Out of Control

Hudebně-taneční představení, multižánrová hravost

V pondělí 27. května 2024 se od 20:00 v prostorách kláštera Gabriel Loci,
konkrétně v Rajské zahradě, uskuteční premiéra hudebně – tanečního
představení choreografky Michaely Dzurovčínové s názvem Out Of Control, jedná se o další premiéru letošní sezóny kolektivu Dočasná Company. Dílo je protkané pohybem, živou hudbou, improvizací, náhodnými střety a jemným humorem. Reprízy představení se v Rajské zahradě odehrají hned dvakrát následující den, a to od 15:00 a od 20:00.


Michaela Dzurovčínová se před dvěma lety pustila do nevšední výzvy a rozhodla se vytvořit představení, které hravě spojuje hudebníky a tanečníky do harmonické symbiózy. „Viděla jsem mnoho představení, kde se pracovalo s živou hudbou, ale hudebníci zůstávali na určitém místě na jevišti a téměř se z něj nehnuli. Měla jsem pocit, že by mohli být do akce více zapojeni. Chtěla jsem to zkusit. Během procesu tvorby jsme samozřejmě narazili na technické problémy, ale brali jsme to jako výzvu a
snažili jsme se je zapojit do hry," doplňuje choreografka a zároveň studentka 5.ročníku magisterského programu choreografie na pražské AMU.

V inscenaci Out Of Control dochází neustále k jedinečné proměně rolí, kdy tanečníci přebírají roli hudebních interpretů a naopak. Jeviště je zde prostorem, kde se hudební nástroje stávají tanečními partnery a lidská těla zdrojem zvuku. Na jevišti se představí celkem osm tanečních a hudebních umělců: Eva Rezová, Alžbeta Mjartanová, Štěpán Hon, Jan Razima, Sarah Jedličková, Nina Honová, Timur Bereznij, Jeorge Luis Rebollo Castanon. Díky dvouleté intenzivní tvorbě je toto uskupení silně propojené, což je důležitým aspektem takového druhu představení.
„Projekt má pro mě velký přesah. Cítím, že mě obohacuje nejen při společných zkouškách, ale i v běžném životě. Nonverbální komunikace, sdílení, empatie a uvědomování si své role v týmu má pro mě velký smysl a odhaluji tak i svou autenticitu – uměleckou a duševní,” popisuje člen týmu a absolvent katedry bicích nástrojů pražské AMU Štěpán Hon.

V představení se pracuje se strukturovanou improvizací, která má přesně určené hranice a pravidla. Každá scéna má své jasné limity, které však dávají umělcům svobodu tvořit, hrát si a být v přítomném okamžiku. Reagují na vzniklé situace, navzájem si naslouchají skrze pohybový a hudební jazyk a sdílejí společný duševní i hudební rytmus. Co ale s tím, když nastane chyba? Klíčovým motivem projektu je její přijetí, přijetí nedokonalosti jako nového ideálu a pochopení chyby a jinakosti jako cíle celého dění. Pokud jí dovolíme prostoupit, pomůže nám nahlédnout za obzor.
Vidět před sebou lidi, kteří jsou odhodlaní jít za hranice svého pohodlí a poznání. Vidět odvahu a chuť zkoušet, objevovat a zažívat nové a nepoznané. Pozorovat vzájemné respektování druhých a jejich nedokonalostí. To je pro mě kouzelným zážitkem, protože si uvědomuji, jak je to vzácné a neobvyklé. Chtěla bych, aby to viděli i další
lidé, aby to nezůstalo jen za zavřenými dveřmi zkušebny,” dodává k pozvánce choreografka Michaela Dzurovčínová.

Lístky na premiéru a reprízy představení Out Of Control jsou v předprodeji přes platformu GoOut. Více informací naleznete na Facebookové události nebo na webu Dočasné Company. Projekt finančně podpořili Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo kultury ČR, Akademie múzických umění v Praze, Státní fond kultury a Praha 5.

