Premiéra 24

Bohemia Balet se vrací s novou choreografií Marka Svobodníka

Bohemia Balet, soubor Taneční konzervatoře hl. m. Prahy, se vrací s komponovaným programem Premiéra 24 do Divadla Komedie. V obměněné podobě jej uvede 12. června. Svou premiéru bude tentokrát mít i choreografie Marka Svobodníka Veteš, která nemohla být pro zranění v souboru uvedena na první premiéře. Představení 12. 6. začíná výjimečně již v 18:00 hodin.

Kontrastní Premiéra 24 zahrnuje variabilní program: krátký balet Do světa Malého prince, který vytvořili samotní členové Bohemia Baletu na tělo svým kolegům, Janáčkovu Sinfoniettu v choreografii Petra Zusky, v dubnové premiéře představil pro mladé tanečníky novinku také Sebastiano Mazzia, který v moderním tanečním opusu Potápíme se obrátil pozornost k vážnějším tématům současnosti. Místo této choreografie nyní uvede svou premiéru s názvem Veteš Marek Svobodník.

Choreografie Veteš pojednává o vztahu k „starým“ věcem a jejich hodnotě. Marek Svobodník je sólistou Baletu ND, kde právě sklízí úspěch v roli podivínského vynálezce Coppélia v čerstvé premiéře slavného baletu. Věnuje se ale pravidelně vlastní tvorbě, je kmenovým členem souboru DEKKADANCERS, uvedl choreografie pro balet Jihočeského divadla, juniorský Bayerisches Staatsballett II, operu Národního divadla moravskoslezského nebo Pražský komorní balet. Nová choreografie na hudební koláž bude kupodivu prvním kusem, který pro Bohemia Balet vytvořil.

V inscenaci Do světa Malého prince se autorské tvorby chopili Luisa Brychcínová a Vojtěch Pilbauer„Chtěli bychom, aby si diváci třeba na chvilku uvědomili, že taky byli kdysi dětmi a že dítě má každý dospělý pořád v sobě,“ říkali před premiérou, kterou vytvořili na tělo vlastním kolegům a postavili je nejen před úkoly choreografické, i práci se slovem. Oba jsou také interprety vlastního kusu a spolu s ostatními mladými tanečníky provázejí Malého prince na jeho pouti po planetách a pro Zemi, kde sami ztvárňují dvojroli obratného hada. Další ze členů souboru, Jan Šimůnek, pro kus vytvořil hudbu, šlo tedy o produkci, na které si soubor vyzkoušel spolutvorbu od začátku do konce.

„Choreografie Do světa Malého prince pohltila publikum půvabnou atmosférou dětského světa plného fantazie, křehkosti, svobody a poezie. Ať už takový svět dětí je, anebo není, všichni si jej myslím takto představujeme a snění, naivita, stejně jako zklamání hlavního hrdiny ze srážky s okolním světem, byly fáze, které mohl divák s interprety naplno prožít,“ napsala o novince Opera PLUS.

Úspěšnou je i choreografie Sinfonietta z dílny Petra Zusky, která rezonuje s letošním Rokem české hudby, ačkoliv komponovaný večer Bohemia Baletu součástí tohoto celoročního projektu není. Hold české hudbě, konkrétně tvorba Leoše Janáčka, ale skládá. Letos totiž uplynulo 170 let od jeho narození, a tak se přímo nabízelo oslavit výročí jednou z jeho nejslavnějších skladeb. Petr Zuska v choreografii akcentuje národní identitu a kulturu, nechává se inspirovat tokem hudby, který přetavuje v taneční pohyb, záměr podporuje také trojí kostým hlavní ženské postavy. V choreografii jako sólistka exceluje hostující členka Pražského komorního baletu Bára Müllerová.

