ELMECI KOCKA JUSKO

Vernisáž v Galerii NoD v rámci Prague Art Week 23

Vážení přátelé umění,

přijměte pozvání na vernisáž výstavy umělecké dvojice Selmeci Kocka Jusko s názvem Images With Objects To Indicate Scale, která proběhne v rámci druhého ročníku festivalu PRAGUE ART WEEK 23 v pátek 22. 9. 2023 od 19:00 v Galerii NoD

Galerie NoD
Selmeci Kocka Jusko
Images With Objects To Indicate Scale
Kurátor: Pavel Kubesa
Vernisáž: 22. 9. 2023, 19:00
22. 9. – 15. 10. 2023

Alex Selmeci a Tomáš Kocka Jusko, vystupující jako umělecká dvojice Selmeci Kocka Jusko, jsou slovenskými autory, kteří aktuálně žijí a kontinuálně tvoří v Praze. Vytváří komplexní intermediální instalace a prostředí, které balancují na pomezí volného umění, designu a architektury. Při vytváření objektů často pracují s konkrétním obrazem či metaforou, obvykle je pro ně vstupním bodem objekt a princip „nástroje“ (“tool”) a jeho využití v určité situaci (“motive”).

Výstava v Galerii NoD navazuje na jejich diplomovou práci, ve které se sjednocujícím nástrojem stává standardizovaná přepravní nádoba a motivem jakýsi princip „stohování“, tj. logistického skladování manipulačních jednotek (jako je například paleta). Stěžejní částí výstavy je pro autory charakteristicky podstatná samotná architektura výstavy, jejíž podoba vychází z recyklace a využití specifického odpadového materiálu z prostředí tiskárenského průmyslu, konkrétně velkoformátových transportních krabic původně sloužících na převoz světlocitlivých folií.

Projekt Images With Objects To Indicate Scale pro Galerii NoD je současně koncipován jako prezentace několika dlouhodobých sérií děl, v nichž dvojice Selmeci Kocka Jusko rozvíjí svůj autorský rukopis demonstrovaný v úsporné objektové formě a ve formálním zpracovávání již naznačené tematické dvojici pojmů „nástroj-motiv“. Autory zajímají obrazy jako „ruka držící svitek“, „kytice vytahující se z rukávu“ či „pohyb rolety ve větru“ a jejich možné významové metafory. Zkoumají, jak výběr nástroje (konkrétně jeho fyzické formy) a ohlédnutí se za jeho funkcí, ať už zapomenutou, nebo současnou, lze aplikovat na všechny lidské činnosti a přemýšlet o jejich přínosu a hodnotě.

Jejich tvůrčí myšlení a postup je inspirován americkou spisovatelkou Ursulou K. Le Guinovou a její myšlenkou, že náš technologický vývoj je založen na vývoji nástrojů určených k boji nebo demonstraci moci. Práce tak dávají do souvislosti potřebu tento stav změnit a navrhují vnímat vědu a technologie jako nástroje pro uchovávání a zachovávání zdrojů.

Nod, Taneční magazín

Jiří Černický v Galerii NoD

Komentovaná prohlídka výstavy

Vážení přátelé umění,

srdečně Vás zveme na komentovanou prohlídku výstavy Reálné vize orákula přední postavy českého vizuálního umění posledních desetiletí, současného malíře, multimediálního umělce a performera Jiřího Černického, kterou připravil exkluzivně pro Galerii NoD. Komentovaná prohlídka proběhne ve středu 14. 6. 2023 od 18:00 v Galerii NoD (Dlouhá 33, Praha 1). Výstavou provede autor Jiří Černický a kurátor výstavy Pavel Kubesa. Výstava je prodloužena do 20. 6. 2023.

V rámci komentované prohlídky výstavy Reálné vize orákula provede autor Jiří Černický spolu s kurátorem Pavlem Kubesou diváky obsáhlou multimediální instalací skládající se z série fantasmagorických a vizionářských kreseb, utopistických návrhů, 3D generovaných videí, textilních objektů, živé akce a současně téměř nepostřehnutelných instalačních intervencí, které v prostoru galerie simulují přírodní jevy.

