Out of Control

Hudebně-taneční představení, multižánrová hravost

V pondělí 27. května 2024 se od 20:00 v prostorách kláštera Gabriel Loci,
konkrétně v Rajské zahradě, uskuteční premiéra hudebně – tanečního
představení choreografky Michaely Dzurovčínové s názvem Out Of Control, jedná se o další premiéru letošní sezóny kolektivu Dočasná Company. Dílo je protkané pohybem, živou hudbou, improvizací, náhodnými střety a jemným humorem. Reprízy představení se v Rajské zahradě odehrají hned dvakrát následující den, a to od 15:00 a od 20:00.


Michaela Dzurovčínová se před dvěma lety pustila do nevšední výzvy a rozhodla se vytvořit představení, které hravě spojuje hudebníky a tanečníky do harmonické symbiózy. „Viděla jsem mnoho představení, kde se pracovalo s živou hudbou, ale hudebníci zůstávali na určitém místě na jevišti a téměř se z něj nehnuli. Měla jsem pocit, že by mohli být do akce více zapojeni. Chtěla jsem to zkusit. Během procesu tvorby jsme samozřejmě narazili na technické problémy, ale brali jsme to jako výzvu a
snažili jsme se je zapojit do hry," doplňuje choreografka a zároveň studentka 5.ročníku magisterského programu choreografie na pražské AMU.

V inscenaci Out Of Control dochází neustále k jedinečné proměně rolí, kdy tanečníci přebírají roli hudebních interpretů a naopak. Jeviště je zde prostorem, kde se hudební nástroje stávají tanečními partnery a lidská těla zdrojem zvuku. Na jevišti se představí celkem osm tanečních a hudebních umělců: Eva Rezová, Alžbeta Mjartanová, Štěpán Hon, Jan Razima, Sarah Jedličková, Nina Honová, Timur Bereznij, Jeorge Luis Rebollo Castanon. Díky dvouleté intenzivní tvorbě je toto uskupení silně propojené, což je důležitým aspektem takového druhu představení.
„Projekt má pro mě velký přesah. Cítím, že mě obohacuje nejen při společných zkouškách, ale i v běžném životě. Nonverbální komunikace, sdílení, empatie a uvědomování si své role v týmu má pro mě velký smysl a odhaluji tak i svou autenticitu – uměleckou a duševní,” popisuje člen týmu a absolvent katedry bicích nástrojů pražské AMU Štěpán Hon.

V představení se pracuje se strukturovanou improvizací, která má přesně určené hranice a pravidla. Každá scéna má své jasné limity, které však dávají umělcům svobodu tvořit, hrát si a být v přítomném okamžiku. Reagují na vzniklé situace, navzájem si naslouchají skrze pohybový a hudební jazyk a sdílejí společný duševní i hudební rytmus. Co ale s tím, když nastane chyba? Klíčovým motivem projektu je její přijetí, přijetí nedokonalosti jako nového ideálu a pochopení chyby a jinakosti jako cíle celého dění. Pokud jí dovolíme prostoupit, pomůže nám nahlédnout za obzor.
Vidět před sebou lidi, kteří jsou odhodlaní jít za hranice svého pohodlí a poznání. Vidět odvahu a chuť zkoušet, objevovat a zažívat nové a nepoznané. Pozorovat vzájemné respektování druhých a jejich nedokonalostí. To je pro mě kouzelným zážitkem, protože si uvědomuji, jak je to vzácné a neobvyklé. Chtěla bych, aby to viděli i další
lidé, aby to nezůstalo jen za zavřenými dveřmi zkušebny,” dodává k pozvánce choreografka Michaela Dzurovčínová.

Lístky na premiéru a reprízy představení Out Of Control jsou v předprodeji přes platformu GoOut. Více informací naleznete na Facebookové události nebo na webu Dočasné Company. Projekt finančně podpořili Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo kultury ČR, Akademie múzických umění v Praze, Státní fond kultury a Praha 5.

