Trans Europe Halles 93

Mezinárodní konference

Ve dnech 26.–29. května se v Praze uskuteční mezinárodní konference Trans Europe Halles 93 pořádaná Studiem ALTA. Trans Europe Halles (TEH) je sítí spojující nezávislá kulturní centra napříč Evropou, jež pro svou činnost využívají opuštěné budovy a přeměňují je na živá tvůrčí místa. Studio ALTA je dlouhodobým členem této platformy a pro tento rok také hostitelem mezinárodní konference určené všem profesionálům a odborníkům z řad kulturních organizátorů. Nabízí prostor pro seznámení a diskuzi více než 200 zástupcům z celé Evropy a akcentuje témata provázaná s udržitelností kulturních organizací a jejich činností.

Kultivace vztahů, budov i fungování kulturních organizací

Zastřešujícím tématem TEH Conference 93 je kultivace. Ta je zde pojímána jako princip naslouchání, cesta učení se, jak vnímat naši činnost v rámci širšího ekosystému a udržovat zdravé prostředí pro fungování. V jednotlivých bodech programu budou zastoupena témata jako hledání ideálního poměru mezi kvalitou a kvantitou v dramaturgii, týmová práce, ale také krize imaginace a možná řešení jejího znovunastolení.

Ředitelka Studia ALTA Lída Vacková k tématu dodává: Dnes, kdy celá společnost čelí velkým výzvám a nepředstavitelné situace se stávají skutečností, jsou mnohdy jedinou cestou k přežití vytrvalost, odvaha, flexibilita, imaginace a vynalézavost. A právě proto je hlavním mottem této konference kultivace. Zastupuje proces rozvoje, vzdělávání a budoucnosti. Nabízí motivaci přežít, poučit se z předchozích chyb a začít lépe. Přináší potřebu starat se více důkladně o lokální i globální prostředí. V programu konference se dotýkáme poznávání nových přístupů v oblasti kulturního programu i významu architektury budov, stejně jako zlepšování uměleckých a producentských procesů a vztahů; klademe pozornost na snění a imaginaci, inovativní pohledy i společenskou odpovědnost a udržitelnost.”

Program konference sestává ze čtyř základních sekcí, které se mezi sebou nehierarchicky prolínají a nahlížejí na stanovené téma z více možných úhlů pohledu. První z nich nese název Programming the symbiosis a zabývá se rovnováhou v programové kompozici – s ohledem na udržitelné využívání lidských a přírodních zdrojů či respektování rozmanitých komunit; stejně jako hledá ideální vztah mezi kvalitou a kvantitou.

Druhá linie – Space is the Case is the Space is the Case nastoluje vize a postupy, které zkoumají prostor a jeho potenciál pro budování zdravého životního prostředí. Kromě udržitelnosti si klade také otázku, jak náš prostor ovlivňuje naše okolí. Zájemcům tato linie vyjma přednášek, diskuzí a performancí nabídne i prohlídky Studia ALTA, stejně jako historické exkurze v prostorách budovy Invalidovny jako takové. V neděli pak na účastníky čeká mimo jiné i celodenní výlet do regionální partnerské organizace Veřejného Sálu Hraničář v Ústí nad Labem.

Třetí sekce nese název We Should Care About Each Other a prozkoumává spektrum týmových vztahů, identifikuje oblasti vzájemné péče a v jejich rámci vytváří prostor pro blízkost a intimitu. Hledá pilíře, na jejichž základě můžeme budovat místní a mezinárodní sítě schopné ustát stále intenzivnější krize.

Poslední linie Utopia, really? objevuje cesty ke znovunastolení imaginace. Její základní premisa zní: Možná potřebujeme snít trochu radikálněji, abychom se mohli svobodně pohybovat v systému neproniknutelných omezení, který nás neustále budí ze snění.

Doprovodný program

Konferenci bude provázet doprovodný program. A to jak ten odborný, zaměřený především na zprostředkování konzultací s vybranými členy sdružení Trans Europe Halls, tak ten odpočinkový. Večery budou patřit hudbě – živým vystoupením i DJ setům. Chybět nebudou ani ranní pohybové workouty či environmentální procházky po karlínském sousedství.

Praktické informace

Konferenční část zdarma přístupná široké veřejnosti se odehraje ve čtvrtek 26. 5. ve Velkém sále Městské knihovny (Mariánské náměstí 1, Praha 1) od 10:00 do 18:00. Na stejné adrese bude a ve stejném čase bude pro návštěvníky k dispozici registrační a informační stánek.

Bezplatnou registraci na zahajovací den konference ve Velkém sále Městské knihovny můžete provést online na: https://bit.ly/teh_registration

Veškeré další programové části TEH konference jsou situovány do prostor Studia ALTA na adrese Sokolovská 136/24, Praha 8. Zde bude účastníkům k dispozici registrační a informační místo pro vyzvednutí akreditace i případné dotazy.

Více informací na www.altart.cz/teh-conference-93-in-prague/

Partneři:

Konference se koná pod záštitou radní hl. m. Prahy pro oblast kultury MgA. Hany Třeštíkové a primátora hl. m. Prahy MUDr. Zdeňka Hřiba.

Simona Rybová

pro Taneční magazín