KoresponDance ve Žďáru nad Sázavou

Společným jmenovatelem programu je legendární architekt Santini

Polovina července je každoročně časem, kdy se do města Žďár nad Sázavou sjíždějí příznivci současného tanečního, cirkusového a pohybového umění, ale také zahraniční a domácí umělci ve zmíněných oborech vynikající. Koná se zde totiž festival KoresponDance. 11. edice zve na jedinečný program a bohatou plejádu site-specific a in-situ představení, tentokrát na téma Architektura a krajina. Jen co s úspěchem obsadil venkovní areál Pragerovy kosty, kde 27. června nabídl street dance a nový cirkus, intervenuje KoresponDance se svým hlavním programem do veřejných prostranství města Žďár nad Sázavou, na tamní zámek, Zelenou horu a Dolní hřbitov. Tancem a současnými pohybovými žánry zde vzdá ve dnech 13. až 16. července poctu legendě české architektury, Janu Blažeji Santinimu a 300. výročí jeho úmrtí. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit na 4 dny nabité performancemi, workshopy, filmovými projekcemi, diskusemi, hudbou a spoustou zábavy.

 

„Tanec a nový cirkus mají mnoho společného s architekturou, protože tato různá umění se řídí stejnými fyzikálními pravidly. Jsou spojena s gravitací a potřebou se od ní osvobodit: skoky, visy nebo velkými otvory v opěrných zdech a riskantními výškami. Symboly spojené s tělem se používají i v architektuře: například půdorys kostela kopíruje lidské tělo v horizontální poloze atd. Prostředí nebo krajina jsou důležitým kontextem a mění vztah návštěvníka k budově nebo představení. KoresponDance se o tato témata vždy zajímal, a proto je to outdoorový festival, který svá představení přizpůsobuje místům, kde jsou prezentována veřejnosti. Znovuobjevování míst ve městě je vzrušující…,“ vysvětluje jeho ředitelka Marie Kinsky, která zároveň řídí pořádající Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA.

Právě Santini zanechal ve Žďáru nesmazatelnou stopu a díky němu a dechberoucí kapli na Zelené hoře, již projektoval, se město pyšní zastoupením na seznamu UNESCO. Tak jako Santini pracoval s vertikálností, čísly, posvátnou geometrií a symbiotickým tancem architektury a okolní krajiny, ztělesní nyní jeho principy pozvaní umělci a uskupení. K nejvýraznějším i nejzajímavějším bezesporu patří představení Rezonance. Projekt propojí téma architektury, hudby, tance i historie, a to v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Zde se v režii přední osobnosti letošního ročníku, špičkové francouzské choreografky Béatrice Massin představí skupina Fetes Galantes, která produkuje úchvatné barokní taneční choreografie. Ta si bude umělecky notovat se slavným domácím tělesem Collegium 1704 a společně vytvoří originální hru pohybu, světla i zvuku v prostoru, který k tomuto spojení doslova vybízí.

Může být smrt hypnoticky krásná a plná energie? Santini i Béatrice Massin ukazují ve svých dílech, že ano. Jeho architektura a její choreografie jsou dokonalé, plné barev a síly, energie, která si podmaňuje své okolí i diváky. Dvanáct tanečníků z Fetes Galantes, podmanivá hudba Mozartova Rekviem a špičkové taneční kreace spojí prvky barokního a současného tance. Nejnovější taneční dílo renomované choreografky zažijí diváci poprvé v České republic, a to na Santiniho Dolním hřbitově v představení příznačně nazvaném Rekviem – Veselá smrt.

Letos festival KoresponDance připravil jeden velký projekt s místními obyvateli Ferst Dadler kráčí inspirovaný Santiniho architektonickými principy a příběhy míst a lidí. Projekt propojí v tvůrčím dialogu umělce a místní komunity a promění jej v moment mezigeneračního setkání. Diváci si užijí performativní procházku po vertikální ose poutní cesty vedoucí od Dolního hřbitova, přes zámek do kaple na Zelené hoře a tento umělecký zážitek jim zprostředkuje náhled na Santiniho dílo z jiné perspektivy. Žonglování na Santiniho čísla, o tom bude pro změnu představení Square Two akrobatů holandského původu Tall Tales Company. Půjde o vizuální hru s míčky, čísly a jejich symbolikou, která v sobě snoubí žonglérské umění, výtvarno i architekturu.

