Uroboros jako hraniční zkušenost

„Vyvolávání bojové duše“

 

 

9. října proběhla v Divadle DISK repríza inscenace Uroboros performerek a studentek pražské AMU Barbory Debnárové a Soni Jelínkové. Představení s podtitulem „vyvolávání bojové duše“ reflektovalo odvěkou otázku vztahu duše a těla a kombinací tance, zpěvu a hry s objektem se stalo i originálním experimentem na poli pohybového divadla.

02

Uroboros je pro autorky symbolem „cyklické podstaty věcí“. Je známý jako had, požírající svůj ocas, a z tohoto symbolu vzešly i dva zásadní prvky představení: Točení jako jeden z archetypálních principů lidského pohybu a had, v tomto případě vytvořený z pletiva. Ohebné pletivo bylo Barboře Debnárové také hlavním fyzickým partnerem. Od prvních scén, kdy v něm byla zakuklená jako embryo, po symbol životních překážek, kdy jí pletivo omotávalo obličej, až k hadovi, který sužuje performerčino tělo anebo se točí kolem ní.

Rovnocenným partnerem pohybu je v této inscenaci také zvuk. Jak hudba, tak především zpěv a hlas Soni Jelínkové (pod uměleckým pseudonymem RRRR+A) živě dotvářely akce protagonistky Debnárové, komunikovaly s ní a podílely se na rytmu představení. Jejich symbióza pak byla znát nejen ze sledu akcí, daných předem určeným konceptem, ale především v momentech, blízkých jakémusi transu, kdy si hlas Jelínkové a tanec Debnárové neustále vyměňovaly vůdčí roli. V takových chvílích byl divák a pravděpodobně i autorky osvobozeny od choreografické danosti představení a všichni se stali sou ástí jakési rituální performance, kdy se na několik okamžiků mohlo změnit i vnímání času.

Neobyčejně zajímavá byla scéna před závěrem představení, kdy se Debnárová asi pět minut bez ustání točila na místě, což intenzivně působilo na tělo i na mysl. Tělo diváka (což autor článku může doložit nejen ze své zkušenosti) v těch chvílích snášelo určitou nevolnost z neustávajícího točení, zatímco mysl si zvykala na rytmus akce, který se stával důležitější než běžné vnímání času. Délka točení, podporovaná intenzitou zvukové stopy, umožnila divákovi hraniční zkušenost, kdy celé předtím rozehrané drama – obtíže duše v  ;komunikaci s tělem a překážkami hmotného světa – se posunulo na vyšší úroveň. Duše a tělo splynuly a performerka odešla na další cestu – do světla.

Nutno vyzdvihnout nasazení autorek, jak po stránce pohybu, tak hlasu. Skvěle vystavená byla také dramaturgie, což v případě sólového tanečního výkonu není samozřejmostí. Scény, které sice někdy pracovaly s podobnými fyzickými motivy, byly v určitou chvíli vždy narušeny a posunuty dál po příběhu novými originálními pohyby s jinou rytmikou. Již zmíněný „točící“ závěr pak dal divákům zažít něco skutečně neobvyklého a Uroboros tak lze jen doporučit ke zhlédnutí.

01

 

Alexej Byček

Taneční magazín

Uroboros – touha vysvobodit se z vlastního vězení

PROGRAM ČERVEN NoD

 

 

 

PROGRAM ČERVEN

2/6 NoD Kviiiz
20:00/Út

EVENTS Další vydání vědomostního zápolení na vlnách vašich mozkových závitů.
Přijďte si oprášit své vědomosti a nevědomosti. Registrace týmů (max. 4
osoby) probíhá od 19:30 do 19:50. -> FREE

3/6 5. narozeniny Psychologie.cz
19:30/St

EVENTS Přijďte oslavit páté narozeniny Psychologie.cz. V rámci pravidelných
přednáškových večerů uvádíme tentokrát dva odborníky z oblasti psychologie:
Dalibor Špok – Anatomie úspěchu a Lukáš Dastlík – Po čem v životě toužíme?
-> 150 Kč

9/6 Eliška Navrátilová: Stanice Transcendence
20:00/Út

TEATRO | NoD  beginners Stanice Transcendence je poslední místo před
narozením, kde staré musí být zapomenuto a nové nalezeno. Život je hra. Kdy
se ale učíme pravidla této hry? A musíme se těmito pravidly řídit, abychom
žili v rovnováze? Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští
zastávka Život. Bakalářské představení Elišky Navrátilové, studentky katedry
pantomimy HAMU. -> 100 Kč

10/6 Vernisáž
19:00/St

Škola Jiřího Příhody a Pavla Humhala: Monument I. /10.6. – 17.7./

GALERIE: Pro Ateliér intermediální tvorby II. Jiřího Příhody a Pavla Humhala
je příznačná tolerance a individuální přístup ke studentům, mezi nimiž
postupně vyrůstají zajímavé osobnosti. Výstava v Galerii NoD završuje
desetileté období úspěšné činnosti školy, které se právě uzavírá odchodem
obou pedagogů. Škola Jiřího Příhody se zaměřuje především na prostor jako
základní výrazový prostředek. „Prostor jako takový chápeme v širším významu
a projektujeme do něj současné tendence, jak je vnímáno a rozuměno úloze
umění a umělce ve společnosti. Prostor je tedy otevřenou možností, kterou je
možno využít mnoha způsoby: intermediální projekcí, konstruktivním
vymezením, meditativní prázdnotou…“ -> FREE