„Zuskova koncepce s Janáčkovým opusem souzní, když se nechává unášet hudebním proudem a rozehrává naplno svou fantazii. Muzikální opulence je pro Zusku výzvou, do níž vkládá svůj talent, múzičnost a dlouholetou tvůrčí zkušenost,“ napsala Lucie Dercsényiová pro Taneční aktuality. „Zuska vystihl étos Janáčkovy kompozice v pečlivě rozvrženém tanečním strukturování v prostoru i čase, kdy se pohyb přelévá ve skupině, aby se slil v jeden celek, z něhož pak vychází další dynamicky variabilní akce. Členové Bohemia Baletu, jmenovitě Lucie Matějková, Sandra Jiříková, Adéla Šorfová, Jan a Matěj ŠimůnkoviTim Herz Vojtěch Pilbauer do své interpretace vložili mladistvou vervu a touhu vytančit tělem i duší Janáčkovo poselství vložené do hudby. A o to Petru Zuskovi v Sinfoniettě také šlo…“

Diváci jsou tedy zváni zhlédnout novinku i obě úspěšné repertoárové choreografie Bohemia Baletu na nejbližší repríze. Premiéra 24 s programem choreografií Do světa Malého prince / Veteš / Sinfonietta se koná 12. června v 18:00 hodin. Vstupenky jsou ke koupi na webu Divadla Komedie, studentské vstupenky za 100 Kč jsou k dispozici pouze při fyzickém nákupu na pokladně DK.

V této sezoně se pak poslední představení Bohemia Baletu odehraje 23. června v Divadle Na Rejdišti. Zároveň vrcholí školní rok Taneční konzervatoře hl. m. Prahy: absolventské koncerty se konají 18. a 19. června ve Stavovském divadle, kde se ještě 27. června uskuteční poslední Gala představení TK hl. m. Prahy.

Bohemia Balet i novinky z Taneční konzervatoře hl. m. Prahy můžete sledovat průběžně na sociálních sítích:

FB Bohemia Balet: @bohemiabalet

IG Bohemia Balet: @bohemia.balet

FB TKHMP: @tkpraha

IG TKHMP: @tanecnikonzervatorhlmprahy

Foto: Serghei Gherciu

Lucie Kocourková 

pro Taneční magazín

Malý princ očima nejmladší generace i Sinfonietta Petra Zusky

Bohemia Balet uvádí Premiéru 24 z dílny pěti choreografů

Bohemia Balet, soubor Taneční konzervatoře hl. m. Prahy chystá nový komponovaný program. Večer nese společný název Premiéra 24. Bude totiž velmi různorodý a každá choreografie se ponese v jiném stylu. „Premiéra 24 by se dala charakterizovat, nebo také nazvat Kontrasty II, protože podobně jako podzimní premiéra Kontrasty ve Vinohradském divadle se skládá z kratších tanečních celků, tentokrát dokonce 5 choreografů, z nichž má každý svůj osobitý pohybový ‚rukopis‘. Také žánrově bude večer velmi kontrastní,“ slibuje umělecký ředitel Jaroslav Slavický. Premiéra se koná v sobotu 20. dubna od 19:00 hodin v Divadle Komedie.

Do světa Malého prince zavedou diváky samotní členové souboru Vojtěch Pilbauer a Luisa Brychcínová, kteří se chopili tohoto slavného námětu. Dvě další kompozice budou „ekologického“ ražení: choreografie Potápíme se, kterou charakterizuje paralela se zkázou Titaniku, ale vypovídá především o naší společnosti, je z dílny výborného mladého italského tanečníka a choreografa Sebastiana Mazzii, sólisty baletu Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. Druhou je Veteš, o vztahu k „starým“ věcem a jejich hodnotě, v choreografii etablovaného českého tanečníka a choreografa Marka Svobodníka, sólisty Baletu ND. Závěr večera bude tvořit Janáčkova Sinfonietta v choreografii Petra Zusky.

Příležitost pro novou generaci i osvědčení tvůrci

Není to poprvé, co Bohemia Balet dává příležitost mladým tvůrcům z vlastních řad. S nápadem přišli členové Bohemia Baletu sami. Nedostali jsme finanční podporu pro projekt k Roku české hudby, a tak chtěli využít časový prostor, který vznikl. Velmi mě to těší, vítám iniciativu členů pro choreografickou tvůrčí práci, vždyť v Bohemia Baletu vytvořili své choreografické prvotiny Štěpán Pechar, Ondřej Vinklát, David Lampart a ještě předtím při studiu na škole Viktor Konvalinka, Tomáš Rychetský, David Stránský a další. Jsem rád, že se odvážili i Luisa Brychcínová, Vojtěch Pilbauer a také Jan Šimůnek, který vytvořil k inscenaci hudbu,“ říká Jaroslav Slavický. „Nevybrali si zrovna lehké téma, ale zpracovali ho zajímavě a myslím si, že by mohlo diváky oslovit. Určitě jsem připraven podporovat tvůrčí snahy členů souboru a vidím v tom i pozitivní a velmi důležitý směr jejich dalšího uměleckého vývoje.“ Malého prince bude na premiéře tančit student 3. ročníku Matěj Skočdopole a jsou připraveny i dvě alternace pro případ záskoku, a to hned z 1.ročníku.