 

 

Jedním z hlavních lákadel bude rovněž vystoupení Elišky Brtnické, experimentující performerky a akrobatky, která do Žďáru přijede s představením Thin Skin, nedávno ověnčeným Cenou České taneční platformy. „Inscenace má k tématu architektury rozhodně blízko a je nejnovější věcí na mém repertoáru. Používá netradiční tvar hrazdy. Tvoří ji dlouhé třímetrové kovové tyče zavěšené lankem uprostřed tyče, která je na jednom lanku a vzniká takové kyvadlo. Těch tyčí tam máme zavěšených více a snažíme se s nimi vytvořit určitou krajinu, trojrozměrný svět jakýchsi linií,“ popsala umělkyně Thin Skin v rozhovoru pro Informuji.cz a dodala. „Je to dost abstraktní věc, ale divák v tom může vidět právě různé krajiny nebo architekturu. Na KoresponDance budeme úplně poprvé v jiném prostoru, než jsme zvyklí, jenž je také jedním z klíčových prvků celé inscenace. Jsem zvědavá, jak to dopadne.“

Diváky první festivalový den rozehřejí mladí taneční z projektu BeInternational, kteří se opět chopí veřejného prostoru a později i zámeckých zákoutí. Téma letošního ročníku Architektura a krajina, se otiskne i v jejich v site-specific performancích na náměstí Republiky a na žďárském zámku. Vystřídají je řemeslníci měnící se v umělce, Manolo AlcántaraMAÑA je performance-instalací, která využívá uměleckou i řemeslnou optiku k tomu, abychom byli svědky konstrukce obřího oblouku z krabic, s využitím technologií předků. Představením je zde sama choreografie. Španělští La Méandre završí program na náměstí Republiky s Bien Parado, tanečně-hudebním představením, ve kterém se španělský tanec Sevillana setkává s elektronickou hudbou.

Novinkou tohoto ročníku je přemístění taneční soutěže KoresponDance Battle s charismatickým breakdancerem Kristiánem Mensou z Prahy do Žďáru: „Nepůjde jen o soutěžení, ale o vyjádření emocí pohybem, neváhejte se k nám připojit!,“ vyzývá k účasti protagonista projektu.

Nizozemsko-norské umělecké duo Marta a Kim v jednoduchém metaforickém vystoupení prozkoumá náš vnitřní svět a povzbudí diváky, aby se smířili s tím, co neumíme vysvětlit a přijali mnoho stránek lidského bytí. Prostřednictvím performativní procházky Šrámy/la débattue povypráví performerka Stéphanie NDuhirahe svůj osobní příběh, který jde ke kořenům vlastní rodiny, a objevuje přitom historii žďárského zámku. Hypnotický zážitek z Prahy zopakují novodobí dervišové Compagnie Monad s vystoupením Yin Zéro. Svým tancem a žonglováním propojí architekturu s pohybovým uměním, vertikální i vodorovné linie typické pro Pragera a ty zakřivené, typické pro Santiniho barokní gotiku. Nebude chybět ani vystoupení dětí z Tvořivého tábora či projektu Škola tančí, které budou společně tvořit na téma architektury a urbanismu.

Připraven je i bohatý doprovodný program v podobě diskusí a workshopů pro profesionály i širokou veřejnost, pro děti i dospělé. Rozšíření programu o taneční filmy se v posledních ročnících ukázalo natolik úspěšné, proto i tentokrát přineseme ve spolupráci s italskými filmovými festivaly letní taneční kino.Na festival je možné zakoupit jednodenní nebo víkendové festivalové pasy pro jednotlivce či rodiny v síti GoOut.cz nebo na místě. Více na www.korespondance.cz.