Tématicky se výstava zaměřuje na ironizující analýzu podprahových motivů moci, odkrývá bizarnost praktik manipulace a šarlatánství, které zařazuje do horizontu globálního geopolitického dění. Jiří Černický tyto patogenní společenské projevy zkoumá napříč dějinami lidské civilizace až po současnost a nabízí jejich rozmanité spekulativní interpretace a alternativní varianty.

Kdybych byl pouhým materialistou, byl by můj vnitřní, dejme tomu duchovní svět, zřejmě pustinou (naprosto nechci urazit materialisty). Jsem spíše hledačem toho, co je pro mě ze spirituálních představ použitelné. Přirozeně při tomto pátrání narážím na duchovní praktiky, které jsou bizarní a to mě velmi inspiruje tak, abych jejich prostřednictvím komunikoval intenzitu „reálného“ či praktického života. Na výstavě se ocitáme ve světě umění a tak využívám umělecké magie jako nástroje znejistění. Samozřejmě mě velmi zajímá to, čemu se říká duchovno, ale dávám si také velký pozor, abych nebyl šálen a sváděn někam, kde to za to nestojí.

(Úryvek z rozhovoru s kurátorem Pavlem Kubesou)

Jiří Černický (*1966) studoval na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové v ateliéru Adély Matasové a poté od roku 1993 na Akademii výtvarných umění v ateliéru Miloše Šejna a Jiřího Davida. Ve své rozmanité tvorbě se pohybuje napříč celou škálou různých médií a uměleckých postupů od malby, instalace a objektové tvorby až po performance a nová média. Je autorem konceptuálních projektů, v nichž pracuje se sociálními tématy a na základě přirozených lidských emocí. Je schopen přesně a s břitkým humorem pojmenovat současné společenské problémy a zprostředkovat divákovi úplně nový pohled na jeho zavedené vnímání světa. Komentuje a podrývá roli nadnárodních korporací a kriticky se vyjadřuje ke konzumu, který ovládá naši realitu. Velkou část jeho díla tvoří utopické, nikdy nerealizované architektonické a jiné projekty, které – ač zůstávají pouhými návrhy – mají schopnost trefně pojmenovat sociální či ekologické problémy dneška. Kromě Ceny Jindřicha Chalupeckého je Černický držitelem Sorosovy ceny a bělehradské 48th October Salon Award. Je autorem samostatné retrospektivní výstavy v Galerii Rudolfinum, svá díla prezentoval například ve SPACE Gallery v Clevelandu, v Artsdepot Gallery v Londýně nebo ve vídeňské Steinek Gallery. Působí jako vedoucí Ateliéru malby na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

Taneční magazín, NoD

 

REMINDER

Vernisáž Johany Střížkové v Galerii NoD – Vratké základy úspěchu #9a

Výstava  Vratké základy úspěchu #9a české intermediální umělkyně Johany Střížkové  začíná  ve středu 30. 11. 2022 od 19:00 v Galerii NoD

Galerie NoD
Johana Střížková
Vratké základy úspěchu #9a
Kurátor: Pavel Kubesa
Vernisáž: 30. 11. 2022
Výstava potrvá do 31. 12. 2022

Právě otevíraný projekt pro Galerii NoD se věnuje fenoménu lezectví, prostřednictvím kterého Johana Střížková oběvuje řadu antropologických momentů. Výstava je rozsáhlou multimediální prostorovou instalací využívající různé lezecké pomůcky a segmenty boulderingových stěn.

PK: Tady se mi zdá, že v lezectví vnímáme jeho jistý potenciál stát se doslova metaforou, být antropologickou konstantou, obrazem archetypálního úsilí. 

JS: Zajímá mě na tom, zda je to lidská potřeba, nebo potřeba individuální, nutnost a nutkání jedinců, něco osobního, intimního. Jsou to ti a ti konkrétní lidé pohybující se až na samotné hraně bláznovství, anebo je to něco, co všichni máme v sobě a jako individuum to jen můžeš objevit a stát se médiem dané potřeby, můžeš za onu energii hovořit, respektive ona promlouvá tebou, tvou fyzičností a neutuchající potřebou její výkony opakovat.

