Tvrdé froté

Aktuální téma vztahů v kolektivu

Ve dnech 19. a 20. března od 19 hodin uvede Konzervatoř Duncan centre ve svém divadelním sále v Branické 41 v Praze 4 představení studentů 3. ročníku s názvem Tvrdé froté v choreografii Marty Trpišovské Vodenkové. Studenti spolu s autorkou zvolili pro ně aktuální téma vztahů v kolektivu. Dílo pro dnes výjimečný počet 16 tanečníků se vyznačuje dramatičností, dynamikou a nechybí v něm humor. Premiéru mělo v prosinci minulého roku a dvě březnová představení jsou poslední příležitostí vidět ho v Praze.

Marta Trpišovská Vodenková je zkušená choreografka a taneční pedagožka. K Tvrdému froté říká: “Inspirací nám byly požitky a noční můry, dvě protichůdné a extrémní emoce a situace – téma, které bylo studentům blízké. V rámci procesu tvorby se studenti ocitli v rolích kreativních tanečníků, kteří dávají základ pohybovému slovníku celého díla.”

Konzervatoř Duncan centre se zaměřuje na současný tanec, velká pozornost je věnovaná rozvoji tvůrčího potenciálu každého studenta. Studenti spolupracují s renomovanými domácími i zahraničními choreografy a tvoří vlastní díla.

Projekt 3. ročníku, jehož výsledkem je představení Tvrdé froté, je první významnou zkušeností studentů tohoto ročníku s profesionální praxí tanečníka a výsledky této práce rozhodně stojí za pozornost nejen pro osvěžující energii mládí, která při představeních tryská z jeviště, ale i pro uměleckou hodnotu děl vytvořených před Martou Trpišovskou Vodenkovou tvůrci jako Jiří Bartovanec, Kateřina Stupecká nebo Lenka Kniha Bartůňková. Ve vyšších ročnících pak studenti konzervatoře tvoří s tak věhlasnými choreografy jako Simone Sandroni nebo Eulalia Ayguade.

Marta Trpišovská Vodenková absolvovala Konzervatoř Duncan centre, studijní pobyt na Brighton University – obor tanec s vizuálním uměním a HAMU – obor taneční věda (2009). Od roku 2000 se začala intenzivně věnovat vlastní choreografické tvorbě, kterou prezentovala v České republice, Rakousku, Německu, Holandsku, Anglii, Číně a Makedonii. Je spoluzakládající členkou sdružení NANOHACH, spolupracovala s Divadlem bratří Formanů. Během své kariéry získala II. a III. cenu v Mezinárodní choreografické soutěži Cena Jarmily Jeřábkové a byla vícekrát nominována na Cenu SAZKY. V současné době spolupracuje s SE.S.TA – Centrum pro choreografický rozvoj na uměleckých projektech se vzdělávacím přesahem.

Vstupné je dobrovolné, vstupenky je nutné si rezervovat na e-mailu rezervace@duncancentre.cz.

Maria Kožíšková

pro Taneční magazín

Ve světle barev

Taneční performance ANIMA a komentovaná prohlídka

Vyprávění příběhů v reálné krajině s reálnými postavami, co konají nějaké děje, jsou praprincipem lidského sdílení. Vyprávění příběhu bez reálií umožňuje uvědomit si pouhý čas, místo, paměť, identitu a v neposlední řadě pohyb. Takto tvoří své obrazy malíř Jiří Matějů, který patří mezi přední představitele současné geometrické abstrakce. Autor, pohybující se na prahu umění, vědy, filozofie a teologie vystavuje v květnu svá díla v holešovické Bold Gallery.

V rámci doprovodného programu ANIMA vzniká ve výstavním prostoru mezi obrazy taneční performance v podání studentek  Konzervatoře Duncan Centre. K jakému pohybu inspirují obrazy Jiřího Matějů, jež jsou prostou geometrií? Jakou podobu má vzájemné zrcadlení barevných harmonií a těl tanečnic?Jak vypadá vzájemná mezižánrová a mezigenerační inspirace?

Protože hranice představivosti jsou nekonečné, přijďte se podívat:

Unikátní propojení tance a obrazů se koná v sobotu 20. května 2023 od 15 a 17h.

„Malba a zachycení světla barev je můj způsob poznání a dialogu se světem a jakoukoliv lidskou bytostí. Je to můj příběh a i když v něm nejsou zobrazeny reálie, neznamená, že tam nejsou přítomny,“ říká malíř Jiří Matějů. Autorská  komentovaná prohlídka VE SVĚTLE BAREV poodkryje niterná zdůvodnění vlastní tvorby a nabídne malířův pokus otevřít možné či myslitelné souvislosti, jež jsou přítomny nebo jsou prozatím vzdálené v čase.

Komentovaná prohlídka výstavy „φurlicht“  se uskuteční  v sobotu 20. května 2023 od 16h.

Výstava a doprovodné akce Bold Gallery jsou součástí programu 13. ročníku komunitního festivalu „Máme otevřeno 2023“, který se koná ve dnech 19. 5. – 21. 5. 2023 v otevřených kult.místech P7.