Oficiální trailer 11. festivalu KoresponDance: 

HLAVNÍ PROGRAM FESTIVALU, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

13. 7. 2023

14.30 BeInternational

15.30 Manolo Alcántara: MAÑA

16.30 Collectif La Méandre: Bien Parado

 

14. 7. 2023

17.00 Představení dětí z Tvořivého tábora KoresponDance

17.30 BeInternational

17.45 Collectif La Méandre: Bien Parado

19.00 Marta a Kim: ENGEL (pop-up verze)

20.00 Compagnie Fêtes galantes: Rekviem – Veselá smrt

 

15. 7. 2023

15.00 KoresponDance Battle 2023

15.00 Tall Tales Company: Square Two

15.30 Šrámy/la débattue

16.00 Ferst Dadler kráčí

16.45 Tall Tales Company: Square Two

17.30 Šrámy/la débattue

18.30 Eliška Brtnická: Thin Skin

18.30 Béatrice Massin a Collegium 1704: Rezonance

19.30 Béatrice Massin a Collegium 1704: Rezonance

19.30 Marta a Kim: ENGEL (pop-up verze)

20.30 Compagnie Monad: Yin Zéro

 

16. 7. 2023

14.00 Škola*y tančí

15.15 KoresponDance Battle 2023

15.15 Tall Tales Company: Square Two

16.00 Šrámy/la débattue

16.00 Ferst Dadler kráčí

17.00 Tall Tales Company: Square Two

17.00 Eliška Brtnická: Thin Skin

18.30 Collectif La Méandre: Bien Parado

18.30 Šrámy/la débattue

18.30 Béatrice Massin a Collegium 1704: Rezonance

19.30 Béatrice Massin a Collegium 1704: Rezonance

19.30 Compagnie Monad: Yin Zéro

Foto: Cécile Mella, Alena Češková, Jordi Calvet, Benoit Fanton  

Barbora Hajná

pro Taneční magazín 

15. ročník festivalu pouličního divadla

Unikátní setkání a dialogy pod širým nebem

12. – 18.7. 2022

Festival pouličního divadla Za dveřmi právě začíná!

Je před námi 15. ročník festivalu pouličního divadla Za dveřmi, který se koná od 12. do 18.července.  Kulisami letošního ročníku budou dynamická Holešovická tržnice a impozantní Malostranské náměstí. Opět vás chceme zlákat na to nejlepší z české a zahraniční tvorby, ale také na unikátní příležitost pro setkání a dialog, kterou divadlo pod širým nebem přirozeně vytváří.

Už 15 let soustavně sledujeme vývoj pouličního divadla. Vidíme, kam směřuje, že je to progresivní kulturní odvětví, jehož žánry se propojují, inspirují a vytváří další formy.

Diváci mohou tento vývoj sledovat s námi a to je důležité – Přímé zapojení diváka.

Zásadní je i dobrovolné vstupné, každý bez rozdílu má možnost přijít a spoluvytvářet atmosféru festivalu. Publikum roste spolu s námi, stává se erudovanější, získává rozhled.

V 21. století, kdy stále častěji slyšíme výrazy jako inkluze, spojování, hledání společných témat a kořenů, se ukazuje, že nejvolnější forma divadla toto dělá zcela běžně a přirozeně už dávno.

Svou činností se snažíme navázat na tradici světových pouličních festivalů.

Pečlivě vybíráme představení, o kterých jsme přesvědčeni, že osloví širokou i odbornou veřejnost.

Stejnou pozornost věnujeme i doprovodnému a hudebnímu programu.

Záleží nám i na tom, aby se diváci během festivalu cítili příjemně a co možná nejpohodlněji.

Proto jsme letos opět připravili různá vylepšení, dekorace a nedílnou součástí festivalu je také divadelní bar ve velkém, vzdušném stanu.

Při zkoumání letošního programu, jsme si uvědomili, kolik souborů se věnuje netradiční práci s objektem, ať už je to obří Zeměkoule, masivní stavba bez použití spojovacího materiálu či samotné lidské tělo.  České i zahraniční soubory nás přesvědčí o tom, že žonglování už dávno není jen dovednostní disciplínou, ale může být i prostředkem k vyprávění příběhů. Uvidíme umělecké soubory, které posouvají žánr párové i vzdušné akrobacie. Na programu jsou také interaktivní představení, o jejichž průběhu rozhodují diváci. Na Za dveřmi nebudou chybět loutky. V rámci Rodinného dne uvidíme loutkové pohádky i rej obřích ryb.