Sebastiano Mazzia, který je výraznou tváří baletu Jihočeského divadla, vnáší do programu vážnější téma: Legenda říká, že když se Titanic potápěl, orchestr hrál dál… A nejsme náhodou my ten stejný orchestr, který dál hraje svůj život, zatímco se naše planeta potápí v katastrofálních důsledcích klimatických změn? Potápíme se a sledujeme, jak se to děje…“

Marek Svobodník spolupracuje s Bohemia Baletem poprvé. „Jsem tomu velmi rád,“ říká Jaroslav Slavický. „Patří totiž k mladé a velmi výrazné vlně českých choreografů, kteří tvoří autorské choreografie a posouvají tím vývoj českého tance. Bohužel v souborech tzv. ‚kamenných divadel‘ až na výjimky, příliš příležitostí nedostávají. Ptáte se mne, zda bude i jeho nová choreografie komická jako mnoho předchozích – když jsem mu položil vaši otázku, odpověděl mi: ‚Chtěl jsem pro Bohemia Balet vytvořit seriózní kousek. Ale tuším, že se mi to zase nepodaří.‘“ Humor tedy ani na Premiéře 24 chybět nebude.

Rok české hudby navzdory

Po podzimní premiéře Kontrastů jakožto večera složeného z děl tří evropských choreografů se nabízela myšlenka, při tolik proklamovaném Roku české hudby, vytvořit jako novou premiéru inscenaci českých choreografů tvořících na českou hudbu. Projekt však nezískal finanční podporu, a tak Bohemia Balet hledal náhradní program.

„Již nastudovaným opusem bylo Potápíme se, choreografie, která vznikala mimo rámec zamýšlené jarní premiéry. Proto jsem také přivítal iniciativu členů BB pokusit se o nastudování Malého prince. Počátkem března však byla Ministerstvem kultury podpořena celoroční kontinuální činnost BB, a tak jsem se rozhodl znovu oslovit původní choreografy pro uskutečnění, alespoň částečné, původního záměru,“ vysvětluje další změny v plánech umělecký ředitel souboru. „Z důvodu velmi krátkého časového limitu a naplněnosti večera nezůstala již z původního projektu zapojena Marika Blahoutová, která měla vytvořit choreografii na hudbu A. Dvořáka. Věřím ale, že ji bude realizovat v následujícím období,“ dodává.

Vzhledem k tomu, že se nejedná ani o večer českých choreografů (Sebastiano Mazzia je Ital), ani o tvorbu výhradně na českou hudbu, je i výběr hudby volnější. Marek Svobodník však do své koláže zahrnul i dílo českého krále swingu R. A. Dvorského. A 170 let od narození Leoše Janáčka si připomeneme jeho slavnou Sinfoniettou, po které sáhl Petr Zuska! Ten již před časem pro Pražský komorní balet vytvořil zcela novou taneční interpretaci Janáčkových Listů důvěrných.

Janáčkova Sinfonietta do třetice

Je jisté, že někteří diváci budou nové choreografické pojetí Sinfonietty porovnávat s verzemi, s nimiž se proslavili Pavel Šmok a Jiří Kylián, ale Jaroslav Slavický pochybnosti nepřipouští: „Sinfonietta je volbou Petra Zusky, a to je také to, co mě velmi zajímá. Obdivuji jeho odvahu a věřím, že na základě svých zkušeností a choreografického umu vytvoří Sinfoniettu, která bude jedinečná, podobně jako se to podařilo Pavlu Šmokovi a následně Jiřímu Kyliánovi. Netvoříme představení pro pamětníky, ale současné diváky, kteří nejsou ‚zatíženi‘ předchozími verzemi, a je důležité, jak oni přijmou toto ztvárnění geniální Janáčkovy hudby. Moc bych přál divákům, tanečníkům i sobě, aby to bylo ‚do třetice všeho dobrého‘!“

