SE.S.TA má nabitý program a přivádí zahraniční osobnosti

Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA chystá pro letošní rok mnoho zajímavých akcí.

Rokem 2018 vstupuje Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA již do devatenáctého roku svého působení. Letos opět přinese jak profesionální, tak široké veřejnosti více jak 25 událostí, které budou z části probíhat v Praze a z části na Zámku ve Žďáru nad Sázavou.

V programu samozřejmě nechybí mezinárodní Festival KoresponDance, prestižní Rezidence pro choreografy s koučinkem s bohatým doprovodným programem, další performance z cyklu Tanec v galerii a pokračovat bude organizace i v rozvoji projektu Škola tančí, který v loňském roce zaznamenal mnoho úspěchů.

Stejně jako v předchozích letech bude v roce 2018 drtivá většina projektů mezinárodního charakteru a přivede do České Republiky etablované zahraniční profesionály. „Máme již potvrzeny hosty z Francie, Itálie či Španělska. Například na Choreografické fórum, které probíhá v rámci České taneční platformy, přijede Mara Serina, dále se těšíme na Roberta Serafida či na Jeana Gaudina a Jean-Christopha Paré. Přivážíme tak do České Republiky nejenom pohled mezinárodní, ale též interdisciplinární. Mara Serina zastupuje dramaturgický a komunika čn&iacu te; přístup, Roberto Serafide zase filosofickokritický a Jean-Christophe Paré analytický,“ představila některé hosty ředitelka organizace Marie Kinsky.

V únoru odstartuje SE.S.TA sezónu v Praze Pedagogickým seminářem, který cílí na rozvoj pedagogických i tanečních kompetencí a každoročně se ho účastní řada tanečních pedagogů zejména ze základních uměleckých škol. Jedním z lektorů na semináři bude i Sophie Billy, která mimo jiné působí jako pedagožka pedagogů v Národním tanečním centru v Paříži. Součástí semináře je i veřejnosti otevřený Kulatý stůl, který se koná v rámci většiny aktivit SE.S.TA.

V roce 2018 je na programu šest kulatých stolů navázaných na letošní témata a projekty. Kulaté stoly jsou platformou pro reflexi a sdílení různorodých pohledů, podporují přemítání profesionálů s nejširším publikem a konfrontaci praktického bádaní choreografů a pedagogů s jinými obory.

První letošní aktivitou na Zámku Žďár nad Sázavou bude v březnu Mezioborový inkubátor, který byl přesunut z tradičního podzimního termínu na začátek roku, kdy je pro mnoho profesionálů časově dostupnější. Mezioborový inkubátor je unikátní v tom, že poskytuje umělcům a vědcům čas a prostor pro společný výzkum s jediným cílem, věnovat se sdílení otázek a odpovědí, konfrontaci způsobů myšlení a hledání nových cest k rozvoji další práce, a to vše bez tlaku na konečný výsledek v podobě díla. Tématem pro letošní rok je cirkulace.

Již tradičně se SE.S.TA stává v dubnu součástí České taneční platformy, kdy v rámci doprovodného programu organizuje Choreografické fórum. „Při diskuzích o zhlédnutých představeních se setkáme již po osmé. Naší společnou referencí budou představení, která se na ČTP odehrála předchozí den. K oživení diskuze si naši hosté připraví sérii přibližně pětiminutových průzkumných intervencí.“ doplňuje Marie Kinsky, která diskuse každoročně také moderuje.

Začátkem prázdnin se pak do Žďáru nad Sázavou sjedou děti na Tvořivý dětský tábor a od 13. do 15. července je doplní umělci z celého světa a vypukne již šestý ročník mezinárodního festivalu současného tance a pohybového divadla KoresponDance.

