Festival KoresponDance přivítal na 1900 diváků

Letošní tropická vedra byla pro festival skutečnou výzvou. I přesto přilákal festival současného tance i pohybového divadla na 1900 diváků, kteří v průběhu několika festivalových dnů navštívili představení nejen na Zámku Žďár, ale i na dalších festivalových místech.

 

 

Výzvou letošního ročníku festivalu KoresponDance byly jednoznačně tropické teploty, které v druhém červencovém týdnu zasáhly celé Česko. I přesto přilákal festival současného tance i pohybového divadla na 1900 diváků, kteří v průběhu několika festivalových dnů navštívili představení nejen na Zámku Žďár, ale i na dalších festivalových místech, jakými byli unikátní Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře, rekreační areál Pilák či skate park u Zimního stadionu. S největším diváckým ohlasem se setkalo bezesporu spektakulární představení francouzské skupiny Beau Geste L.U.MEN, které ohromilo přibližně 500 lidí v amfiteátru rekreačního centra Pilák. Nabitým víkendem ale kultura ze Zámku Žďár nezmizela; festival pokračoval i 7. a 8. července zcela vyprodanými představeními Obludárium Divadla bratří Formanů. Festival se před svým zahájením ve Žďáru nad Sázavou představil 28.
a 29.6. i v Praze dvěma představeními T Jordi Galího, a to ve spolupráci s Národní galerií v Praze v rámci Pražského quadriennale.

I v letošním roce se hlavní místo festivalu na Zámku Žďár stal příjemnou zastávkou pro návštěvníky z přilehlého okolí i vzdálenějších měst. I letos se pozvaní umělci stali součástí stále se rozrůstající festivalové rodiny a během svých pobytů si mohli naplno vychutnat krásy Žďáru i jeho okolí. Festival KoresponDance oslavil třetí narozeniny (ve skutečnosti už šesté, pokud budeme počítat i jeho pražské předchůdce) a nadělil si několikadenní oslavu, na níž byli zváni všichni bez ohledu na věk. Program festivalu byl přizpůsoben i těm nejmladším návštěvníkům, kteří se do něj mohli zapojit skrze festivalem organizovaný příměstský tábor, přičemž jeho výsledky dojaly a ohromily pyšné rodiče i náhodné kolemjdoucí během sobotního odpoledne.

Ještě v pátek se v parnu třetího nádvoří představila švýcarská choreografka Nathalie Tacchella se svým dílem Forces 1+ zpracovávající neotřelým způsobem notoricky známý mýtus o Sisifovi. Do jejího představení se statečně a na výbornou zapojilo i několik neprofesionálních tanečníků, kteří vystoupili v synergii se sólem enigmatické performerky Amini Amici.

Formani-Obludarium-foto-Irena-Vodakova-01 Formani-Obludarium-foto-Irena-Vodakova-02 Formani-Obludarium-foto-Irena-Vodakova-03 Formani-Obludarium-foto-Irena-Vodakova-04

Sobota patřila jak prezentaci výsledků již zmíněného příměstského tábora, tak i vzdělávacího projektu Kreativní vzdělávání do škol, do něhož se zapojila jedna třída místní základní školy. Čtvrté nádvoří ožilo novým projektem Bach 15 světoznámé francouzské choreografky Béatrice Massin a také originální žebříkovou performance Abscisse španělsko-francouzského choreografa Jordi Galího. Budova konventu se přeměnila v divadelní scénu klasického ražení a stala se dočasným domovem dvěma výjimečným představením – Sticker Halky Třešňákové a Jana Bárty o úskalích dlouhodobého soužití dvou lidí a Objekty výskumu slovenské choreografky Petry Fornayové, která koncem srpna 2015 uskuteční na Zámku Žďár i rezideční pobyt pro vývoj svého nového projektu.

Festivaloví matadoři Jean Gaudin a Sébastien Fournier opanovali, rozehráli a také rozesmáli navštěvníky unikátního kostela na Zelené Hoře díky svému novému projektu Jean Sebastien². Nejvíce očekávaná však byla představení Obludária Divadla bratří Formanů. Jelikož cestují po celém světě, navštíví Českou republiku jednou do roka a letos se festivalu KoresponDance podařilo je získat do svého programu. Za vydatné pomoci sboru místních dobrovolných hasičů se každé odpoledne chladilo jejich speciální šapitó, které pojmulo pouze 130 diváků. Obludárium bylo show každým coulem.