PK: Není to vlastně takový Sisyfos? Možná, ale pak by to měl být „Sisyfos netragický“. Netragický Sisyfos vrcholu dosahuje, ale jeho psyché vždy touží po vrcholu novém, náročnějším: je to „Sisyfos radostný“. 

JS: Neustále se zde vystavujeme zkouškám, potřebujeme jít dál než minule. „Dál“, „dále“, to je ona motivace.

Úryvek z doprovodného rozhovoru k výstavě.

Johana Střížková (1984) používá ve svých snových a současně civilních „video-etudách“, fotografiích a objektech lidské i ne-lidské aktéry, tj. zvířata, rostliny i věci způsobem, který v divákovi vyvolává ozvěny kolektivního (ne)vědomí. Soustředí se na každodennost lidského života i nevšední situace, na denní rytmus, čas a systematicky rozpracovává svou charakteristickou minimalistickou estetiku. V její práci rezonují otázky posthumanismu, zaobírá se člověkem jako formou a objektem zároveň. Práce Johany Střížkové jsou ale zároveň oslavou lidské imaginace a hravosti.

NoD, Taneční magazín

LAKTISMUS

Tamara Moyzes & Shlomi Yaffe

Vážení přátelé umění,

přijměte pozvání na vernisáž výstavy LAKTISMUS: Nové monoteistické náboženství uctívající bohyni Laktérii  umělecké dvojice Tamara Moyzes & Shlomi Yafe

Galerie NoD
Tamara Moyzes & Shlomi Yaffe
LAKTISMUS: Nové monoteistické náboženství uctívající bohyni Laktérii
Kurátor: Pavel Kubesa
Výstava potrvá do 13. 11. 2022

Výstava Laktismus přehodnocuje postavení žen ve vztahu k našemu ekosystému; projekt představuje společnost bez geopolitických hranic, a to prostřednictvím utopického náboženství, které vzniklo v Jeruzalémě. Pojmy jako „národ“ a „hranice“ s jejich dosavadní systémovou a ekonomickou funkčností nejsou pro vyznavače Laktismu relevantní.

Nové monoteistické náboženství Laktismus vyznávající bohyni Laktérii coby matku přírodu nahradilo patriarchální řád, který ignoroval hlas přírody po staletí. Bohyně Laktérie byla stvořena z kolektivu žen, který reflektuje diverzitu a symbolicky poukazuje na sílu jednotlivce v rámci kolektivu; kolektiv se tak stává bohyní.

Výstava je koncipována jako fragment imaginárního chrámu postaveného k uctívání bohyně Laktérie. Je metamodernistickým pokusem o přepis lidské historie. Dílo přehodnocuje historickou perspektivu a slouží jako platforma pro debatu o obavách týkajících se změny klimatu, genderových nerovnostech a celkovém směřování naší společnosti.

Tamara Moyzes (* 1975, Bratislava) je umělkyně žijící a působící v Praze. V současnosti je studentkou doktorského programu Akademie výtvarných umění v Praze, kde rovněž absolvovala magisterský program. Studovala také na Akademii výtvarných umění a designu Bezalel v Jeruzalémě, na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě a na Avni Institute of Fine Arts v Tel Avivu. Tamara Moyzes prezentuje ve veřejném prostoru své strategie a reakce na aktuální sociální problémy, přičemž ji zajímá otázka použítí médií jako nástroje politického umění.

 

Shlomi Yaffe (*1973, Tel Aviv) je umělec žijící a působící v Praze. Je absolventem Fakulty výtvarných umění oboru intermediálních studií na VUT v Brně a Akademie umění a designu Bezalel v Jeruzalémě. Ve své praxi se často zabývá sociálními a politickými otázkami souvisejícími s nevědeckými představami o rase a těle, které jsou odvozovány z předpokladů mýtů a ideologií.

NoD, Taneční magazín