Krátce s ředitelkou festivalu Tanec Praha Yvonou Kreuzmannovou

„Nejsou to lehké časy“

Jak jste připravovali festival v této nelehké době, na pozadí všeho je válečný konflikt, peníze pro kulturu určitě nepřibývají. Jak vidíte situaci nyní?

„Není to vůbec jednoduché, řekli jsme si, že už nebudeme dělat dvě fáze festivalu jako v předchozích letech,  ale zkusíme být nějakým způsobem flexibilní  tak, jako jsme celé dva roky v pandemii byli.   Zkusíme zrealizovat co nejvíce projektů,  a to nejen  v Praze, ale i v regionech, což je velký úkol a já chci říct, že moc a moc děkuji  manažerskému týmu, který odvádí vskutku neuvěřitelnou  práci.

Když do všeho toho našeho  snažení vstoupila válka, mnozí z nás, já jsem toho příkladem, okamžitě ubytovali ukrajinské umělce u sebe doma,  Začali jsme jim pomáhat a hledat pro ně  uplatnění. Jsem moc ráda,  že Duncan centrum konzervatoř nám vyšla vstříc a mohou tam docházet studentky ve věku 13- 18 let,  podařilo se nám propojit se s  různými studii, které své prostory nabídly zadarmo  pro zkoušení těchto umělců. Je pravdou, že nic není  jednoduché, teď otevřeme,  chvála Bohu, studio Krenovka a zase i tam vytváříme prostor pro jejich práci, kde by mohli nastudovat svoje díla natolik, aby je mohli uvést na Fokus Ukraine tak, jak si přejeme a v co nejlepší kvalitě.

Situace je těžká  a po rozhovoru s ministrem kultury p. Martinem Baxou si všichni uvědomujeme, že příští rok může být o hodně horší a může dojít k zásadním škrtům a budeme muset asi utlumovat  program.

Utlumovat program je možné, ale s tím,  že se to opravdu dozvíte v předstihu jednoho roku a ne, že se takovou informaci dozvíte měsíc předem, to je  prostě nefér vůči umělcům.

Takže já bych nechtěla porovnávat  letošní situaci, která byla velmi šokující,  s tím, co možná bude příští rok, protože  se na to zřejmě  můžeme připravit a můžeme jít do toho krácení, které pravděpodobně asi nastane.“

Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně štěstí

Foto: Eva Smolíková

Eva Smolíková

Taneční magazín

Budou velké festivaly skutečně podpořeny vládou?

Zdá se, že šance na úspěch se zvyšují

V červnu 2015 proběhlo v prostorách Poslanecké sněmovny jednání o navýšení finančních prostředků na živé umění. Jak se situace vyvíjí?

DSC_0819

Zeptali jsme se Ředitelky festivalu Tanec Praha Yvony Kreuzmannové

Došlo již k nějaké zásadní změně v přípravě programu státní podpory profesionálních festivalů?

„Musím uznat, že ministerstvo kultury udělalo poměrně zásadní posun v přípravě programu státní podpory profesionálních festivalů. Již proběhlo vnější i vnitřní upomínkové řízení tohoto programu, který byl navržen tak, jak si to přála odborná veřejnost, nebo při nejmenším většina odborné veřejnosti, tzn. týká se všech uměleckých oblastí. Tento program by měl vyčlenit zvlášť prostředky na ty nejvýznamnější a zásadní akce v České republice, finanční prostředky v návrhu rozpočtu činí více než 100 milionů korun. Program by měla na žádost pana ministra vláda schválit tak, aby byl opravdu brán v potaz  a došlo tím k celkovému navýšení rozpočtu  na živé umění. Pokud  se tedy vše podaří a připraveno  je to  zatím dobře, měl by  tento program vejít v platnost od 1. ledna 2017. To znamená, že letos na podzim už by se podávaly žádosti do tohoto programu.“

DSC_0840

Děkujeme

Foto: Eva Smolíková

Taneční magazín