ASOPS A UOH odmítají slučování Moravské filharmonie a Moravského divadla

Dvě největší instituce symfonických orchestrů odmítají slučování

Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů České republiky (ASOPS) a Unie orchestrálních hudebníků ČR (UOH)

jako dvě největší instituce, sdružující profesionální symfonické orchestry a jejich zaměstnance v ČR

odmítají připravované slučování Moravské filharmonie Olomouc a Moravského divadla Olomouc v podobě, v jaké je předkládáno, a to zejména z těchto důvodů:

  • Jediným opěrným materiálem pro toto rozhodnutí je analýza, kterou si nechalo město Olomouc zpracovat; pro takto závažné a nezvratné rozhodnutí je existence pouze jednoho materiálu nedostatečná.
  • Analýza zpracovává pouze určitý úhel pohledu na obě instituce (zejména ekonomický), ve vztahu k zadání (zejména kvalita a šíře kulturní služby) pak zcela nedostatečně.
  • V doporučovaných modelech a prognostice budoucích výkonů nové (sloučené) instituce se analýza omezuje na naprosto obecné a zcela vágní výpočty a predikce, které nejsou nijak hloubkově podloženy (kupní síla prostředí, sociologický výzkum /potenciální/ cílové skupiny v návaznosti na dosažitelnost predikovaných výkonů), ani relevantně ozdrojovány.
  • Připravované rozhodnutí staví v tuto chvíli pro futuro na okolnostech, jejichž naplnění navíc není v moci ani zastupitelů města, ani současných institucí či budoucí nové instituce (zejména připravovaný zákon o VKI).
  • Celou snahu města bohužel nelze vnímat jinak, než cílenou (byť skrytou) snahu jednoduše ušetřit na lidech; 20% redukce orchestrálních hráčů z obou orchestrů je absolutně nepřijatelná už jen z principu jak oborově, tak v návaznosti na multiplikační efekty takovéhoto postupu (dopad na umělecké školství, ale také komerční sféru – obchod s hudebními nástroji, kulturní a kreativní průmysl obecně).
  • S ohledem na předchozí bod musí ASOPS i UOH konstatovat, že až ironicky působí proklamované „více muziky za méně peněz“, a to zejména s odvoláním na znalost principů skutečného plánování a provozu orchestrů i divadel, existenci pouze obecné legislativy pro tuto oblast a z toho vyplývající nezastupitelnost vlastních vnitřních pravidel v těchto organizacích, která (často jako jediná) garantují zaměstnancům alespoň základní standardy pro práci.

Zároveň ASOPS i UOH politickou reprezentaci města Olomouce vyzývají:

  • K zahájení relevantní a širší debaty nad situací okolo obou institucí s primárním cílem zefektivnit financování institucí nerestriktivní cestou, zejména společným tlakem na ostatní veřejné zdroje (ať už na centrální úrovní – rozpočet MK na r. 2024, anebo i na úrovni lokální – větší míra zapojení OLK).
  • K doplnění podkladových materiálů pro rozhodování o budoucnosti obou institucí o další nezbytné aspekty a v případě jakékoliv restrukturalizační varianty zpracovat před meritorním rozhodováním v dané věci konkrétní, ilustrativní model fungování v provozní míře detailu.

ASOPS i UOH tímto otevřeně nabízejí městu Olomouc pomoc a proaktivní přístup při konstruktivních a nerestriktivních způsobech řešení situace a také nezastupitelný potenciál znalostní v této problematice napříč nejrůznějšími druhy a typy provozů nejen u nás, ale také v zahraničí.

Mgr. Lenka Kavalová, předsedkyně Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR

Jiří Dokoupil, prezident Unie orchestrálních hudebníků ČR

MgA. Michal Karban

pro Taneční magazín

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..