Africká vesnice v divadle Ponec v Čechách!

S Monikou Rebcovou o jejím novém divadelním představení „Africká vesnice“

 

 

 

1. Pohádka   „Africká vesnice“  je na motivy skutečného života Afričanů  nebo je příběh vymyšlený? Jak to v takové vesnici doopravdy vypadá?

„Africká  vesnice vznikla na motivy skutečného  života Afričanů  na vesnici v západní  Africe. Já  jsem byla v Gambii i v Senegalu již  4x a většina účastníků představení  „Africka vesnice“ buď pochází  z Afriky nebo také  navštívila  Afriku a žila  v domácnosti  s místními obyvateli.

Účinkující v pohádce pocházejí tedy z Gambie, Senegalu, Guinei, Nigerie, Dominikánské republiky i ČR.

Afričané v současné době žijí stále tradičně, nosí tradiční etnické oděvy (mimochodem velmi krásné, barevné a vždy čisté a vyžehlené), vaří venku na ohni, u kterého sedí na nízké stoličce, téměř na zemi, jedí společně rukama jídlo z velké mísy (zásadně jen pravou rukou, kterou považujete za „čistou“), jídlo je položené na zemi a  strávníci také sedí na zemi.

Vaří tradiční čaj ATAJA – tedy spíše  pořádají speciální čajový obřad, který trvá podobně dlouho jako japonský čajový obřad. Na čajový obřad ATAJA se vždy používá speciální konvička, malinké skleničky a tác, čaj se vaří také na žhavých uhlících. V západní Af rice většina obyvatel věří islámu, ale žijí ve shodě s křesťany. Tlampačem z mešity se však 5x denně nese hlas muezina, který svolává k pravidelné modlitbě. Tento zvuk neodmyslitelně patří k ostatním zvukům vesnice a začíná v 5 hodin ráno stejně tak, jako klevetění a volání ženských hlasů a zvuky domácích zvířat, slepic, koz, ovcí, případně krávy.

Přesto Afričané samozřejmě v této tradiční domácnosti používají mobilní telefony a někteří vlastní i televizi, i když dochází přes den několikrát k výpadku elektřiny. Internet je dostupný pro Afričany  pouze v nějaké internetové kavárně, pokud ji ve vesnici mají, nebo musí jet za internetem na kole či taxíkem několik kilometrů do nejbližšího města.“

svatebni kvartet

2. Kolik času věnují afričtí lidé tanci?

„Afričané tančí při každé příležitosti, která se naskytne, jako například iniciační obřad, svatba, křest dítěte i pohřeb. Tanec vždy doprovázejí hraním na bubny. V západní Africe jsou to především bubny djembe, dundun, sangban, kenkeni, sabary a bubny bugarabu.

Tančit umí všichni, od malých dětí až po staré občany. Tance, které se na určité rytmy tančí, jsou odlišné pro každou západoafrickou zemi (Guinea, Konakry, Senegal, Gambie, Pobřeží slonoviny, Burkina Faso, Mali, Togo a Benin) i každý kmen, jako např. Djola, Fulba, Mandinga, Wolof a další.

Dále zde existují profesionální skupiny tance a bubnů, které se zaměřují na uchování tradičního tance a tradičních rytmů (např. Fatala, Efrimbay, Lamp Fall, Sewo Kanin Senegal, Mama Limbo apod). Tyto skupiny jsou zvány, aby vystupovaly na slavnostních příležitostech, kulturních festivalech a vystupují pravidelně v hotelech pro turisty. Profesionální hudebníci a tanečníci tedy věnují svůj čas tanci a hudbě denně několik hodin.

V západní Africe slyšíte hrát bubny denně při procházce po ulici, kdy tyto skupiny trénují svůj program venku pod širým nebem. Každý pátek je náboženský svátek, to se nebubnuje ani netančí, pátek věnují obyvatelé vesnice návštěvě mešity, muži a ženy se modlí odděleně a ve slavnostních šatech.“

svatebni kvartet 2

3.  Přitahují africké rytmy  v České republice spíše mladé lidi, starší
generaci nebo třeba děti?

„Africký tanec v Čechách vyučuje několik lektorů, většinou jsou to české lektorky tance a čeští lektoři bubnování, kteří pravidelně navštěvují západní Afriku a také workshopy afrických lektorů v Evropě (Německo, Francie), kde čerpají zkušenosti pro svoji výuku. Tito lektoři také pravidelně zvou africké lektory tance a bubnování do Prahy či do Brna, většinou obětavě na vlastní náklady.