Dočasná Company Dočasná Company z.s. je kolektiv tvůrců nastupující generace propojující současný tanec a pohybové divadlo. Vytváří symbiotickou platformu pro rozvoj umělecké svobody a překračuje hranice mezi různými styly, žánry a divadelními i nedivadelními formami. Cílem Dočasné Company je tvořit udržitelně a rozmělňovat hranice mezi tvorbou pro širokou veřejnost a intelektuálním uměním pro odborné publikum. Momentálně vytváří několik uměleckých projektů převážně v Praze, ale působí i v regionech. Členové Dočasné Company se mimo jiné aktivně zapojují i do lektorské a pedagogické činnosti.

Anotace
Zkusme se podívat na svět jinak, s hravostí a zvědavostí.
Zkusme slepě nenásledovat zažité způsoby žití, ale objevovat jiné pohledy a přístupy. Zkusme se oprostit od toho, co je správné a nesprávné, zhluboka se nadechnout a okusit pocit svobodného bytí, kdy nejsme svazování formami a určenými postupy. Zkusme místo okamžitého soudu, který nám automaticky zaplní mysl a ovlivní naše chování, začít více pozorovat, hledat možnosti, jak porozumět a pracovat na schopnosti tolerance. Co kdybychom chyby a nedokonalosti začaly vnímat jako akt tvořivosti?

Tvůrčí tým:
Choreografie a koncept: Michaela Dzurovčínová
Dramaturgie: Anna Benháková
Interpretace: Eva Rezová, Alžbeta Mjartanová, Štěpán Hon,. Jan Razima, Sarah Jedličková,
Nina Honová, Timur Bereznij, Jeorge Luis Rebollo Castanon
Světelný design: Filip Horn
Zvuková režie: Sarah Jedličková
Produkce: Adéla Kašparová
Kostýmy: Polina Akhmetzhanová
Scénografie: Jana Kahounová
Pedagogické vedení: Mgr. Bohumíra Eliášová, Ph.D.

Premiéra: Out of Control – 27.5.2024, Gabriel Loci, Rajská zahrada, 20:00

Foto: Anna Benháková

Vanda Hejnová

pro Taneční magazín

Poutníci

Celovečerní událost propojující koncert autorských písní a taneční inscenaci

Premiéra inscenace Poutníci – Extended Play

Dočasná Company uvádí premiéru představení Poutníci. Celovečerní událost propojující koncert autorských písní a taneční inscenaci. První, hudební polovinou vás provedou autorka projektu Anna Benháková se skladatelem a hudebníkem Václavem Chalupským. V druhé části rozpohybují obrazy čtyři interpretky v bohaté scénografii Marjetky Kürner Kalous. Premiéra se uskuteční v neděli 15. 5. 2022 od 20:00 v pražském Divadle X10

Představení Poutníci je součástí cyklu Extended Play, který zahrnuje díla kombinující tanec a zpěv. Anna Benháková vychází ze svých autorských textů a písní. V jednom dílu kombinuje obvykle dva až tři texty či písně, které dohromady dávají vzniknout specifickým tématům. Spolu s dalšími umělci tvoří pak konkrétní díla, ve kterých se objevuje performer, jenž je zároveň tanečníkem i zpěvákem. V novém díle s názvem Poutníci předává své zkušenosti z výzkumu čtyřem performerkám a ve spolupráci se skladatelem Václavem Chalupským prohlubuje možnosti tohoto akertivního propojení.

Předmětem zkoumání je pocit, který nastává ve změněném stavu mysli úzkostného až depresivního člověka, naprosté odloučení od světa, osamělost, únava, strach, že již nikdy nebude lépe, neschopnost si pomoci, zacyklenost. Tématem projektu Poutníci je snaha člověka vrátit zpět do normálního psychického stavu. Jeden z nejstěžejnější motivů choreografie je zdánlivě nekonečná pouť.

Dílo je tvořeno ve spolupráci s Marjetkou Kürner Kalous. Scénografkou, která spolupracuje s renomovanými tvůrci z oblasti současného tance jako je Tereza Lenerová, Kateřina Stupecká nebo Petr Tyc. Část scénografie je využitá i jako kostým tanečnic. Díky deformaci těla skrze kostým, látky a scénografii se divákovi před očima vytvoří hned několik světů. Jedním z nich je například pavoučí síť představující neuronové synapse. Vizuálně podtrhují myšlenku poutníka, nomáda. Tento kostým je určitou hyperbolou, jak by lidé mohli vypadat po rozpadnutí systému, v kterém jsme zvyklí žít.

