškerého lidského vzdělání.

NoD, Taneční magazín