Prestižní událostí srpna bude Rezidence pro choreografy s koučinkem, která oslaví již jedenáctý ročník a jak už je zvykem, nabídne bohatý doprovodný program v podobě open class se zahraničními lektory, kulatý stůl a závěrečné, zpravidla velmi výjimečné, work in progress. Na tuto rezidenci každoročně přijíždí do Prahy renomovaní zahraniční umělci – kouči a pracují s vybranými mladými choreografy z celého světa na rozvoji jejich tvorby. Rezidence je mezinárodně etablovaná a mimo jiné pomáhá českým choreografům prosadit se i mimo republiku, naposledy v loňském roce choreografce Evě Urbanové; otevřela cestu do Francie.

Koncept Rezidence pro choreografy s koučinkem je unikátní díky dialogu choreografa a uměleckého kouče. Kouč choreografa vede k nalézaní odpovědí na otázky, které si choreograf při svém tvůrčím procesu pokládá. Rozhodně se tedy nejedná o workshop s lektory vhodný pouze pro začínající umělce. Zároveň je to skvělý networking, na jehož základě vzniklo mnoho dalších projektů našich účastníků,“ přibližuje charakter projektu Lucie Fabišiková, která šéfuje jeho produkci.

Velký úspěch zaznamenala v říjnu 2017 pohybově-vizuální performance z cyklu Tanec v galerii Secret Journey, kterou zhlédlo přes 500 diváků za jeden den. V tomto výjimečném cyklu, který charakterizuje stává v dubnu součástí České taneční platformy, kdy v rámci doprovodného programu organizuje Choreografické fórum. „Při diskuzích o zhlédnutých představeních se setkáme již po osmé. Naší společnou referencí budou představení, která se na ČTP odehrála předchozí den. K oživení diskuze si naši hosté přibližují k divákům při té sérii přibližně pětiminutových průzkumných intervencí.“ doplňuje Marie Kinsky, která diskuse každoročně také moderuje.

Začátkem prázdnin se pak do Žďáru nad Sázavou sjedou děti na Tvořivý dětský tábor a od 13. do 15. července je doplní umělci z celého světa a vypukne již šestý ročník mezinárodního festivalu současného tance a pohybového divadla KoresponDance.

Prestižní událostí srpna bude Rezidence pro choreografy s koučinkem, která oslaví již jedenáctý ročník a jak už je zvykem, nabídne bohatý doprovodný program v podobě open class se zahraničními lektory, kulatý stůl a závěrečné, zpravidla velmi výjimečné, work in progress. Na tuto rezidenci každoročně přijíždí do Prahy renomovaní zahraniční umělci – kouči a pracují s vybranými mladými choreografy z celého světa na rozvoji jejich tvorby. Rezidence je mezinárodně etablovaná a mimo jiné pomáhá českým choreografům prosadit se i mimo republiku, naposledy v loňském roce choreografce Evě Urbanové otevřela cestu do Francie.

Koncept Rezidence pro choreografy s koučinkem je unikátní díky dialogu choreografa a uměleckého kouče. Kouč choreografa vede k nalézaní odpovědí na otázky, které si choreograf při svém tvůrčím procesu pokládá. Rozhodně se tedy nejedná o workshop s lektory vhodný pouze pro začínající umělce. Zároveň je to skvělý networking, na jehož základě vzniklo mnoho dalších projektů našich účastníků,“ přibližuje za produkci festivalu Lucie Fabišková.

Velký úspěch zaznamenala v říjnu 2017 pohybově-vizuální performance z cyklu Tanec v galerii Secret Journey, kterou zhlédlo přes 500 diváků za jeden den. V tomto výjimečném cyklu, který charakterizuje interdisciplinární spolupráce mezi tancem a výtvarným uměním, kdy má návštěvník příležitost nahlédnout na výtvarná díla nově a prostřednictvím nezvyklých výrazových prostředků, bude SE.S.TA ve spolupráci s Národní galerií v Praze a s Galerií hlavního města Prahy pokračovat, v plánu jsou zatím minimálně tři performance.

