Artefakty

Výstava Marka Meduny, od 8.5. do 7.6. 2014

 

 

 

 

Marek Meduna: Artefakty

Host: Radim Langer
Kurátor: Jiří Machalický
8. 5. 2014 – 7. 6. 2014
Vernisáž: 7. května 2014, 19 hodin
Dernisáž a komentovaná prohlídka: 28. května, 19 hodin

Ve středu 7. května se v prostorách Galerie NoD odehraje vernisáž výstavy vizuálního umělce Marka Meduny. Ve svém výstavním projektu s názvem Artefakty se autor snaží oprostit od metafor, které umění často zbytečně zatěžují. Na diváky zde tedy budou působit především barvy, gesta a tvary. Výstava potrvá do 7. června a jejím doplňkem bude komentovaná prohlídka vedená Markem Medunou, která se uskuteční 28. května od 19:00. Hostem výstavy je Radim Langer s projektem Akulit 1220X600X3,2.

53610e480bbd7

Na výstavě Artefakty se Meduna osvobozuje od metafor, které umění často až příliš zatěžují a které nás odvádějí od vnímání skladby tvarů a barev. Cílem umělecké tvorby může být podle Meduny „jen“ vyjádření prostorových vztahů, začlenění artefaktů do určitého prostředí a propojení různých výrazových prostředků. Umělecký projekt se tak stává komplexním vyjádřením určitých představ, kdy je umělecké dílo pokud možno nezávislé na sociologických, politických a společensko-kritických vyjádřeních a názorech.

S koncepcí výstavy samozřejmě souvisí i její název Artefakty, které se mají stát přirozenou součástí našeho životního prostoru. Marek Meduna dokáže reagovat na konkrétní události, na celkový společenský vývoj a samozřejmě i na to, co se děje v současném umění. Pohybuje se na hraně mezi vizuálním a slovním sdělením, nenechává se svázat žádným konkrétním proudem, i když je z jeho tvorby zřejmé, že sleduje, jakým směrem se výtvarné umění vyvíjí, na jaké podněty dávnější či nedávné minulosti navazuje. Marek Meduna přitom neustále experimentuje , jeho projev je mnohovrstevný a má někdy značně složité myšlenkové vazby. Propojují se v něm rozmanité linie, které se sice někdy přerušují, ale přitom na sebe mohou kdykoliv znovu navázat nebo se překrývat a prolínat.

Meduna patří k umělcům, jejichž tvorba se rozvíjí v různých liniích. Není předem čitelná, její směr nemůžeme předem odhadnout. Ale přesto má vnitřní logiku, určenou citlivostí k vývoji ve společnosti i v umění. Autor přichází na překvapivá řešení, která se vymykají většinovým proudům. Přitom neodmítá tradici a naopak z ní přirozeně vychází. V jeho projevu má v některých fázích důležité místo obsah, který vychází z toho, co se děje kolem nás, co ovlivňuje náš život. Jde o různé, někdy zcela zásadní proměny ve vztazích ve společnosti, ve které s ice panuje svoboda, ale s níž bohužel často přichází i drsnost a bezohlednost. Forma je však pro něj stejně důležitá jako obsah, se kterým někdy aspoň do určité míry souvisí, ale od kterého se jindy vzdaluje a odpoutává.

Hostem na výstavě Marka Meduny je Radim Langer s výstavním projektem nazvaným Akulit 1220X600X3,2, který přichází s příbuzným vnímáním formy, která však vyvolává asociace spojené s naším způsobem života.

,,Marek Meduna patří ke generaci, která nastoupila v devadesátých letech, a přinesla nezvyklé vnímání reality spolu s užitím nových výrazových prostředků. Někteří z jejích představitelů se uplatňují také jako pedagogové, takže tím ještě výrazněji ovlivňují současné vizuální umění. Takovýmto výrazným osobnostem mladší či střední generace chceme věnovat určitou část letošního programu Galerie NoD. Mezi vystavující tak kromě Marka Meduny bude patřit například Darina Alster či Václav Stratil,“ dodává kurátor výstavy Jiří Machalický.

Galerie NoD sleduje různé směry příznačné pro současný vývoj. Zaměřuje se na témata, kterými se zabývají umělci napříč generacemi, představuje osobnosti mající vliv na dnešní podobu vizuálního umění a sleduje ateliéry vysokých uměleckých škol. V poslední době se její zaměření mění, protože jsou přizváni i další kurátoři, kteří jsou schopni současnou scénu vnímat z rozdílných úhlů pohledu. Zároveň se chce víc soustředit na vřazení českého umění do mezinárodního kontextu nebo na prolínání různých médií.

 

Taneční magazín

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..