Letošní tropická vedra byla pro festival skutečnou výzvou. Podařený site-specific projekt TraffiC realizovaný na místě lokálního skate parku moc příležitostí schovat se do stínu nenabízel, ale i přesto se na každé představení sešlo přibližně padesát přihlížejících, kteří mohli obdivovat, s jakou vervou se mladí herci do tohoto projektu na pomezí nového cirkusu a klasické klaunérie pustili.

Výběrová dramaturgie festivalu KoresponDance i letos nabídla pestrý a přístupný program pro celou rodinu. Program nabídl premiéry tří nových projektů, které vznikly speciálně pro tento festival. Festival navštívili nejen obyvatelé regionu Vysočina, Prahy, Brna, Pardubic a jiných velkých měst České republiky, ale také ze zahraničí. Zámek Žďár na několik dní ožil tancem a stal se kulturním centrem se silným geniem loci, kde se umění, příroda a každodenní život nenásilně propojovali. To je ostatně i filozofií celého festivalu, který si pro ten další rok přeje hlavně neusnout na vavřínech.

 

 

Foto: http://www.korespondance.cz/

Taneční magazín

„230 statečných“

výstava SAMOROSTI 2015 v Galerii NoD spojuje široké spektrum kreativní veřejnosti

 

 

SAMOROSTI 2015

22. 7. 2015 – 2. 9. 2015
Kurátorka: Veronika Zajačiková

Vernisáž: 22. 7. 2015, 19:00

Galerie NoD, která je součástí Experimentálního prostoru
NoD v Praze, připravuje třetí ročník soutěžní přehlídky nezávislého výtvarného
umění SAMOROSTI 2015. K účasti na Samorostech tvůrčí tým NoD tradičně
vyzývá širokou skupinu tvůrců, amatérských i profesionálních umělců bez omezení
národnosti, etnika či sociálního postavení. Soutěžní přehlídky, která v loňském roce
oslovila více než 200 účastníků a na 1000 návštěvníků, se letos zúčastní 230
přihlášených tvůrců z širokého spektra společnosti České republiky,
Slovenska, Francie a Běloruska. Vernisáž za účasti všech autorů proběhla  22. 7.
2015 v 19:00 v prostorách Galerie NoD. Výstava bude zakončena slavnostním
vyhlášením vítězů Ceny publika, Ceny odborné poroty a Ceny za objev NoD dne 2.
9. 2015.
Prostory NoD v červenci a srpnu 2015 již napotřetí ožijí díly nezávislých autorů.
SAMOROSTI 2015 letos opět přinášejí bohatý kaleidoskop stylů a technik, od
malby, objektu, fotografie přes video až k netriviálním formám výtvarného výrazu
(světelné objekty aj.), sdružují v rámci jedné výstavní síně širokou skupinu
autorů různých národností, profesí, vzdělání, věku a společenského
postavení. SAMOROSTI 2015 tak představí díla akademicky vzdělaných
umělců mladší a starší generace, jako například závěsný objekt Veroniky
Psotkové, obrazy Martina Šárovce, Tomáše Hlavenky či Alexie Goubareva,
fotogramy Jan Bohuslava, účastníka a vítěze předešlého ročníků výstavy
a dalších nezávislých umělců, kteří stojí vně tradiční a institucionalizované scény
českého výtvarného umění.

