Tanec Praha se otevírá světu a čekají ho změny

Tiskové prohlášení Ředitelky festivalu Tanec Praha Yvony Kreuzmannové

Vážení,

těší mne, že řada reakcí ukazuje, jak mnoha lidem záleží na budoucnosti aktivit, které se za 32 let existence Tance Praha rozvinuly. Nepochybně by stáli o lepší vyjasnění záměrů, kam směřuje celá naše organizace. To ráda učiním vůči všem, kteří to s tancem obecně i Tancem Praha jako organizací myslí stejně dobře.

Považuji však za nutné vyjádřit se k četným nedorozuměním i mnohým protichůdným reakcím, které se vyrojily během mé nepřítomnosti z důvodu pracovních cest. Celý svůj profesní život věnuji současnému tanci, a o to více poslední rok sleduji stále to jediné: otevřít naše aktivity většímu počtu lidí z branže v dialogu s umělci a členy týmu. Tým Tance Praha (TP), jak mnozí pochopili, prochází zásadní proměnou, což byla věc nezbytná a dlouho připravovaná, zdá se však, že z mé strany nedostatečně komunikovaná, za to se omlouvám.

Moje snaha najít nejprve vhodné lidi a pak teprve o nich informovat se nesetkala s pozitivním přijetím, a to jak u části TP týmu, tak odborné veřejnosti. Nicméně je to v plné kompetenci vedení, tzn. ředitele organizace a Správní rady. Správní rada je tvořena osobnostmi, které zakládaly Tanec Praha a byly aktivně zapojeny do pořádání prvních ročníků festivalu počátkem 90. let. Patří k nim i revizor, který zcela v souladu s Novým občanským zákoníkem nahrazuje funkci Dozorčí rady. Vše je zveřejněno v rejstříku Městského soudu v Praze pod značkou U 384 a Výroční zprávy jsou každoročně zveřejněny na webu TP.

Práce na doplnění a restrukturalizaci týmu TP probíhají, je to proces, který trvá od jara 2023 a minimálně do jara 2024 bude pokračovat. Jeho první fáze souvisí se strukturální proměnou týmu jako celku, dosavadní stav je s ohledem na nárůst počtu a rozsahu aktivit neudržitelný. Pro představu: v roce 2023 získal Tanec Praha 17 nových grantů, z toho 7 se týká aktivit pro Ukrajinu, 6 Národního plánu obnovy a 4 festivalu TANEC PRAHA. Podařilo se tak vytvořit historicky nejlepší podmínky pro tvůrčí práci umělců, jejich profesní rozvoj i mobilitu.

Toto všechno však vyžaduje obrovský kus práce navíc, zvláště s ohledem na specifické požadavky každé instituce, reporty, monitorování atd. Rozvoj mezinárodní spolupráce již vyžaduje rozdělení projektů mezi více lidí a odtud pramení i moje snaha zamyslet se nad novým modelem kurátorské práce pro všechny naše hlavní činnosti.

Inspirací mi je podobný model, který se osvědčil již u festivalu Česká taneční platforma. Ta má Dramaturgickou radu a následně Mezinárodní porotu, které procházejí každoroční obměnou či doplněními. Jsem přesvědčena, že je žádoucí, vzhledem k rozmanitosti umělecké tvorby, aby stejným způsobem externí odborníci přinášeli podněty pro kvalitní rozvojové plány divadlu PONEC – s plným respektem ke všemu, co se v něm během dvaadvaceti sezon odehrálo.

Trefně se k tomuto směřování vyslovila trojice expertů (Maja Hriešik, Jitka Pavlišová, Martin Macháček), s nimiž jsem na podzim začala jednat o konzultacích k příští sezoně 2024/25, nicméně v dané situaci nelze počítat s okamžitým vytvořením tohoto poradního orgánu, dokud nebude dokončen proces restrukturalizace týmu TP a osloveni budou další experti z oboru:

„Myšlenka otevření se Ponce zpětné vazbě od jiných profesionálů, kteří s organizací pravidelně a rádi spolupracují, ale zároveň nejsou přímou součástí operativního vnitřního týmu, je velmi sympatická a vnímali jsme ji jako vyvrcholení diskuzí s aktéry na umělecké scéně, které probíhaly v minulé sezóně. Je to ona nezbytná potřeba transparentnosti, snaha o smysluplnost a udržitelnost projektů na kulturní scéně, ale i společné čelení krizím, předcházení vyhoření členů týmu, stejně jako upřímný dialog s umělci – souhrnně větší synergie a vzájemná důvěra.“

Shodujeme se, že tato změna nabízí příležitost, ba až nezbytnost, otevřít se diskusi s širším okruhem aktérů české taneční scény. Ráda ji opět otevřu, i v širším okruhu než pouze s umělci PONCE, protože naše festivaly a aktivity mají celonárodní a výrazný mezinárodní přesah a jsou zásadní součástí vize rozvoje všech našich činností.