V neposlední řadě SE.S.TA naváže na rozvoj projektu Škola tančí, který si získává čím dál větší podporu napříč odbornou veřejností, zrealizuje kreativní projekty na minimálně šesti základních školách a uzavře rok v listopadu seminářem pro pedagogy a choreografy zaměřeným na tento koncept.

Po celý rok bude zároveň Zámek Žďár nad Sázavou otevřený zájemcům o rezidence, v rámci kterých SE.S.TA umožňuje umělcům rozvíjet jejich vlastní výzkum a poskytuje jim zázemí.

Celoroční program všech aktivit SE.S.TA je průběžně aktualizovaný a doplňovaný o potvrzené zahraniční hosty na webových stránkách organizace. Na všechny semináře a rezidence je možné se hlásit už teď.

Foto: SE.S.TA, Dragan Dragin

Michaela Nováková

pro TANEČNÍ MAGAZÍN

 

Korespondance za účasti velvyslance

Již popáté ožil Žďár nad Sázavou tance, workshopy, kulatými stoly i koncerty. Probíhal tu tradiční taneční festival “Korespondance”. Účastnil se jej francouzský velvyslanec a formou mediální spolupráce i náš TANEČNÍ MAGAZÍN.

Od pátku 7. července do pondělí 8. července 2017 proběhl ve Žďáru nad Sázavou již pátý ročník festivalu „KoresponDance“. Přihlásil se programově k iniciativě Rok českého baroka. Diváky zde čekalo pestré menu od předních českých, slovenských i zahraničních vystupujících. Tato přehlídka, která nabývá rok od roku mezinárodní věhlasu i uznání, vznikla před lety v Praze. Jejími hlavními organizátory jsou Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA a dvě ženy, bez nichž již si dnes nikdo „KoresponDance“ neuměl představit – ředitelka festivalu Marie Kinsky a zahraniční manažerka a koordinátorka FILLIMIT Lenka Flory. Je nám ctí, že TANEČNÍ MAGAZÍN je pravidelně jedním z mediálních partnerů tohoto prestižního festivalu.

Klíčem k celé žďárské přehlídce mohou být slova právě jeho vlastní ředitelky, paní Marie Kinsky: Jsem ráda, že nám festival umožňuje dát dohromady lidi, umělce a publikum. Z toho důvodu, aby se všichni navzájem stále obohacovali, zveme známé osobnosti a volíme neformální tvar festivalu, na kterém je možné si dát pivo a s účinkujícími neformálně diskutovat. I to je důvod, proč máme tak velký zájem o spolupráci s obyvateli Žďáru. Přejeme si, aby získávali zkušenost s uměním a věděli, co pro ně může znamenat. Umění je totiž klíč k osobnímu i společenskému rozvoji. Miluji, že už několik týdnů před festivalem to ve Žďáru vře a bublá. Že se tu přemýšlí, tvoří, buduje a to na mnoha místech a s různými lidmi. Je to veselý inkubátor nových nápadů a sdílení zkušeností. Na festivalu mám také neskonale ráda, že se na něm setkáváme s umělci, kteří mají různé zkušenosti. Jsou tu vystupující, kteří se tanci začali věnovat nedávno i ti zkušeností hodně dospělí. Přeji si, aby si každý z našeho setkání něco odnesl a ať festival společně budujeme dál. Přeji vám i nám, ať každý do festivalu vloží něco ze sebe sama a odnese si něco pro sebe důležitého. A hlavně si přeji, ať kouzlo Žďáru funguje pořád dál!

