Trans Europe Halles 93

Mezinárodní konference se uskuteční v Praze v pořadatelství Studia ALTA

Ve dnech 26.–29. května se v Praze uskuteční mezinárodní konference Trans Europe Halles 93 pořádaná Studiem ALTATrans Europe Halles (TEH) je sítí spojující nezávislá kulturní centra napříč Evropou, jež pro svou činnost využívají opuštěné budovy a přeměňují je na živá tvůrčí místa. Studio ALTA je dlouhodobým členem této platformy a pro tento rok také hostitelem mezinárodní konference určené všem profesionálům a odborníkům z řad kulturních organizátorů. Nabízí prostor pro seznámení a diskuzi více než 200 zástupcům z celé Evropy a akcentuje témata provázaná s udržitelností kulturních organizací a jejich činností.

Simona Rybová
pro Taneční magazín

Trans Europe Halles 93

Mezinárodní konference

Ve dnech 26.–29. května se v Praze uskuteční mezinárodní konference Trans Europe Halles 93 pořádaná Studiem ALTA. Trans Europe Halles (TEH) je sítí spojující nezávislá kulturní centra napříč Evropou, jež pro svou činnost využívají opuštěné budovy a přeměňují je na živá tvůrčí místa. Studio ALTA je dlouhodobým členem této platformy a pro tento rok také hostitelem mezinárodní konference určené všem profesionálům a odborníkům z řad kulturních organizátorů. Nabízí prostor pro seznámení a diskuzi více než 200 zástupcům z celé Evropy a akcentuje témata provázaná s udržitelností kulturních organizací a jejich činností.

Kultivace vztahů, budov i fungování kulturních organizací

Zastřešujícím tématem TEH Conference 93 je kultivace. Ta je zde pojímána jako princip naslouchání, cesta učení se, jak vnímat naši činnost v rámci širšího ekosystému a udržovat zdravé prostředí pro fungování. V jednotlivých bodech programu budou zastoupena témata jako hledání ideálního poměru mezi kvalitou a kvantitou v dramaturgii, týmová práce, ale také krize imaginace a možná řešení jejího znovunastolení.

Ředitelka Studia ALTA Lída Vacková k tématu dodává: Dnes, kdy celá společnost čelí velkým výzvám a nepředstavitelné situace se stávají skutečností, jsou mnohdy jedinou cestou k přežití vytrvalost, odvaha, flexibilita, imaginace a vynalézavost. A právě proto je hlavním mottem této konference kultivace. Zastupuje proces rozvoje, vzdělávání a budoucnosti. Nabízí motivaci přežít, poučit se z předchozích chyb a začít lépe. Přináší potřebu starat se více důkladně o lokální i globální prostředí. V programu konference se dotýkáme poznávání nových přístupů v oblasti kulturního programu i významu architektury budov, stejně jako zlepšování uměleckých a producentských procesů a vztahů; klademe pozornost na snění a imaginaci, inovativní pohledy i společenskou odpovědnost a udržitelnost.”

Program konference sestává ze čtyř základních sekcí, které se mezi sebou nehierarchicky prolínají a nahlížejí na stanovené téma z více možných úhlů pohledu. První z nich nese název Programming the symbiosis a zabývá se rovnováhou v programové kompozici – s ohledem na udržitelné využívání lidských a přírodních zdrojů či respektování rozmanitých komunit; stejně jako hledá ideální vztah mezi kvalitou a kvantitou.

Druhá linie – Space is the Case is the Space is the Case nastoluje vize a postupy, které zkoumají prostor a jeho potenciál pro budování zdravého životního prostředí. Kromě udržitelnosti si klade také otázku, jak náš prostor ovlivňuje naše okolí. Zájemcům tato linie vyjma přednášek, diskuzí a performancí nabídne i prohlídky Studia ALTA, stejně jako historické exkurze v prostorách budovy Invalidovny jako takové. V neděli pak na účastníky čeká mimo jiné i celodenní výlet do regionální partnerské organizace Veřejného Sálu Hraničář v Ústí nad Labem.

Třetí sekce nese název We Should Care About Each Other a prozkoumává spektrum týmových vztahů, identifikuje oblasti vzájemné péče a v jejich rámci vytváří prostor pro blízkost a intimitu. Hledá pilíře, na jejichž základě můžeme budovat místní a mezinárodní sítě schopné ustát stále intenzivnější krize.