Dalším významným spolupracovníkem pro tuto inscenaci je skladatel Václav Chalupský.

Dočasná Company je uskupení tvůrců a umělců v oblasti současného tance a fyzického divadla, kteří různými způsoby přesahují do jiných uměleckých stylů, žánrů a forem. Dočasná Company kolem sebe sdružuje skupinu lidí a vytváří platformu propojující umělce z oblasti hudby, fotografie, filmu a výtvarného umění. Členové se také aktivně zapojují do lektorské a pedagogické činnosti.

Cílem Dočasné Company je rozmělnit hranice mezi tvorbou pro širokou veřejnost a intelektuálním uměním pro odborné publikum, stejně jako nacházet přesahy divadelních a nedivadelních forem. Momentálně vytváří několik uměleckých projektů převážně v Praze, ale působí i v regionech.

 Dočasná Company uvádí premiéru představení Poutníci. Celovečerní událost propojující koncert autorských písní a taneční inscenaci. První, hudební polovinou vás provedou autorka projektu Anna Benháková se skladatelem a hudebníkem Václavem Chalupským. V druhé části rozpohybují obrazy čtyři interpretky v bohaté scénografii Marjetky Kürner Kalous.

Premiéra se uskuteční v neděli 15. 5. 2022 v Divadle X10 od 20:00.

Foto:   Anna Benháková

Adéla Garabíková

pro Taneční magazín

Lidé Antropocénu

Dočasná Company uvádí nový projekt choreografky Natálie Vackové s názvem Lidé Antropocénu / OUR LAND WE PLANT. Premiéra se uskuteční dne 6. 5. 2022 ve 20:00 v tanečním divadle PONEC. Jedná se o celovečerní debutní inscenaci mladé autorky, ve kterém uvidíte čtyři interpety využívající jazyk tanečního a fyzického divadla. Unikátnost představení spočívá také v práci s materiálem, který je v průběhu inscenace přetvářen a formován a který metaforicky zachycuje náladu aktuální, nejen environmentální tématiky.

Taneční inscenace se zabývá nově vymezeným označením současné doby „Antropocén“. Sledujeme období, kdy lidstvo svou činností dlouhodobě globálně ovlivňuje a přetěžuje zemský ekosystém. Toto aktuální, nejen environmentální téma, se zásadně dotýká naší generace a nachází hranici mezi minulostí a budoucností na této planetě. Klademe si otázku jak o tomto tématu komunikovat, když je přitom tolik těžké si ho vůbec připustit. Co všechno Antropocén znamená? Jaké pocity v nás vyvolává? Nejistotu? Vinu? Bezmoc? Strach či lhostejnost?

Our land we plant a nebo je to jinak? Our land we planned? Our land is plain?

Inspirací je mimo jiné kniha Antropocén, ve které si tento pojem autoři definují například jako: „Svět balancující na hraně ekologické krize vyzrazuje devastující způsob naší přítomnosti ve světě a denaturační povahu kultury, která přece měla životy a přírodu kultivovat.“ – POKORNÝ, STORCH a kol.: Antropocén

Autorka se tímto tématem zabývá dlouhodobě. Minulý rok zpracovala podobné téma ve svém tanečním filmu s názvem Dissolution, na kterém spolupracovala s kameramankou Zdenou Sýkorovou. Snímek ve svých obrazech zachycoval různé prostředí spjaté s vodou a přírodou. Pracovalo se v něm i s tématem znečištění vod a na ledové soše se abstraktně vyobrazoval čas. V návaznosti na tento projekt vytvořila taneční site-specific představení s názvem “Tání” ve spolupráci s choreografem Janem Razimou pro letní hudebně-divadelní festival Kukokli, pořádaný v červenci roku 2021.

