Král valčíku André Rieu bude k vidění v Českých kinech

Do kin míří velkolepý koncert Andrého Rieu, oslavte s ním třicet let Johann Strauss Orchestra

Oslavte s Andrém Rieu třicet let Johann Strauss Orchestra

Do kin míří velkolepý koncert Andrého Rieu. Nizozemský umělec se stal jedním z nejpopulárnějších hudebníků dnešní doby a právem je nazýván králem valčíku. André Rieu není pouze houslistou, ale také skladatelem, kapelníkem a hudebním producentem. Jeho koncerty navštěvují po celém světě tisíce diváků, aby si užili jejich jedinečnou a nenapodobitelnou atmosféru a Panonia Entertainment letos opět přináší tento zážitek divákům do českých i slovenských kin. Od 22. července můžou diváci na Andrého koncert z Maastrichtu přijít do kin po celém Česku.

140716, Maastricht: Andre Rieu Vrijthof 2016. Foto: Marcel van Hoorn.

André Rieu slaví třicet let Johann Strauss Orchestra a vy můžete být u toho. Do kin míří přenos koncertu k tomuto úžasnému jubileu. Jako místo konání pro tento jedinečný koncert zvolil André opět své rodné město Maastricht se svým nádherným středověkým náměstím a vyprodaným hledištěm. V kinech po celé České i Slovenské rebublice se můžete přijít do kin podívat na jeho satelitní přenost a okusit tak atmosféru koncertu, jež je příslibem nezapomenutelného hudebního zážitku plného humoru, zábavy a emocí pro diváky všech věkových skupin. Letošní koncert je výjimečný právě proto, že ve svém rodném Maas trichtu začal André přesně před třiceti lety spolupracovat s Johann Strauss Orchestra. Hudební těleso se za ta léta rozrostlo z malé skupinky muzikantů poskládaných z Andrého středoškolské třídy na úctyhodně velký sbor těch nejlepších hudebníků světa. Dnes plní Johann Strauss Orchestra stadiony a svou hudbou šíří radost po celém světě. Přidejte se k nim  i vy

 

140716, Maastricht: Andre Rieu Vrijthof 2016. Foto: Marcel van Hoorn.

Adéla Beranová 

Taneční magazín

 

Nově zrekonstruovaná Galerie NoD hostí vizuálního umělce Jana Pfeiffera

Vernisáž výstavy v Galerii NoD

Galerie NoD, která v červenci prošla zásadní změnou interiéru, na konci července představuje výstavu Jana Pfeiffera, absolventa ateliéru Jiřího Příhody na pražské AVU. Pro Jana Pfeiffera je v jeho práci zásadní komplexní symbolický systém, kterým tematizuje různé významové kontexty odkazující k socio-kulturním, mytologickým, náboženským a historickým vazbám.

 

Vernisáž výstavy proběhla  24. 7. 2017 v  Galerii NoD

Jan Pfeiffer: Dvojí pravidlo pro jednu věc

25. 7. – 11. 8. 2017

Kurátor: Pavel Kubesa

Jan Pfeiffer se etabloval jako umělec pracující s rozlišnými formáty vytváření komplexních znakových situací, které tematizují různé významové kontexty. Jeho práce jsou naplněny historickými, mytologickými, náboženskými či kulturními konotacemi jak konkrétních míst, tak ryze abstraktních, až antropologických, archetypálních motivů. Pfeifferovo vizuální tvarosloví rozpracovává významotvorné možnosti sad základních geometrických tvarů a rozvíjí je směrem k jejich širšímu interpretačnímu potenciálu a dramatizaci symbolických narativů. Společným jmenovatelem Pfeifferových prací je určitá sdílená, charakteristická nálada, zvnějšněná osobní citlivost, která determinuje povahu a jazyk zpracování jednotlivých témat. Pfeifferovy příběhy tak navozují pocit jakoby jemného a zároveň pevného stisku ruky, doteku hraničícího s pohlazením a hnětením (sochařské či divácké) hmoty zároveň. Projekt Dvojí pravidlo pro jednu věc rozehrává v typicky pfeifferovských intencích vztah vůle, objektu, tvaru a omezení jeho užívání. V rozvinutém prostorovém vyprávění se základním komunikačním instrumentem stává repetitivně se opakující motiv sinusové křivky. Jeho variující se užívání pomáhá a rtikulovat spletitou síť úvah utvářejících metaforu lidského rozhodovaní. Jan Pfeiffer (*1984) patří mezi mladou generaci umělců, kteří si rychle získávají zájem odborné i laické veřejnosti. Je absolventem ateliéru Jiřího Příhody na pražské AVU. V roce 2009 získal Cenu poroty na 8. Přehlídce animovaného filmu v Olomouci a První cenu v Essl Award CEE. O dva roky později na své úspěchy navázal První cenou v české sekci Henkel Award 2011. V loňském roce se umístil na 18. místě v prestižním J&T Banka Art Index.