Poslední linie Utopia, really? objevuje cesty ke znovunastolení imaginace. Její základní premisa zní: Možná potřebujeme snít trochu radikálněji, abychom se mohli svobodně pohybovat v systému neproniknutelných omezení, který nás neustále budí ze snění.

Doprovodný program

Konferenci bude provázet doprovodný program. A to jak ten odborný, zaměřený především na zprostředkování konzultací s vybranými členy sdružení Trans Europe Halls, tak ten odpočinkový. Večery budou patřit hudbě – živým vystoupením i DJ setům. Chybět nebudou ani ranní pohybové workouty či environmentální procházky po karlínském sousedství.

Praktické informace

Konferenční část zdarma přístupná široké veřejnosti se odehraje ve čtvrtek 26. 5. ve Velkém sále Městské knihovny (Mariánské náměstí 1, Praha 1) od 10:00 do 18:00. Na stejné adrese bude a ve stejném čase bude pro návštěvníky k dispozici registrační a informační stánek.

Bezplatnou registraci na zahajovací den konference ve Velkém sále Městské knihovny můžete provést online na: https://bit.ly/teh_registration

Veškeré další programové části TEH konference jsou situovány do prostor Studia ALTA na adrese Sokolovská 136/24, Praha 8. Zde bude účastníkům k dispozici registrační a informační místo pro vyzvednutí akreditace i případné dotazy.

Více informací na www.altart.cz/teh-conference-93-in-prague/

Partneři:

Konference se koná pod záštitou radní hl. m. Prahy pro oblast kultury MgA. Hany Třeštíkové a primátora hl. m. Prahy MUDr. Zdeňka Hřiba.

Simona Rybová

pro Taneční magazín

KLÍČENÍ SEZÓNY

ALTA LIVE

Pražské Studio ALTA sídlící v Karlínské Invalidovně zahajuje ve dnech 29.–30. dubna svou hlavní sezónu. Divákům se již potřetí otevřou prostory západního křídla překrásné historické budovy, stejně jako výjimečné zahrady, která ji obklopuje. ALTA není pouze kulturní a uměleckou institucí, ale i komunitním místem setkávání, které je přístupné všem. A tomu bude uzpůsoben také komponovaný program těchto dvou dnů. 

Páteční událost zahájí vernisáž výstavy obrazů Michaely Petrů – Invalid Dream. Michaela Petrů je absolventkou Rittsteinova ateliéru na AVU, ve své tvorbě zkoumá hranice malby a možností materiálu. V projektu Invalid dream soustřeďuje svou pozornost k pražské čtvrti Karlín a její proměně z dělnické lokality na developerskou oblast. Výstava bude po oba dva dny volně přístupná a potrvá až do 22. května.

V průběhu obou dnů budou moci diváci shlédnout taneční film Markéty Stránské a Jeana Gaudina: …Or to Be. Dílo tvoří tři „sóla“, tři postavy, které o sobě nevědí a které spojuje dohromady až divák, který je vidí společně. Náležitý prostor bude věnován také živým tanečním performancím. Pátek 29. dubna je Mezinárodním dnem tance a zahájení sezóny přinese několik vystoupení, ve kterých budou publiku nabídnuty různorodé přístupy k pohybové tvorbě. Svou inscenaci MASS zde uvede soubor Holektiv a to v páteční premiéře i sobotní repríze. Jedná se o performativní projekt Evy Staré, který se věnuje tématu sebevědomí a sebeurčení. Představí se i zahraniční hosté: japonský tanečník butó žijící v Berlíně – Michyiasu Furutani či performer Mo Van z Peru, jehož tvorba je ovlivněna neo šamanismem a přináší příchozím zklidňující možnost zaposlouchat se do sebe sama. Jeho aktuální představení nese název Keep the distance from humans a je audiovizuální performancí zkoumající hranice digitálního světa a přírody. Na rituální linku i komunitní atmosféru místa naváže závěrečný večerní Storytelling u ohně, který speciálně pro Studio ALTA připravilo uskupení story-telling.cz.

K celkovému pojetí Klíčení sezóny ředitelka Studia ALTA Lída Vacková dodává:

„Během dvou posledních dubnových dnů přinášíme do vnitřních i venkovních prostor Studia ALTA jarní oživení. V průběhu zimy bylo veřejných představení méně a řadě projektů jsme se mohli věnoval pouze v omezené formě. Nyní je před námi hlavní sezóna a s ní ožívá náš pravidelný program i s otevřenou kavárnou. Znovu otevíráme naši komunitní zahradu pro potřeby zahradníků, stejně jako společný zahradní prostor dostupný všem hledajícím útočiště uprostřed velkoměsta, a to i mimo časy našich představení. 