ukazky_2015_bernath_nikola ukazky_2015_c780erma769kova769_ve780ra ukazky_2015_hlavenka_toma769s780
Výstava SAMOROSTI 2015 má nejen celorepublikový rámec, ale svým dosahem
oslovuje i lidi ze zahraničí. V letošním roce obdrželi organizátoři přihlášky a díla
z Prahy, Brna, Pardubic, výstavy se zúčastní i autoři z Plzně, Ostravy, Opavy a
spousty dalších měst České republiky. Galerie NoD zaznamenává také nárůst
účastníku ze zahraničí. Na výstavu se letos přihlásili tři autoři ze Slovenska, další
z Běloruska, jedna autorka zasílá své dílo dokonce až z Paříže.
Sociologický záběr výstavy se však nevyčerpává pouze geografickou rozmanitostí
míst působení autorů „Letos se nám přihlásil i jeden občan ve výkonu trestu,
který však posléze narazil na složitou administrativu a omezení svobody
v nakládání s jeho autorským dílem stran příslušného nápravného zařízení. Po
důkladných jednáních se nám však podařilo vykomunikovat uvolnění jeho díla pro
potřeby této výstavy a vystavit jej“, říká kurátorka výstavy Veronika Zajačiková.
Stejně tak se prostory Galerie NoD otevírají i skupině obyvatel, kteří mají ztížený
proces socializace a začleňování se do běžné společnosti. Zajímavým momentem je proto i navázání spolupráce organizátorů s několika obecně prospěšnými
spolky a sdruženími. SAMOROSTŮ 2015 se tak zúčastní i dvě desítky klientů a
účastníků spolků a dílen pro osoby s mentálním handicapem či
psychiatrickým onemocněním. „Co to je umění? A co to je inteligence? Co je
kreativita? Rovná se kreativní člověk inteligentnímu člověku? Je správné dát
někomu nálepku „mentálně postižený“, když se přitom díváme jenom na to, co
nezvládá a ignorujeme to, co dokáže?“ říká Otto Kouwen ze spolku Inventura a
z Ateliéru Radostné Tvorby, které sdružují osoby s mentálním a psychiatrickým
handicapem.

ukazky_2015_holecek_pavelukazky_2015_chuda769_iveta
Smysl akce, které se dříve zúčastnili i etablovaní umělci, jako například Kurt
Gebauer, proto netkví jen v umělecké konfrontaci, jejíž význam vyzdvihuje
akademická sochařka a účastnice letošní výstavy Veronika Psotková: „Význam
Samorostů vnímám především v autorském setkání napříč spektrem tvůrců,
v setkání technik a přístupů a díky formálnímu omezení možnosti přihlásit jen jedno
dílo na autora také i v častém stírání rozdílů mezi profesionály a amatéry.“
SAMOROSTI 2015 tak vytvářejí svobodný prostor pro nezávislou prezentaci,
integraci širokého spektra tvůrčí veřejnosti a vytvářejí příležitosti dalšího
uměleckého rozvoje účastníků: „Snažíme se tak dostát ideji Experimentálního
prostoru NoD [No Dimension] – tj. „prostoru bez hranic“, chceme zpřístupnit účast
na přehlídce co nejvíce tvůrcům,” říká hlavní kurátor galerie Jiří Machalický o
bezbariérovém významu akce. Kurátorka výstavy Veronika Zajačiková dodává:
„Svou otevřenou formou navíc sledujeme i cíle Linhartovy nadace, která stojí za
zrodem samotného prostoru NoD. Smyslem nadace je otevřená komunikace mezi
uměleckou komunitou a širokou veřejností, povznesení všeobecného kulturního
vědomí, hledání kulturní kontinuity v současném umění s důrazem na podporu
všeho nového, neznámého a odlišného. Linhartova nadace nepřipouští jakoukoli
formu diskriminace kvůli rase, pohlaví, etnické příslušnosti, věku, sociálnímu
postavení, výši peněžních prostředků, kvůli vyznání, politickému přesvědčení,
fyzickému vzhledu nebo mentálnímu či fyzickému handicapu“. SAMOROSTI 2015
tak chtějí být společenskou událostí, která demonstruje a vyzdvihuje význam
sdílení jednoho společného prostředí různorodou a rozmanitou společností.
Vyvrcholením letošních Samorostů 2015 bude již už tradiční předání cen pro
nejzajímavější tvůrce, které vyberou zástupci odborné poroty a tým Galerie
NoD. V odborné porotě zasednou osobnosti z výtvarného i divadelního prostředí.
Účast potvrdili umělecký svéráz a vernisážový maratonec Martin Fryč, herečka
Simona Babčáková a umělecké duo David Böhm a Jiří Franta. Komise letos
udělí ceny ve třech kategoriích – Cenu odborné poroty a Cenu za objev NoD a
Cenu publika, kterou určí hlasování samotného publika v průběhu trvání celé
výstavy. Odměnou pro vítěze těchto tří kategorií je společná výstava
v Experimentálním prostoru NoD: „Vítězní umělci dostanou příspěvek na realizaci
výstavy a pak už to záleží na nich. To je od loňského roku další posun v naší
soutěži – nabízíme účastníkům možnost získat skutečný náhled do praxe a dobrou
referenci do portfolia,” dodává Veronika Zajačiková. Slavnostní vyhlášení cen
proběhne při příležitosti dernisáže výstavy 2. 9. 2015 v prostorách NoD.