Šárka Syslová

Taneční magazín

 

Výzva pro mladé talenty Slovenska a ČR

Výberové konanie do štipendijného programu na šk rok 2017/2018

Občianske združenie LECA podporuje mladé talenty

Mladé talenty na ceste za rozvojom talentu a dosahovaní úspechov v mnohých prípadoch zastaví nedostatok finančných prostriedkov v rodine.

Občianske združenie LECA už niekoľko rokov pomáha a podporuje talentované deti a mládež zo sociálne znevýhodnených skupín na Slovensku a aj v Českej republike. Individuálny systém je určený na hradenie nákladov spojených so štúdiom – školské poplatky, internáty, cestovné náklady, náklady na zakúpenie potrebných pomôcok, účasť na súťažiach, majstrovských kurzoch a pod.  Touto formou prispievajú k realizácii kvalitnejšieho rozvoja vzdelávania detí a mladých ľudí a umožňujú im tak dosahovanie individuálnych cieľov.

Preto aj pre nový školský rok organizujú zakladatelia združenia Andrej Antonio Leca a Roberto Leca výberové konanie dňa 30. septembra na Konzervatóriu v Bratislave, s ktorým organizácia úzko spolupracuje.

Výberová komisia bude zostavená z členov Správnej a Umeleckej rady občianskeho združenia LECA, medzi ktorými sú napr. operná diva Adriana Kohútková, dirigentka Doc. Elena Šarayová, tanečník a choreograf Jaroslav Moravčík, herečka a pedagogička Janka Valocká, herecká legenda a vysokoškolská pedagogička Ida Rapaičová, výtvarníčky Vierka Čapková a Noémi Kolčáková Szakállová či významná pedagogička operného spevu prof. Eva Blahová.

LECA production, s.r.o.,

Taneční magazín

Spitfire Company slaví 10 let unikátním projektem

Jeden z nejprogresivnějších českých divadelních souborů Spitfire Company slaví 10 let své existence. K výročí uvede pouze po dva neopakovatelné večery projekt Konec — člověka.

Spitfire Company slaví 10 let unikátním projektem adaptace knihy Světlany Alexijevičové oceněné Nobelovou cenou za literaturu

Mezinárodně etablovaný soubor Spitfire Company, který má v posledních letech na kontě úspěšné projekty One Step Before the Fall, Antiwords či Animal Exitus, oslaví 10 let své existence unikátním projektem. Světová premiéra adaptace knihy Doba z druhé ruky, za kterou její autorka Světlana Alexijevičová obdržela v roce 2015 Nobelovu cenu za literaturu, proběhne pouze ve dvou uvedeních 12. a 13. září od 19.30 v pražském prostoru Jatka78.  Vstupenky jsou k zakoupení v předprodeji GoOut za 390 Kč. Více na www.spitfirecompany.cz a www.jatka78.cz.

Jeden z nejprogresivnějších českých divadelních souborů Spitfire Company slaví 10 let své existence. K výročí uvede pouze po dva neopakovatelné večery projekt Konec — člověka. Doba z druhé ruky, který bude jeho dosud největším počinem. Předlohou představení se stala kniha Doba z druhé ruky. Konec rudého člověka která se své dramatizace dočká v České republice úplně poprvé.