Kurzy afrického tance a bubnování navštěvují klienti každého věku od studentů po seniory. Je to skupina lidí, kteří hledají návrat ke kořenům či jen  pohyb v kurzech afro tance. Anebo si zamilují africké rytmy a hru na djembe v kurzech bubnování, mimo jiné i proto, že se chtějí dotýkat hudebního nástroje přírodního původu, vyrobeného ručně ze dřeva a kůže jako zdroje něčeho původního, pocházejícího přímo z přírody, hudební nástroj, který s nimi rezonuje. A já říkám s nadsázkou, že „kdo jednou vloží ruce na africký buben, už je nemůže nikdy odtrhnout“. Je to opravdu nástroj, který si vás připoutá.“

skupina 2

4. Vítají děti tance divočiny?

„Děti zbožňují hru na bubny a pohyb za doprovodu zvuků bubnů. Zde se krásně ukazuje, jak jsou děti stále spjaté s přírodou a jak se dokáží ještě spontánně projevovat, než je spoutá svět počítačů (bohužel).“

Batocu

5. Mohou tančit i lidé se zdravotními potížemi? Pomáhá africký tanec např. odstranit bolesti zad?

„Africký tanec je vhodný pro každého, kdo nemá zdravotní  a pohybové potíže. Lidé se zdravotními potížemi by  neměli tančit africký tanec. Bolesti zad si musí odstranit návštěvou rehabilitačního centra.“

Batocu

6. Do kolika let je možné tančit africký tanec, je třeba mít dobrou kondičku?

„Tempo a pohyby afrického tance by se měly přizpůsobovat v tanečním kurzu s ohledem nejen na věk účastníků, ale i na jejich předchozí zkušenosti (začátečníci nebo pokročilí). Záleží na zkušenosti lektorky tance, jak si se smíšenou skupinou účastníků tanečního kurzu poradí.“

Kat s hrncem na hlavě

7. Tančí lidé v Africe po celý svůj život?

„Tanec a bubny jsou spojeny s životem Afričanů od jejich narození až do jejich stáří. Když už nemohou tančit, sedí venku na židlích v kruhu a sledují s potěšením vystoupení a spontánní tanec členů své rodiny a svých sousedů jako diváci.“

Batocu

8. Můžeme my, bílí, být dobří v afrických tancích, když nám vůbec nejsou
blízké a neznáme ani kulturu těchto lidí? Nejsme směšní? 

„Evropané mohou tančit africký tanec, dělají-li to s láskou a potěšením, v takovém případě nejsou  směšní.  Pokud tančí  proto, aby se předváděli, že jsou jako Afričané, pak jsou směšní. Některé pohyby se mohou naučit stejně dobře jako Afričané, ale to se týká spíše profesionálních tanečníků, kteří se věnují africkému tanci pravidelně celý život, včetně toho, že každoročně navštěvují původní zdroje afri ckého tance. Tančit africký tanec znamená i navštívit západní Afriku minimálně jednou za život. Bez poznání tradičního způsobu života Afričanů nemá moc smysl tančit africký tanec a bubnovat africké rytmy. To je jako byste jedli delikátní pokrm, ale nevlastnili chuťové buňky. Jaký by to mělo smysl? Vaše chuťové buňky ožijí pouze návštěvou západní Afriky (to i doslova). Teprve potom  pochopíte, proč to umění děláte, co na tom tanci a bubnování vlastně tak milujete?“

Batocu

9. Jak hodnotí černí naši kulturu, naše tance a naše pokusy o africké
tance? 

„Jak hodnotí Afričané naši kulturu, to nevím. Někteří si jí nevšímají, jiní ano. Někteří afričtí tanečníci (ti profesionální) se učí evropský moderní tanec a berou si z něj inspiraci pro svoji chorografickou tvorbu a obohacení svého pohybového slovníku. Tito osvícení tanečníci dosahují potom fascinujícího pohybového výkonu, kterému se nikdo nevyrovná, protože  dokážou  spojit mrštnost a velmi rychlý energický pohyb afrického tance s plastičností a elegancí pohybu evropského moderního tance. Na tomto základě vznikl africký současný tanec zvaný African Contemporary Dance, v České republice je však stále ještě málo známý.