Srdečně proto zvu do PONCE ke konstruktivní diskusi o budoucnosti – jak jeho spřízněné umělce, tak ostatní, kteří se zapojují či se zájmem sledují naše aktivity. Našli jsme termín ještě před Vánocemi, 20. 12. 2023 od 18 do 20 hodin. Budeme se těšit na vaše podněty, věcnou diskusi i vaše reflexe, a pokud již nenajdete čas k setkání v prosinci, celou diskusi nahrajeme a budeme sdílet.

S přáním krásných adventních dní

Yvona Kreuzmannová

zakladatelka a ředitelka Tance Praha

 Foto: Eva Smolíková

Simona Andělová

pro Taneční magazín

Moving Borders

Tanec Praha se aktivně podílí na evropských projektech zaměřených na současné ukrajinské taneční umění

Ve světě současného tance a pohybového divadla je značná pozornost přirozeně věnována ukrajinským umělkyním. Jaké impulzy přinášejí na evropskou scénu? Jak pracují doma na Ukrajině a jak v Evropské unii? V nadcházejících měsících bude realizována série projektů na podporu, analýzu a výměnu zkušeností a Tanec Praha z.ú. bude jejich důležitou součástí.

V hledáčku výzkumného týmu projektu Moving Borders je, jak konkrétně ovlivnil tvorbu ukrajinských umělkyň, které uprchly před válkou, pobyt v zemích Evropské unie. Projekt je podpořen programem Kreativní Evropa, partnery jsou Tanec Praha, La Briqueterie (FR), Arte Sella (IT) a lídrem platforma Aerowaves Europe. V rámci projektu bude analyzován rozvoj tvůrčí práce choreografky Yany Reutove, která uprchla před válkou do Prahy.

Yana Reutova u nás pracuje s mladými ukrajinskými tanečnicemi a zároveň reaguje na nečekaná setkání s domácími i zahraničními umělci. Praha se pro ni stala novým domovem, navázala tu na intenzivní práci s dětmi, na niž byla zvyklá v Čornomorsku u Oděsy, ale začala rozvíjet i vlastní tvůrčí projekty. Koncept triptychu Together Alone, který měl českou premiéru letos 30. 9. v divadle PONEC, získal podporu EFFEA (European Festivals Fund for Emerging Artists) a pozvání na červencový Kilowatt Festival v Itálii.  Sérii představení vytvořila s českými a ukrajinskými umělci pro Galerii Benedikta Rejta v Lounech. Nově rozpracovaný duet Paradoxical Bodies si vybral festival Danse Dense pro prezentaci work in progress – představí se 5. 12. v Atelier de Paris. Před Vánocemi ho může poprvé zažít také publikum v divadle PONEC. Yana Reutova Paradoxical Bodies uvede jako bonus k inscenaci Čas dětství v neděli 17. 12., v linii prosincových představení Family Friendly.

Divadlo The Place v Londýně se zaměřilo na reflexi nejen těch, co uprchli, ale i těch, kteří zůstali na Ukrajině. Díky podpoře The British Council vytvořilo webovou platformu  Let The Body Speak, o níž v červnu referoval také festival TANEC PRAHA 2023 v programu Focus Ukraine. Nyní UA Dance Platform s divadlem The Place rozšířily partnerství o Tanec Praha, aby se projekt mohl u nás dále rozvíjet na bázi výměny zkušeností a mentoringu, který poskytnou umělci z Británie a České republiky těm ukrajinským. Právě probíhá Open Call  na výběr 2 českých zkušených choreografických osobností, které se zapojí do vedení desetidenního workshopu (13. – 22. 4. 2024) a budou otevřeni mentoringu další tvůrčí práce umělců z Ukrajiny.

