Taneční učitelé roku

Slavnostní vyhlášení finalistů jubilejního 15. ročníku

Ve čtvrtek 16. května 2024 od 17 hodin proběhne ve Velkém sále Městské knihovny v Praze finále a slavnostní vyhlášení výsledků 15. ročníku přehlídky Taneční učitelé roku 2024. Do letošního ročníku přehlídky choreografií pro mládež se zapojili tvůrci ze základních uměleckých škol a tanečních studií z celé České republiky, podmínkou byla věková kategorie jejich interpretů 6-15 let.

„Kvalita taneční výchovy v žákovských věkových kategoriích má pro náš žánr výjimečný – doslova existenční – význam,“ uvádí Pavla Königsmarková z vedení konzervatoře Taneční centrum Praha, školy, která soutěžní přehlídku organizuje. „Proto musíme o tyto taneční učitele, a většinou současně tvůrce, výjimečně pečovat. V této oblasti sledujeme také řadu problémů, nejasností a předsudků, které můžeme odstraňovat pouze neustálou konfrontací a diskusí. Musíme zajistit prostor pro tato ‚setkávání při práci‘, naučit se vést odborný a otevřený dialog a také společně chránit základní kvality tanečního žánru a jeho školství před negativními vlivy komerce, konzumu a amaterismu.“

Cílem soutěžní přehlídky Taneční učitelé roku je ukázat to nejlepší z tvorby jednotlivých škol. Její pořadatel, Taneční centrum Praha, konzervatoř – gymnázium, má také možnost každoročně objevovat nejen nové tvůrce, ale i mimořádné talenty z řad nadaných dívek i chlapců ze základního školství.

„Chceme se důsledně zaměřit na vyhledávání a správnou motivaci chlapecké, resp. klukovské populace pro taneční vzdělávání. Důraz budeme klást také na kvalitní prezentaci pedagogické práce – nestačí mít pouze skvělý soubor a zajímavý repertoár, veřejnosti to také musíme inteligentně, vkusně sdělit. Pro tyto cíle chceme vytvořit potřebné odborné, produkční a společenské podmínky,“ uzavírá Königsmarková.

Foto: Serghei Gherciu

Mgr. Johana Mravcová

pro Taneční magazín

Baby Balet Praha v Domažlicích

Tančí se opět na písně Uhlíře a Svěráka

Ve středu 31. ledna 2024 od 18 hodin vystoupí Baby Balet Praha s představením Vítej na světě II v Městském kulturním středisku v Domažlicích. Milá a originální inscenace v podání souboru složeného z mladších studentů konzervatoře Taneční centrum Praha potěší všechny generace diváků. Autorkou scénáře je Vlasta Schneiderová, hudba a texty k představení jsou z pera autorského dua Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř.

Tým zkušených tvůrců dětských choreografií mapuje pět životních etap: narození, dětství, školní léta, pubertu a dospělost. Jednotlivých choreografií taneční koláže se kromě Vlasty Schneiderové ujali Tereza HlouškováTereza ChladováJan Schneider, Pavla KönigsmarkováAntonín SchneiderLinda SvidróJitka Tůmová a Eliška Vodičková.

Dramaturgie využila mimořádně chytré a poetické texty čtyřiadvaceti písní Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře, které představují mikro-scénáře pro jednotlivé choreografie. Zdeněk Svěrák vytvořil pro jednotlivé životní etapy originální autorský text, který také sám namluvil.

Inscenace Vítej na světě II však nesměřuje pouze k dětským divákům. Představení se nesnaží být ani infantilní, ani podbízivé. Naopak, tanečními a scénickými prostředky, doplněnými projekcí, usiluje o vyjádření životní moudrosti, dramatičnosti a humanismu, které jsou v textech písní obsažené.

„Ani Jaroslava Uhlíře ani mne nikdy nenapadlo, že by naše písničky mohly sloužit jako inspirace pro balet,“ říká Zdeněk Svěrák„Ale stalo se a povedlo se. A těší nás, s jakou chutí a nápaditostí to mladí tanečníci provedli.“

V rámci večera vystoupí se dvěma choreografiemi také ZUŠ Domažlice pod vedením Václavy Brettschneiderové, která je sama bývalou absolventkou konzervatoře Taneční centrum Praha.

Mgr. Johana Mravcová

pro Taneční magazín

Baby Balet Praha tančí na písně Uhlíře a Svěráka v Ostrově

Ani Uhlíře ani Svěráka nikdy nenapadlo, že budou inspirací pro balet!

Vítej na světě II je celovečerní rodinný titul tanečního divadla v interpretaci souboru Baby Balet Praha, mladších studentů konzervatoře Taneční centrum Praha. Velká lednová repríza populárního představení se uskuteční v neděli 14. ledna 2023 od 18 hodin v Domě kultury Ostrov. Autorkou scénáře je Vlasta Schneiderová.

Trailer k představení Vítej na světě II: https://youtu.be/RV-v72qv_ow

Autorský tým zkušených tvůrců dětských choreografií mapuje pět životních etap: narození, dětství, školní léta, pubertu a dospělost. Jednotlivých choreografií taneční koláže se kromě Vlasty Schneiderové ujali Tereza HlouškováTereza ChladováJan Schneider, Pavla KönigsmarkováAntonín SchneiderLinda SvidróJitka Tůmová a Eliška Vodičková.