ukazky_2015_klusakova_lenaukazky_2015_koskova_ivana

Jednotliví autoři budou mít také příležitost představit veřejně svou tvorbu v rámci
cyklu autorských prezentací Ke kořenům, které probíhají v měsíci srpnu jako
doprovodný program výstavy. Tvůrci dostávají prostor pro veřejné multimediální
představení vlastních tvůrčích konceptů, pro jejich konfrontaci s dalšími
„samorosty“ a návštěvníky z řad publika a pro vzájemnou inspiraci. „Prezentace Ke
kořenům jsou hojně navštěvovány jak vystavujícími umělci, tak i širokou veřejností.
Věříme, že mají smysl i pro samotné autory, především vzhledem k jejich
uměleckému vývoji. Někteří autoři, kteří se Samorostů účastní pravidelně od
prvního ročníku, se díky veřejné konfrontaci své tvorby nyní řadí již oficiálně mezi
adepty vysokých uměleckých škol. Pokrok směrem ke kvalitě zpracování a výrazu
v jejich tvorbě je zjevný“, dodává Zajačiková.

Prezentace Ke kořenům proběhnou
každé úterý v prostorách Video NoD ve dnech 4. 8., 11. 8., 18. 8. a 25. 8. od 19:00.
Vstup na výstavu a všechny doprovodné akce je zdarma.

vizual_samorosti_2015_flyer

Taneční magazín

Sinatrovská mánie zachvátí celé Česko

Oslavy na počest hudební legendy Franka Sinatry se odehrají po celém světě a Česko nebude výjimkou. Průběh příprav sleduje i Sinatrova rodina. Pořadatelé přidávají koncerty v Brně a Ostravě, na pódiu se vystřídá 40 umělců.

 

 

 

Král swingu Frank Sinatra by na konci letošního roku oslavil jubilejní 100. narozeniny. Oslavy na počest hudební legendy se odehrají po celém světě a Česko nebude výjimkou. Koncertní turné s názvem Sinatrology vyvrcholí 12. prosince v Praze přesně v den narozenin velkého šéfa. Špičkový český i mezinárodní swing si v prosinci užijí i moravské metropole. Pro velký zájem o vstupenky pořadatelé přidali koncerty 10. 12. v brněnském Bobycentru a 11. 12. v ostravském Gongu.

„Frank Sinatra má v česku mnoho fanoušků, kteří u tohoto neopakovatelného momentu chtějí být osobně. Děláme vše pro to, aby program byl přístupný co největšímu počtu diváků,“ říká jeden z pořadatelů akce David Salomon.

Program bude na všech zastávkách stejný. Na podiu se vystřídá 40 umělců, kteří budou osobitě interpretovat více než 50 sinatrovských hitů. Ze zahraničí dorazí německá swingová hvězda Tom Gaebel, filipínský entertainer Arthur Manuntag, slovenská vibrafonistka Ludmila Štefániková a z Los Angeles přijede zpěvačka Yanna Fabian. Z českých hudebních osobností vzdají Sinatrovi hold swingový zpěvák Jan Smigmator, Pavel Šporcl, Tereza Černochová, Jiří Stivín a další. Všechny umělce doprovodí RTV Big band Felixe Slováčka. Taneční show na míru chystá tanečník a choreograf Pavel Strouhal a jeho ProjectWings.

„Jsme v kontaktu se zástupci Sinatrovy rodiny, která naší snahu podpořila. Společně s mými přáteli z hudební branže máme připraven program ve velkém stylu našeho idolu. Sto let, to se nebude nikdy opakovat a moc se na to těšíme,“ doplňuje zpěvák Jan Smigmator, který je autorem dramaturgie.