Dubnový workshop přímo naváže na Ateliér EDN (European Dance Development Network), který se hned po jubilejní 30. České taneční platformě zaměří na podmínky pro rozvoj tance v zemích Visegrádu a Ukrajiny (10. – 12. 4. 2024) pod názvem DANCE & RESILIENCE. V jednání je i projekt iniciovaný francouzskými partnery z Montpellier, kde se ještě čeká na výsledky programu Erasmus +, a v neposlední řadě výzva ukrajinské platformy Zmina, kde rovněž Tanec Praha zkouší štěstí k získání prostředků Evropské unie na podporu práce ukrajinských umělkyň v České republice.

Nikdo si nedokážeme představit, co se odehrává v myslích těch křehkých tanečnic, jejichž rodiny žijí v denním ohrožení a kterým válka převrátila život vzhůru nohama. Umění jim dává sílu, smysl a naději. Nevynechají jediné představení českých i zahraničních umělců, zapojují se do jejich projektů, seminářů, workshopů, diskusí, samy vedou lekce pro děti i jejich matky a nově také pro dětské domovy,“ říká Yvona Kreuzmannová, ředitelka a zakladatelka Tance Praha z.ú.

Markéta Faustová

pro Taneční magazín

Česká taneční tvorba slaví úspěch

TOP20 vybraných děl na platformě Aerowaves má dva české zástupce!

Česká taneční tvorba slaví úspěch – mezi TOP20 vybranými díly  na platformě Aerowaves má dva zástupce!

Evropská síť na podporu začínajících choreografů Aerowaves – Dance Across Europe zveřejnila TOP20 vybraných děl. Mezi dvaceti nejvýraznějšími a nejzajímavějšími osobnostmi, uskupeními a projekty  ze současné taneční tvorby jsou také čeští zástupci: Choreografka Sylva Šafková s mužským duetem Why Things Go Wrong, který vytvořila pro 420PEOPLE, konkrétně pro Viktora Konvalinku a Michala Heribana. A Sabina Bočková s Jazmínou Piktorovou a jejich „pohybově-objektová performance pro všechny od 4 let“ s názvem Mikrosvěty.

Máme obrovskou radost, že zrovna inscenace jako jsou Mikrosvěty se dostala      do výběru Aerowaves. Věříme, že se tím v evropském tanečním měřítku rozšiřuje prostor pro podporu taneční tvorby pro děti, která je pořád spíše okrajovou záležitostí, a doufáme, že nám Aerowaves přinesou mnoho nových mikrodobrodružství s malými i velkými diváky,“ reaguje Sabina Bočková.

Představení Why things go wrong se snaží poukázat na určitý vzorec chování, který je příčinou mnoha vysoce negativních následků, a přesto bývá společností často tolerován. I s ohledem na aktuální dění ve světě to je pro mě velmi aktuální téma a mám radost, že jeho zpracování oslovilo také mezinárodní porotu Aerowaves. A samozřejmě si vážím možnosti prezentace tohoto díla a souboru 420PEOPLE v zahraničí v rámci Aerowaves platformy,“ dodává Sylva Šafková.

Aerowaves působí ve 33 zemích Evropy, v roce 2025 oslaví 30 let existence. „Aerowaves je pro mne evropskou rodinou milovníků tance, kteří jsou ochotni trávit desítky hodin nad video ukázkami stovek děl, která se každým rokem hlásí, a pak věnovat čas zhlédnutí celých děl před hlasováním. Letos jich bylo přes 700 a nutno říci, že výsledek velmi demokratického hlasování je vždy nepředvídatelný, takže tím více potěší, že se mezi TOP20 děl dostala hned dvě česká. Je to velká radost a skvělá vizitka České republiky, moc gratuluji!“ zdůrazňuje Yvona Kreuzmannová, vůdčí osobnost Tance Praha, která patří ke spoluzakladatelkám Aerowaves a nyní je ve vedení platformy.

Tanec Praha letos figuroval jako „prezentující člen“, podílel se na výběru a hodnocení přihlášených, byl kontaktním místem pro české umělce, kteří chtěli přihlásit své dílo a kteří měli zájem o konzultaci. Finální dvacítka děl a autorů z výběru Aerowaves se představí na festivalu Spring Forward 21. – 23. března 2024 v Darmstadtu, Wiesbadenu a Mohuči.