Po divadle zpravidla následuje živá hudba a koncerty, při nichž se všichni přítomní mohou náležitě uvolnit a zatančit si.

Těšíme se na bezstarostnou příchuť léta i na napětí při sledování předpovědi počasí. Pouliční divadlo je dobrodružství a všechny srdečně zveme na jedinečné zážitky, které přináší.

Pořádají ArtProm ve spolupráci s ART Prometheus za finanční podpory hl.m. Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury ČR, Česko – německého fondu budoucnosti, Městské části Praha 1, Městské části Praha 7 a Acción Cultural Española.

Linda Lomozová

pro Taneční magazín

FLOREA THEATRUM

Letní večery pod širým nebem na unikátní scéně barokního divadla

Vrchol cyklu MUSICA FLOREA BOHEMIA 2023

Dirigent Marek Štryncl a Musica Florea tradičně nabídnou na prknech přenosného divadla Florea Theatrum dvě jedinečná  představení. Ve čtvrtek 13. července uvedou v novodobé premiéře raně romantickou zpěvohru Lékař oční českého skladatele Vojtěcha Matyáše Jírovce. V neděli 16. července komponovaný program Na dvoře Krále Slunce aneb Barokní dostaveníčko s hudbou a tancem přenese diváky do Francie do času nebývalého uměleckého rozkvětu za vlády krále Ludvíka XIV.

Zpěvohra Lékař oční nám představí dramatické lidské příběhy – osobní dramata se šťastným až pohádkovým rozuzlením, která na pozadí vzdávají hold nově vznikajícímu oboru očního lékařství. Scénické podoby díla (režie, scéna, kostýmy) se ujme skladatel, umělecký vedoucí Ensemble Damian a impresário kočovného divadla Theatrum Schrattenbach Tomáš Hanzlík. Ten v touze po dosažení co nejvěrnější iluze nálady biedermeieru využije kopie nástěnných maleb předního českého malíře a dekoratéra té doby – Josefa Matěje Navrátila. V režijním uchopení se opře o své četné znalosti romantické gestiky a pohybových specifik i nemalé množství poznámek v samotném libretu opery.

“Zpěvohra mi svou poetikou připomíná film Tajemný hrad v Karpatech Oldřicha Lipského a to hlavně díky operně sentimentálnímu ději a roztomile archaickému jazyku Josefa Krasoslava Chmelenského. Žánrově je to tedy retrokomedie,” osvětluje svůj dojem Tomáš Hanzlík.

Jírovec dílo složil již jako stálý kapelník vídeňského Divadla u Korutanské brány na libreto Emanuela Veitha, rodáka z Chodové Plané žijícího ve Vídni. Musica Florea nicméně uvede verzi, která zazněla v Praze až v roce 1833 ve Stavovském divadle v českém překladu Josefa Krasoslava Chmelenského. V hudební interpretaci ansámbl zohlední autentickou dobovou ornamentiku a výrazové prostředky tolik typické pro období mezi klasicismem a romantismem. Plnými doušky si posluchač užije takzvané flexibilní tempo, tempo rubato, portamenta, glisanda a jiné ozdoby.

„Dotek s Jírovcovou operní hudbou mně osobně přinesl nesmírné překvapení. Ačkoli opera vznikla na počátku 19. století, tak z hlediska harmonických postupů či „prodlévového natahování frází“, se nemohu zbavit dojmu, že již posloucháme mladého Bedřicha Smetanu,” odhaluje svůj dojem dirigent obou představení a umělecký vedoucí souboru Musica Florea Marek Štryncl.

Druhý z večerů na scéně Florea Theatrum nás okouzlí krásou a lehkostí barokního tance, zpěvu a hudby. Režisérka představení Hana Slačálková a její soubor Baroque Balance  nás  v autentických choreografiích  a  dobových kostýmech přenesou do Versailles na dvůr Ludvíka XIV., “Krále Slunce”. Tento absolutistický avšak osvícený panovník byl sám výborný tanečník a pozdvihl Francii na baletní velmoc.

