Intimní prostor švýcarské umělkyně Isabelle Richner: Cote

Pozvání na vernisáž výstavy švýcarské umělkyně Isabelle Richner

 

 

 

 
 Galerie NoD hostí výstavu o intimním prostoru švýcarské umělkyně Isabelle Richner: Cotê

Isabelle Richner: Cotê
Galerie NoD
19. 2. – 28. 2. 2016
Vernisáž: 18. 2., 19:00
Kurátor: Václav Jánoščík

Galerie NoD připravuje ve spolupráci s projektem Contain[era] výstavu švýcarské umělkyně Isabelle Richner s názvem Cotê: minimalistickou a konceptuálně laděnou instalaci, která tematizuje hranice intimního a veřejného, respektive galerijního prostoru.

Jakým způsobem utváříme své okolí, hledáme intimitu ve fyzickém prostoru a rozdělujeme ho na různé interiéry? Místa kolem nás nejsou jednoduše řazená v prostoru; rozpínají se, přechází jedno v druhé a zároveň se vzájemně vymezují. Švýcarská umělkyně Isabelle Richner se zabývá právě těmito způsoby utváření různých, zkušenostních podob „míst“. Její instalace zkoumá vztahy mezi objekty a prostorem i zvukem. Jednotlivé fragmenty, každodennost nejasných předmětů (jakýchsi zvláštních, „úsporných“ soch), intimita i prázdno se spojují v abstrahovaném interiéru, reprezentovaném galerijní strohostí. Instalace výstavy pak vytváří kontext celku, který podtrhuje konstruovanost vnější i vnitřní reality, stejně tak jako nejasnost hranic mezi nimi.

isabellerichnercote_ukazka_schellter_1

Práce Isabelle Richner se mohou zdát abstraktní, konceptuální, snad i minimalistické, ale na druhé straně nás vedou do velmi intimního, vnitřního prostoru. Tento interiér již není jen reálným místem, ale spíše prostorem, ve kterém zakoušíme určitou blízkost; jako by intimita nebyla v nás, ale v samotném prostoru“, uvádí k přístupu umělkyně kurátor výstavy Václav Janoščík.

isabellerichnercote_ukazka_schellter_2

Výstava Isabelle Richner je představena v Praze v rámci mezinárodního projektu Contain[era], jehož hlavní premisou byla snaha pracovat s „neměněnou vizuální informací“ – tj. výstavou – v různých prostředích, které si nesou svá místní kulturní specifika a lokální tradice. Koncepce projektu – transfer výstav (coby jednotky informace), přenášených v kontejnerech a postupně představených v osmi evropských metropolích –, kopíruje charakter internetové sítě a rozvíjí její model v materializované podobě. Projekt nyní prochází poslední fází svého vývoje, „metamorfózou“, v rámci které jsou na lokální úrovni jednotlivých zúčastněných zemí rozpracovávány projekty kurátorů a zahraničních umělců, které se zabývají vztahem virtuálního, reálného, intimního a kognitivního prostoru.

isabellerichnercote_ukazka_voip_voice_over_1

Taneční magazín