O promyšleném, odpovědném a vysoce uměleckém přístupu k realizaci Sinfonietty svědčí i slova Petra Zusky z jeho anotace do programu: Už jen začáteční a finální fanfáry přinášejí emoci jisté důstojnosti a oslavy. Důstojnosti bez nabubřelosti, oslavy duše této země a jejího národa. Cítím, že právě v aktuálních dobách všeho prostupujícího globalismu a jisté relativizace národních identit a kultur je třeba nechat zmíněnou ‚emoci‘ ve společnosti působit… Zároveň bych tímto chtěl navázat na své o mnoho starší kolegy a snad v mnohém i učitele – Pavla Šmoka a Jiřího Kyliána, kteří tento výjimečný opus zpracovali, každý dle svého, už před mnoha desetiletími a pokusit se neudělat jim, sobě a ani panu Janáčkovi ostudu,“ píše choreograf s pokorou i humorem.

Premiéra Bohemia Baletu přináší nová témata, nové kontrasty a jistě naláká pravidelné diváky baletního umění i nové publikum. Premiéra se uskuteční 20. dubna od 19:00 hodin. Pro velký zájem byl již nasazen do prodeje další termín, a to 12. června v 18:00 hodinVstupenky jsou ke koupi na webu Divadla Komedie, studentské vstupenky za 100 Kč jsou k dispozici pouze při fyzickém nákupu na pokladně DK.

Bohemia Balet i novinky z Taneční konzervatoře hl. m. Prahy můžete sledovat průběžně
na sociálních sítích:

FB Bohemia Balet: @bohemiabalet

IG Bohemia Balet: @bohemia.balet

FB TKHMP: @tkpraha

IG TKHMP: @tanecnikonzervatorhlmprahy

Foto: Adéla Amel Veselá

PhDr. Lucie Kocourková

pro Taneční magazín

Cena pro nejlepší baletní inscenaci míří do Ostravy

Nejúspěšnější inscenací je ostravská Carmen

Nejúspěšnější inscenací soutěžní přehlídky současné taneční tvorby BALET 2023 je ostravská Carmen. Více než tři desítky děl přihlášených do jubilejního desátého ročníku soutěže ukazují velmi pestrou paletu současného českého baletu a tance – od prací souborů spojených se školami, přes tvorbu nezřizovaného Pražského komorního baletu až k inscenacím velkých baletních souborů zřizovaných divadel. K vidění byla původní tvorba i několik přenesených prací.

Tento ročník ovládlo Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě s inscenací Carmen v choreografii Jiřího Pokorného. Vedle hlavní ceny putují do Ostravy také ocenění za sólistické výkony představitelů Carmen a Dona Josého, které převezmou Natalia Adamska a Francesco Fasano. Čestné uznání za světelný design obdrží Loes Schakenbos. Uspělo také Jihočeské divadlo České Budějovice s inscenací Mechanický pomeranč – cenu za nejlepší choreografii získají Tomáš Rychetský a Ondřej Vinklát, za sólistický výkon Sebastiano Mazzia a čestná uznání za původní hudbu Ivan Acher a za návrh scény Eva Jiřikovská. Cena za nejlepší kolektivní výkon putuje do baletu Moravského divadla v Olomouci za inscenace Bolero a Carmen. V libereckém divadle F. X. Šaldy bodovaly inscenace Carmen (Noria Cazorla Garcia – cena za sólistický výkon) a Mauglí (čestná uznání za původní hudbu pro Aleše Březinu a za návrhy scény a kostýmů pro Aleše Valáška).

Přehlídky BALET 2023 se zúčastnilo osm baletních souborů z České republiky: Pražský komorní balet, Balet Praha Junior (soubor konzervatoře Taneční centrum Praha), Bohemia Balet (soubor Taneční konzervatoře hl. m. Prahy), Divadlo F. X. Šaldy v Liberci, Divadlo J. K. Tyla Plzeň, Jihočeské divadlo České Budějovice, Národní divadlo moravskoslezské Ostrava a Moravské divadlo Olomouc s 31 inscenacemi. „Zájem divadel zúčastnit se tak potvrzuje opodstatnění přehlídky, potřebu občasného ‚měření sil‘ a rozmanitosti dramaturgie“, říká člen poroty Zdeněk Prokeš a dodává: „Na druhou stranu je tento model několikanásobně levnější a umožňuje neomezenou volbu repertoáru i širokou účast souborů. Je bezesporu objektivnější, protože představení se konají v domácím prostředí; výkony ani inscenační tvar nejsou ovlivněny zájezdovými podmínkami.“

Cílem přehlídky, která je pořádána od roku 1992, je podnítit taneční a baletní soubory, aby zvyšovaly pozornost současné původní domácí tvorbě a usilovaly o její pravidelné uvádění. Přehlídka ukázala to, co považují soubory za své reprezentativní inscenace.