Kromě dvou tanců jsem vše autenticky zrekonstruovala dle Beauchamp-Feuilletovy taneční notace. Díky tomuto “pokladu” víme poměrně přesně, jak tance vypadaly. A samotný “Král Slunce” je v této podobě mohl jako divák sledovat“, dodává Hana Slačálková.

Letní představení na scéně Florea Theatrum  letos nabídnou detailní rekonstrukci a obnovenou premiéru děl, jejichž umělecký potenciál  je nezpochybnitelný a svoji estetikou dovedou oslovit i posluchače dneška.


Za laskavou podporu děkujeme Ministerstvu Kultury ČR, Magistrátu hlavního města Prahy, městské části Praha 1, Státnímu fondu kultury ČR, Nadaci Barokního Divadla Zámku Č eský Krumlov.

FLOREA THEATRUM

Dvorana Hudební a taneční fakulty AMU, Malostranské náměstí 258/13, 118 00 Praha 1 | vstupné: 600 Kč, studenti a senioři 300 Kč, studenti a pedagogové hudebních škol 250 Kč  | www.musicaflorea.cz

 13. 7. 2023 | 21:00 |

Vojtěch Matyáš Jírovec: Lékař oční

Novodobá premiéra romantické zpěvohry v českém překladu J. K. Chmelenského z r. 1833

Účinkuje: orchestr Musica Florea, sbor Collegium Floreum, soli: Michal Marhold, Ondřej Benek, Vincenc Ignác Novotný, Jiří Poláček, Hana Holodňáková, Helena Kalambová, Veronika Hajič Vojířová, Eliška Minářová,

hudební nastudování, dirigent:  Marek Štryncl

režie, kostýmy, scéna: Tomáš Hanzlík

Architekt scény: Václav Krajc

   16. 7. 2023 | 21:00 |

Na dvoře Krále Slunce

Barokní dostaveníčko s hudbou a tancem

Účinkuje: orchestr Musica Florea, sbor Collegium Floreum, balet Baroque Balance

hudební nastudování, dirigent:  Marek Štryncl

režie a choreografie: Hana Slačálková

architekt scény: Václav Krajc

 

Foto:  Hančovský, Rozsny 

 MgA. Johana A. Obršlíková

pro Taneční magazín

Jižní spojka 2023 a Otáčivé hlediště 2023

Přehlídka Jihočeského divadla, nejen v Praze

Letošní 4. ročník divadelní přehlídky Jižní spojka můžeme označit za pokračování tradice. Ačkoliv je léto ještě daleko, příznivci Otáčivého hlediště v Českém Krumlově budou mít možnost seznámit se se soubory Jihočeského divadla už nyní. Od 16. 2. 2023 do 17. 4. 2023 se představí v žánrově pestré paletě činohra, balet a Malé divadlo na 5 pražských scénách.

Tisková konference začíná (Lenka Cimlová Ostrá a ředitel Lukáš Průdek)

Vedení Jihočeského divadla, Lenka Cimlová Ostrá, Lukáš Průdek, Lukáš Slavický, umělecký šéf divadla a hlavní tvůrci (duo SKUTR a choreograf Jan Kodet)

 

Tyto soubory už od roku 1958 pravidelně hrají také před Otáčivým hledištěm.

V českokrumlovském zámeckém parku letos diváci uvidí osvědčené činoherní hity Dracula a Ženy Jindřicha VIII. aneb Chudák král(em) v režii Martina Glasera.

 

Letos naposled se diváci mohou před Otáčivým hledištěm těšit na Muže dvojhvězdy v režii Petra Formana. Příběh létajícího muže podle románu Alexandra Grina „Zářivý svět“ sklidil od své premiéry v roce 2021 velký divácký úspěch, ale i ocenění divadelní kritiky. Josef Lepša získal za scénografii a animaci k představení Muž Dvojhvězdy prestižní Cenu divadelní kritiky za rok 2021 v oboru scénografie.