 

Lidé Antropocénu / OUR LAND WE PLANT

 

Jsem nepřímou součástí toho, ​​

kde jsme

a protékám v rukou celku

řádu.

Mířím kupředu

mezi prsty cítím propast

už to neudržím.

 

Jak dlouho ještě?

Změní se potom ještě to potom?

Jak to skončí?

 

 

Tvůrčí tým:

koncept a choreografie: Natálie Vacková

dramaturgická konzultace: Jakub Vaverka, Jana Stárková

odborná konzultace: Mgr. Jan Kodet, MgA. Bohumíra Eliášová, Ph.D.

scénografie: Alžběta Uhlíková

zvuková produkce: Anna Kolářová, Ondřej Rozum

světelný design: Filip Horn

produkce: Eliška Dědečková

interpretace: Jana Maroušková, Anna Kroupová, Vanda Hejnová, Josef Veselý

Work in progress: OUR LAND WE PLANT – 29. 4. 2022 od 19:30, KD Mlejn

Premiéra: Lidé Antropocénu / OUR LAND WE PLANT – 6. 5. 2022 od 20:00, PONEC

Eliška Dědečková

pro Taneční magazín

Pobyt

Současný tanec zabývající se tématem existencialismu

Již tuto neděli proběhne premiéra autorské inscenace Jana Razimy s názvem Pobyt. Jedná se o choreografii v žánru současného tance zabývající se tématem existencialismu. Premiéra se uskuteční 1. 5. 2022 v divadle PONEC od 20:00. Choreografie Pobyt je absolventskou prací Jana Razimy v rámci studia choreografie na pražské HAMU. Zabývá se tématem existencialismu a pocitem marnosti. Vypráví o rozhodnutí nesmířit se s pocitem bezvýznamnosti a o snaze objevit alespoň indicie, které by vedly k odkrytí významu bytí člověka.

Osamocená postava, ztracená v mrazivé pustině, hledá cestu, jak překonat pocit odcizení a dosáhnout sounáležitosti, nebo alespoň smíření s tímto světem. Hlavními inspiračními zdroji tohoto projektu je kniha Mýtus o Sisyfovi A. Camuse a pojem „Dasein“ moderní filozofie, který se věnuje tématu existence člověka. Poprvé jej použil G. W. F. Hegel a filozof Jan Patočka jej překládá právě jako pobyt. „Téma existencialismu a hledání vlastního smyslu považuji za velmi aktuální jak na osobní, tak i společenské rovině.

Gradaci tohoto tématu lze vypozorovat především v posledních dvou letech, kdy probíhala pandemie a nyní doznívají její následky. Věřím proto, že je v těchto dnech více než vhodné se existencialismu umělecky věnovat.” (Jan Razima)

Pro projekt vznikla autorská hudba, kterou komponuje mladý nadějný skladatel Michael Andrew Burt. Hudba využívá přírodních zvuků např. zvuky padajících, kácených stromů, zvuky ledu a jeho praskání či zvuky samovolného odtávání a borcení ledovců. Inscenace vzniká v rozmezí dvou let od léta 2021, prezentace prvního bloku tvůrčí práce proběhla 10. 9. 2021 v KD Mlejn. Od ledna 2022 probíhá druhá fáze tvůrčího procesu, který vyvrcholí nedělní premiérou 1. 5. 2022 od 20:00 v divadle PONEC. Dočasná Company je uskupení tvůrců a umělců v oblasti současného tance a fyzického divadla, kteří různými způsoby přesahují do jiných uměleckých stylů, žánrů a forem. Dočasná Company kolem sebe sdružuje skupinu lidí a vytváří platformu propojující umělce z oblasti hudby, fotografie, filmu a výtvarného umění. Členové se také aktivně zapojují do lektorské a pedagogické činnosti.

 

Cílem Dočasné Company je rozmělnit hranice mezi tvorbou pro širokou veřejnost a intelektuálním uměním pro odborné publikum, stejně jako nacházet přesahy divadelních a nedivadelních forem. Momentálně vytváří několik uměleckých projektů převážně v Praze, ale působí i v regionech.

 

Natálie Matysková

pro Taneční magazín