Dočasná Company Dočasná Company z.s. je kolektiv tvůrců nastupující generace propojující současný tanec a pohybové divadlo. Vytváří symbiotickou platformu pro rozvoj umělecké svobody a překračuje hranice mezi různými styly, žánry a divadelními i nedivadelními formami. Cílem Dočasné Company je tvořit udržitelně a rozmělňovat hranice mezi tvorbou pro širokou veřejnost a intelektuálním uměním pro odborné publikum. Momentálně vytváří několik uměleckých projektů převážně v Praze, ale působí i v regionech. Členové Dočasné Company se mimo jiné aktivně zapojují i do lektorské a pedagogické činnosti.

Anotace
Zkusme se podívat na svět jinak, s hravostí a zvědavostí.
Zkusme slepě nenásledovat zažité způsoby žití, ale objevovat jiné pohledy a přístupy. Zkusme se oprostit od toho, co je správné a nesprávné, zhluboka se nadechnout a okusit pocit svobodného bytí, kdy nejsme svazování formami a určenými postupy. Zkusme místo okamžitého soudu, který nám automaticky zaplní mysl a ovlivní naše chování, začít více pozorovat, hledat možnosti, jak porozumět a pracovat na schopnosti tolerance. Co kdybychom chyby a nedokonalosti začaly vnímat jako akt tvořivosti?

Tvůrčí tým:
Choreografie a koncept: Michaela Dzurovčínová
Dramaturgie: Anna Benháková
Interpretace: Eva Rezová, Alžbeta Mjartanová, Štěpán Hon,. Jan Razima, Sarah Jedličková,
Nina Honová, Timur Bereznij, Jeorge Luis Rebollo Castanon
Světelný design: Filip Horn
Zvuková režie: Sarah Jedličková
Produkce: Adéla Kašparová
Kostýmy: Polina Akhmetzhanová
Scénografie: Jana Kahounová
Pedagogické vedení: Mgr. Bohumíra Eliášová, Ph.D.

Premiéra: Out of Control – 27.5.2024, Gabriel Loci, Rajská zahrada, 20:00

Foto: Anna Benháková

Vanda Hejnová

pro Taneční magazín

Dočasná Company mění identitu

“Víme, že svět není jen černobílý”

Dočasná Company z.s. po pěti letech na taneční scéně přichází s inovací svého vizuálu, v rámci které vznikly nové webové stránky spolku www.docasnacompany.com. Součástí identity se nově stala petrolejová barva. “Šlo nám o to, abychom úplně neporušili vizuální kontinuitu našeho fungování. Zároveň jsme ale chtěli přijít s něčím novým a trochu se vizuálně odlišit. Nebylo cílem spálit za sebou mosty, ale reflektovat to nové, čím jsme se stali a co jsme se o sobě dozvěděli, s respektem k naším začátkům. Víme, že svět není jen černobílý.” říká umělecký šéf Jan Razima. Dočasná Company se zároveň vymezuje proti označení taneční soubor. “Jsme kolektiv tvůrců… pro každý projekt si autoři vytváří svůj vlastní tým. Vytváříme tím prostor pro uplatnění mladých umělců” doplňuje.

 

Dočasná Company působí na české taneční scéně od roku 2019, kdy byl založen tanečnicí a choreografkou Annou Benhákovou. Od té doby má spolek na kontě nespočet projektů od celovečerních představení, přes taneční filmy, po site-specific výstupy, workshopy a různé spolupráce. Od počátku překračuje hranice taneční a pohybové tvorby a zahrnuje další umělecké žánry. V současné době má pod svojí hlavičkou čtyři aktivní projekty v podobě celovečerních produkcí, včetně jednoho představení pro dětské diváky a dále také networkingovou akci a další dílčí výstupy včetně hudebně-pohybových workshopů. “Vnímáme potřebu se na taneční scéně vymezit. Donedávna pro nás bylo těžké určit si naši úlohu i způsob fungování, protože spolupracujeme s velkým počtem umělců. Už bylo ale na čase si konkrétně definovat, kdo skutečně jsme, jaké máme hodnoty a jak se budeme prezentovat.” vysvětluje Vanda Hejnová, PR manažerka spolku. Dočasná Company sdružuje tvůrce a umožňuje jim uměleckou svobodu, kterou aktivně podporuje nejen z produkční stránky. Důležitá je pro kolektiv mimo kvalitu a profesionalitu zejména udržitelnost. Cílem je udržovat projekty, ale i samotné tvůrce dlouhodobě „při životě“. To obnáší i snaha o nastavování důstojného ohodnocování umělců.