Pětičlenná porota pracovala ve složení Kateřina Dedková, Lucie Dercsényi, Jan Kodet, Zdeněk Prokeš a Roman Vašek. Shromáždila 92 odborných posudků, které mají nezastupitelný dokumentačně-kritický význam. Regionální soubory oceňovaly zájem o svou práci i to, že se zvýšil počet recenzí a kritik především v odborném tisku.

Soutěžní přehlídku BALET 2023 pořádala Asociace tanečních umělců ČR za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Státního fondu kultury. Ceny a prémie poskytly firma Grishko, Nadace Život umělce a Nadace Český literární fond.

Slavnostní vyhlášení výsledků přehlídky BALET 2023 spojené s předáním diplomů a prémií se uskuteční při příležitosti uvedení vítězné inscenace Carmen baletu Národního divadla moravskoslezského 1. března v 19 hodin ve Stavovském divadle.

Mgr. Johana Mravcová 

pro Taneční magazín

Kontrasty

Bohemia Balet a evropští tvůrci

Kontrasty:  – premiéra již v neděli 19. listopadu

Kontrasty, tak se jmenuje nový projekt Bohemia Baletu, který bude mít premiéru 19. listopadu 2023 v Divadle Na Vinohradech. Mladí tanečníci a tanečnice se představí v choreografiích třech evropských choreografů, z nichž každý má svůj svébytný choreografický rukopis a od interpretů vyžaduje zvládnutí různých tanečních stylů. V komponovaném večeru uvidíte choreografie Francouze Stéphena Delattra, který je vynalézavým a vášnivým tvůrcem při vytváření vlastního osobitého a inovativního choreografického jazyka, ke spolupráci se souborem se pravidelně vrací francouzská choreografka Bérangère Andreo, jejíž rukopis již publikum zná. Trojici hostů uzavírá německý choreograf Paul Julius, který již s Bohemia Baletem také spolupracoval a souboru postavil na tělo choreografii plnou rychle se měnících hudebních motivů, která nechá vyniknout energii mladých tanečníků.

Stéphen Delattre využívá synergii slovníku klasického i současného tance. Tyto vlastnosti najdeme i v jeho meditativně laděné choreografii A Suspended Moment of Vulnerability / Pozastavený moment zranitelnosti a v komicky laděné taneční miniatuře Who Dares, Wins! / Odvážný vyhrává. Bohemia Balet obě získal do svého současného repertoáru.

„Je to taková paleta mé tvorby mezi tragédií a komedií. A Suspended Moment of Vulnerability je dílo s tématem lidstva, které se stalo obětí viru a zachránila ho vakcína. Takže je v tom trochu ta myšlenka… osvobodit nás od něčeho zlého, jako když anděl zvítězí nad ďáblem, kdy vakcína zvítězí nad virem. Druhý kus je na téma každodenního boje o místo ve společnosti: jsou tu dva jedinci, kteří bojují o stejnou záři reflektorů, a nakonec vyhraje ten, kdo se více odváží. Proto je název Who Dares, Wins / Odvážný vyhrává,“ komentuje Stéphen Delattre.

Ke své choreografické tvorbě a individuálnímu stylu pak dodává: „V podstatě pocházím z akademického klasického prostředí, ale díky své menší výšce jsem měl příležitost učit se a pracovat v mnoha různých moderních stylech a tyto zkušenosti jsem spojil. Zkušenost s moderním tancem vkládám do svých klasických tréninků, a svou techniku založenou na klasice do svého moderního vyjadřování, můj styl je neoklasicko-moderní. Hodně změn, opozice v pohybu, hodně izolací a je určitě založený na tom, že pohyby jsou od toho, aby něco říkaly, jsou jako slova a choreografie je trochu jako kniha.“