Jak hodnotí Afričané naše pokusy o africký tanec? Měli jsme vystoupení afrického tance v gambijské vesnici, předváděli jsme, co jsme se naučili od afrických lektorů. Africké publikum naše pokusy přijalo vřele, smáli se a tleskali. Možná, že se však také smáli naší neohrabanosti, kdo ví?

Když jsme jim pak zatančili polku a čardáš v párech: české tanečnice s africkými bubeníky, nechápali, co to děláme. Připadali jsme jim asi jako Marťani.

V Praze je vystoupení  Afričanů vždy přijímáno s velkým ohlasem, zejména mezi českými účastníky různých afro workshopů. Úspěšná kulturní výměna mezi  evropskou a africkou hudbou a tancem je hodně závislá  na vzdělání umělců v oboru a vzájemném porozumění všech zúčastněných.“

Jasmín s myší

 

Monika Rebcová, Eva Smolíková

 

Více na:
www.batocu.cz
www.monikarebcovadance.cz

 Foto:

Jana Benešová

Linda Průšová

 

 

Taneční magazín

Vrah nebo oběť rodiny?

Tanečně – divadelní komedie Černá ovce rodiny se zabývá tématem dospívání, neporozumění a hledání sebe sama

 

 

 

Na tanečně-divadelní komedii Černá ovce rodiny, která byla uvedena v experimentálním prostoru NoD,  se podílely  výrazné osobnosti české divadelní a taneční scény: režisérka Viktorie Čermáková, choreografka Jana Vrána a  scénáristka Alexandra Macháčová

„Domnívala jsem se, že hlavní postava bude fascinována agresí, negací a mystikou, bude podléhat charismatickým vůdcům. Ale v našem příběhu jde o víc, než to. Jde o nalézání vlastní pravdy, zodpovědnosti, talentu a citlivosti vůči lidem i sobě samému,“ upřesňuje téma představení režisérka Viktorie Čermáková.

Jak se vyrůstá mezi vrahy? Nu, zdá se, že docela dobře, běžný život.
Vlastně to všichni známe.  Dospívání, proměnlivé nálady, první lásky, touhy. Naše hrdinka, dospívající  dívka Ola,  jako téměř každý mladý člověk touží po hudbě, koncertech, má své idoly a milovaný tanec.
Ale její rodiče  pro ni nemají pochopení.  Rodina vlastní  malou firmu a snaží se dívku přitáhnout k práci. Jenže Olu to moc nebaví.

IMG_4849

A navíc, rodina provádí  i své nekalé činnosti, píše anonymy.  Toto dcera také velice dobře vnímá a není jí to zrovna po chuti. Ola se cítí nespokojená.  V době, kdy je zcela legální držet zbraň a umět s ní zacházet, hrozí také mnohem větší riziko použití zbraně. Rodiče kupují naší hrdince zbraně, možná i v dobré víře, aby se jednou jako podnikatelka uměla ubránit. Tatínek chodí s Olou střílet, zdá se, že se oba těší na střelnici a docela dobře si rozumí. O to komplikovanější má Ola vztah k matce, která se nikdy neusměje, je strohá, přísná, komisní.

Běžné potyčky a hádky, život je pro Olu  plný omezení, rodiče jí brání jít na diskotéku, strhávají jí plakáty ze zdi, Ola touží utéct z domu. Sní o svobodě. Mraky nevybouřené energie, zloba a potlačovaná  energie  budí v dívce  touhu použít  jednou zbraň, kterou umí ovládat, a už se konečně osvobodit.

IMG_4979

Rodiče mohou opravdu  být  mnohdy vnímáni jako vrazi svobody a mladických snů a ideálů. Asi ledaskdo něco takového cítil, či zažil. Jenže život není jen svobodná hra, poflakování a dělání to ho, co člověka baví. Je to také vydělávání peněz, vlastní firma, chození na poštu, zlobení s lidmi…. A toto si dospělí uvědomují při své výchově také.