Záštitu nad akcí převzal ministr kultury Daniel Herman.
Předprodej byl zahájen v síti Ticketstream a vstupenky jsou v ceně od 599 Kč.
Veškeré důležité informace pro fanoušky jsou na webu www.sinatrology.com
Sinatrology_national

SINATROLOGY

BRNO – Bobycentrum, 10. prosince 2015
OSTRAVA – Gong, 11. prosince 2015
PRAHA – Obecní dům, Smetanova síň, 12. prosince 2015
PRAHA – Obecní dům, Smetanova síň, 13. prosince 2015

Felix Slováček & RTV Big Band

Jan Smigmator – zpěv (CZ) Arthur Manuntag – zpěv (PH) Tom Gaebel (DE)
Pavel Šporcl – housle (CZ)  Jiří Stivín – flétna (CZ) Felix Slováček jr. – klarinet (CZ)
Tereza Černochová – zpěv (CZ)  Yanna Fabian – zpěv (CZ/US), Martina Bárta – zpěv (CZ)
Ludmila Štefániková – vibrafon (SK) Markéta Smejkalová – saxofon (CZ)

 

Taneční magazín

Hvězdná primabalerína Polina Semionová

Polina Semionová si získala i přes svůj mladý věk celosvětovou proslulost

Primabalerina ruského původu Polina Semionová si získala díky své vynikající technice celosvětovou proslulost již během studií na moskevské Státní akademii. Velkou měrou k její popularitě přispěly i vítězství na prestižních tanečních soutěžích (vybojovala si první ceny v Moskvě v roce 2001 a v Petrohradě v roce 2002 a první juniorskou cenu v Nagoji v roce 2002). Díky těmto úspěchům okamžitě dostává sólové angažmá v baletním souboru Státní opery v Berlíně. Bylo jí teprve 17 let. Podobný úspěch se žádné jiné baletce v historii souboru nepodařil. V roce 2004 se stala první sólistkou Státního baletu Berlín. Od sezóny 2005-6 je stálou hostující sólistkou ve Vídeňské státní opeře, pravidelně hostuje také na dalších světových scénách. Polina jde od úspěchu k úspěchu.

Polina Semionová

V roce 2005 získala Cenu německých kritiků, v roce 2007 byla kritiky vyhlášena nejlepší tanečnicí v zemi. V roce 2011 debutovala v roli Kitri jako sólistka Amerického baletního divadla, jehož první sólistkou se stala v září 2012.

Polina Semionová

V roce 2014 byla za několik rolí ztvárněných v Americkém baletním divadle nominována na Cenu Benois a získala ji.

Polina má také své idoly, tedy ženy, které ji ovlivnily. Obdivuje Alessandru Ferri, protože má děti a dokázala spojit obojí, kariéru i soukromý život, což se mnohým baletkám nedaří.

Polina Semionová

Foto: https://www.facebook.com/polinasemionova

Taneční magazín

TÓNY CHODOVSKÉ TVRZE 2015

12. ročník letního hudebního festivalu v Městské části Praha 11

Světově proslulá hudba A.Vivaldiho, J.S.Bacha a Fritze Kreislera zazní na závěrečném koncertě letošního festivalu na krásném nádvoří Chodovské tvrze.

 

 

14.7.15 – nádvoří Chodovské tvrze – 20.hodin

ZAHAJOVACÍ  KONCERT

JAROSLAV  SVĚCENÝ  A CIGÁNSKI DIABLI (SK)

aneb

OSLAVA TEMPERAMENTU A EMOCÍ

Orchestr Cigánski Diabli patří k nejlepším svého druhu na světě a představí se ve společném, česko-slovenském projektu s J. Svěceným.

Vstupné: 550Kč, senioři, studenti 470Kč, ZTP 275Kč.

https://www.webticket.cz/program/kcz

 

15.7.15 – nádvoří Chodovské tvrze – 20.hodin

LETNÍ SETKÁNÍ ŽÁNRU

aneb

JAZZ A KLASIKA NA CHODOVĚ

Eva Emingerová – zpěv

Jaroslav Svěcený – housle

Vladimír Strnad – klavír

Poprvé na Chodovské tvrzi vystoupí mezinárodně uznávaná jazzová zpěvačka Eva Emingerová s mnoha žánrovými přesahy. Partnerem na pódiu jí bude, vedle J. Svěceného, také vynikající jazzový klavírista Vladimír Strnad.

