Vytvořte pohyblivý obraz

Seminář s Marií Walsh pro umělkyně a umělce pracující s pohyblivým obrazem. Využijte této jedinečné nabídky. Pospíchá to!

Etc. galerie vyzývá umělkyně a umělce k účasti na semináři „Odlišnost tvořená odlišností v umělecké tvorbě: Znepokojivá (feministická) identita“, který povede britská teoretička a kritička Maria Walsh. Seminář bude příležitostí k diskuznímu setkání autorek a autorů z místní scény, kteří pracují s médiem pohyblivého obrazu a svou tvorbu vztahují k feministickému myšlení. Obsahem setkání budou krátké prezentace tvorby účastnic a účastníků (5–10 minut) na základě reflexe textů Elizabeth Grosz Becoming Undone: Darwinian Reflections on Life, Politics, and Art a Amelie Jones Self/Image: Technology, Representation and the Contemporary Subject. V závěru semináře proběhne společná diskuze.

Seminář se uskuteční v pátek 6. 12. 2019 od 14.30 v prostorách konání festivalu PAF Olomouc 2019. Po semináři bude následovat veřejná přednáška Marie Walsh a projekce dvou filmů od umělkyní Lucy Beech a Rehany Zaman.

Vaše autorská portfolia a krátké motivační texty v angličtině se zdůvodněním, proč byste se rádi semináře zúčastnili, posílejte na e-mailové adrese: mail.etcgalerie@gmail.com a to do neděle 24. 11. 2019.

TANEČNÍ MAGAZÍN