„Zlomvaz 2021“ – open call

Festival studentského divadla bude v červnu. Přihlášky zasílejte do 15. března. Mohou se hlásit studenti vysokých i středních hereckých a tanečních škol.

Vyhlašuje se open call na festival Zlomvaz 2021 pořádaný Divadelní fakultou Akademie múzických umění v Praze. Vlastní festival se bude konat od 7. do 10. června 2021 na DAMU (Karlova 26, Praha 1).

Open call se zaměřuje na studentské divadelní projekty, které budou v červnu tvořit hlavní program festivalu.

Podmínky pro přihlášení:

  • Musí jít o projekty vzniklé v akademickém roce 19/20 nebo 20/21.

  • Musí jít o projekty vzniklé v rámci studia nebo jinak spojené se školou.

  • Projekty musí být spojené z jednou z následujících škol: DAMU, JAMU, VŠMU, HAMU, případně střední divadelní a taneční školy.

  • V projektech musí být zapojeni studenti. Přesný počet není pevně stanoven, ale bude zohledněn.

Bereme v potaz, že za současné pandemické situace s koronavirem nemusí mít inscenace finální podobu. Ani nemusí být odpremiérované. I tak vás prosíme, abyste formulář vyplnili co nejpřesněji.

Vzhledem k nejisté situaci máme také velký zájem o projekty, které nejsou vázány na vnitřní prostory (například: probíhají ve veřejném prostoru a jiném exteriéru.).

Registrační formulář: ZDE

Vyplněné přihlášky můžete posílat do: 15. března 2021.

O výsledcích open callu budou přihlášené inscenace informovány během dubna 2021.

V případě dotazů nás kontaktujte na níže uvedené e-mailové adrese.

Těšíme se na vaše projekty.

Sdílet

Kontakty: divadlo@zlomvaz.cz .

https://www.facebook.com/zlomvaz

Zlomvaz 2021

pro TANEČNÍ MAGAZÍN

Umělci, neváhejte! Vaše šance!

Nadace život umělce – grantová výzva COVID-19 na poskytnutí finanční pomoci. Měšec podpory není bezedný, hlaste se!

Nadace Život umělce  vyhlašuje grantovou výzvu COVID-19 na poskytnutí finanční pomoci pro OSVČ – výkonné umělce působící v ČR, mající české občanství anebo trvalé bydliště v ČR, případně povolení k pobytu na území ČR.

Žadatelé mohou požádat prostřednictvím elektronického formuláře (formulář zde).

Výzva je vyhlášena s účinností od 1. 5. 2020 s uzávěrkou do vyčerpání finančních prostředků (informace o ukončení výzvy bude zveřejněna na webu NŽU).

IDU

pro TANEČNÍ MAGAZÍN

Kreativní Evropa nabízí podporu!

Podpora až do výše 350 000 Kč ročně. Uzávěrky ve dvou termínech: 30. dubna a 22. září.

Ministerstvo kultury ČR vypsalo pro rok 2020 výzvu na podporu účastníků evropských projektů podporovaných z programu EU Kreativní Evropa – Kultura. Grantové řízení je určené českým právním subjektům, které jsou vedoucími nebo partnery projektů.

  • Maximální podpora pro vedoucí projektu: 25 % vlastních nákladů

  • Maximální podpora pro partnery: 20 % vlastních nákladů

  • Podpora jednoho projektu do výše 350 000 Kč ročně

Uzávěrky:
1. kolo – 30. dubna 2020 (výsledky 30. června)
2. kolo – 22. září 2020 (výsledky 20. listopadu)

Pozor, v letošním roce využívá Ministerstvo kultury ČR nový jednotný formulář.

Celé vyhlášení, žádost i kontaktní osobu za Ministerstvo kultury České republiky najdete zde.

Kreativní Evropa

pro TANEČNÍ MAGAZÍN

Prosba ze Slovenska

Jelikož v Čechách tvoří a žije řada umělců ze Slovenska, byli jsme slovenskou stranou požádáni o uveřejnění následujícího: „Stojíme pri kultúre – celoslovenský prieskum dopadu koronavírusu na oblasť kultúry.” Rádi tak činíme.

Vážené umelkyne, vážení umelci, kultúrne pracovníčky a pracovníci,

zástupcovia a zástupkyne kultúrnych inštitúcií, organizácií a podnikov kreatívneho priemyslu.

Chceli by sme Vás týmto požiadať o vyplnenie dotazníku, ktorý mapuje protipandemické opatrenia, ktoré v plnej sile zasiahli kultúrne inštitúcie a zariadenia kreatívneho priemyslu pred všetkými ostatnými odvetviami hospodárstva Slovenska.

Hospodárske škody sa pritom v rezorte kultúry začali kumulovať už aj pred 10. marcom 2020 a ich generovanie neskončí ihneď po odvolaní zákazov.

Z tohto dôvodu sme sa rozhodli vytvoriť na našej platforme priestor pre sústredený zber dát, aby sme identifikovali aspoň v náznakoch rozsah a druhy škôd (či vynútených nákladov), ktorým jednotlivé subjekty kreatívneho priemyslu musia v súvislosti s mimoriadnou situáciou čeliť.

Uvedomujeme si, že mimoriadna situácia trvá, preto škody sú len aproximatívne a môžu rásť. Prosíme Vás preto, pokiaľ sa rozhodnete škodu aj vyčísliť, aby ste uvádzali len čísla, ktoré viete podložiť (odôvodniť) už v čase, keď formulár vyplníte, a to za obdobie až do 10. apríla 2020.

Sme si vedomí a vedomé, že svoje prieskumy a mapovanie vykonávajú aj ďalšie organizácie. S niektorými z nich naše aktivity vzájomne komunikujeme a zdieľame. Dôvodom nášho prieskumu je aby sme podchytili aj tie subjekty, ktoré nie sú zastrešené profesionálnymi organizáciami, a aby sme zmapovali situáciu v rôznych oblastiach kultúry.

Viac info nájdete na webe v predslove k dotazníku.

Dotazník je k dispozícii aj v maďarskom jazyku.

V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhajte obrátiť na

e-mailovej adrese: stojimeprikulture@gmail.com.

Zároveň Vás prosíme o šírenie tohto prieskumu ďalej, aby sa nám podarilo zozbierať najrelevantnejše dáta.

https://stojimeprikulture.sk/prieskum/

Facebook

#spolocne #stojimeprikulture #ministerstvokultury#spolutozvladneme

TANEČNÍ MAGAZÍN