Video NoD: Lucie Svobodová – Transfer /10.6. – 17.7./

Autorka ve své virtuální instalaci tematicky navazuje na projekt Františka
Pecháčka – Oceán. V prostoru galerie Video NoD zhmotní živel větru. Divák
bude mít tak možnost zakusit jej nejen po fyzické stránce, ale především
osobním vtažením do virtuální reality. -> FREE

Café NoD: Jan Bohuslav, Vojtěch Fiala, Šimon Vejvančický – Výstava vítězů
ceny Samorosti 2014. /10.6. – 17.7./

Přijďte a nechte se inspirovat loňskými vítězi Samorostů před letošním, již
třetím ročníkem přehlídky nezávislého autorského umění. -> FREE

11/6 Klára Alexová – Boring Boy and Guilty Girl: THE PLACE TO BE IN THE
MIDDLE OF NOWHERE
20:00/Čt

TEATRO| PREMIÉRA Dva performeři se vydávají na absurdní expedici s cílem
najít jednoduché pravdy, nekomplikovanou lásku a na své cestě přitom mimoděk
vytvářejí smyslnou poezii. Vizuální představení o potřebě vytvořit poetický
prostor, kde je možné zažívat sny i lásku a utahovat si z gravitace i
všedního pojetí logiky. Účinkují: Klára Alexová a Fabian Holle. -> 270 Kč

15/6 Petr Biel: 4 ku 6
20:00/Po

TEATRO | NoD  beginners Fyzické divadlo zkoumající propojení geometrie,
lidského těla a energetických médií. Od vibrace k tělesnu, radosti k
nenávisti, lásky k nemoci. 4 ku 6 jako modlitba za Matku Zemi. Absolventské
představení Petra Biela, volně inspirováno pracemi Drunvala Melchizedeka.
-> 100 Kč

 

17/6 Bora Debnárová: Uroboros
20:00/St

TEATRO | NoD  beginners Pohádková báseň Uroboros je magisterské představení
Bora Debnárové, studentky katedry pantomimy HAMU. Mytický příběh bytosti,
která touží vysvobodit se z vlastního vězení. Báseň o vytrvalosti a touze
uskutečnit to, o čem sní duše. Hudební doprovod RRRR+A. -> 100 Kč

 

18/6 United Islands: Klubová noc – DJ Hlava & DJ LU2
21:00/Čt

EVENT | DJ Hlava & DJ LU2 v rámci Klubové noci k United Islands 2015. Noc,
na kterou jen tak nezapomenete. -> FREE

23/6 Dny Jeruzaléma v Praze | Sofie Krantz: WHITE PIECE
20:00/Út

TEATRO Taneční představení s názvem White piece vzniklo spoluprací
jeruzalémské choreografky Sofie Krantz s českými tanečníky v průběhu její
rezidence v Plzni. Minimalistická taneční performance pro devět tanečníků
vychází z kulturních střetů. Tanečnice: A. Petáková, J. Křivánková, V.
Vaculíková, S. Nečasová, T. Indráková, M. Částková, A. Judasová, J. Čechová,
A. Minářová. -> 90 Kč

24/6 D. Sulženko Hoštová, J. Čtvrtník & NoD: Proces
20:00/St

Představní v rámci PQ: Pražského Quadriennale 2015

TEATRO Pohled na vznik představení z různých úhlů, po vrstvách. Málokdy
diváci přemýšlejí o tom, co stojí za hotovým představením. Co by se ale
stalo, kdyby sledovali proces jeho vzniku? Autorské představení Dory
Sulženko Hoštové s živým hudebním doprovodem Johany Švarcové ukáže, co
všechno jste chtěli vědět o tanci, ale báli jste se zeptat. -> 250 Kč / 150
Kč studenti a ZTP

27/6 – 29/6 APOSTROF

TEATRO 17. ročník Mezinárodního festivalu nezávislých a amatérských divadel
v Praze.

Divadelní studio Kompánia (HU): PENELOPE RETROSPECTIVE /27.6. od 20:30/

Your Theatre (GE): Franz Kafka – PROMĚNA /28.6. od 17:30/

Studio Dům (CZ): Eva Tálská – MINCE MEZI ZUBY /29.6. od 15:00/

Předprodej vstupenek od 10. června v pokladně Divadla Na zábradlí nebo
rezervace na  <mailto:production@apostrof.org> production@apostrof.org V
průběhu festivalu od 27.do 29.6. prodej vždy hodinu před představením na
aktuální scéně. -> jednotlivé vstupné 100 Kč / 60 Kč, permanentka 400 Kč /
300 Kč15.00 Studio Dům, Czech Republic – (NoD)
COIN BETWEEN THE TEETH 17.30 Your Theatre, Georgia – (NoD)
Franz Kafka: METHAMORPHOSIS Your Theatre, Georgia – (NoD)
Franz Kafka: METHAMORPHOSIS Your Theatre, Georgia – (NoD)
Franz Kafka: METHAMORPHOSIS

TIP na červenec:

Samorosti 2015: přehlídka nezávislého autorského umění vol. III. /22.7. –
2.9./

Prostory NoDu v létě již tradičně ožijí díly nezávislých autorů. Kaleidoskop
stylů a technik od malby, objektu, fotografie přes video k netradičním
formám zpracování. Své přihlášky posílejte na email
<mailto:veronika@roxy.cz> veronika@roxy.cz do 30.6.2015. Přihlášku a další
informace najdete na  <http://www.nod.roxy.cz> www.nod.roxy.cz.

 

1

Taneční magazín