V roce 2024 připravuje další dvě premiéry. Tou nejbližší je představení Out of Control choreografky Michaely Dzurovčínové, které smývá hranice mezi tanečníkem a hudebníkem a zároveň otevírá téma blízké každému člověku – chybování. Premiéra proběhne již 27. května v unikátním prostoru pražského Gabriel Loci.

Dočasná Company z.s. je kolektiv tvůrců nastupující generace propojující současný tanec a pohybové divadlo. Vytváří symbiotický prostor pro rozvoj umělecké svobody a překračuje hranice mezi různými styly, žánry a divadelními i nedivadelními formami.  Cílem Dočasné Company je tvořit udržitelně a podporovat začínající umělce nejen formou nastavování důstojného ohodnocení. Momentálně vytváří několik uměleckých projektů převážně v Praze, ale působí i v regionech. Členové Dočasné Company se mimo jiné aktivně zapojují i do lektorské a pedagogické činnosti.

Vanda Hejnová

pro Taneční magazín

Festival Nové generace

Tři večery ochutnávek krátkých tanečních filmů

Festival NOVÉ GENERACE nabídne ochutnávky tanečních filmů studentů AMU Praha.

Ve dnech 2. – 4. 12. se uskuteční každoroční přehlídka choreografické tvorby studentů a absolventů HAMU – festival Nové generace. Tentokrát nabídne divákům před monitory tři večery ochutnávek krátkých tanečních filmů, které vznikly v průběhu studií nebo speciálně pro tuto příležitost.
„Přenos tance do virtuálního prostředí je výzvou, která může umělcům také nabídnout nový pohled na choreografickou tvorbu,“ míní koordinátorka festivalu Mirka Eliášová. „Chceme se s ní poprat a ukázat, že dlouhé videozáznamy živých inscenací nejsou jedinou ani správnou cestou.“ Zahajovací večer 2. 12. bude ve 20 hod patřit především absolventům a studentům vyšších ročníků. Svá krátká filmová taneční díla představí online například Markéta Jandová, Monika Částková, Monika Šmídová, Petra Hájková, Helena Ratajová, Jan Razima, Eduard Adam Orszulik nebo David Mikula. Další dva večery nabídnou videoukázky z prací Natálie Matyskové, Natálie Vackové, Evy Rezové, Anny Benhákové, Adély Kašparové, Michaely Dzurovčínové a Jana Razimy. Po prezentaci děl bude každý večer následovat krátká diskuze nad zhlédnutými díly s diváky, umělci i speciálními hosty, každý z večerů ale nepřesáhne déle než hodinu. „V době, kdy trávíme u monitorů mnohem více času než obvykle, chceme spíše poskytnout svěží inspiraci než další nápor na koncentraci,“ dodává Lucie Hayashi, která bude večery provázet.

Krátká filmová díla vznikají již od roku 2007 ve spolupráci s katedrou kamery FAMU. Tradici společného semináře pro choreografy a kameramany založila prof. Ivanka Kubicová, poté převzala Bohumíra Eliášová a v současné době vede Markéta Jandová, která se tematikou tance pro kameru zabývala ve své disertační práci.

Více informací včetně odkazů: https://www.facebook.com/events/

Letošní festival vznikl za podpory Magistrátu Hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Akademie múzických umění v Praze, Tanečních aktualit, KD Mlejn a divadla DISK. Kontakt: BcA. Natálie Matysková, novagenerace.hamu@gmail.com, matysk01@st.amu.cz, 739740163 https://www.facebook.com/ngenerace.

Natálie Matysková

pro TANEČNÍ MAGAZÍN

Prestižní cena CLIO AWARD

Kreativci se poměřovali s těmi nejlepšími ve svém oboru. Oceněna kreativní kampaň Báry Prášilové pro TANEC PRAHA!

Prestižní cena CLIO AWARD pro Báru Prášilovou a Comtech_Can za kreativní kampaň pro festival TANEC PRAHA 2019!