Z toho moře umělců pozvaných na letošní „KoresponDance“ pouze namátkou jmenujme Halku Třešňákovou a VerteDance, skupinu Handa Gote, Asociáciu súčasného tance ze Slovenska, Britku Oonu Doherty, Pala Mela ze Španělska, americko-nizozemské duo Billy Mullaney a Niels Weijer, mexickou Lola Lince Experimental Dance Company, Francouze Pierre Nadauda ve spolupráci s brněnskou JAMU, duo Jozef Nadj a Joelle Leandre reprezentující Maďarsko a Francii, Itala Claidio Stellata či francouzské vystupující Jeana Gaudina a Sebastiana Fourniera ve spolupráci s místním Žďáráčkem. A pochopitelně, již podruhé, na mezinárodní platformu FILLIMIT pod ochrannými křídly paní Lenky Flory.

KoresponDance“ znamená i řadu doprovodných programů, koncertů, výtvarných akcí i neformálních setkání. Jedním z nejdůležitějších bodů letošní přehlídky byl kulatý stůl, který zkoumal společné rysy tance a architektury. Tentokrát konkrétně architektury barokní. U stolu se sešly choreografické veličiny, reprezentanti architektury, odborná i laická veřejnost. To vše pod taktovkou pořádající SE.S.TY.

A právě hned v srpnu SE.S.TA v Praze pořádá rezidenci pro choreografy s koučinkem. Na podzim se již vše připravuje k výjimečnému projektu Tanec v galerii a můžete se těšit na množství workshopů i besed rovněž v nadcházejícím roce 2018. Vlastně, sezóna 2017/2018 je již na spadnutí…

K pozitivům „KoresponDance“ patří i to, že od mezinárodní federace tanečních festivalů získal známku kvality EFFE Label. Zatím ji má propůjčenu na dvě sezóny, ale i tak jde o významný úspěch celoevropského významu. Závěrečný program letošního festivalu sledoval také francouzský velvyslanec pan Roland Galharague. A byl nadmíru spokojen. Přehlídce „KoresponDance“ nezbývá než poděkovat a těšit se na šestý ročník v roce 2018. Proběhne od 13. do 15. července. Kde jinde, než ve Žďáru nad Sázavou.

Foto: SE.S.TA

TANEČNÍ MAGAZÍN

SE.S.T.A je cesta

Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA připravilo pro letošní rok širokou škálu festivalů, besed, workshopů, rezidenčních programů i mnoho dalších aktivit. A to pro choreografy, pedagogy, pro děti, aktivní tanečníky, seniory, výtvarníky i mnoho dalších. Tady máte jeho nabídku.

Jeden z význačných partnerů našeho Tanečního magazínu, Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA. připravuje v průběhu roku množství zajímavých programů. Z jejich lákavého menu vás seznámíme s těmi nejzajímavějšími akcemi. Jelikož se řada akcí pozdějšího data teprve připravuje, sledujte prosím webové stránky www.se-s-ta.cz .

Z profesionálních setkání:

Právě nyní od 6. do 9. dubna 2017 probíhá Choreografické fórum. Je v rámci České taneční platformy. Je otevřené všem choreografů, tanečním odborníkům i kritikům. Můžete se těšit na hosty z Itálie i Francie a pochopitelně i na domácí renomované odborníky.

Rezidence pro choreografy s koučingem je připravena na 17. – 24. srpna 2017. Jedná se spíše o workshop s předními choreografy. Můžete počítat s tréninky, vzorovými ukázkami i řadou kulatých stolů a neformálních diskusí.

Kreativní projekty ve školách:

Od dubna do prosince 2017 se rozjel projekt Škola tančí. Cílem tohoto masového snažení je podporovat taneční mezioborové aktivity a rozvíjet dětskou tvořivost.

Tvořivý Tábor v termínu 3. – 8. srpna 2017 nebude ve městě Tábor, nýbrž ve Žďáru nad Sázavou. Na jeho závěr dětští účastníci – pod odborným vedením – vytvoří vlastní představení.

Ve dnech 24. 11. – 27. listopadu 2017 proběhne Seminář Kreativní projekty do škol. Bude otevřen všem pedagogům i dalším zájemcům. Má napomoci i v tvorbě vlastních projektů jednotlivých školních subjektů.

