Nominujte na „Cenu Pavla Dostála 2021“

Víte o souboru, který si tuto cenu Jiráskova Hronova zaslouží? Tak neváhejte a posílejte vaše návrhy! Uzávěrka 28. února 2021.

Pořadatelé a spolupořadatelé festivalu Jiráskův Hronov zastoupení v jeho Festivalovém výboru (město Hronov, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Ministerstvo kultury, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Amatérská divadelní asociace, České středisko AITA/IATA, Klub přátel umění ČR, Společnost amatérské divadlo a svět, Svaz českých divadelních ochotníků, České středisko UNIMA, Volné sdružení východočeských divadelníků) se dohodli zřídit novou cenu pro české amatérské divadelní soubory. A to jako výraz ocenění dlouholeté kontinuální umělecké i organizační činnosti, která je přínosem pro rozvoj oboru. Domnívají se, že právě Jiráskův Hronov jako mezidruhová divadelní přehlídka může být pro tuto cenu vhodnou platformou.

Vymezení „Ceny Pavla Dostála“

  1. Cena může být udělena výhradně jednomu amatérskému divadelnímu souboru, který v současné době působí na území ČR a jehož působení je dlouholeté a mezi zainteresovanou veřejností známé a uznávané.

  2. Nositelem ceny se může stát dětský, studentský, dospělý soubor bez omezení druhu divadla (činoherní, hudební, pohybové a pantomima, loutkové, divadlo poezie, netradiční divadlo).

  3. Cenu tvoří diplom a je provázena finančním oceněním v minimální výši 5.000 Kč.

  4. Uzávěrka přihlášek je poslední kalendářní den února roku, ve kterém má být cena předána

 

.

Statut ceny Pavla Dostála

Sdílet

Další informace: www.divadlo.cz

IDU

pro TANEČNÍ MAGAZÍN