V našem pojetí se kniha Doba z druhé ruky promění v divadelní symfonii z okrajů a záhybů současnosti, blízké minulosti i ohrožené budoucnosti. Neexistuje v ní jeden určující příběh, ale nespočet intimních mikropříběhů, které tvoří dějiny naší každodennosti,“ popisuje umělecký šéf Spitfire Company Petr Boháč. Na jevišti se u příležitosti výroční souboru setkají současní i bývalí členové skupiny. Hudbu zkomponoval skladatel a dirigent Jan Kučera a masky navrhla sochařka Paulina Skavova.

Představení Konec — člověka. Doba z druhé ruky navazuje na projekt Procesy 10/48/7830, který Spitfire Company realizovala v roce 2012. Tématem byl vykonstruovaný proces s Miladou Horákovou a jevištěm se stala přímo hlavní soudní síň Vrchního soudu v Praze, kde byla Milada Horáková v 50 letech odsouzena k trestu smrti. Za tento počin obdržel Petr Boháč cenu Osobnost roku Festivalu …příští vlna/next wave… .

Kniha, za kterou Světlana Alexijevičová obdržela Nobelovu cenu, otevírá lidské příběhy a emoce – hněv, frustraci, lásku, zpověď, pravdu, naději, krásu, beznaděj, víru v oběť. Je mnohohlasým dílem, v němž se mísí vox populi, zaznamenané rozhovory, televizní a rozhlasové klipy či útržky novin. Vše dohromady tvoří ucelené svědectví doby – života v Sovětském svazu, ze kterého vzešly v historickém průlomu 90. let autoritativní základy současného Ruska.

Spitfire Company je jedním z nejprogresivnějších českých divadelních uskupení. Obdržela několik tuzemských i zahraničních ocenění – opakovaně Cenu Divadelních novin, The Herald Angel Award, dvě nominace na Total Theatre Award, cenu DNA, cenu Skupovy Plzně, nominaci na Cenu divadelní kritiky a další.

 10 let Spitfire – Konec — člověka. Doba z druhé ruky

12. a 13. září 2017 od 19.30, Jatka 78

390 Kč / 200 Kč

Předprodej: https://goout.net/cs/listky/konec-cloveka-doba-z-druhe-ruky/kngb/

Více informací najdete na www.spitfirecompany.cz a www.jatka78.cz.

Eliška Míkovcová
Taneční magazín

Chcete současně s tancem zkusit také golf?

Carlsbad International School se stará o mladé, talentované sportovce na světové úrovni a ve spolupráci se špičkovými trenéry

Vzdělání s prvotřídním tréninkem golfu

„Ve zdravém těle, zdravý duch.“ I tak by se dal velmi zjednodušeně popsat přístup Carlsbad International School, která se snaží propojit vzdělání svých studentů v IB Diploma program se zdokonalováním v několika druzích sportů. Mezi nimi zaujímá z místního i historického hlediska významnou roli golf.

Carlsbad International School (CIS) se stará o své m ladé, talentované sportovce na světové úrovni a ve spolupráci se špičkovými trenéry vedle mnoha jiných pohybových aktivit má i tři prémiové sportovní programy –Tenis, Triatlon a Golf.

Ředitel CIS Davi Sanchez Netto k nabídce specializovaných sportovních programů dodává: „Máme velkou radost z toho, jak mladé lidi možnost získat u nás na škole profesionální sportovní vedení nadchla. Pro všechny, kteří se zapojí, znamená odborně sestavený a vedený tréninkový program nejen výrazné zlepšení jejich fyzické kondice, ale také velké plus při snaze o získání sportovního stipendia v USA.“

Z historického hlediska je v Karlových Varech nejzabydlenějším sportem golf. Právě v nejznám jším českém lázeňském městě bylo na počátku 20. stol. otevřeno první golfové hřiště na našem území (tehdy to bylo Rakousko-Uhersko). V současnosti využívají golfisté v Karlovarském kraji 10 golfových hřišť, z nichž 7 je s 18 jamkami. Díky takovému zázemí mohou studenti CIS skvěle trénovat po celý rok.