MgA. Mária Uhrinová 

pro Taneční magazín

Happening Tanečních konzervatoří 2023

To nejlepší, co nabízí česko-slovenské školství

Na  jevišti Divadla ABC se 28. dubna 2023 od 19 hodin v rámci jedinečného představení vystřídá hned sedm tanečních konzervatoří, pět českých a dvě slovenské.

Vedle pořadatele festivalu – konzervatoře a gymnázia Taneční centrum Praha – během programu uvidíte také Taneční konzervatoř hl. m. Prahy, Pražskou taneční konzervatoř, Konzervatoř Duncan Centre, Taneční konzervatoř Brno, Súkromné konzervatórium Košice a Taneční konzervatoř Evy Jaczovej Bratislava. Repertoár bude opravu pestrý: od klasického tance, přes jazz, až po moderní a současný tanec. To všechno během jednoho večera v podání nadaných česko-slovenských studentů tance, mezi kterými se již rýsují budoucí profesionálové, taneční pedagogové, vedoucí souborů, dramaturgové či choreografové.

Johana Mravcová

Mezinárodní týdny tance

37. ročník festivalu

Blíží se sedmatřicátý ročník Mezinárodních týdnů tance, nejstaršího tuzemského festivalu současného tanečního umění. V letošním programu je velký Gala večer v Divadle na Vinohradech, happening tanečních konzervatoří či volně přístupná taneční show pod širým nebem. Dramaturgie Mezinárodních týdnů tance se zaměřuje především na špičkové mladé české umělce a umělecké projekty domácích i zahraničních konzervatoří a akademií. V branickém Domě tanečního umění Praha se bude v týdnu od 24. do 28. dubna konat také řada seminářů, videoprojekcí a besed pro studenty.

Festival odstartuje v neděli 23. dubna 2023 v 19 hodin v Divadle na Vinohradech velký Gala večer, v rámci něhož přivítáme významného maďarského choreografa Attilu Egerháziho, ředitele Royal Ballet Fehérvár, který se svým souborem představí choreografii Arytmie. Dalším zahraničním hostem bude americký taneční soubor UCSB Dance Company z Kalifornie. Domácí scénu zastoupí profesionální soubor Pražský komorní balet, který společně se studentským souborem Balet Praha Junior uvede fragment z choreografie nazvané Mirabell z pera již zmíněného Attily Egerháziho.

Ve čtvrtek 27. dubna 2023 od 19 hodin proběhne v Divadle ABC Happening tanečních konzervatoří, jedinečné představení, v němž se na jednom jevišti vystřídá hned sedm tanečních konzervatoří, pět českých a dvě slovenské. Diváci tak uvidí přehlídku toho nejlepšího, co české a slovenské taneční školství nabízí. Vedle pořadatele festivalu, konzervatoře Taneční centrum Praha, v programu uvidíte také Konzervatoř Duncan CentrePražskou taneční konzervatoř a SOŠSúkromné konzervatórium KošiceTanečné konzervatorium Evy Jaczovej BratislavaTaneční konzervatoř Brno a Taneční konzervatoř hl. m. Prahy. Jejich repertoár bude opravu pestrý, od klasického odkazu po současné taneční divadlo. To vše během jednoho večera v podání nadaných českých a slovenských studentů tance, mezi kterými se již rýsují budoucí profesionálové, taneční pedagogové, vedoucí souborů, dramaturgové a choreografové.

Celý festival vyvrcholí 29. dubna 2023, tedy ve stejný den, kdy se celosvětově slaví Mezinárodní den tance. Studenti Tanečního centra Praha ve 14:30 hodin zatančí volně přístupnou show pod širým nebem před obchodním centrem Arkády Pankrác.

Mezinárodní týdny tance jsou nejstarším českým festivalem současného tance, který vznikl z tradice pravidelných seminářů a představení Tanečního centra Univerzity Karlovy se zahraničními umělci a pedagogy v první polovině osmdesátých let. Centrum bylo od roku 1972 prvním pedagogickým a uměleckým pracovištěm u nás, kde se systematicky vyučovaly moderní taneční techniky a jazz, které se následně uplatňovaly v umělecké praxi. Získávalo pro tento účel mnoho důležitých kontaktů ve všech významných evropských zemích a USA. Mezinárodní týdny tance byly vždy jakousi burzou těchto kontaktů a výjimečnou přehlídkou současné taneční tvorby. Cílem festivalu je prezentace a konfrontace výsledků práce v posledních sezonách. Účastníci se vzájemně inspirují, tříbí své názory a navazují pracovní kontakty. Také diváci mohou srovnávat, hodnotit a získat přehled o tom, co se v tanečním oboru děje.

Program 37. ročníku festivalu Mezinárodní týdny tance:

  1. dubna 2023, 19:00

Gala Mezinárodních týdnů tance, Divadlo na Vinohradech

  1. dubna 2023, 19:00

Happening tanečních konzervatoří, Divadlo ABC

  1. dubna 2023, 14:30

Open-air před OC Arkády Pankrác – Mezinárodní den tance

V týdnu od 24. do 28. dubna 2023 budou v Domě tanečního umění v pražském Braníku probíhat praktické semináře, videoprojekce a besedy se zahraničními účastníky.

Mgr. Johana Mravcová

pro Taneční magazín