Rezidenční programy:

Po celý rok, od ledna do prosince 2017 probíhají Tvůrčí umělecké rezidence na zámku ve Žďáru nad Sázavou. Tam mají umělci potřebné zázemí a odbornou pomoc pro kreativní tvorbu svých uměleckých projektů. Letošními rezidenty jsou kupříkladu Halka Třešňáková, Anka Sedláčková, Nela Kornetová, či soubory ZDRUHESTRANY či Etmoietmoietmoi.

Ve dnech 23. – 29. října 2017 bude Retreart. Jedná se o mezinárodní mezioborovou inspiraci na předem zadané téma. Bude otevřena jak choreografům, tanečníkům, tak i hudebníkům, architektům či scénografům.

Festivaly a představení:

Vrcholnou a stěžejní akcí celého tanečního roku je Festival Korespondance ve Žďáru nad Sázavou, mezi 7. – 9 červencem 2017. Jedná se již o pátý ročník této velmi záslužné akce. Bude plný zajímavých zahraničních hostů z Mexika, USA, Afriky i celé; Evropy. Tématem letošního ročníku je tanec, architektura a baroko!

 

Programy do galerií a veřejných prostor:

Celý červen 2017 je věnován projektu Tanec v galerii. Ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy budete moci navštívit kouzelné prostředí pražského zámku Troja i jeho barokních zahrad. Bude vás zde čekat mnoho nezapomenutelných tanečních představení.

Od srpna do prosince 2017 vypukne akce Tanec a Aj wej wejem. Bude se jednat o celou sérii tanečních programů, instalací, eventů pro celou generační strukturu – pro teenagery, celé rodiny i seniory. Půjde o akci s mírně politickým podtextem. Jejím cílem je reagovat na současnou politickou situaci ve světě. Jejím středobodem – jak již název napovídá – bude instalace světoznámého čínského umělve v pražském Veletržním pakáci Národní galerie.

Nabídka je, jak vidno, pestrá. Znovu upozorňujeme, že zejména spíše orientační. Sledujte proto stránky i facebookový profil SE.S.TA.

 

Taneční magazín

Foto: archiv SE.S.TA

Festival KoresponDance přivítal na 1900 diváků

Letošní tropická vedra byla pro festival skutečnou výzvou. I přesto přilákal festival současného tance i pohybového divadla na 1900 diváků, kteří v průběhu několika festivalových dnů navštívili představení nejen na Zámku Žďár, ale i na dalších festivalových místech.

 

 

Výzvou letošního ročníku festivalu KoresponDance byly jednoznačně tropické teploty, které v druhém červencovém týdnu zasáhly celé Česko. I přesto přilákal festival současného tance i pohybového divadla na 1900 diváků, kteří v průběhu několika festivalových dnů navštívili představení nejen na Zámku Žďár, ale i na dalších festivalových místech, jakými byli unikátní Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře, rekreační areál Pilák či skate park u Zimního stadionu. S největším diváckým ohlasem se setkalo bezesporu spektakulární představení francouzské skupiny Beau Geste L.U.MEN, které ohromilo přibližně 500 lidí v amfiteátru rekreačního centra Pilák. Nabitým víkendem ale kultura ze Zámku Žďár nezmizela; festival pokračoval i 7. a 8. července zcela vyprodanými představeními Obludárium Divadla bratří Formanů. Festival se před svým zahájením ve Žďáru nad Sázavou představil 28.
a 29.6. i v Praze dvěma představeními T Jordi Galího, a to ve spolupráci s Národní galerií v Praze v rámci Pražského quadriennale.