Stavovske divadlo Praha, 2.2.2016

Dramaturgie využila mimořádně chytré a poetické texty čtyřiadvaceti písní Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře, které představují mikro-scénáře pro jednotlivé choreografie. Zdeněk Svěrák vytvořil pro jednotlivé životní etapy originální autorský text, který také namluvil.

„Ani Jaroslava Uhlíře ani mne nikdy nenapadlo, že by naše písničky mohly sloužit jako inspirace pro balet,“ říká Zdeněk Svěrák„Ale stalo se a povedlo se. A těší nás, s jakou chutí a nápaditostí to mladí tanečníci provedli.“

Inscenace Vítej na světě II však nesměřuje pouze k dětským divákům. Představení se nesnaží být ani infantilní, ani podbízivé. Naopak, tanečními a scénickými prostředky, doplněnými projekcí, usiluje o vyjádření životní moudrosti, dramatičnosti a humanismu, které jsou v textech písní obsažené.

Baby Balet Praha je komorní soubor složený z nejlepších studentů nižších ročníků konzervatoře Taneční centrum Praha (3. – 5. ročník osmiletého studia). Soubor byl založen v prosinci roku 2003, od září 2008 je produkován uměleckou agenturou Mezinárodní centrum tance, z. s. Vítej na světě II bylo první ‚postcovidovou‘ premiérou souboru, kterou studenti nastudovali již ve svém novém sídle – v Domě tanečního umění. Představení mělo premiéru v březnu 2023. Producentem představení je umělecká agentura Mezinárodní centrum tance.

Stavovske divadlo Praha, 2.2.2016

Tvůrčí tým

Námět, scénář a režie: Vlasta Schneiderová

Choreografie (abecedně): Tereza Hloušková, Tereza Chladová, Pavla Königsmarková, Antonín Schneider, Jan Schneider, Vlasta Schneiderová, Linda Svidró, Jitka Tůmová, Eliška Vodičková

Hudba: Jaroslav Uhlíř

Texty: Zdeněk Svěrák

Kostýmy: Roman Šolc, Markéta Kubíčková

Realizace kostýmů: FAMOOD

Scénografie: Roman Šolc, Viktor Svidró a choreografové

Projekce: Viktor Svidró, Vladimír Sojka

Nahrávka zvukové stopy: Ondřej Urban

Producent: Mezinárodní centrum tance, z.s.

Foto: Serghei Gherciu 

Mgr. Johana Mravcová

pro Taneční magazín

Konzervatoř TCP v Obecním domě s pražskými symfoniky

Suity Carmen

Studenti konzervatoře Taneční centrum Praha si v sobotu 25. listopadu 2023 od 11 hodin ve Smetanově síni Obecního domu zatančí v dalším z dětských dopoledních představení z cyklu Orchestr na dotek Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK. Choreografii na ukázky ze Suity Carmen vytvořily dvě zkušené autorky, choreografky a pedagožky konzervatoře TCP Pavla Königsmarková a Tereza Chladová.

Pražští symfonikové se s dětmi a jejich rodiči pomyslně přenesou do teplých krajin. Tématem letošního cyklu dopoledních rodinných koncertů Orchestr na dotek jsou výlety za hudbou na všechny světové strany. První koncert byl věnován severské hudbě a nyní přichází na řadu jih a všechna témata s létem a teplem spojená. Průvodci na této hudební pouti budou herci Marek Němec a Johana Schmidtmajerová, symfonický orchestr diriguje Jan Kučera.

„Konzervatoř Taneční centrum Praha spolupracuje s orchestrem FOK již mnoho let. Na tvorbě choreografií pro koncerty Orchestr na dotek se podílím již velmi dlouho, nedokážu ani spočítat kolik desítek choreografií a etud jsme pro toto rodinné představení s kolegy, choreografy a pedagogy konzervatoře TCP vytvořili. Pro choreografa i tanečníky je spolupráce s živým orchestrem vždy výzva, velký zážitek a také trochu dobrodružství,“ komentuje choreografka Pavla Königsmarková.

K sobotnímu koncertu pak dodává: „Tentokráte jsme byli osloveni pro spolupráci na Suitě Carmen Rodiona Ščedrina na motivy stejnojmenné opery George Bizeta. S kolegyní Terezou Chladovou jsme připravily dvě části: motiv Toreadora a motiv Carmen. Obě části stejně jako obě postavy jsou v kontrastu volbou pohybového slovníku, ale zároveň také v souznění dynamikou pohybu. Doufám, že se nám podaří vyjádřit jak temperament již zmíněných postav, tak barvitost hudebního podkladu. Pro studenty je to velmi zajímavá a obohacující zkušenost a všichni se na sobotní představení těšíme.“

 

ORCHESTR NA DOTEK – JIH

ZA HUDBOU DO VŠECH KOUTŮ SVĚTA!

 

  1. listopadu, 11:00 hodin, Obecní dům

Johana SCHMIDTMAJEROVÁ | průvodkyně

Marek NĚMEC | režie, průvodce

Tomáš KONČINSKÝ | scénář

HUDEBNÍ KLUB FÍK

KONZERVATOŘ TANEČNÍ CENTRUM PRAHA

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

Jan KUČERA | dirigent

 

Mgr. Johana Mravcová

pro Taneční magazín