Komunikačná kampaň »#UmenieNaNule?«

Velmi zajímavá výzva od slovenských kulturních kolegů. Publikujeme v originálním slovenském znění:

Komunikačná kampaň »#UmenieNaNule?« formou vizuálnej ankety reaguje na aktuálnu celospoločenskú situáciu šírenia vírusu Covid-19, ktorá sa úzko dotýka aj vizuálneho umenia a kultúry všeobecne.

Jednotlivci, malé podniky, ale aj významné organizácie zo sféry umenia sa ocitli v mimoriadnom existenčnom ohrození. Dlhý čas karanténnych opatrení je nutné zmyslupne zúročiť a zamerať na hľadanie nových perspektív. Možno premyslieť a prehodnotiť doterajšiu pozíciu kreatívnych povolaní, možno revidovať súčasný stav fungovania, formulovať už dnes nové východiská pre oblasť umenia a jeho budúcej prevádzky.

Čo znamenajú umenie a kultúra pre našu spoločnost´? Vieme momentálny “bod nula” premeniť na príležitosť efektívneho nastavenia ekonomických, hodnotových či edukatívnych vzťahov? Kunsthalle Bratislava oslovila širokú škálu slovenských vizuálnych umelcov a umelkýň, aby sa prostredníctvom krátkeho home-videa, prípadne inou formou, podelili o svoj pohľad na súčasnú situáciu práve z pozície umenia a živej umeleckej praxe. Ich úlohou bolo autenticky a autorsky zodpovedať tri otázky, ktoré by spoločne mohli ponúknuť obraz o vnímaní zmlyslu umenia, o tom, čo môže byť kľúčovou úlohou umenia v čase nútenej karantény a nejasnej budúcnosti.

1) Ako trávite čas v súčasnej nútenej izolácii?
2) Aký je podľa Vás zmysel a úloha umenia v tejto situácii?
3) Ako podľa Vás karanténa zmení postavenie a pôsobenie vizuálnych umelcov a umelkýň? Ako podľa Vás ovplyvní vnímanie hodnoty umenia v očiach verejnosti, fungovanie súkromných či štátnych galérií a umeleckých inštitúcií, prípadne podporu umenia? Môže byť takáto kríza príležitosťou pre reštart umeleckého systému?

Vizuálna a textová komunikácia smerovaná do on-line priestoru je zameraná na zdieľanie krátkeho názoru a zároveň podnietenie odbornej diskusie s cieľom hľadania pozitívnych riešení v tomto krízovom období. Kampaň má ambíciu stať sa súčasťou širšej spoločenskej diskusie o možnostiach, ako aktuálnu krízu využiť na hľadanie nových perspektív a nastavení, a to nielen pre oblasť umenia a kultúry, ale aj pre spoločnosť ako takú.

Viacej informácií tu.

Kunsthalle Bratislava

pro TANEČNÍ MAGAZÍN