Tanec jako záliba

Křest publikace

V prostorách Art & Event Gallery Černá Labuť se 9. června  2022  uskutečnil křest monografie TANEC JAKO ZÁLIBA. Sešel se zde kolektiv  autorů: Dorota Gremlicová, Jiří Lössl a Elvíra Němečková.

Kmotrou knihy byla paní Eva Blažíčková, choreografka, pedagožka a zakladatelka Duncane Institut.

Očekávání a  kmotra Eva  Blažíčková 

manželé Skarkovi, kterým patří velké poděkování 

Před samotným křtem  proběhla  pohybová performance pod vedením Mirky Eliášové. Po křtu pak došlo na performance v podání uskupení NoTa z Plzně pod vedením Lenky Jíšové.

Pohybová performance pod vedením Mirky Eliášové  a uskupení NoTa pod vedením Lenky Jíšové 

Monografie TANEC JAKO ZÁLIBA je jedním z výstupů dlouhodobého výzkumného projektu Živá minulost scénického tance (2015–2023). Zabývá se amatérským hnutím scénického tance v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v období druhé poloviny 20. století. Jde o první ucelené zpracování fenoménu amatérského scénického tance u nás. Publikace vznikla na základě institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace poskytované Ministerstvem kultury.

Křest publikace Tanec jako záliba

Scénický tanec jako specifická součást amatérského uměleckého dění  v éře socialismu by měl tímto dílem získat plastický obraz, který umožní pochopit jeho osobité místo  v dobové kultuře,  roli, jakou hrál v životě  lidí, kteří se na něm podíleli, a její proměny. Spolu s historickým poznáním by měl projekt také přinést poznatky objasňující společenskou funkci fenoménu  hnutí scénického tance v jeho současné podobě. Vedle důrazu na scénický tanec jako společnou zálibu zúčastněných lidí,  je pozornost věnována také umělecké produkci  souborů jako součásti českého kulturního dědictví.

Eva Blažíčková 

Křest  publikace –   Jiří Lössl  a Eva Blažíčková

Jiří Lössl  a Eva Blažíčková

 

 

Foto, video: Eva Smolíková

Text: Tomáš Čivrný, Eva Smolíková, čerpáno z publikace Tanec jako záliba 

Taneční magazín