Vstupné: 370Kč, senioři, studenti 290Kč, ZTP 185Kč.

https://www.webticket.cz/program/kcz

 

16.7.15 – nádvoří Chodovské tvrze – 20.hodin

VEČER JIHOAMERICKÉHO TANGA

aneb

SETKÁNÍ S PIAZZOLLOU

Ladislav Horák – akordeon a bandoneon

Jaroslav Svěcený – housle a průvodní slovo

Markéta Laštovičková – akordeon

Milan Řehák – akordeon

Emotivní jihoamerické rytmy dnes již legendárního argentinského zakladatele stylu ” tango nuevo ” Astora Piazzolly zazní spolu s hudbou jeho předchůdců a současníků na třetím koncertě 12.ročníku Tónů Chodovské tvrze.

Vstupné: 370Kč, senioři, studenti 290Kč, ZTP 185Kč.

https://www.webticket.cz/program/kcz

 

20.7.15 – nádvoří Chodovské tvrze – 20.hod.

GALAVEČER ITALSKÝCH, FRANCOUZSKÝCH A ČESKÝCH HOUSLÍ

aneb

TÓNY STRUN A ZPĚVU

Jaroslav Svěcený – housle

Barbora Perná – soprán

Jitka Navrátilová – cembalo

Miloslav Klaus – kytara

Historické italské housle z Milána až po Neapol, francouzské z Paříže a české z Prahy zazní spolu s nádherným sopránem jedné z nejlepších současných mladých zpěvaček ve sklatbách A.Vivaldiho, A.Corelliho, G.Tartiniho, N.Paganiniho, J.Williamse a dalších autorů.

Vstupné: 370Kč, senioři, studenit 290Kč, ZTP 185Kč.

https://www.webticket.cz/program/kcz

 

21.7.15 – nádvoří Chodovské tvrze – 20.hod.

ZÁVĚREČNÝ KONCERT POD HVĚZDAMI

aneb

KLASIKA NA CHODOVSKÉ TVRZI

Jaroslav Svěcený – housle

Virtuosi Pragenses – komorní orchestr

Závěrečný orchestrální koncert nabídne světově proslulou hudbu A.Vivaldiho, J.S.Bacha a Fritze Kreislera, která zazní na nádvoří Chodovské tvrze.

Vstupné: 450Kč, senioři, studenti 370Kč, ZTP 225Kč.

https://www.webticket.cz/program/kcz

V případě nepříznivého počasí se budou koncerty přesouvat do koncertního sálu ZC Zahrada.

Více informací v den konání koncetu na našich webových stránkách www.chodovskatvrz.cz

TÓNY CHODOVSKÉ TVRZE

Taneční magazín

Zlepší se finanční podmínky pro živé umění v ČR?

Česká asociace festivalů bojuje za lepší podmínky pro profesionální umění

29. června 2015 se v prostorách Poslanecké sněmovny konal seminář na téma Program státní podpory festivalů profesionálního umění.

Za účasti zástupců ministerstva kultury a financí, Parlamentu České republiky, obecních i krajských zastupitelstev, České asociace festivalů (ČAF) a v neposlední řadě také odborné veřejnosti se projednával nový program, který navrhuje systémové řešení financování zásadních festivalů napříč uměleckými žánry. Významné festivaly trápí nejen dlouhodobá podfinancovanost, ale především omezené možnosti uměleckého plánování v dostatečném předstihu, způsobené absencí víceletých grantů a komplexního programu podpory živého umění. Právě tyto problémy byly hlavním tématem semináře, v rámci něhož také proběhla diskuse zástupců ministerstva kultury s odbornou veřejností z oblasti vážné a alternativní hudby tance, divadla a ostatních žánrů živého umění. Yvona Kreuzmannová, ředitelka festivalu Tanec Praha, říká: „Cílem nového programu je, aby festivaly mohly počítat se státní podporou a mohly uvádět špičkové světové umění. V opačném případě, pokud nejsou finance pro umění garantovány, musíme na poslední chvíli rušit některá představení. To je obrovská škoda pro ČR.“

Česká asociace festivalů, která byla založena teprve nedávno, na jaře letošního roku, sdružuje festivaly Colours of Ostrava, Hudební festival Znojmo, Jazzfest Brno, Mezinárodní hudební festival Brno (Moravský podzim), Mezinárodní hudební festival 13 měst Concentus Moraviae, Struny podzimu a TANEC PRAHA. Posláním ČAF je sjednocení zásadních požadavků svých členů vůči institucím Evropské unie, vládě, parlamentu i ministerstva kultury, regionálním a místním správám a prosazování potřebných dílčích legislativních, systémových a ekonomických změn. ČAF má zájem na dokončení práce na Programu pro festivaly Ministerstva kultury ČR pro celou oblast živého umění.