Bérangère Andreo roztančila v nové kompozici stavěné tanečníkům na tělo, s exotickým názvem Alfama, příběh o vztahu mladých lidí plný nejen radosti, ale i smutku, zklamání a naděje. Co se skrývá za zvláštním titulem a na jakou hudbu vytvořila svou choreografii? Na portugalský hudební styl fado. A téma? Láska je jako příchod jara… Probouzí mysl, srdce i tělo! Přináší s sebou podíl bolesti srdce a rozčarování, které se mohou zdát nepřekonatelné. Kéž nám láska pomáhá přistupovat k životu s lehkostí a vděčností! … Mých 8 tanečníků je mladých, plných naděje a milostné příběhy jsou součástí lidské zkušenosti, kterou máme to štěstí žít… Musíme se smířit s tím, že budeme dělat chyby, že budeme zklamaní, ale vždy musíme věřit v tu jedinečnou Lásku, která rozzáří naše životy,“ říká choreografka.

Paul Julius pro mladé tanečníky vytvořil rovněž zcela novou choreografii: Fragile Beziehungen / Křehké vztahy, k níž ho inspirovala skladba Possesed od Balanescu Quartet. Je to skladba, která obsahuje mnoho velmi rychle se měnících témat. Když jsem ji slyšel, představoval jsem si množství rychle se střídajících krátkých scén, malých útržků různých situací, které se překrývají, které vedou od jedné k druhé. Celá choreografie je tedy dost dynamická, stejně jako hudba,“ poodhaluje tvůrčí proces sám choreograf. „Tématem tohoto kusu je několik příkladů křehkých vztahů, ve kterých lidé žijí. Všechny vztahy obvykle jsou nebo mohou být vnímány jako křehké záležitosti. Samozřejmě je třeba do nich investovat a pečovat o to, aby se jakýkoli vztah rozvíjel, vzkvétal, aby byl v dobrých podmínkách, protože jinak se může snadno rozpadnout nebo změnit. Ve své choreografii mám čtyři páry tanečníků, každý má svůj individuální charakter. Z jejich charakterů a různých konstelací lidí, kteří se setkávají a vzájemně na sebe působí, vznikají nové druhy situací, vztahů. Je to láska, různé druhy rivality, pravé i falešné přátelství…,“ naznačuje, jak s tématem – a s tanečníky – pracoval.

Jsou velmi motivovaní a zvídaví, velmi otevření, tvrdě pracují na tom, aby se naučili styl, pochopili situace, atmosféra je dobrá. Jsou velmi mladí, mezi školou a angažmá v divadle, proto jsem si myslel, že pro ně bude vhodný hodně energický kus s tématem, ke kterému si snadno najdou cestu. Jsou to velmi energičtí mladí lidé a to je dobrá vlastnost, kterou můžete jako tvůrce zkoumat. A to se mi líbí, protože jsou to všechno individuality, nedělím je na sólisty a skupinu, vlastně jsou všichni sólisté,“ dodává.

Jak se s choreografiemi popasovali členové Bohemia Baletu„Jsou velmi otevření, velmi lační, ochotní, motivovaní, pozitivně naladění učit se, pracovat, poznávat jinou řeč těla, jiný choreografický styl,“ ujišťuje Stéphen Delattre.

Stéphen Delattre již pro Taneční konzervatoř hl. m. Prahy připravil choreografii Avant toi, která byla uvedena na Mezinárodních týdnech tance ve Vinohradském divadle v roce 2022. Francouzská choreografka Bérangère Andreo spolupracuje dlouhodobě s konzervatoří i se samotným Bohemia Baletem. Vedle baletů Petra Pana a Olivera Twista vytvořila různé komornější choreografie, jako je Lunedda či Ballaré. Paul Julius již vedl pro studenty konzervatoře několik workshopů a Bohemia Balet uváděl úspěšně jeho duet In the Rain Again.

Nezmeškejte premiéry nových choreografií

  1. listopadu v Divadle Na Vinohradech, 19:00 hodin,VSTUPENKY
  2. listopadu v Městském divadle v Jablonci nad Nisou.

Bohemia Balet i novinky z konzervatoře můžete sledovat průběžně na sociálních sítích:

FB Bohemia Balet: @bohemiabalet

IG Bohemia Balet: @bohemia.balet

FB TKHMP: @tkpraha

IG TKHMP: @tanecnikonzervatorhlmprahy

Foto: Adéla Amel Veselá

PhDr. Lucie Kocourková

pro Taneční magazín