Kreativní kampaň pro festival TANEC PRAHA 2019 z dílny fotografky Báry Prášilové a agentury COMTECH_CAN získala bronz v prestižní světové soutěži CLIO Awards. Ve světě reklamy je CLIO AWARDS jednou z nejdůležitějších událostí. Kampaň festivalu TANEC PRAHA 2019 se dočkala mimořádného uznání už letos v dubnu, kdy v rámci udělování kreativních cen ADC Awards / Louskáček získala zlato v kategorii fotografie. Navíc se její videa z téže dílny dostala do magazínu Shots. 

„Když si vzpomenu, jak jsem před rokem celý koncept vymýšlela a po večerech kreslila pod lampičkou…a pak zpovzdálí sleduju, jak se kampani daří na druhé straně zeměkoule, tak mi to pak dodává motivaci se přenést i přes ty momenty, které v mé profesi zas tak zalité hollywoodským sluncem nejsou,“ komentuje ocenění Bára Prášilová.

Soutěž Clio Awards byla založena v roce 1959 k oslavě tvůrčího mistrovství v reklamě. Oceňuje nejlepší světové počiny na poli reklamy, designu a komunikace.

Touhou každého kreativce je poměřovat se s nejlepšími ve svém oboru. Jak na domácí tak i mezinárodní scéně. A snem je potom v tomhle soupeření uspět,“ říká kreativní ředitel agentury COMTECH_CAN Roman Číhalík a dodává: „Já ocenění přijímám s pokorou a motivací pro další práci, která se dá dělat vždy lépe než si dokážeme v daný okamžik představit. Věřím, že když je člověk důsledný, otevřený a pokorný, tak přijde další úspěch. Věřím v úspěch týmu, který je víc než jednotlivec. A v tomto projektu se sešel excelentní tým. Díky za to, díky všem.“

Na vzniku klíčových vizuálů a video spotu se podíleli:

Advertising Agency: COMTECH_CAN

Creative Director: Petr Vlasák, Roman Číhalík

Art Director: Bára Prášilová, Roman Číhalík

Photographer / Director: Bára Prášilová

Copywriter: Petr Vlasák

Kameraman: David Markovič

Hudba Floex (Tomáš Dvořák) – spolupracující m.j. s Terezou Hradilkovou

Tanečníci: Markéta Jandová, Zuzana Havrlantová, Adam Orszulik, Jan Razima

Postprodukce – Tomáš Chabrus Hájek

Styling – Milina Havrlantová

Hair styling – Aneta Slavíková (Salon Petra Měchurová)

Produkce Tanec Praha z.ú.

Designer: Eduard Čaniga, Manuel Prada

Account manager: Kateřina Klementová

Mezinárodní festival TANEC PRAHA patří ke klíčovým akcím, jimiž se může Česká republika chlubit. Nejvyššího ocenění dosáhl ke svému 25. výročí, kdy byl v posledním roce programu EU Culture (2013) vyhodnocen na 1. místě se 100% bodovým hodnocením mezi 236 festivaly všech žánrů v EU. V novém programovém období byl v prvním hodnocení EFA (European Festivals Association) jediným českým Laureátem EFFE Label (Europe for Festivals – Festivals for Europe). V oblasti umění znamená TANEC PRAHA totéž co Pražské jaro v hudbě nebo MFF Karlovy VaryFFE Label ve filmu, konstatují nejen zahraniční experti.

Za 30 let festivalu TANEC PRAHA jsme vyzkoušeli spolupráci s různými inspirativními kreativními týmy a vždy hledali cestu, jak přiblížit mimořádnost tanečního umění co nejširší divácké obci. Motto ,Zvědavost je šance na zážitek‘ vyplynulo z bouřlivých diskusí o tom, co českého diváka láká, jaké bariéry musí překonat, aby učinil ,krok do neznáma‘, jak otevřít brány vlastní fantazii. Letos se to povedlo skvěle a já za to děkuji jak Báře Prášilové a kreativní agentuře COMTECH_CAN, tak obětavému týmu Tance Praha a zapojeným umělcům, jejichž práce nebyla ani trochu lehká,“ dodává Yvona Kreuzmannová, ředitelka a zakladatelka Tance Praha.

A TANEČNÍ MAGAZÍN pouze nemůže než negratulovat!

                                                                                                                                                             

 Více na www.tanecpraha.cz

 Kateřina Kavalírová

pro TANEČNÍ MAGAZÍN