I v letošním roce se hlavní místo festivalu na Zámku Žďár stal příjemnou zastávkou pro návštěvníky z přilehlého okolí i vzdálenějších měst. I letos se pozvaní umělci stali součástí stále se rozrůstající festivalové rodiny a během svých pobytů si mohli naplno vychutnat krásy Žďáru i jeho okolí. Festival KoresponDance oslavil třetí narozeniny (ve skutečnosti už šesté, pokud budeme počítat i jeho pražské předchůdce) a nadělil si několikadenní oslavu, na níž byli zváni všichni bez ohledu na věk. Program festivalu byl přizpůsoben i těm nejmladším návštěvníkům, kteří se do něj mohli zapojit skrze festivalem organizovaný příměstský tábor, přičemž jeho výsledky dojaly a ohromily pyšné rodiče i náhodné kolemjdoucí během sobotního odpoledne.

Ještě v pátek se v parnu třetího nádvoří představila švýcarská choreografka Nathalie Tacchella se svým dílem Forces 1+ zpracovávající neotřelým způsobem notoricky známý mýtus o Sisifovi. Do jejího představení se statečně a na výbornou zapojilo i několik neprofesionálních tanečníků, kteří vystoupili v synergii se sólem enigmatické performerky Amini Amici.

Formani-Obludarium-foto-Irena-Vodakova-01 Formani-Obludarium-foto-Irena-Vodakova-02 Formani-Obludarium-foto-Irena-Vodakova-03 Formani-Obludarium-foto-Irena-Vodakova-04

Sobota patřila jak prezentaci výsledků již zmíněného příměstského tábora, tak i vzdělávacího projektu Kreativní vzdělávání do škol, do něhož se zapojila jedna třída místní základní školy. Čtvrté nádvoří ožilo novým projektem Bach 15 světoznámé francouzské choreografky Béatrice Massin a také originální žebříkovou performance Abscisse španělsko-francouzského choreografa Jordi Galího. Budova konventu se přeměnila v divadelní scénu klasického ražení a stala se dočasným domovem dvěma výjimečným představením – Sticker Halky Třešňákové a Jana Bárty o úskalích dlouhodobého soužití dvou lidí a Objekty výskumu slovenské choreografky Petry Fornayové, která koncem srpna 2015 uskuteční na Zámku Žďár i rezideční pobyt pro vývoj svého nového projektu.

Festivaloví matadoři Jean Gaudin a Sébastien Fournier opanovali, rozehráli a také rozesmáli navštěvníky unikátního kostela na Zelené Hoře díky svému novému projektu Jean Sebastien². Nejvíce očekávaná však byla představení Obludária Divadla bratří Formanů. Jelikož cestují po celém světě, navštíví Českou republiku jednou do roka a letos se festivalu KoresponDance podařilo je získat do svého programu. Za vydatné pomoci sboru místních dobrovolných hasičů se každé odpoledne chladilo jejich speciální šapitó, které pojmulo pouze 130 diváků. Obludárium bylo show každým coulem.

Letošní tropická vedra byla pro festival skutečnou výzvou. Podařený site-specific projekt TraffiC realizovaný na místě lokálního skate parku moc příležitostí schovat se do stínu nenabízel, ale i přesto se na každé představení sešlo přibližně padesát přihlížejících, kteří mohli obdivovat, s jakou vervou se mladí herci do tohoto projektu na pomezí nového cirkusu a klasické klaunérie pustili.

Výběrová dramaturgie festivalu KoresponDance i letos nabídla pestrý a přístupný program pro celou rodinu. Program nabídl premiéry tří nových projektů, které vznikly speciálně pro tento festival. Festival navštívili nejen obyvatelé regionu Vysočina, Prahy, Brna, Pardubic a jiných velkých měst České republiky, ale také ze zahraničí. Zámek Žďár na několik dní ožil tancem a stal se kulturním centrem se silným geniem loci, kde se umění, příroda a každodenní život nenásilně propojovali. To je ostatně i filozofií celého festivalu, který si pro ten další rok přeje hlavně neusnout na vavřínech.

 

 

Foto: http://www.korespondance.cz/

Taneční magazín