Golfový tréninkový plán, který škola nabízí, je přizpůsoben mladým lidem ve věku 14 až 18 let. Mohou se spolehnout na špičkové sportovní vedení, které bylo svěřeno trenérovi 1. třídy z Five Star Golf Academy Mgr. Petru Němcovi (PGA Master professional).

Ke zdokonalování golfových dovedností mladých sportovců využívá škola nejčastěji venkovní golfové hřiště Cihelny, pro zimní přípravu pak indoor golfové hřiště Olšová Vrata, mimo jiné jedno z nejstarších v České republice. Celkovou fyzickou kondici si mladí golfisté zvyšují speciálními fitness lekcemi v nově zrekonstruovaném fitness centru Truflex. Student i-golfisté si také ověřují svoji hráčskou zdatnost účastí na pravidelných víkendových soutěžích v období září–říjen a březen–červen. Během prázdnin dostávají strukturovaný tréninkový plán letní přípravy.

Zájemci, kteří se chtějí do golfového výukového programu CIS zapojit, by měli splnit následující požadavky: Handicap 24 a níže, doložit výsledky minulých turnajů, poskytnout videonahrávku své hry a také předložit referenční dopis od trenéra.

Aktivně sportující studenti se v CIS mohou díky nadstandardnímu vybavení a službám školy spolehnout na skvěle připravené zázemí. Samozřejmostí je prvotřídní ubytování, vyvážená strava, sportovní výživa a nezanedbatelná je také nonstop dostupná lékařská péče.

Více na www.carlsbadschool.cz

Michaela Lejsková

Taneční magazín

Noc s hězdami na zámku Zahrádky

19. ročník benefičního koncertu ‘Noc s hvězdami’

Letošní 19. ročník benefičního koncertu Noc s hvězdami se již potřetí představí na vyhořelém zámku Zahrádky. Po minulých dvou velmi úspěšných koncertech, se 5. srpna na zámeckém nádvoří premiérově objeví většina interpretů. A koho, že letos uvidíte a uslyšíte?

Po zdlouhavé nemoci se představí legendární kytaristka a zpěvačka Lenka Filipová, objeví se zde i další legenda čs. popmusic Petr Rezek. Svou premiéru si na zámku Zahrádky odbyde legenda slovenské populární hudby Marcela Laiferová, herec a bývalý tanečník Vlastimil Harapes nebo muzikálová zpěvačka Radka Fiašarová.

Již podruhé se zde objeví slovenský zpěvák Thomas Puskailer, zpěvačka Kateřina Mátlová nebo zpěvák Jaroslav Parči. Zazpívají také mladý zpěvák Tomáš Kulhavý nebo nevidomý zpěvák Honza Jareš. Již po šestnácté se ukáže zpívající skladatel Jarek Šimek nebo na této akci devatenáctým rokem zpívající zpěvák a producent Martin France.

Bez moderátorských matadorů tohoto koncertu se jmény Markéta  Mayerová a Slávek Boura si tento koncert už není snad možné ani představit. Večerní koncert kapel opět bude moderovat Vlasta Vébr.

Pro návštěvníky máme i letos opět připravené překvapení v podobě některého z umělců, kterého odtajníme samozřejmě až přímo na zámku Zahrádky. Na koncertu kapel od 21.00 se Vám představí kapely:  ABBA Stars, Angels, El Ectro Folk.

Výtěžek z benefičního koncertu Noc s hvězdami půjde na obnovu zámku Zahrádky v obci Zahrádky u České Lípy.

 

Agentura Martin Production,

Taneční magazín

 

Commedia Finita na hradě i v podhradí

Divadelní agentura INDIGO company, která se věnuje mimo svou páteřní divadelní produkci také pořádání tanečních kurzů a workshopů, připravila pro Pražany i návštěvníky metropole na tuto neděli 30. července 2017 divadelní lahůdku.