V následujících měsících nás čeká celá řada rezidenčních pobytů začínajících i etablovaných uměleckých skupin z ČR i ze zahraničí. Divákům i komunitám nabízíme prostor pro setkání, rozvoj a práci, ale také pro odpočinek. V programu přinášíme možnost setkání se s kvalitními inovativními formami umění či experimenty zejména na poli současného tance, pohybového divadla a Performing Arts. Svou činností se snažíme vytvářet a podporovat prostor pro diskuzi a reflexi současného společenského světového dění a nabízet podporu potřebným.“

Po oba tyto dny bude otevřeno také pro všechny rodiče s dětmi, program pro ně vzniká ve spolupráci s organizací Město přátelské k dětem. Do sobotního programu je zařazena také loutková pohádka z dílny Dafa Puppet TheatreTheseus.

Speciálním bodem sobotního programu je pak čtenářská skupina Tools For Men With Feminist Ambitions, která si klade za cíl prostřednictvím čtení stejnojmenné knihy Martina Barnera otevřít praktickou debatu o mužství a roli feminismu v dnešním světě.

Pay What You Can

Většina programových bodů bude dostupná zdarma. Akci však bude možné podpořit dobrovolným příspěvkem. Na zpoplatněné představení Holektiv: MASS bude možné zakoupit vstupenky v libovolné hodnotě nastavené novým systémem Pay what you can. Základní navržená cena odpovídá běžné ceně lístku za divadelní představení, je ale doplněna o dvě nižší a dvě vyšší částky. Cenu vstupenek si tedy návštěvník může stanovit podle toho, jak mu bude aktuálně vyhovovat. Hlavním cílem nového pojetí je zprostředkovat dostupnou kulturu všem a nikoho nestigmatizovat ani neprivilegovat.

 

Simona Rybová

pro Taneční magazín

Nový, solidární systém vstupného

Studio ALTA jinak

V roce 2021 byly všechny akce ve Studio ALTA přístupné zdarma. Pro rok 2022 zavádíme solidární systém umožňující divákům zvolit si takovou výši vstupného, jaká je v jejich finančních možnostech.

Systém “Pay what you can” (zaplať kolik můžeš) umožňuje návštěvníkům zvolit si dobrovolně výši vstupného v předem definovaných hladinách. Zároveň je vždy nabídnuta doporučená částka, která odráží běžné nastavení cenové politiky lístků na příbuzných pražských divadlech. Publikum si však může zvolit nižší nebo vyšší částku podle aktuálních finančních možností, ale také podle svého měřítka ohodnocení či ochoty přispět na kultuní služby.

“Přijde nám, že tak dlouho zavedené kategorie ‘plného’ ‘studentského vstupného’ jsou již překonány, jelikož nedostatečně reflektují aktuální situaci velké části našeho publika. Chceme tedy předvést takový systém, který nestigmatizuje ty, pro které je cena vstupného už moc vysoká – a zároveň umožní přispět události větší částkou a podpořit tak nejen umělce a umělkyně, ale i samotnou organizaci. Věříme našim divákům a divačkám, že najdeme v nových hladinách rovnováhu. 

Nejde nám však jen o systém vstupného. V naší perspektivě je Studio ALTA pečující institucí, tedy místem, které se nestará jen o ty, kteří ‘na to mají’” dodává za kolektiv Studia ALTA kurátor Petr Dlouhý.

Inspirací pro vstupenkovou iniciativu byly již obdobně fungující systémy bruselského KAAI Theater, Atelieru 210 a londýnského Battersea Arts Centre.

“Pay what you can” je spuštěn na veškeré akce v produkci Studia ALTA od února tohoto roku. Mezi první události, na které si publikum bude moci dobrovolně zvolit výši vstupného, patří dvojpředstavení This is not about me! Michaely Daškové a HEREAFTER Kateřiny Szymanski (2. února) nebo imerzivní performance/instalace Kabinet Kuriozit, skrze níž promlouvá kolektiv Studia ALTA a spříznění umělci*umělkyně do diváckého nevědomí. 10. a 11. 2. od 18:00 do 21:00 bude uvedena speciální edice Kabinetu kuriozit, která pootevře zazimované dveře Invalidovny a dovolí publiku vstoupit do jejích skrytých zákoutí. 

 

Simona Rybová

pro Taneční magazín