Jenže naše hrdinka má všeho dost. Popadne zbraň, v prvním okamžiku by snad postřílela kde koho, jenže pak si uvědomuje tu pravou příčinu svého hněvu. Ano, je to ona, je to její MATKA. Vtrhne k ní, míří na ní zbraní…. Už už se schyluje ke zločinu… Ale… náhl e  si Ola uvědomí, jak je matka najednou malá, slabá, zničená, i to, že ji má vlastně ráda, protože je to právě matka, kdo se  o ni stará  a chystá jí  dárky k narozeninám. Ty dárky, které se Ole ani moc nelíbí, ale máma je s láskou kupuje. A tak najednou z hrozivé hádky a touze po pomstě vzejdou slzy a objetí… a další oslava narozenin.

IMG_5004

Tentokrát všechno dobře dopadá, opět se slaví, rodina je šťastná. Ale v některých případech může nastat  jiný konec příběhu. Někdo se opravdu stane vrahem, vždyť stačí jen stisknout spoušť… a někdo se stane i masovým vrahem.   A jindy  zase  děti své nenáviděné rodiče pochopí a nakonec jdou přesně v jejich šlépějích. A možná píší i nenávistné anonymy.
Dospívání není jednoduchá záležitost, ani pro děti, ani pro dospělé. Pořádná dávka tolerance a lásky je nezbytná.

IMG_4888

„Černá ovce rodiny“ je kvalitně zpracované představení, plné  napětí a akce, což  drží diváka „v pohotovosti“ od začátku až do konce.

Foto

Fabiana Mertová

Eva Smolíková
Taneční magazín

Emilie – vítěz nebo poražený?

Může tanec pomoci zoufalé Emily?

 

 

 

Absolventi Katedry pantomimy pražské AMU uvedli (14. a 15.12.) v divadle Disk premiéru představení  Emilie. Umělci souborů Mime Fatale a  Mime Prague společně ztvárnili příběh mladé dívky, který řeší tak častou otázku  mladých lidí – žít běžný život nebo se stát umělcem?

….spleť myšlenek, Emilie, dívka z bohaté rodiny svádí  svůj vnitřní boj – zůstat v zaběhnutých kolejích, nebo utéct do světa umění?

Benn Murhaaya - http://murhaaya.com

Každodenní zvyklosti a hovory ji nebaví, rodina omílá své názory  stále dokola, zdá se, že rodiče jsou spíše jako roboti. Je tu také  snoubenec, ale Emilie se nezajímá o jeho práci, řeči, názory a touží se z toho všeho vymanit. Pokouší se přimět partnera, aby žil její svět, zkouší to tancem, ale bez úspěchu.  Dívka si tedy dál sní o někom jí blízkém.

Na scéně se objevuje jiná dívka, snad  kamarádka, možná i terapeutka a snaží se ji vrátit do reality. Ale zdá se, že Emilie se trápí dál.

Benn Murhaaya - http://murhaaya.com

Jednoho  dne  přijíždí jakýsi kouzelník, který Emily  nabízí svět iluzí, umění, zkrátka imaginární svět. Zamilovala se snad Emily? Táhne  ji to k němu. Vidí v něm možná svého ideálního partnera. Opět ten souboj v ní samotné, znovu a znovu. Který svět zvítězí? Emily už už bere kufry…

Jenže nemá sílu utéct a tak zůstává s rodinou, zůstává se svým partnerem. Přestože není šťastná.

Emily tedy zdánlivě svůj souboj  vymanit se z rutiny každodennosti prohrává. Ale možná někde podvědomě cítí, že má to nejcennější.  Zázemí své rodiny, své přátele, svého partnera, jistotu, že zabezpečí své potomky a to věru není málo. Osvobodit se od toho všeho, zdánlivě šedého,  volně si tvořit, to  je sice sen každého člověka s duší umělce, ale znamená to také velmi často odchod od všech svých blízkých,  neporozumění, živoření, nejistotu a někdy i zoufalství. Uvědomuje si to Emilie?

Benn Murhaaya - http://murhaaya.com

Příběh plný emocí, divák se může těšit z perfektních tanečních pohybů a pantomimy, hra je doplněná slovem. Nalíčení dokonale dokresluje charakter postav.

Benn Murhaaya - http://murhaaya.com

Z představení dýchá zápal mladých umělců a nadšení.