Tento titul, ač patří k nejmodernějším se stal již mezi divadelními scénáři pojmem téměř klasickým. Nyní jsme mohli zbrusu novou verzi „Commedie Finity“ vidět v červenci – za účasti autorky – na hradě Křivoklát a nyní máte v neděli 30. července šanci vidět toto představení, vyšperkované i živým operním zpěvem, od 20.00 hodin na Révovém nádvoří pražského Klementina.

Hru „Commedia finita“ vytvořila dramatička a překladatelka a později i politička Viktoria Hradská před více než třiceti lety, když pracoval v Akademii věd na úseku dějin českého filosofického myšlení přelomu století. Osudy operní divy Emy Destinnové se v její hře staly nejen ilustrací „údělu umění v Čechách“, ale zároveň údělu velkých osobností obklopených malostí společnosti. I proto se scénář dočkal realizace ve slovenštině, polštině, maďarštině a němčině. Hra byla původně napsána jako monodrama. Možná pamatujete, jak v ní kdysi excelovala již zesnulá Gabriela Wilhelmová. Od roku1985 byla „Commedia Finita“ provedena již mnohokrát téměř výhradně v obsazení čtyÅ ™ hereček a v této podobě se hrává dodnes. První takové provedení „Commedie Finity“ uvedlo plzeňské divadlo. V rozhlasové verzi monodrama ztvárnila Jiřina Jirásková, ale dobová cenzura značnou části textu vyškrtla. Autorka upravila hru před několika lety opět pro monodramatické pojetí přímo „na tělo“ pro herečku Janu Trojanovou. A nyní se scénář ještě mírně upravil pro protagonistčiny mužské kolegy i operní pěvkyni.

Hlavní postava – Ema Destinnová – se na jevišti nikdy neobjeví, vypovídají o ní čtyři průvodkyně jejího života: učitelka zpěvu (ambiciózní pedagogická konkurentka), uklízečka (praktická, přízemní osoba), společnice (rafinovaně vypočítavá mrcha) a komorná (mladá, sobecká dívka). Současné recenze se vzácně shodují, že hra nikterak nezestárla. Nadále, i po proudu času, jsme obklopeni stejnými prvky lidského charakteru, odérem závisti, přízemnosti, rafinované vypočítavosti a přidrzlé pragmatičnosti. Možná se dnes jen umíme o něco v&iacu te;ce smát, než před třiceti lety. Hledáme méně jinotajů?

Na koho se můžete těšit?

Hrají: Jana Trojanová, Jiří Klem a Michael Vykus.

Zpěv: Andrea Kalivodová.

Hudební doprovod: Monika Bucharová (violoncelllo) a Štěpán Buchar (kytary).

Režie: Jaroslav Gillar.

Na snímcích z unikátního představení na hradě Křivoklát můžete spatřit jednak herce v čele s Janou Trojanovou v netradičních dobových kulisách a pak i dramatičku a političku Viktorii Hradskou společně s režisérem představení Jaroslavem Gillarem. Věřme, že se pražské představení v Klementinu vydaří stejně jako to na hradě u Rakovníku.

Foto: agentura Indigo Company

TANEČNÍ MAGAZÍN

Korespondance za účasti velvyslance

Již popáté ožil Žďár nad Sázavou tance, workshopy, kulatými stoly i koncerty. Probíhal tu tradiční taneční festival “Korespondance”. Účastnil se jej francouzský velvyslanec a formou mediální spolupráce i náš TANEČNÍ MAGAZÍN.

Od pátku 7. července do pondělí 8. července 2017 proběhl ve Žďáru nad Sázavou již pátý ročník festivalu „KoresponDance“. Přihlásil se programově k iniciativě Rok českého baroka. Diváky zde čekalo pestré menu od předních českých, slovenských i zahraničních vystupujících. Tato přehlídka, která nabývá rok od roku mezinárodní věhlasu i uznání, vznikla před lety v Praze. Jejími hlavními organizátory jsou Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA a dvě ženy, bez nichž již si dnes nikdo „KoresponDance“ neuměl představit – ředitelka festivalu Marie Kinsky a zahraniční manažerka a koordinátorka FILLIMIT Lenka Flory. Je nám ctí, že TANEČNÍ MAGAZÍN je pravidelně jedním z mediálních partnerů tohoto prestižního festivalu.

