TTT = terapie terapeutů tance

Tanec může být výrazným pomocníkem v léčbě řady somatických, psychických i psychosomatických onemocnění. Již se dokonce v této oblasti programově vychovávají terapeuti. Zajímá vás to blíže? Stačí málo – rozkliknout si tento článek…

 

Říká se, že smích může léčit. Také se traduje, že čistota anebo veselá mysl je půl zdraví. Také se vžilo, že zpěv je léčivý. Tanec však za těmito vyjmenovanými atributy nezůstává v ničem nikterak pozadu. Je dnes již mnoho workshopů , hodin a lekcí, které nabízejí terapii tancem. Ale také už vznikají lekce taneční terapie pro terapeuty! Tanec totiž může napomáhat v rehabilitaci a léčit.

Přesvědčila nás o tom Mgr. Klára Čížková, absolventka jednooborového studia psychologie na Filosofické fakultě university Karlovy. která má hluboké zkušenosti z terapeutické práce ve sdružení Celebrum. Jedná se o společenství osob po poranění mozku i jejich rodinných příslušníků a jinak blízkých osob . Právě na jeho půdě vedla podpůrné skupiny taneční a pohybové terapie i kognitivní rehabilitace. Klára Čížková nabyla zkušenosti i s léčebnou terapií u lidí s mentálním postižením a poruchami autistického spektra. Absolvovala tříletý výcvik tanečně-pohybové terapie, pod vedením lektorek Americké asociace Tanečně-pohybové terapie (ADTA). V letech 2007 – 2011 byla předsedkyní České asociace taneční a pohybové terapie. Nyní se věnuje také antropologickému studiu tance v souvislosti s taneční formou a jejím vlivem na prožívání a komunikační schopnosti jedince. Na základě vlastní disertační práce vydala v roce 2005 knihu „Taneční pohybová terapie“ v nakladatelství Triton.

Tato na slovo vzatá odbornice nabízí možnosti odborného zážitkového kurzu „Taneční terapie pro terapeuty“. Je určen širokému spektru zájemců – fyzioterapeutům, psychoterapeutm, masérů, aktivizátorům i ostatním odborníkům.

Magistra Klára Čížková frekventantům svých originálních kurzů< font size=“3″> příbližuje taneční a pohybové terapie na základě jejich autentických prožitků. Mohou se s touto (v Čechách a na Moravě poměrně novo u) metodou seznamovat prostřednictvím vlastních zážitků ve skupině. To vše doplňují i teoretické přednášky. Sama KláraČížková odborně definuje tanečně pohybovou terapii jako psychoterapeutické využití pohybu v procesu, jehožvýsledným cílem je dosažení psychické i fyzické integrace jedince. Spojení tance a pohybu s nenásilnou terapií umožňuje lidem získat i potřebný nový impuls do života. A rovněž napomáhá jedinci k získání potřebné integrace. Umožňuje tak každému pochopit lepší vědomí svého těla, rozvinout pohybový repertoár, s využitím nových pohybových aktivit. Což napomáhá kreativní komunikaci na never bální rovině.

Tato metoda je ve světě využívána v psychologii, rehabilitaci a rovněž získává stále větší a rozšířenější potenciál ve sférách psychosomatiky a fyzioterapie.

To vše teď možná znělo trochu vědecky, ale nebojte se tancem můžete léčit i když zrovna nejste renomovaní terapeuti! Ale co není, může být. Kurzy u Mgr. Kláry Čížkové jsou za velice rozumnou cenu (povětšinou výrazně nepřesahující 1000,- Kč) k dispozici i vám .

tanecniterapie

Michal Stein

FOTO: Centrum komplexní péče Dobřichovice

Taneční magazín