„Významné kulturní festivaly, o které v tomto Programu jde, mají zásadní přínos pro daný umělecký obor, posilují prestiž České republiky a také podporují vnímání naší země jako významné kulturní destinace,“ sdělila na úvod semináře Zlata Holušová, prezidentka pořádající České asociace festivalů a ředitelka festivalu Colours of Ostrava. Na příkladu Colours of Ostrava ukázala, že významné kulturní festivaly nejsou pouze „požíračem“ dotací, ale že se jejich konání státu vyplatí. „V loňském roce Colours of Ostrava vyprodaly ubytování nejen v Ostravě, ale i ve všech okolních městech a tržby v přilehlých obchodních centrech byly jako o Vánocích,“ uvedla.

Návrh ministerstva kultury na systémové řešení formou Programu státní podpory festivalů profesionálního umění představila Kateřina Kalistová, náměstkyně ministra kultury České republiky. Nad tímto návrhem se rozvinula diskuse a to zejména kolem dvou témat: vstupních kritérií a specifik uměleckých oborů, které budou do Programu spadat. „Program státní podpory festivalů živého umění nesmí existovat na úkor grantů v rámci Kulturních aktivit, ale naopak by jim měl ulehčit oddělením rozpočtu na velké akce mimořádného významu. I proto je žádoucí vytvořit samostatný ukazatel v rozpočtu ministerstva,“ řekla Kalistová. Ekonom Tomáš Sedláček nastínil význam špičkového umění s důrazem na fakt, že žádné modely výpočtů nezahrnou to, co je na kultuře nejcennější a neměřitelné. „Zábavní průmysl znamená zisk, ale umění je drahé a vždy bylo. V minulosti bylo dotováno např. šlechtici, kteří si platili orchestry“, dodal Tomáš Sedláček. Mgr. Marek Vrabec, viceprezident ČAF a ředitel festivalu Struny podzimu říká: „V umění se nejvíce vyplatí to, co se nevyplatí. Krátkodobě se umění nevyplatí, ale je to nejlepší investice. Každá vynaložená koruna je zhodnocena čtyřikrát.“ Kvalifikovaný odhad potřeb významných festivalů živého umění je na základě zpracovaných dat 100 milionů korun (bez filmových festivalů). Požadované navýšení tohoto ukazatele státního rozpočtu je 40 milionů korun. „Podíl živého umění na celkovém rozpočtu ministerstva kultury by měl být rozhodně vyšší, jedná se totiž o nejvíce podfinancovanou oblast ministerstva,“ uvedla Yvona Kreuzmannová. Na závěr semináře bylo schváleno komuniké, které bude předloženo zástupcům ministerstva kultury, Poslanecké sněmovny, Senátu i odborné veřejnosti.

Zeptali jsme se

Jak jste spokojena se závěrem semináře?

Yvona Kreuzmannová, ředitelka festivalu Tanec Praha

„Je důležité, že jsme prodiskutovali detaily programu podpory profesionálních festivalů, protože tento návrh zůstal v určité fázi nedokončen a doporučení odborné veřejnosti vůči resortu ministerstva kultury jsou dnes brána velmi vážně v potaz. Věřím, že se jednotliví referenti na úrovni resortu a vedení ministerstva dohodnou na finální verzi, která ještě projde připomínkovým řízením. Naší snahou je, aby se co nejdříve tento materiál dostal do vlády, ty nejvýznamnější festivaly by tak měli šanci dostat se co nejrychleji do rozpočtu jako samostatný ukazatel už v roce 2016. Jestli se to podaří, to uvidíme.“

Yvona Kreuzmannova
Yvona Kreuzmannova

Foto: Taneční magazín

Taneční magazín