Klíčem k celé žďárské přehlídce mohou být slova právě jeho vlastní ředitelky, paní Marie Kinsky: Jsem ráda, že nám festival umožňuje dát dohromady lidi, umělce a publikum. Z toho důvodu, aby se všichni navzájem stále obohacovali, zveme známé osobnosti a volíme neformální tvar festivalu, na kterém je možné si dát pivo a s účinkujícími neformálně diskutovat. I to je důvod, proč máme tak velký zájem o spolupráci s obyvateli Žďáru. Přejeme si, aby získávali zkušenost s uměním a věděli, co pro ně může znamenat. Umění je totiž klíč k osobnímu i společenskému rozvoji. Miluji, že už několik týdnů před festivalem to ve Žďáru vře a bublá. Že se tu přemýšlí, tvoří, buduje a to na mnoha místech a s různými lidmi. Je to veselý inkubátor nových nápadů a sdílení zkušeností. Na festivalu mám také neskonale ráda, že se na něm setkáváme s umělci, kteří mají různé zkušenosti. Jsou tu vystupující, kteří se tanci začali věnovat nedávno i ti zkušeností hodně dospělí. Přeji si, aby si každý z našeho setkání něco odnesl a ať festival společně budujeme dál. Přeji vám i nám, ať každý do festivalu vloží něco ze sebe sama a odnese si něco pro sebe důležitého. A hlavně si přeji, ať kouzlo Žďáru funguje pořád dál!

Z toho moře umělců pozvaných na letošní „KoresponDance“ pouze namátkou jmenujme Halku Třešňákovou a VerteDance, skupinu Handa Gote, Asociáciu súčasného tance ze Slovenska, Britku Oonu Doherty, Pala Mela ze Španělska, americko-nizozemské duo Billy Mullaney a Niels Weijer, mexickou Lola Lince Experimental Dance Company, Francouze Pierre Nadauda ve spolupráci s brněnskou JAMU, duo Jozef Nadj a Joelle Leandre reprezentující Maďarsko a Francii, Itala Claidio Stellata či francouzské vystupující Jeana Gaudina a Sebastiana Fourniera ve spolupráci s místním Žďáráčkem. A pochopitelně, již podruhé, na mezinárodní platformu FILLIMIT pod ochrannými křídly paní Lenky Flory.

KoresponDance“ znamená i řadu doprovodných programů, koncertů, výtvarných akcí i neformálních setkání. Jedním z nejdůležitějších bodů letošní přehlídky byl kulatý stůl, který zkoumal společné rysy tance a architektury. Tentokrát konkrétně architektury barokní. U stolu se sešly choreografické veličiny, reprezentanti architektury, odborná i laická veřejnost. To vše pod taktovkou pořádající SE.S.TY.

A právě hned v srpnu SE.S.TA v Praze pořádá rezidenci pro choreografy s koučinkem. Na podzim se již vše připravuje k výjimečnému projektu Tanec v galerii a můžete se těšit na množství workshopů i besed rovněž v nadcházejícím roce 2018. Vlastně, sezóna 2017/2018 je již na spadnutí…

K pozitivům „KoresponDance“ patří i to, že od mezinárodní federace tanečních festivalů získal známku kvality EFFE Label. Zatím ji má propůjčenu na dvě sezóny, ale i tak jde o významný úspěch celoevropského významu. Závěrečný program letošního festivalu sledoval také francouzský velvyslanec pan Roland Galharague. A byl nadmíru spokojen. Přehlídce „KoresponDance“ nezbývá než poděkovat a těšit se na šestý ročník v roce 2018. Proběhne od 13. do 15. července. Kde jinde, než ve Žďáru nad Sázavou.

Foto: SE.S.TA

TANEČNÍ MAGAZÍN