Foto: Vojtěch Brtnický 

Markéta Faustová

pro Taneční magazín 

Together Alone

Choreografka Yana Reutová & coll. v divadle Ponec

Co přinesou nečekaná setkání a křížení osudů? A znamená fyzická blízkost i blízkost emocionální? Přijďte najít odpovědi  do divadla PONEC.

Jak se vyrovnat s tíživým pocitem samoty? Jak ho vysvětlit? A proč je občas nejsilnější právě ve chvílích, kdy jsme obklopeni lidmi?

Premiéra triptychu Together Alone ukrajinské tanečnice a choreografky Yany Reutové, která před více než rokem přesunula svůj život i tvorbu do Prahy je výsledkem soustavné práce řady měsíců, během kterých prošlo vývojem nejen samotné dílo, ale i jeho autorka. Odehrává se in-door i out-door.

Na triptychu Together Alone začala Yana Reutova pracovat loni v létě s pěti ukrajinskými tanečnicemi, tak vznikl kvintet s podtitulem Lost. Ztraceny v neznámé zemi, daleko od svých blízkých, náhodně spolu tady a teď, a přece každá osamocena. První část triptychu se inspiruje verši Antona Ovchinnikova napsanými po vypuknutí války přímo v Kyjevě a také hudbou ukrajinské radikální protiputinovské kapely Balaklava Blues sídlící v Kanadě. O doladění zvukové atmosféry se postaral Tomáš Kerle. Dílo bylo vybráno na Českou taneční platformu, ale i ukrajinskou platformu do Vilniusu a na L‘Altre festival v Barceloně.

Pro druhou část triptychu Invisible Traces se již Yana rozhodla oslovit české umělce: Jitku Čechovou, Lukase Bliss Blahu a Katy Jabůrkovou. Nemohl chybět hudebník Tomáš Kerle. A náhodně nabídli k využití svůj objekt „barre“ absolventi AVU Lucie Podroužková a Štěpán Rubáš. Projekt nabral jasné kontury, přidali se i alternace pro výjezdy do Itálie a Brazílie, podpořil ho Státní fond kultury.

Triptych tematicky uzavírá Endless Talks – úvaha o osudovosti, náhodách a vůli, které udávají směr našich životů. Spojení Yany Reutové a Ladjiho Koneho, Ukrajiny a Burkiny Faso. Duet vznikl na základě náhodného setkání a dlouhých rozhovorů o kulturních hodnotách, tradicích a vznímání tance.

Tvůrčí tým doplnil během rezidence v Praze český hudebník Tomáš Kerle, jehož hudba se stala propojujícím prvkem celého triptychu.

 „Sotva si dovedeme představit, co vše se odehrává v myslích uprchlíků a čemu musí čelit. Můžeme však něco nabídnout – tvůrčí zázemí, podporu, aby neztráceli chuť tvořit, zapojit se do práce s našimi umělci a rozvíjet smysluplné projekty pro děti uprchlíků i dospělé. Yaně se to daří, pro výzvu EFA (European Festivals Association) ji podpořilo 5 dalších festivalů z EU, které čekají na premiéru. Věřím, že to bude mimořádný zážitek,“ říká Yvona Kreuzmannová, zakladatelka a ředitelka Tance Praha/PONCE.

Yana Reutova pracovala jako tanečnice, choreografka a pedagožka v regionu Oděsa. V roce 2014 založila Dance Theatre Plastilin v Čornomorsku a vytvořila řadu ceněných představení. Pořádala festival, intenzivně pracovala s dětmi (projekt Creative Kids). V březnu 2022 spolu se svou dcerou a několika studentkami uprchla před válkou do Prahy, kde nyní působí. Tančila v projektech Anny Källblad, Nicole Beutler, POCKETART, Flávie Tápias, vede workshopy pro děti a rozvíjí vlastní kreativní práci s různými umělci. V dubnu 2023 vytvořila pro galerii Louny projekt s českými a ukrajinskými umělci Síla v kráse a krása v síle. Práci s její nejmladší tanečnicí Dianou Khrushch ocenila mezinárodní porota České taneční platformy zvláštním uznáním. Koncept triptychu Together Alone uspěl v evropské konkurenci v rámci první otevřené výzvy EFFEA (European Festival Fund for Emerging Artists) a zařadil se tak mezi 40 podpořených projektů.

Foto: Vojtěch Brtnický 

Markéta Faustová

pro Taneční magazín