 

Eva Smolíková

Taneční magazín

 

Vlastimil Harapes vypráví legendu o starodávných Nibelunzích v divadle Semafor

Vlastimil Harapes v sobě nezapře duši tanečníka, ale v současné době se věnuje zcela jiným profesím, a to herectví a zpěvu. Nenechte si ujít hudební komedii pro celou rodinu „Prsten pana Nibelunga“

 

 

Vlastimil Harapes v sobě nezapře profesionálního tanečníka, v každém jeho gestu je stále vidět  ladný taneční pohyb. Tentokrát ale vypráví (nebo zpívá) legendu o Nibelunzích.

Legenda  starých Germánů (Nibelungů)  o kouzelném prstenu  ožívá, neboť  valkýry (krásné dívky, které odváděly padlé válečníky na druhý břeh) zjistily, že dávno ztracený čarodějný prsten se našel. Vlastní ho potomek Nibelungů a není si vědom, že tento drahokam má neuvěřitelnou moc. Valkýry přemýšlí, jak dostat klenot zpět  a vyšlou jednu dívku do rodiny pana Nibelunga.

438561-top_foto1-80gl5

Jiří Suchý a Jitka Molavcová

Pan Nibelung (Jiří Suchý), neúspěšný básník, žijící poněkud pod pantoflem, by se možná i prstenu vzdal, jenže zkrátka  musí poslouchat svou ženu, (Jitka Molavcová) která samozřejmě šperk  vydat nechce. Po zjištění, že by  tento kouzelný drahokam  mohl manželům Nibelungovým dopomoci k vysněné kariéře, už  ho rozhodně nehodlají vrátit a  nešťastná  valkýra musí odejít s nepořízenou.

f201407100753901-54290dfd0273b

Michal Malátný a Vlastimil Harapes

Legenda by ale byla ničím bez chrabrého hrdiny (Jiří Štědroň), který se neohroženě vydává porazit draka. Vyvstává tady ovšem  otázka, jak   zabít draka, který je tak roztomilý a přítulný?  Našemu hrdinovi je jednoduše  sympatický a nemá to srdce zvířátku ublížit. Co teď? Nakonec je vítězem otec krásné princezny, kterou drak hlídá. Jak to? Tento královský otec (Vlastimil Harapes) je totiž po čertech mazaný.

Mezitím se pan Nibelung stává slavným, protože jeho žena  mu dopomáhá ke  kariéře a prsten dělá, co umí. V okamžiku, kdy je pan Nibelung zoufalý a potřebuje pomoc, přece jen se odhodlá a nabízí šperk bohu Odinovi, výměnou za dobrou radu. A tu nakonec dostává. Musí obětovat něco, co je mu drahé. Třeba svou ženu.   Takže spokojení jsou všichni, jenom paní Nibelungová ne.

crop-684853-f201407100753301

Jiří Suchý a Karolína Gudasová

Muzikál je výpravou do bájí, které se prolínají s naším současným světem, divák sympatizuje s hodným a ušlápnutým panem Nibelungem, ale zároveň i s jehou panovačnou a ctižádostivou ženou. Příběh baví diváky každého věku, nestárnoucí Jitka Molavcová a Jiří Suchý jsou zárukou příjemně strávených chvil pro celou rodinu.  Malí se hlasitě smějí, starší diváci jen decentně, ale z jejich výrazů čteme spokojenost.

img_3365-fotodusandost_fmt

Jiří Suchý a Karolína Gudasová

Nesmíme také zapomenout na  texty Jiřího Suchého, které mají svou hloubku  a jsou platné v každé době.  Během výbuchů smíchu si můžeme i popřemýšlet o pravdivosti jeho slov.

Jde o to kecat a žvanit

Falešnej mariáš hrát

Tlachat a zapírat

Klamat a předstírat

Slíbit, co nemůžu dát

 

A hlavně zájmy své chránit

S úsměvem do očí lhát

Klepat se strachy

Jen o vlastní prachy

Za zády druhejm se smát

 

Kdo umí ovládat lidiček stádo

Že místo ano začne křičet ne

Kdo davu slíbit umí Eldorádu

Oblafne ty ne zcela příčetné

img_2677d_fotodusandostal_kostymi_zkouska_prstenpananibelunga_semafor_05_06_2014

Karolína Gudasová

 

Eva Smolíková

Taneční  magazín