Kreativní Inkubátor H40 – Speciální výzva

Program pro studenty, freelancery anebo startupy. Hlaste se již do 18. 11. 2020.

Napadá vás, jak řešit problémy současnosti prostřednictvím nových technologií? Poskytneme vybraným projektům laby, technologie, zázemí, síť kontaktů i technologický support.

Tříměsíční program pro studenty, freelancery anebo startupy s konceptem nebo rozpracovaným projektem, zabývajícím se globálními problémy a jejich řešením pomocí digitálních technologií (VR, AR, 3D tisk, audiovizuální tvorba, světelný design a jiné). Vybraným projektům budou poskytnuty laby, technologie, zázemí, síť kontaktů a technologická podpora.


Uzávěrka přihlášek: 18. 11. 2020

Kreativní Evropa

pro TANEČNÍ MAGAZÍN

Za pět minut dvanáct!

Máte už poslední šanci odeslat v termínu! Připomenutí.

Odbor umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury ČR vyhlašuje pro rok 2019 v rámci Programu poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely 2. kolo výběrového řízení na poskytnutí příspěvků ze státního rozpočtu na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti profesionálního umění, v oborech: hudba, divadlo a tanec, výtvarné umění.

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 30. 9. 2019

Do tohoto výběrového řízení nebudou přijaty projekty z oblasti literatury a ty projekty, které již byly hodnoceny v rámci prvního kola VŘ v červnu 2019.

Více zde.

www.mkcr.cz

Ministerstvo kultury

pro TANEČNÍ MAGAZÍN